آرشیو

انتخاب تیم تحریریه

پانزده خرداد، آغازگرِ انقلاب اسلامی

در این چند دقیقه گوشه‌ای از نتیجه‌های این انقلاب را برای عزیزان می‌گویم، اینهایی که سنی از آنها برآمده که خودشان بودند و دیدند و آنهایی که نسل نو هستند هم در جریان باشند. مسأله اول اینکه ترس مردم تبدیل به شجاعت شد. یعنی مردمی که از یک پلیس