فضایل حضرت علی (ع) و شب قدر -1

«بسم الله الرحمن الرحیم»
«السلام علیک یا اباالحسن یا امیرالمومنین (علیه السلام)»

 بینندگان عزیز بحث را شبی می‏بینند که شب بیست و یکم است شب شهادت امیرالمومنین (علیه السلام) شب قدر بیشترین احتمال اش توی این سه شب، شب بیست ویکم و شب بیست وسوم احتمال بیشتر است کما اینکه شب بیست وسوم احتمال اش از شب بیست و یکم بیشتر است لکن شب بیست ویکم به خاطر شهادت امیرالمومنین (علیه السلام)خوب مراسم ویژه‏ای در همه جا هست.
نزول قرآن در ماه مبارک و شب مبارک‏
سوره‏ای در قرآن هست بنام سوره دخان می‏فرماید: «بسم الله الرحمن الرحیم حم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم» خوب خداوند مبارک است چون می‏گوییم «تبارک الذی» یعنی خدا مبارک است قرآن مبارک است چون می‏گوییم «کتاب انزلناه مبارکا» مبارک کلمه مبارک برای قرآن هم آمده مرکزی که وحی نازل شد مبارک است چون قرآن می‏فرماید که محل نزول قرآن مبارک است چون قرآن می‏فرماید «ببکة مبارکا» بکه یعنی مکه مبارک است زمان هم مبارک است زمانی هم که قرآن نازل شد زمان نزول هم مبارک است چون می‏فرماید که «انا انزلناه فی لیلة مبارکة» شب قد ر شب مبارکی است سوره «انا انزلناه» هم این را دارد «انا انزلناه فی لیلة القدر» ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
 البته قرآن دو مرحله نزول دارد یک مرتبه نزول دفعی که همه قرآن بر قلب پیغمبر (صلی الله علیه و آله) نازل شد یک مرتبه نزول تدریجی مثل اینکه انسان گاهی یک چمدان لباس می‏دهد به یک نفر می‏گوید این چمدان لباس مال شما می‏گوید دست شما درد نکند بعد می‏نشیند یکی یکی اجناس را از چمدان در می‏آورد تحویل می‏دهد یعنی یک مرتبه بطور کلی یک مرتبه بطور جزء جزء زمانها یکسان نیستند ما زمان مبارک داریم مثل اینکه می‏گوید«لیلة مبارکه» شب مبارک یک زمان نحس هم داریم که قرآن می‏گوید «ایام نحسات» بعضی روزها نحس است «فی یوم نحس مستمر» پس یوم نحس توی قرآن داریم ایام نحسات داریم روزها بعضی اش نحس است شبها… حالا نحوست که نحس است یا مبارک است شاید بخاطر حوادثی است که در آن شبها… وقتی قرآن یک جایی آمد می‏شود مبارک. (در فرانسه اگر یک شخصیتی حتی یک شب یک جایی بخوابد یا یک مدتی حالا یک شب را نمی‏دانم یک مدتی یک جایی بخوابد آنجا با سنگ مرمر می‏نویسند این اتاق مبارک است یعنی اینجا مثلا فلان شخصیت یک مدتی مانده بعضی چیزها مبارک است).
 میهمان آمد برای امام صادق (علیه السلام) امام صادق (علیه السلام) به میهمان‌ها گفت می‏خواهید پیراهنی را که امیرالمومنین (علیه السلام) پوشیده بود در محراب ضربت خورد و خونهای مغز حضرت رسید به پیراهن می‏خواهید آن پیراهن را برایت نشان بدهم پیداست این پیراهن خونی را همینطور امام حسن امام حسین امام سجاد امام باقر تا امام صادق (علیهم السلام) این پیراهن را دست به دست حفظ کرده‏اند بعضی چیزها را ما باید حفظ کنیم شب، شب قدر شب مبارکی است «انا کنا… حم» ما چند تا از سوره‏های قرآن را با حروف مقطعه شروع می‏شود «الم، حم، کهیعص» چه می‏خواهد بگوید این چه می‏خواهد بگوید
قرآن، اعجاز الهی از حروف ساده عربی‏
قرآن از همین حروف الفبا است مثلا در سوره شوری داریم (کهیعص) کاف هاء یاء عین صاد پشت سرش می‏گوید «کذلک یوحی» یعنی این رقمی ما وحی می‏کنیم یعنی وحی آسمانی از همین حروف الفباست ببین من از الفبا قرآن آوردم که هر حرفش یک کلمه دارد نامه‏ای دیشب نوشتم به اساتید دانشگاه نوشتم استاد دانشگاه شما در هر رشته‏ای متخصص هستی علمی‏ترین مقاله‏ای که بنویسی می‏توانی در هر صفحه‏اش یک نکته بگویی اگر خیلی به خودت فشار بیاوری و جمعی متخصص بشوید می‏توانید کاری کنید در هر سطری یک نکته باشد دیگر تقریبا شبیه محال می‏شود که بتوانید مقاله‏ای بنویسید که هر کلمه‏اش یک نکته باشد ولی قرآن کتابی است که نه در هر کلمه‏اش حتی در هر حرفش یک نکته هست هر حرفش یک نکته هست مثلا، حالا یک نمونه بگویم قرآن می‏فرماید، چون شب قدر شب نزول قرآن است یک کلمه بگویم راجع به… «و امسحوا برؤسکم» آیه قرآن است یعنی وقتی وضو می‏گیرید «و امسحوا» یعنی مسح کنید (رووس، راس) هم یعنی سر، سرتان را مسح کنید امام صادق (علیه السلام) وقتی مسح می‏کشد این رقمی مسح می‏کشد. برادران اهل سنت وقتی مسح می‏کشند دستشان را به همه سر می‏کشند به امام صادق (علیه السلام) گفتند شما چرا فقط اینجا را مسح می‏کشید آنها همه سر را مسح می‏کشند امام صادق (علیه السلام) فرمود قرآن نفرموده «و امسحوا روسکم» اگر می‏گفت «و امسحوا روسکم» یعنی مسح بکشید سرهایتان را همه سر، وقتی می‏گوید «و امسحوا بروسکم» این (ب) یعنی یک گوشه (لمکان الباء) گاهی وقتها قرآن می‏گوید «اذ قال…» یکوقت… بعضی آیات می‏گوید «و اذ قال» کلی معنا دارد همین حرف (واو) تنها کتابی که هر حرفش نه هر کلمه‏اش یک معنا دارد قرآن است «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن» شب قدر شب مبارکی است چرا؟ «انا انزلناه» قرآن نازل کردیم «فی لیلة القدر مبارکه» در انا انزلنا می‏گوید «انا انزلنا فی لیلة القدر» در سوره حم می‏گوید «انا انزلناه فی لیلة مبارکة» پیداست شب قدر شب مبارکی است.
شب قدر، شب تقدیر امور بندگان
«انا کنا منذرین» ما همیشه هشدار می‏دهیم یعنی قرآن کتاب هشدار است به خطرها اعلام می‏کند بعد می‏فرماید که «فیها» در شب قدر «یفرق» تفکیک می‏شود «کل امر حکیم» «کل امر حکیم یفرق» کارهای محکم کی باید بمیرد کی باید زنده بماند کی حادثه تلخ کی حادثه شیرین شب قدر شبی است که در حکومت‏های فعلی خواسته باشیم حساب کنیم مثلا جمهوری اسلامی روز قدر چه روزی است؟ روزی است که رئیس جمهور می‏رود توی مجلس برنامه بودجه سال را تقدیم می‏کند چون می‏خواهد پول خرجی یکسال را برای وزارتخانه‏ها و سازمان‌ها بگیرد آن روزی که رئیس جمهور خودش می‏رود مجلس و می‏خواهد بودجه یکسال را بگیرد آن روز ساعت روز قدر است از نظر قانونی از نظر قرآن شب قدر آن شبی است که انسان می‏خواهد خرجی یکسال را بگیرد هرچه ظرف سالم‏تر باشد بیشتر شیرین می‏کنند چه کنیم شب قدر؟ دعا خوب است گریه خوب است همه چیز خوب است اما یک خوب خوب خوب داریم می‏شود شب قدر خدا ما را ببخشد من گریه‏ام نمی‏گیرد حال مناجات ندارم چه کنیم که خدا ما را ببخشد؟ یک کلیدی، سالهای قبل هم گفته‏ام امسال هم می‏گویم خواهش می‏کنم خواهش می‏کنم جان امیرالمومنین (علیه السلام) این حرفی که می‏زنم عمل کنید هیچ خرجی هم ندارد نه زمان می‏برد نه مکان نه حرکت می‏برد هیچ خرجی ندارد خانم آقا برادران خواهران فرزندان عزیزم چه کنیم خدا ما را ببخشد می‏گوید یک کلید به تو می‏دهم شب قدر است هر کسی می‏خواهد خدا او را ببخشد
گذشت از مردم، کلید بخشش خداوند
قرآن می‏فرماید اگر می‏خواهی تو را ببخشم «ولیعفوا» عفو کنید همدیگر را حالا یک کسی فحش داد ببخشش غیبت کرده، آبرویت را ریخته سیلی به تو زده چک اش برگشته ظلم کرد به قولش وفا نکرده عفوش کن شب قدر است بعد می‏گوید «ولیصفحوا» صفح، بگذرید از همدیگر می‏گوید حالا من بگذرم خدایا تو چه می‏کنی می‏گوید من هم تو را می‏بخشم «الا تحبون» آیا محبت ندارید دوست ندارید «ان یغفر الله لکم» دوست ندارید خدا تو را ببخشد؟ اگر می‏خواهید شب قدر خدا تو را ببخشد تو هم دیگران را ببخش بسم الله الرحمن الرحیم من صیغه‏اش را می‏خوانم پای تلویزیون بخوانید بسم الله الرحمن الرحیم خدایا کسانی که به من ظلم کرده‏اند بخاطر امیرالمومنین (علیه السلام) همه را می‏بخشم قلبتان را پاک کنید ظرفتان را بشورید تا خدا شیرش کند با ظرفی که پر از سوسک و پشه است که هیچ چای ریزی چای و شربت توی آن نمی‏ریزد.
 اگر یک استخر گربه مرده موش مرده سگ مرده توی آن هست که هیچکس توی این استخر آب نمی‏ریزد نمی‏شود در قلب شما کینه باشد بعد هم بگوئیم خدایا بده بیاید قلبم پر از کینه است ولی بده بیاید چی چی بدهم بیاید ظرف را بشور خدا شیرش می‏کند قرآن می‏گوید «یزکیهم» بعد می‏گوید «یعلمهم» «یزکیهم» یعنی ظرف را بشورید «یعلمهم» یعنی شیرش می‏کنم چه اشکالی دارد شما ببخشید ببخشید همدیگر را حالا عروسی بوده مادر شوهری بوده معلمی بوده توی پادگان یک افسری بوده حالا یک کسی یک ظلمی کرده مردم قیامت اینقدر گیر هستند دیگر گیر من و تو نباشند بنده توی تلویزیون حرف می‏زنم 4 نفر می‏گویند این قرائتی خدا پدرت را بیامرزد 4 نفر برو بابا… حالا 4 نفر، بگویم نه خیر هر کس پشت سر من غیبت کند نمی‏گذرم بابا بگذر آخر آبروی من را ریخته مردم نمی‏توانند آبروی تو را بریزند مگر شک داری در توحید خودت در دعا داریم «الهی» در مناجات شعبانیه «الهی» یعنی خدایا بیدک به دست توست «لابید غیرک» نه به دست غیر تو «زیادتی و نقصی» یعنی نقص من زیا… من خواسته باشم زیاد بشوم به دست توست خواسته باشم نقص، ناقص باشم باز هم… کم و زیادی من دست توست (اینطور نیست که… آقا آبروی من را برده آن می‏خواسته آبروی شما را ببرد اما اگر خدا خواسته باشد به تو آبرو بدهد حتی اگر مثل حضرت امام (رحمه الله علیه) باشی حضرت امام (رحمه الله علیه) را… الان شما می‏دانید چند هزار سایت اینترنتی چند هزار، خوب گوش بدهید چند هزار سایت اینترنتی از افراد و شرکتها و موسسه‏ها و حکومت‏ها چند هزار سایت اینترنتی جمهوری اسلامی را می‏کوبند و به لطف خدا جمهوری اسلامی روی پای خودش هست زمان جنگ 43 تا رادیو از صدام تجلیل می‏کرد و به جمهوری اسلامی جسارت می‏کرد صدام محو شد جمهوری اسلامی می‏ماند اینطور نیست که شما فکر کنید سایت اینترنتی… حتی اگر همه سایت‏ها… امام (رحمه الله علیه) یکبار فرمود اگر همه مردم کره زمین پشت این دیوار دعا کنند یا نفرین کنند من دستم توی دست خداست «الهی» خدایا «بیدک» به دست توست «لا بید غیرک» نه به دست غیر تو «زیادتی و نقصی».
 بنابراین شب قدر 1-چه کنیم خدا ما را ببخشد؟ کلید بخشش خدا هم اینست که تو هم دیگران را ببخشی بالاخره کم فروشی شده حق و ناحقی شده بگذرید از همدیگر گیر ندهید اگر با دل پاک رفتیم دم در مسجد نگوئیم خدا ببین من آمدم بگیرم از تو من بخشیدم تو هم ببخش.
 امیر المومنین (علیه السلام) کیست؟ مگر ما می‏توانیم علی (علیه السلام) را بشناسیم ما نمی‏توانیم علی (علیه السلام) را بشناسیم یک مقداری از آقا برایتان بگویم صلواتی بفرستید پنجاه و پنج تا چیز اینجا نوشته‏ام 70 تا است 55 تای آن توی این نامه هست که مخصوص امیرالمومنین (علیه السلام) است یعنی روی کره زمین احدی ندارد احدی ندارد
علی(ع)، ولادت در کعبه، شهادت در مسجد
1-تنها کسی که در کعبه متولد شد در مسجد شهید شد آخر ببینید الله اکبر چی چی بگویم آدم گیج است گیج است دقت کنید دقت کنید بهترین زمانها بهترین مکانها بهترین عبادات بهترین حالات بهترین مرگها بهترین ساعت‏ها بهترین مسجد بهترین حالات سجده بهترن مرگ‏ها شهادت بهترین ساعت‏ها سحر امیرالمومنین (علیه السلام) چی شد گاهی وقتها یک کسی خانه‏اش بهترین هست درخت‌هایش خشک می‏شود درختهایش خوب هست اتاقش خوب نیست اتاق خانه‏اش خوب است خیابانش خوب نیست همه‏اش خوب است همسایه‏هایش خوب نیستند همه‏اش خوب است بچه‏اش ناجور است بچه‏اش خوب است عروس اش دامادش از… هر کسی یک جوری یک کسی که هر چی هست در قله بهترین زمانها بهترین شبها بهترین مکانها بهترین حالات بهترین بهترین بهترین. خدایا عشق امیرالمومنین (علیه السلام) را روز به روز در ما زیاد کن.
دیگرکی؟ اهل سنت اسم بعضی‏ها را که می‏برند می‏گویند که (رضی الله عنه) یعنی خدا از او چی؟ اما اهل سنت وقتی اسم امیرالمومنین (علیه السلام) را می‏برند می‏گویند (کرم الله وجه) یعنی خدا صورت او را گرامی داشت چون صورت علی (علیه السلام) حتی برای یک ثانبه به سمت بت توجه نکرد دیگران سابقه بت پرستی داشتند بعد مسلمان شدند و لذا می‏گویند خدا از سر… خدا از سرشان بگذرد ولی امیرالمومنین (علیه السلام) را می‏گویند یک ثانیه… هر جا مهمان بود می‏آمد توی خانه یک چیزی می‏خورد و می‏رفت حضرت زهرا (علیها السلام) هم می‏پرسید آقا شما امشب مهمان هستی می‏گوید بله می‏دانم میهمان هستم می‏گوید خوب اگر میهمان هستی چرا اینجا شام می‏خوری؟ می‏گوید یک کمی گرسنه‏ام است نگرانم وقتی می‏روم میهمانی برای خدا نروم برای پر کردن شکم بروم یک چیزی می‏خورم که گرسنه‏ام نباشد اگر می‏روم دیدن… کسی برای رضای خدا باشد
توجه حضرت علی (ع) به جوانان‏
چقدر به جوانها احترام می‏گذاشت الله اکبر رفت بازار دو تا پیراهن خرید یک دو تومانی یک سه تومانی حالا به قول ما سه تومانی شیک بود داد به قنبر، قنبر گفت آقا من نوکر تو هستم غلامم فرمود چون جوانی جوان خوشش می‏آید شیک پوش باشد این شیک است به جوانی ات بهتر می‏خورد تو دوست داری این را بپوشی این را بپوش ما دیگر ازمان گذشته. چقدر راجع به عفت به امیرالمومنین (علیه السلام) گفتند شما چرا به خانم‏ها سلام نمی‏کنید پیغمبر (صلی الله علیه و آله) به خانم‏ها سلام می‏کند شما چرا به زنها سلام نمی‏کنید حضرت علی (علیه السلام) فرمود پیغمبر (صلی الله علیه و آله) 30 سال سنش از من بیشتر بود من جوان هستم اگر یک سلامی به یک خانم کنم آن خانم یک جوابی به من بدهد نکند دل علی بلرزد ما باید مواظب دلمان هم باشیم. ببینید توی تاریخ اصلا نمونه دارد؟ «لم یشرک بالله» تنها شخصیتی که جامع اضداد است آخر ببینید بعضی وقتها یک کسی توی یک… مثلا وزنه بردار است فوتبالیست نیست گل می‏زند آبشار نمی‏تواند بکوبد نمی‏دانم تافتون می‏پزد سنگکی نمی‏تواند بپزد کت و شلوار می‏تواند بدوزد قبا بلد نیست بدوزد زلف خوب درست می‏کند ریش را خراب می‏کند یعنی در یک رشته بلد است باقی رشته‏ها را خراب می‏کند بلد نیست اما یک کسی که توی… استاد دانشگاه یک رشته خوب درس می‏دهد باقی رشته‏ها را کم می‏آورد معلم تمام کمالاتش حضرت علی (علیه السلام) 20 شجاعت چه جرأت و شهامت و چه شجاعتیجای پیغمبر (صل الله علیه وآله) می‏خوابد جای پیغمبر(صلی الله علیه و آله) می‏خوابد این جرأت و شهامت.
توجه حضرت علی (ع) به یتیمان‏
از آن طرف بچه یتیم می‏بیند گریه می‏کند آخر آدمهای قوی وشجاع خیلی اشکشان دم دست نیست این وقتی اشکش… چه جور اشک می‏ریزد بچه یتیم را دید شروع کرد صدای بزغاله کردن بع بع!! با دستها و زانوهایش راه رفت با دستها و زانوهایش سر… گفتند یا علی (علیه السلام) صدای بزغاله می‏کنی زشت است فرمود این یتیم را خواستم بخندانم هیچ جوری نخندید و… گفت آقا تو رئیس حکومت اسلامی هستی فرمود رئیس حکومت اسلامی صدای بز بکند اما یک یتیم را بخندد روی کره زمین سراغ دارید یک رهبر صدای بزغاله کند برای اینکه یک یتیم بخندد اصلش ببینید هنوز… قابل تصور نمی‏شود کرد امیرالمومنین (علیه السلام) یعنی حضرت امیر (علیه السلام) وقتی می‏گوییم هزار رکعت نماز می‏خواند هزار رکعت نماز با حال تمام عمرمان ما یک رکعت نماز با حال نمی‏توانیم بخوانیم یعنی 70،80 سال عمر ما به اندازه یک دقیقه حضرت علی (علیه السلام) نیست به اندازه یک دقیقه.
عنایت حضرت علی (ع)به دشمن خود
آنوقت ضربت می‏خورد شیر می‏آورند می‏گوید نصف شیر را ببرید بدهید به ابن ملجم اه!! می‏گوید من و قاتل یک جور نصف لیوان ما نصف لیوان مال او شهریار قشنگ می‏گوید خدا رحمتش کند.
 بجز از علی که گوید        به پسر که قاتل من
 چو اسیر توست اکنون        به اسیر کن مدارا
امیرالمومنین (علیه السلام) (اول من اسلم و آمن) اول کسی که به پیغمبر (صلی الله علیه و آله) ایمان آورد علی بن ابی طالب (علیه السلام) بود علامه امینی 100 حدیث و مدرک نقل می‏کند از اهل سنت که اول کسی که ایمان آورد علی بن ابی طالب (علیه السلام) بود در جنگ احد شعار دادند «لا سیف الا ذوالفقار» شمشیری نیست شمشیر اگر باشد ذوالفقار شمشیر است «لا فتی الا علی» جوانمردی نیست جز علی (علیه السلام) یعنی روی کره زمین منحصر به فرد است از نظر کمالات اول کسی که با پیغمبر (صلی الله علیه و آله) نماز جماعت خواند از مردان حضرت فرمود «انا مدینة العلم و علی بابها» من شهر علم هستم در ورودی علی بن ابی طالب (علیه السلام) است شب بیست و یکم نه تنها امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) بی پدر شدند بلکه همه ما بی پدر شدیم چون پیغمبر (صلی الله علیه و آله) فرمود «انا و علی ابوا هذه الامة» من و علی (علیه السلام) پدر این امت هستیم شهادت امیر المومنین (علیه السلام)یعنی شهادت پدر خودمان تنها مردی که روی کره زمین همسرش معصوم است امیرالمؤمنین (علیه السلام) است زنش هم معصوم بود تنها مردی که روی کره زمین دو تا از پسرهایش معصوم هستند امیرالمومنین (علیه السلام) است.
 دور مسجد درهایی بود به مسجد فرمود همه درها را ببندید فقط در خانه علی (علیه السلام) به مسجد باز باشد. شب بیست و یکم شب شهادت امیرالمومنین (علیه السلام) است خدایا به آبروی امیرالمومنین (علیه السلام) از ایمانش از علمش از خلوصش از تربیت بچه هایش از اخلاصش از اشکش از عبادتش از شجاعتش از حلمش… فرمود 25 سال توی خانه بودم مثل آدمی که تیغ توی چشمش باشد استخوان توی گلو دروغ نمی‏گوید تیغ توی چشم، نمی‏گوید فقط تیغ توی چشم می‏گوید هم تیغ توی چشم هم استخوان توی گلو آخر گاهی ممکن است استخوان توی گلو گیر کند ولی چشم سالم است برای یک دقیقه 2 دقیقه ممکن است یک کسی تحمل کند یا یک ساعت یا نصف روز 25 سال تیغ توی چشم استخوان توی گلو ولی برای حفظ مصلحت نظام اسلامی صبر کردم خدایا از صبرش از عقلش از ایمانش همه ما را برخوردار بفرما. کسانی که در طول تاریخ ما را با قرآن و اهل بیت آشنا کردند الان نیستند خیلی‏ها سال قبل بودند الان می‏گویند خوش به حالتان ما که نیستیم شاید هم سال دیگر ما نباشیم ما چه می‏دانیم سال دیگر هستیم یا نه به امام گفتند آقا بعضی مرده‏ها چشمشان باز است بعضی چشمشان بسته فرمود آنکه باز است فرصت نکرده ببندد آنکه بسته فرصت نکرده باز کند به ما گفته‏اند هر وقت می‏روی سرنماز فرض کنید نماز آخری است ما شاید شب بیست و یکم آخرمان باشد جوانمرگ هم ندارد مهم هم نیست مهم اینست که ما پاک بیاییم پاک بروییم خدایا تمام گناهان ما را ببخش و بیامرز همه مشکلات فرد و نظام ما را حل بفرما.
رهبر ما دولت ما امت ما مرز ما انقلاب ما آبروی ما ناموس ما جوانهای ما دین ما دنیای ما هر چه به ما داده‏ای در پناه حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) حفظ بفرما
 شب قدر شب میهمانی فرشته‏ها است «تنزل الملائکة» یعنی هم فرشته‏ها می‏آیند زمین میهمان امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) می‏شوند چون فرشته‏ها زمان پیغمبر (صلی الله علیه و آله) میهمان پیغمبر (صلی الله علیه و آله) می‏شدند بعد از پیغمبر (صل الله علیه وآله) باید یک لایقی باشد که لیاقت این را داشته باشد که فرشته‏ها بر او نازل بشوند خدایا به میزبان قسم حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به میهمان قسم فرشته‏ها آنچه شب قدر برای خوبها مقدر می‏کنی بخاطر لیاقت شان به آبروی امیرالمومنین (علیه السلام) همه آنها را برای همه ما مقدر بفرما.
«والسلام و علیکم و رحمة الله و برکاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=2832

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.