نعمتهای خدا-7- عاطفه2

موضــوع: نعمت‌هاي خدا-7- عاطفه2
تاريخ پخش: 71/12/17

بسم الله الرّحمن الرّحيم

بحث ما در جلسه قبل بحث رحم و عاطفه بود، خداوند حتي به كفاري كه رحم دارند در قيامت با اينكه كيفر آنها دوزخ است، اما كساني از كفار كه رحم داشته باشند خداوند حساب خاصي برايشان باز مي‌كند،
1- به كفار و مجرم هم بايد رحم كرد
مسلمان بي رحم وضع‌اش خطرناك است، روايتي است كه من در كتب شيعه نديده‌ام ولي اهل سنت اين روايت را نقل كرده‌اند كه خانمي گربه‌اي را بست توي خانه و اينقدر به اين گربه تشنگي داد تا مرد، حضرت فرمود اين خانم اهل جهنم است، بخاطر بي رحمي حتي بخاطر يك گربه، رحم چيزي است كه گفته‌اند نسبت به كافر هم رحم كنيد، اگر حمله كرديد به زنان كفار كاري نداشته باشد، درخت هايشان را قطع نكنيد، او را بكش اما آب آشاميدني‌اش را مسموم نكن، اگر دارد فرار مي‌كند به كمرش گلوله پرتاب نكن، اگر زخمي شده است با آنها كاري نداشته باش، يعني جنگ هم اخلاق دارد.
مجرم را شلاق بزنيد، اما وقتي شلاق خورد بايد به او رحم كرد، شير براي اميرالمومنين(ع) آوردند فرمود مقداري از اينرا بدهيد به ابن ملجم، آقا قاتل است، فرمود بله، ولي فعلاً توي خانه ما اسير است! رحم حساب ويژه‌اي دارد.
2- به عزيزي كه ذليل شده، عالم جاهل، ايتام و تواب خيلي رحم كنيد
حديث داريم به چند گروه بايد بيشتر رحم بشود (عزيزِ ذليل) اگر كسي زماني عزيز بوده است حالا ذليل شده است به او رحم كنيد، يعني نبايد كسي كه تا ديروز وزير بوده است امروز سوار دوچرخه بشود، چون روي آنها فشار مي‌آيد، پولداري كه بي پول شده است، عالمي كه به او عالم جاهل مي‌گويند به اين خيلي رحم كنيد. خيلي به پيغمبر گفتند اجازه بدهيد كسي ديگر اذان بگويد حضرت فرمود بلال يك زماني كتك خورده است ما نبايد كتك خورده‌ها را فراموش كنيم، بايد نداي اسلام از حلقوم بلال صادر بشود، حساب كتك خورده‌ها جداست، افرادي ايثار كرده‌اند حسابشان فرق مي‌كند. به ايتام رحم كنيد قرآن روي ايتام خيلي رحم كرده است، به مجرمين رحم كنيد، خداوند مي‌فرمايد «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» (بقره/222) تواب يعني هي گناه مي‌كند و هي توبه مي‌كند، آدمي كه هي خرابكاري مي‌كند شرمنده است، باز خدا براي اينكه زير كتف او را بگيرد فرموده است من تو را دوست دارم، يعني هزار بار هم توبه‌ات را شكستي باز هم بيا دوستت دارم.
روايت داريم يك گناهكار كه مي‌گويد يا الله من را بپذير، خدا به قدري شاد است مثل كسي كه توي بيابان زاد و راحله‌اش را گم كرده است و بعد پيدا مي‌كند، حديث داريم كه اگر شما يك وجب روبه من بيائيد من يك گام روبه شما مي‌آيم، و اگر شما يك گام روبه من بيائيد من خيلي بيشتر مي‌آيم، و اگر شما آرام آرام روبه من بيائيد من هروله كنان مي‌آيم، آدمي كه هي توبه مي‌كند و هي گناه مي‌كند اين خيلي خودش را بد مي‌بيند، اما خدا مي‌گويد باز هم تو را دوست دارم.
3- به پدر و مادر پير بايد بيشتر محبت كرد
به پيرها محبت كنيد «إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ» (اسراء/23) آيه «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» را چهار مرتبه گفته است اما يك آيه ديگر پدر و مادر پير را گفته است كه محبت كنيد (كِبَر) اگر پدر و مادرت پير شد آنها را اكرام كن.
در مكه جوان رشيدي را ديدم كه پدرش را سوار ويلچر كرده بود داشت طواف مي‌داد گفتم اين پدرت است كه داري طواف مي‌دهي؟ گفت بله، من بچه بودم هفت سالم بود بابام من را روي دوش گرفته بود داشت طواف مي‌داد حالا هم من او را طواف مي‌دهم.
4- به زنها و برده‌ها و افرادي كه بي‌كس هستند، بيشتر محبت شود
به برده رحم كنيد، حتي اسمش را نوكر نگذاريد، كشاورز، حضرت لحظه مرگ فرمودند يا علي مواظب باش به كشاورزها ظلم نشود، زنها، به زنها رحم كنيد امام علي(ع) وقتي ضربت خورد فرمود مواظب باشيد به زنها ظلم نشود، به افرادي كه كسي را ندارند رحم كنيد، رفته بوديم آفريقا داشتيم سخنراني مي‌كرديم گفتيم‌اي مردم آفريقا ما در تهران خياباني به اسم آمريكا نداريم اما خيابان بنام آفريقا داريم تا اين را شنيدند بلند شدند و ابراز احساسات كردند، رگ عاطفه‌اش اينرا مي‌گويد. رفته بودم دبيرستان دخترانه صحبت كنم چند تا دبيرستان يك جا جمع شده بودند، گفتم همه بچه‌هاي من دختر هستند و خدا به من پسر نداده است و از خدا هم نخواسته‌ام كه به من پسر بدهد، اينها اينقدركف زدند سوت كشيدند احساسات نشان دادند.
در آفريقا باز هم گفتم ما وقتي لانه جاسوسي آمريكا را به دست دانشجويان پيرو خط امام فتح كرديم امام فرمود سياه پوست‌ها را آزاد كنيد ولو مجرم هستند و حقوق بگير آمريكا هستند، اما چون به نژاد سياه ظلم شده است ما بخاطر ظلمي كه در طول تاريخ به اينها شده است اينها را استثنا آزد مي‌كنيم، باز ابراز احساسات كردند.
5- بايد به ورشكستگان، بيماران لاعلاج و مصيبت زده بيشتر رحم شود
افرادي كه ورشكسته هستند به آنها رحم كنيد، سخت ترين مريض‌هاي ما نخاعي هستند فاصله آنها با ما دو سه ثانيه است يعني يك افتادن و يك قطع شدن نخاع، مرده و زنده رابطه‌اش يك نفس است، قرآن مي‌فرمايد درآمدها را جمع كنيد به هشت گروه بدهيد يكي از آنها ورشكسته است، آدم ورشكسته مثل پيچ و مهره‌اي است كه خشك شده است، يك خورده روغن بزني كار مي‌كند، به مصيبت زده رحم كنيد اسلام مي‌گويد كسي كه مرد خانه‌اش نرويد، ولي ما هر كس كه مي‌ميرد تا چهلم و تا هفتم هي مي‌آيند و مي‌خورند، اين چه ديني است؟ نه توي قرآن داريم و نه حديث داريم اين خيلي مشكل است.
به افراد ناقص الخلقه رحم كنيد، منتهي نه اينكه به آنها نگاه ترحم آميز كنيد، حديث داريم خودت را نگه دار و از تو الحمدلله بگو، به زبان هم نياور، در تشيع جنازه گفته‌اند نخنديد.
6- بي‌حجاب‌ها در قيامت گرفتارند
من مي‌گويم بي حجاب‌ها روز قيامت كه بخاطر بي حجابي گير هستند دل خانواده شهدا را چه خواهند كرد؟ گيرم خدا گفت من گناه بي حجابي را بخشيدم، تو با اين قيافه‌اي كه بيرون مي‌آيي توي اين كوچه اين رقم هرزه گري اين رقم عروسي اين رقم عياشي با اين كارها دلهاي خانواده حزب اللهي را مي‌سوزاني، و اين دل سوزاندن خدا بي جواب نمي‌گذارد در زماني دلت را خواهند سوزاند.
7- بايد نسبت به يكديگر رحم و گذشت باشد
در قرآن سه تا «تَوَاصَوْا» داريم «وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» (بلد/17) «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ» (عصر/3) «وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ» (بلد/17) سفارش كنيد به رحمت و گذشت، علامت امت حزب الله اين است كه «أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ» (فتح/29) آرم امت اسلامي اين است كه به خودشان رحم كنند. شخصي از كسي طلب داشت گفت فردا، فردا آمد گفت پس فردا، هي گفت و گفت تا اين هم عصباني شد و زد توي گوشش، بدهكار آمد شكايت كرد گفت آقا از ما طلب دارد و هي مي‌آيد سراغ ما به ما مهلت نمي‌دهد، در اين لحظه طلبكار وارد شد، گفت آقا كاري نكرده‌ام هر روز مي‌گويم بده و تا ريال آخر هم مي‌گيرم امام فرمود خوب مهلت بده، گفت آقا حق من است، امام فرمود قرآن خوانده‌اي كه «وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ» (رعد/21) يعني مومنين از بدحسابي قيامت مي‌ترسند، گفت مگر خدا بد حساب است؟ گفت نمي‌دانم، امام فرمود كساني كه مثل تو مته لاي خشخاش مي‌گذارند و مو را از ماست مي‌كشند، تا يك قِران آخر را مي‌خواهند بگيرند، خدا هم روز قيامت به آنها سخت خواهند گرفت و كساني هم كه در اين دنيا به مردم شل بگيرند، خدا هم روز قيامت به اينها شل مي‌گيرد. البته شل گرفتن در حساب شخصي نه مال بيت المال.
«وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً» (حديد/27) ما در دل ياران پيغمبر رحمت قرار داديم اين از افتخارات است، اگر كسي ناله مظلومي را شنيد و جواب نداد حديث داريم كه مسلمان نيست، اگر كسي شكم‌اش سير بود و همسايه‌اش گرسنه حديث داريم كه ايمان به خدا ندارد. حضرت فرمود اگر مي‌خواهيد شيعيان را امتحان كنيد ببينيد در مشكلات رحم‌شان نسبت به همديگر چقدر است، اگر كسي توي خانه‌اش ديگ و نردبان و طنابي دارد اما مي‌گويد به كسي نمي‌دهيم «وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» (ماعون/7) يعني واي بحال كساني كه حتي يك ديگ و كاسه و ظرف به همسايه نمي‌دهند. ماعون به چيزي مي‌گويند كه توي همه خانه‌ها نيست، مثل جرثقيل يا ديگ. اگر كسي روي زمين به مسلمانها رحم نكند فرشته‌ها روي آسمان به او رحم نخواهند كرد، از افتخارات اسلام اين است كه اسلام دين رحم است.
هر مسلماني روزي شصت بار كلمه رحم بكار مي‌برد در نمازهايش، و اگر اين با توجه باشد ديگر بي رحم نخواهند بود مگر اينكه از آن غافل باشيم.
8- يك قانون بد در جمهوري اسلامي كه بايد اصلاح شود
دنياي غرب خيلي بي عاطفه است اگر كسي بيفتد صد نفر از كنار او رد شوند كسي صدايش نمي‌زند، يك قانون بد توي جمهوري اسلامي هست اميدواريم اينرا حل كنند اگر يك كسي توي جاده بيفتد مي‌گويد اگر سوارش كنيم ببريم بيمارستان مي‌گويند تو بودي، تو زده‌اي، پس بگذار خونريزي كند و بميرد، اين كنار خيابان بال بال مي‌زند و كسي هم به او كاري ندارد اگر من كسي را بزنم و او را به بيمارستان برسانم و بگويم من نبوده‌ام من دروغ بگويم و او را برسانم و فرار كنم بهتر از اين است كه او كنار جاده بيفتد و جان بدهد، كسي هم او را سوار نكند. در رفتن مجرم گناهش كمتر از اين است كه احتياطاً او را بگيريم و توي زندان بيندازيم اين يك قانوني است كه من هر چه فكر مي‌كنم نمي‌فهمم.
9- اثرات بي‌رحمي
اگر رحم نباشد نسل نو عقده‌اي مي‌شوند ولذا حديث داريم اگر پسرت گفت من نكرده‌ام نگو نه خير من ديدم كه تو كردي، اگر هم پسرت دروغ مي‌گويد عذرش را به دروغ قبول كن، اما نگو من مي‌دانم كه دروغ مي‌گويي، اگر رحم نكني بچه عقده‌اي مي‌شود اگر رحم نكني گاهي عامل فرار مي‌شود، رحم نباشد آمار طلاق بالا مي‌رود، رحم نباشد آمار خودكشي بالا مي‌رود، رحم نباشد حسرت مي‌كشد، يعني نگاه مي‌كند حسرت مي‌خورد.

«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=2069

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.