امام علی (علیه السلام)، الگوی راه مستقیم‏

«بسم اللّه الرّحمن الرّحیم»
«اللهم صّل علی محمّد و آل محمّد  اللهی انطقنی بالهدی والهمنی التقوی»

بینندگان عزیز بحث را شب نوزدهم پای تلویزیون می‏بینند شب نوزدهم و شب 21 و شب 23 این سه شب، شب احتمال اینکه شب قدر یکی از این سه شب باشد هست هریک از این شبها خصوصیتی دارد ضربت خوردن شب نوزدهم است شهادت بیست و یکم است احتمال شب قدر بیشتر در شب 23 است.
طلب راه مستقیم در هر نماز
 ما هم بحث ماه رمضان 82 بحث اعتدال بود و در کل این بحث، در کل این ماه می‏گفتیم که اینکه به ما می‏گویند بگوئید «اهدنا الصراط المستقیم» خدایا ما را به راه مستقیم هدایت کن راه مستقیم چیه؟ که همه مسلمانها در تمام روزها باید بگویند «اهدنا الصراط المستقیم» حتی پیغمبر هم باید بگوید «اهدنا الصراط المستقیم» پیغمبر ما بیش از ما می‏گفت «اهدنا الصراط المستقیم» چون نماز شب بر پیغمبر واجب بود یعنی ما در نماز واجب بگوئیم «اهدنا الصراط المستقیم» پیغمبر ما در نماز مستحب می‏گفت «اهدنا الصراط المستقیم» با اینکه پیغمبر ما تسلط بر راه مستقیم داشت «یس، والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم» کلمه «علی» یعنی تسلط دارد. پیغمبری را که خداوند تو قرآن می‏گوید تو سوار بر راه مستقیم هستی تسلط بر راه مستقیم داری بیش از ما می‏گفت «اهدنا الصراط المستقیم» این پیداست راه مستقیم خیلی نازک است آنی آدم از آن پرت می‏شود روی این زمینه صحبت کردیم حالا در این جلسه مقداری در راه… راه مستقیم صحبت می‏کنم مقداری هم بمناسبت شب قدر. پس در جستجوی راه مستقیم.
 راه مستقیم چیه؟ تنها دعایی که واجب است هر مسلمانی بخواند همین است دعاهای دیگر مستحب است این دعا واحب است چون واجب است نماز بخوانیم در نماز واجب است سوره حمد بخوانیم در سوره حمد واجب است بگوئیم «اهدنا الصراط المستقیم» این چیه راه مستقیم که واحب است راه مستقیم یعنی نه افراط نه تفریط، یعنی اعتدال.
ولایت امام معصوم، شرط توحید
 روایاتی داریم که امیرالمؤمنین (علیه السلام) راه مستقیم است «اهدنا الصراط المستقیم» یعنی «اهدنا الصراط علی بن ابیطالب» راه مستقیم مجسمه راه مستقیم است. ببینید اگر دین لفظ بشود و کلمات می‏شود قرآن اگر دین انسان بشود می‏شود امام اگر دین عمل بشود می‏شود حج چون در حج نماز هم هست هرکس طواف کند باید دو رکعت نماز طواف هم بخواند روزه هم هست چون همینطور که در ماه رمضان یک سری چیزها را باید ترک کنیم انسانی که می‏رود مکه یک سری چیزها را باید ترک کند بخصوص وقتی که لباس احرام پوشید جهاد هم هست هجرت هم هست خمس هم هست زکات هم هست یعنی یک عمل کامل حج است انسان کامل امام است قانون کامل قرآن است پس اسلام را در یک مثلث از زوایه ضلع بشری ضلع لفظی ضلع عملی ضلع عملی اش حج است، ضلع لفظی اش قرآن است، ضلع انسانی اش مصداقش امام است «اهدنا الصراط المستقیم» به همین خاطر اینها مثل… نمی‏دانم تعبیر زشت است یا زیبا. مثلاً گاهی آدم دکتر می‏رود می‏گوید شربت‏اش را بدهم یا قرص‏اش را معلوم می‏شود ترکیبات شیمیایی‏اش یکی است حالا یکی‏اش جامد است می‏شود قرص، یکی اش مایع است می‏شود شربت.
 ما داریم «کلمة لا اله الّا اللّه حصنی» «حصن» یعنی قلعه توحید قلعه است. یعنی اگر شماها اهل توحید باشید دیگر طاغوتها هی مثل حلوا نذری انگشت انگشت نوک نوک نیش نیش نمی‏زنند آدم جنس‏اش را که گذاشت توی قلعه بیمه است فرق بین قلعه و زندان چیه؟ زندان را از بیرون قفل می‏زنند قلعه را از تو قفل می‏کنند توی قلعه که آدم رفت توی خانه‏اش که می‏رود در را از توی خانه قفل می‏کند ولی زندان را از بیرون قفل می‏کنند اگر شما خودتان را به خدا بسپارید بیمه هستید. عین این را داریم حدیث دیگر «ولایة علی ابن ابیطالب» رهبری علی ابن ابیطالب «حصنی» خداوند می‏فرماید اگر رهبرتان امام معصوم باشد این هم قلعه است پس ببینید مثل اینکه دکتر می‏گوید آمپول بزنی خوب می‏شوی قرص‏اش را بخوری خوب می‏شوی توحید قلعه است، رهبری قلعه است بعد هر دو می‏گوید «فمن» پس کسی که «دخل» داخل بشود «حصنی» هر کس داخل این قلعه بشود «امن» ایمان پیدا می‏کند، امان پیدا می‏کند «من عذابی».
تداوم و استمرار حرکت در راه مستقیم
 در جایی دیگر وقتی امام رضا (علیه السلام) می‏بردندش مرو در نیشابور جمعیتی دورش جمع شدند گفتند یک جمله یادگاری بگو امام رضا (علیه السلام) فرمود «کلمة لا اله الّا اللّه حصنی» بعد فرمود «بشرطها» شرط دارد توحید بعد فرمود «و انا من شروطها» من که امام رضا (علیه السلام) هستم از شروط هستم شرط یعنی چه؟ مثلاً می‏گوئیم وضو شرط نماز است وضو شرط نماز است یعنی چه؟ یعنی نماز بی وضو قبول نیست اینجا می‏گوید توحید… امام رضا (علیه السلام) فرمود توحید شروط دارد بعد فرمود من هم شروطم یعنی توحید بی ولایت مشکل دارد اگر سراغ خدا بروی خداوند می‏گوید در غدیرخم بروید رهبری علی (علیه السلام) را بپذیرید سراغ خدا برویم خدا ما را تحویل امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‏دهد.
 سراغ امیرالمؤمنین (علیه السلام) برویم ما را به خدا دعوت می‏کند یعنی هر دو با هم… منتهی یکی اش خالق یکی اش مخلوق راه مستقیم «اهدنا الصراط المستقیم» شب قدر این را خیلی بگوئید راه مستقیم مهم است ما چند رقم برنامه داریم ببینید گاهی هم راه صاف است هم انسان صاف می‏رود هم راه صاف است هم خود انسان درست می‏رود گاهی راه صاف است ولی انسان خودش کج می‏رود گاهی راه کج است انسان صاف می‏رود گاهی هم راه کج است هم انسان کج می‏رود «اهدنا الصراط السمقتیم» کدامها است آنجایی که هم راه کج است و هم انسان کج می‏رود مثل مکتب‏های غیرالهی که اصلاً مکتبشان که اصلاً راه نیست، بی راهه است اگر خود انسانها هم گناه می‏کنند یعنی هم خط شان دین شان مکت شان مرامشان ایسم شان کج است هم خود انسانها اهل فسق و فجور و جنایت و توطئه و کلاهبرداری هستند هم دین انحرافی است و هم آدمها انحرافیاند «اهدنا الصراط المستقیم» یعنی این نباشد بعضی وقتها راه کج است ولی آدمها آدمهای خوبی هستند. مثلاً مسلمان نیست راهش راه اسلام نیست اما غیر مسلمان است اما دروغ نمی‏گوید خیانت نمی‏کند آدم خوبی است گرچه راهش… مثل فامیل بد است اما این توی فامیله آدم خوبی است این هم… اگر راه صاف است انسان کج می‏رود مثل مسلمانهای گناهکار دین شان دین اسلام است راهشان صاف است اما این مسلمان درست راه نمی‏رود مسلمان است ولی دروغ می‏گوید کلاهبرداری می‏کند خیانت می‏کند این هم نه «اهدنا الصراط المستقیم» «اهدنا» «نا» یعنی ما، یعنی انسان صاف برود «اهدِ» یعنی هدایت کن راه هم صاف باشد «اهدِ» یعنی خدایا هم می‏خواهم راهم صاف باشد «اهدِ» یعنی هدایت کن من را هم هدایت بشود بعد می‏گوید «اهدنا» یعنی من هم صاف بروم پس «اهدنا الصراط المستقیم» یعنی هم راهم درست باشد هم در راه درست درست بروم چون راه درست است ولی بعضی‏ها توی راه درست… برنج خوب است اما خراب می‏پزد پس ببینید گاهی هم ماشین سالم است هم راننده سالم است گاهی هم ماشین قراضه است هم راننده ناشی است گاهی ماشینه سالم است راننده ناشی است گاهی هم ماشین سالم است هم راننده سالم است این یکی هم راننده ناشی است هم ماشین قراضه است این دو تا ماشین سالم است راننده مشکل دارد یا ماشین قراضه است راننده خوب است «اهدنا» یعنی خدایا هم می‏خواهم ماشین‏ام سالم باشد هم راننده «اهدنا» یعنی هم می‏خواهم مرکبم سالم باشد هم راکبم گاهی مرکب خوب است اسب خوبی است راننده اسب سواری بلد نیست اجمالاً.
 «اهدِ» یعنی هم راه درست باشد هم «نا» «اهدنا» حدیث داریم راه مستقیم راه اهل بیت است ضمناً یک نکته بگویم لطیف است یک خورده لطیف است‏ها! امام رضا (علیه السلام) نفرمود «والامام من شروطها» فرمود «انا» فرق بین امام… نگفت امامت شرط توحید است فرمود امام شامل زنده و مرده می‏شود اما وقتی امام رضا (علیه السلام) می‏فرماید «انا» یعنی منی که امام زنده هستم توحید تاریخ مصرف ندارد پس همیشه باید یک امام زنده در کار باشد یعنی الان حضرت مهدی (عجه اللّه تعالی فرجه الشریف) باشد امام رضا (علیه السلام) کجا فرمود «و انا من شروطها» نیشابور.
 امام رضا (علیه السلام) در نیشابور نفرمود توحید شرط دارد و امامت شرطش است فرمود من شرطم خیلی‏ها هستند امامی که از دنیا رفته یا شهید شده گنبد را طلا می‏کنند اما نایب اش را اینجا ممکن است جسارت به او بکنند یا بی اعتنایی بکنند 2 لیتر اشک برای امام زمان (عجه اللّه تعالی فرجه الشریف) می‏ریزد اما سهم امام نمی‏دهد می‏گوید دوستش دارم پول اش نمی‏دهم ولایت بی عمل را بچه قبول نمی‏کند شما به بچه کوچولوت بگو دوستت دارم می‏گوید بیسگویت بگویی دوستت دارم بیسگویت نمی‏خرم می‏گوید بابا جان دروغ می‏گویی یعنی ولایت بی بیسگویت را بچه 2 ساله قبول نمی‏کند ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) شرط دارد شرطش این است که هرچه آقا گفت انجام بدهیم «اهدنا الصراط المستقیم» خدایا ما را در راه مستقیم قرار بده نه افراط نه تفریط.
علی گونه بودن، با انجام کارهای خیر
بیننده‏ها شب نوزدهم بحث را گوش می‏دهند مستقیم‏تر از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیست بعد از پیغمبر(صلی اللّه
علیه و آله) تمام کارهایش میزان بود چی بگویم: وقف اش با دست خودش بیل می‏زند چاه می‏کند خدا قسمت کند همه رفته‏ها و نرفته‏ها را یک فرسخی مدینه نه یک فرسخ نیست 4 کیلومتری مدینه یک منطقه‏ای است روستایی است می‏گویند آبار علی، آبار جمع بئر است بئر یعنی چاه، امیرالمؤمنین (علیه السلام) آنجا چاه می‏کنده و هنوز هم آبهایش را توی لیوان می‏کنند حکومت سعودی به پشت لیوان می‏نویسد آبار علی یعنی چاه هایی که امیرالمؤمنین (علیه السلام) آبهایش را… و جالب این است که آن منطقه آبهایش تلخ است جز چاه‏هایی که… چه جور خداوند امیرالمؤمنین (علیه السلام) را در تاریخ حفظ کرد.
 آمدند گفتند یا علی! چه دست با برکتی داری مثل گردن شب آب بیرون می‏آید فرمود «هذا وقف» شیعه علی (علیه السلام) باید یک چیزی وقف کند هر کدام دخترها و پسرهایتان را شوهر داده‏اید، داماد کرده‏اید و وضع مالی تان خوب است یک چیزی وقف کنید. آقایانی که اهل خیر هستید و مدرسه می‏سازید یا کار خیر حسینیه و هیئتی عزاداری و افطاری کسانی که کارهای خیر می‏کنید اول خیر کارهای واجب است اگر کار واجب را انجام ندهید و کار مستحب انجام بدهید مثل کسی است که غسل واجب دارد و انجام نمی‏دهد ولی صبح تا شام توی استخر شیرجه می‏رود باز هم ایشان پاک نیست گاهی وقتها پول کم را می‏پذیرند پول زیاد را نمی‏پذیرند دست شما خون می‏شود یک پارچه سفید می‏خواهی ببندی می‏گویم آقا یک پارچه بیاور ببندم شما 50 تا لحاف کرسی هم بیاوری به درد من نمی‏خورد آن پارچه کم لازم است لحاف کرسی لازم نیست گاهی وقتها شما باید خمس بدهید باید زکات بدهید اگرچه برای خیر و هیئت و مدرسه سازی هیچ کاری نکنید افرادی را من نگرانم کارهای زیادی را بکنند ولی پول واجب را ندهند در اینجا سه تا حدیث بخوانم شب قدر، در آستانه شب قدر گوش می‏دهید سه تا حدیث، هر حدیثی را 20 ثانیه یعنی سه تا حدیث می‏شود یک دقیقه حدیث 20 ثانیه‏ای: بسمه تعالی، امام جواد (علیه السلام) فرمود، امام فرمود به مردم بگوئید من امام هستم ضامن هستم اگر خمس بدهید مالتان کم نشود نترسید 20 ثانیه دوم امام کاظم (علیه السلام) فرمود کسی که حق واجب را ندهد خدا جوری زندگی اش را تاب می‏دهد که دو برابر آن مبلغ در راه باطل خرج کند حدیث سوم امام رضا (علیه السلام) فرمود کسی آمد گفت می‏شود آقا خمس را از ما نگیرید فرمود می‏خواهی نده، نده اما ما به کسی که خمس ندهد دعا نمی‏کنیم خودتان را از دعای ما محروم نکنید امام می‏تواند با معجزه سنگ را طلا کند نیاز به 2 مثقال طلای شما ندارد اما اینکه می‏گویند بده برای اینکه ما دل بکنیم خدا نمی‏خواهد خون اسماعیل (علیه السلام) ریخته شود می‏گوید اسماعیل را بکش تا چاقو می‏گذارد می‏گوید بردار نمی‏خواهم خون ریخته شود می‏خواهم تو دل از او… می‏خواهم تو دل بکنی نمی‏خواهم خونی ریخته بشود.
 راه مستقیم چیه؟ در پول خرج کردن خیلی افراد در پول خرج کردن راه مستقیم نمی‏روند میلیونها تومان صدها هزار تومان در یک راهی که مستحب است خرج می‏کنند اما در واجب خرج نمی‏کند خانه‏اش اتاق پذیرایی ساخته مبلمانش را عوض می‏کند رنگش را عوض می‏کند، لوسترش را عوض می‏کند برای اینکه سالی دو تا میهمان بیاید یا نیاید مبلغ سنگینی خرج می‏کند اما همین آقایی که اتاق میهمان خانه دارد این همه خرج می‏کند پسرش توی مدرسه می‏خواهد نماز بخواند جای نماز ندارد جمع نمی‏شود یک سالن برای نماز نسل نو بسازند یک سالن ساده نمی‏سازند که هر روز 800 تا بچه می‏خواهد نماز بخواند ولی یک اتاق گران برای اینکه شاید یک شب میهمان بیاید می‏سازد اینها راه مستقیم نیست «اهدنا الصراط المستقیم» قصه می‏زند نماز جمعه نمی‏رود، سینه می‏زند با هم می‏گیرد راه مستقیم یعنی راه اعتدال یعنی همه چیزها باید با هم باشد.
 دینداری مثل پزشکی نیست پزشکی می‏شود تخصصی باشد یکی متخصص حلق و بینی است یکی متخصص کلیه است یکی متخصص قلب است یکی متخصص پوست است یکی متخصص چشم است یکی متخصص دندانپزشک است اما دینداری نمی‏شود گفت آقا من متخصص روز عاشورا هستم کار به باقی کارها ندارم من متخصص این کار هستم دینداری تخصصی نیست باید همه دین با هم باشد شما اگر توپ فوتبال را یک جایش را سوراخ کنی کل بازی لغو است نمی‏شود گفت آقا من اینطرفش را سوراخ کردم بابا اینطرفش را هم سوراخ کنی بازی… یکچرخ ماشین را برداشته‏ام مسافرت لغو شد بابا یک لاستیک بابا یک لاستیک ندارد شما یک لاستیک هم برداری مسافرت تعطیل یک سوزن فرو کنی فوتبال تعطیل یک دقیقه قبل از افطار عمداً روزه ات را بخوری کل روزه خلاص حالا خدا بخاطر یک دقیقه فوتبال بخاطر یک سوزن، خوب بله «اهدنا الصراط المستقیم» یعنی کارها باید درست باشد هم مادی و هم معنوی حالا شب قدر نزدیک است
خطبه بی نقطه، شاهکار ادبی حضرت علی(علیهالسلام)
 چه بگوئیم حدیث هایی داریم که راه مستقیم ما اهل بیت هستیم امیرالمؤمنین (علیه السلام) هم بیل می‏زد هم خطبه می‏خواند گفتند یا علی! می‏توانی یک سخنرانی کنی که در کل کلماتش نقطه نباشد سخنرانی بی نقطه یعنی حرفهایش همزه باشد و عین باشد و صاد باشد و سین باشد و دو چشم یک سخنرانی از این چهار تا کلمه گفت با لام هم نقطه ندارد گفت باشد یک سخنرانی کرد بی نقطه اصلاً ماندند. ابن ابی الحدید خطبه‏ای را نقل می‏کند ای مردم دنیا دوست دارم تمام سخنرانهای کره زمین یک جا جمع شوند من این خطبه را بخوانم همه سجده کنند اگر گفتند چرا سجده می‏کنید می‏گوئیم همینطور که در قرآن 4 تا سوره دارد وقتی می‏خوانیم سجده می‏کنیم این خطبه را همه گویندگان تاریخ باید در برابر این خطبه سجده کنند ابن ابی الحدید از علمای مهم اهل سنت است این را می‏گوید.
 علی بن ابیطالب (علیه السلام) می‏دانید تاریخ مصرفش روز روز است الان آمریکا اگر راست بگوید اگر اگر اگر اگر با دو سه میلیارد اگر، اگر راست بگوید که طالبان آن دو تا برج را توی آمریکا خراب کرده‏اند تروریسم اگر راست بگوید خیلی خوب می‏گوئیم خوب می‏گوئیم یکی به یکی امیرالمؤمنین (علیه السلام) امشب شب نوزدهم بحث را گوش می‏دهید فرمود ابن ملجم یکی زد به شما هم به او یکی بزنید این شعار حضرت علی (علیه السلام) است یکی به یکی آمریکا می‏گوید چه؟ می‏گوید کل افغانستان به یکی حالا نگاه کنید فرق بین آمریکا و کسانی که دلشان هنوز به سمت آمریکاست آمریکا می‏گوید یک کشور نابود بشود بخاطر یک برج امیرالمؤمنین (علیه السلام) می‏فرماید یکی به یکی حیف که علی (علیه السلام) را نشناختیم. تمام سازمان بین الملل و حقوقندانان و غیر متعهدها و مجلس‏ها و حقوقدانان و دانشگاها همه جمع شدند یک کلمه می‏گویند عدالت اجتماعی بعضی شان دروغ می‏گویند آنهایی هم که راست می‏گویند هنوز نتوانسته‏اند عدالت را در جامعه پیاده کنند عدالت اجتماعی در انسانها در بشر پس تمام حقوقدانان کره زمین تمام سازم مللی‌ها تمام تمام تمام یک شعار دارند عدالت اجتماعی برای بشر بخشی‏شان دروغ می‏گویند بخشی‏شان دروغ می‏گویند نتوانستند عمل کنند اما علی (علیه السلام) امیرالمؤمنین (علیه السلام) که شب ضربت خوردن بحث اش را می‏شنوید فرمود ای کسی که می‏روی زکات بگیری اگر چند تا شتری بعنوان زکات دادند داری می‏آوری بین شترها باید یک جور سوار شوی نکند یک شتری را 10 دقیقه سوار شوی یک شتر را 20 دقیقه جمله نهج‏البلاغه این است «ولیعدل» باید مراعات عدالت کند بین «صواحباتها» جمع «صاحبه» یعنی حیوانی که سوارش شده‏ای تمام حقوقدانان حرف می‏زنند نتوانستند عمل کنند امیرالمؤمنین (علیه السلام) حقوقدانان نتوانستند برای بشر پیاده کنند حضرت علی (علیه السلام) برای شترها گفت و عمل کرد اللّه اکبر تمام حقوقدانان یک کلمه گفتند و عمل نکردند حضرت علی (علیه السلام) یک کلمه برای حیوان‌ها گفت و عمل کرد.
 اصلاً ما باید افتخار کنیم چرا توی خانه‏ها علی نیست چرا می‏گوئید برادر من علی دارد پسر من… تمام خانه‏ها علی باشد تمام خانه‏ها فاطمه و زهرا داشته باشد خواهر دارد داشته باشد من سال قبل هم گفتم خواهر شما تلویزیون هم دارد دیگر نمی‏گوئید نه ما تلویزیون نمی‏خریم همشیره مان تلویزیون دارد اِ! همینطور که تلویزیون و تلفن و یخچال و موبایل و اینها می‏گوئیم آنها دارند همه می‏خواهید داشته باشید همه خانه‏ها فاطمه همه خانه علی افتخار کنید. ببینید «ضربة بضربة» در مقابل آمریکاست او می‏گوید یک افغانستان فدای یک برج «ولیعدل بین صواحباتها» در مقابل همه حقوقدانان بشر است علی (علیه السلام) کیه؟ می‏خواهید بگوئید علی (علیه السلام) کیه؟ امیرالمؤمنین (علیه السلام) هزار رکعت نماز بعضی شبها می‏خواند که می‏گفتند می‏شود یا نمی‏شود علامه امینی برای اینکه بگوید می‏شود یک ماه رمضان آمد ایران صاحب الغدیر مشهد بود حرم امام رضا (علیه السلام) ایشان فرمود من هر شب از اول غروب تا صبح 1000 رکعت نماز خواندم 30 شب 30 هزار رکعت نماز خواندم من امینی هستم عبدالحسین امینی اگر من خواندم پس علی (علیه السلام) هم می‏خواند.
 آیت اللّه العظمی خویی خواست یک شب بخواند ایشان تا 700 رکعت خواند منتهی چون ایشان چاق بود گفت نتوانستم بیشتر بخوانم می‏شود خواند. آقا خسته نمی‏شد؟ ماهی از شنا خسته نمی‏شود نشاط داشت؟ بله تیر از پایش می‏کشیدند متوجه نمی‏شد همینطور که توی بازی فوتبال فوتبالیست می‏افتد استخان پایش می‏شکند حالی‏اش نیست عشق گل زدن دارد اگر آدم عاشق شد اگر آدم ماهی شد از شنا خسته نمی‏شود.
 علی (علیه السلام) کیست؟ خطبه بی نقطه یک خطبه بخوان بی الف، فوری امیرالمؤمنین (علیه السلام) یک سخنرانی کرد بی الف اشکش… هفتاد کمال دارد امیرالمؤمنین (علیه السلام) هیچکس ندارد شب 21، هفتاد کمالش را خواهیم گفت یعنی برای بحث 21 هفتاد کمال دارد که روی کره زمین هیچ کس ندارد، هفتاد کمال دارد که هیچ کس ندارد.
توبه همراه با اصلاح و جبران گذشته
 حالا شب نوزدهم چه کنیم توبه در قرآن چند تا «تابوا» داریم منتهی کنار هر توبه یک چیزی است «تابوا» یعنی توبه کند یکجا می‏گوید «تابوا و اصلحوا» لاگر دسته گلی به آب دادی اصلاح کن یک جا میگوید «تابوا و بینوا» اگر یک چیزی را باید بگویی کتمان کردی فلان چند کیلو تریاک و هروئین آورد و برد تو هم می‏دانستی گزارش ندادی گفتی حالا چکار داریم نان مردم را قطع کنیم ولو جوآنهای مردم نابود بشوند این به یک نانی برسد آنجا کتمان گناه کبیره بود اگر کتمان کردی باید بیان کنی دسته گل به آب دادی نماز غلط بوده درست کنی نخواندیم تصمیم بگیریم اگر به کسی ظلم کردیم یادمان است زنگ بزنیم و عذرخواهی کنیم ما باید به معنویات برسیم. وضع جامعه ما یعنی وضع زمان ما نه جامعه ایران اصلاً زمان زمان است که خیلی خطر زیاد شده وقتی سکنجبینی را می‏پزند می‏چشند وقتی می‏بینند ترشی اش زیاد است شکرش را زیاد می‏کنند الان ترشی زیاد شده خطرهایی نسل نو را تهدید می‏کند ما باید حال که ترشی اش زیاد شده است شکرش را زیاد می‏کنند الان ترشی زیاد شده خطرهایی نسل نو را تهدید می‏کند ما باید حال که ترشی اش زیاد است شکرش را زیاد کنیم در کنار هر مادیتی یک معنویتی هست. مثلاً خوراک مادی داریم «کلوا من الطیبات» غذایی که می‏خوریم خوراک معنوی چه «فلینظر الانسان الی طعامه» قرآن می‏فرماید به طعامت نگاه کن امام می‏فرماید طعام علمی است که از استاد می‏گیریم ببین چی یاد می‏گیری از کدام فکر یاد می‏گیری یعنی همینطور که به غذایت دقت می‏کنی به واردات معده دقت می‏کنی غذایت مسموم باشد تاریخ مصرفش نگذشته باشد شما در یک رب گوجه دقت می‏کنی تاریخ مصرف را اگر به رب گوجه دقت می‏کنی بعد حرف‌هایی هم که وارد مغزت می‏شود دقت کن این حرف چه می‏گوید راست می‏گوید یا دروغ تهمت نمی‏زند صداقت دارد توطئه نیست شایعه نیست همینطور که غذایتان می‏گوئید استاندارد باشد واردات معنوی هم استاندارد باشد.
لباس تقوی، لباس معنوی انسان
 لباس شما به لباس رنگ لباس شکل لباس اتو بهداشت به لباس می‏رسید «و لباس التقوی ذلک خیر» لباس تقوی هم دقت کنید نکند لباس ظاهری خوب باشد اما از نظر تقوا برهنه باشیم بی تقوا باشیم به زینت ظاهری می‏رسیم خانه ماشین روکاری سردری فلان به زینت معنوی هم برسیم «حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم» زینت معنوی ایمان است راه مستقیم یعنی خوراک مادی خوراک معنوی لباس مادی لباس معنوی زینت مادی زینت معنوی سفر مادی از این شهر به آن شهر سفر معنوی «ففروا الی اللّه» هجرت به خدا. حج شیرینی معنوی شیرینی مادی همین شیرینی هایی که از مغازه‏ها می‏گیریم شیرینی معنوی «حلاوه ذکرک» لذت مناجات.
 خدایا تو را به عشقی که امیرالمؤمنین (علیه السلام) به تو داشت ما را معرفت و عشق خودت را مرحمت کن.
 تو را به اشک امیرالمؤمنین (علیه السلام) اشک خالصانه به ما بده.
 تو را به سوز امیرالمؤمنین (علیه السلام) به بی تفاوتان ما سوز و تعهد مرحمت کن.
 تو را به علم امیرالمؤمنین (علیه السلام) به ما علم مفید مرحمت کن.
 تو را به عبادتهای امیرالمؤمنین (علیه السلام) توفیق عبادت را به همه ما مرحمت بفرما.
 تو را به تربیت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به ما توفیق بده بچه هایمان را بهترین مؤمنین و مؤمنات تربیت کنیم.
 تو را به عاقبت امیرالمؤمنین (علیه السلام) عاقبت ما را ختم به خیر کن.
 هرچه شب قدر برای خوبها مقدر می‏کنی به آبروی امیرالمؤمنین (علیه السلام) همه آنها را برای همه ما مقدر بفرما «
والسلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=2831

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.