نعمتهای الهی در سوره‌ی الرحمن -1

بسم الله الرحمن الرحیم
الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی.

مقداری نگاهی به سوره‌ی رحمت الهی می‌كنیم بینندگان عزیز بحث رادرشب تولد امام حسن عسكری(علیه السلام) پدر آقا امام زمان(علیه السلام) می‌بینند زمان پخش7خرداد است درسال83مطابق باشب جمعه‌ای است كه جمعه‌اش تولد آقا امام حسن عسكری(علیه السلام) است به همه‌ی بینند گان و شنوندگان این روز را تبریك می‌گویم بنای ما تفسیر سوره‌ی الرحمن بودكه بزرگترین رحمتش اولیای الهی هستند موضوع بحث الرحمن رحمت الهی «الرحمن عّلم القرآن خلق الانسان علمه البیان» قبلاً یك بحثی داشتم كه اصولاً رحمت به چی گفته می‌شود همه‌ی نعمت‌های خداوند رحمت است ولی یك سری چیزها راعنایت باكلمه‌ی رحمت گفته شده است خودرحمان از اسمهای مخصوص خداست رحیم هم هست رحمان هم هست اما مااجازه داریم به كسی دیگر هم رحیم بگوئیم یعنی آدم می‌تواند خدا به اوبچه‌ای بدهداسمش رابگذاردرحیم هم توی جامعه افرادی به نام رحیم اما ما اجازه نداریم كه اسم بچه‌مان رابگذاریم رحمان، رحمان اسم مخصوص خداوند است.
واژه‌ی رحم در قرائت نماز
كلمه‌ی رحم واژه‌ای است كه هر مسلمانی60 بارواجب است این كلمه را ازدهانش بیرون بیاید یعنی 17 ركعت نمازی كه ما می‌خوانیم10 تاحمد دارد7 ركعتش هم «سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر» توی هر حمد و قل هوالله 6بارماكلمه‌ی رحم رامی گوئیم كه ده شش تامی شود60 تا « بسم الله الرحمن الرحیم » دومرتبه بعداز« الحمد لله رب العا لمین» بازمی گوئیم « الرحمن الرحیم » بازبرای قل هوالله می‌گوئیم «بسم الله الرحمن الرحیم» یعنی انسان اگرروزی60 بار كلمه‌ی رحم برزبان جاری بشود آنوقت می‌شود كه آدم بی رحمی باشد؟ یعنی انسان روزی60 بارباتوجه اگربگویدرحمت، رحمت، رحمت رحمت، رحمت، رحمت، رحمت، رحمت، رحمت، رحمت، رحمت، این اگرتوجه داشته باشد می‌شودآدم بی رحمی باشد؟
مریضی را توی جاده می‌بیندبی اعتناباشدفقیری راتوی جامعه می‌بیند بی اعتناباشد نسبت به مستاجرش كه پول ندارد تهدیدش كند كه پاشو طرف ندارد چكش را ببرد برگه بزند زندانش كند حالا یك خلافی همسر انجام داد انتقام بكشد.
اگر توجه داشته باشیم كه چی می‌گوئیم و نقش رحمت چیه خیلی جامعه‌ی ما مشكلاتش حل می‌شود و اگر رحم را برداریم هیچی جایش نمی‌رسد شما خواسته باشید رحم را بردارید توی یك خانه‌ی رحمت نباشد پول جایش را پر نمی‌كند زور جایش را پر نمی‌كند پست جایش را پر نمی‌كند اگر دو تا كارمند و كارگر جزء با هم مهربان باشند زندگی‌شان شیرین است اگر رحم را از توی این كارخانه و اداره برداریم هر چه درجه و پست را جابجا كنیم كار مهربانی را نمی‌كند «الرحمن».
توسعه‌ی رحمت، بحث رحمت الهی است گستردگی رحمت قرآن می‌فرماید «رحمتی وسعت كل شیء» رحمت خدا همه چیزی را در بر می‌گیرد زهر مار هم رحمت است چون زهر مار در بدن مار رحمت است بله بیاید توی بدن من، من را می‌كشد آب دهان هر انسانی در بدن انسان رحمت است بله اگر آب دهان این انسان پرت بشود به دیگری تف می‌شود و جسارت می‌شود اما اگر این آب دهان پرتاب شد به انسانی جسارت شد معنایش این نیست كه ا ین آب دهان در جای خودش و در دهان انسان رحمت نباشد.
نقش مشكلات در رشد و پیشرفت علوم
 ما اگر خواستیم ببینیم چی رحمت است هر چیزی در جای خودش رحمت است چون بلایی می‌آید از جسم می‌گیرد از شخص می‌گیرد شخصیت را بالا می‌برد اگر فشار تاریكی نبود ادیسون اختراع برق هم نبود اگر بلای مرض نبود علم داروسازی هم نبود.
اگر زلزله نبود خانه‌های ضد زلزله سازی و رشد خانه سازی نبود تمام پیشرفت‌های علمی بعداز آن است كه انسان گرفتار شده نشسته فكر كرده عقلش را به كار انداخته وقتی عقلش به كار افتاد برای مبارزه با آن بلا علم و ابتكارش پیش رفته است پس بلاها هم به یك نحوی رحمت است منتهی رحمت مستقیم نیست گاهی كه چوبی را معلم می‌زند ظاهرش تنبیه است ولی باطنش رحمت است « ورحمتی وسعت كل شیء » رحمت خدا همه چیزی را در بر گرفته. ما اگر خواستیم قضاوت كنیم نبایستی زود قضاوت كنیم باید خیلی چیزها را تا آخر خط ببینیم اگر چه. . . در جمع باید حساب كنیم در فارسی مثالی است كه می‌گویند جوجه‌ها را بایستی آخر پائیز شمرد این یك حرف حسابی است یعنی زود قضاوت نكن.
كسی سگی داشت توی خانه برای حفاظت، زنبیلی دست گرفت رفت بیرون خرید كند وبرگردد تا در را باز كرد بیاید تو دید سگ با پوزه‌ی خونی آمده دم در فكر كرد این سگ بچه‌ی كوچولویی را كه توی اتاق بوده پاره كرده عصبانی شد فوری كلت را كشید سگ را كشت دوید رفت توی اتاق دید نه، بچه‌اش سالم است یك حیوانی دیگر آمده توی خانه سگ دیده این حیوان قصد بچه را دارد بچه قنداقش را گرفته گذاشته آن تاقچه‌ی بالا پریده و با این حیوان درگیر شده آن حیوان را كشته و با پوزه‌ی خونی آمده دم در كه اگر دو تا استخوان چرب به من دادی من امروز جان بچه‌ات را نجات دادم آمده بود كه مثلاً خودنمایی كند بعد غصه می‌خورد كه من چرا این سگ را كشتم گفت رفتم بالای سر این سگ نشستم هی نگاه كردم دیدم این سگ با چشمهایش به من می‌گوید چرا زود قضاوت كردی من كه توی خانه‌ی تو بودم صبر می‌كردی می‌رفتی می‌دیدی اگر بچه‌ات را كشتم بعد من را می‌كشتی زود قضاوت نكنیم.
تا بلا رسید نگوئیم خدا چرا همچین كردی؟ پشت این بلا چی بود قبل از این بلا چی بوده؟ نتیجه‌ی این بلا چیه؟ این بلا دفع چه بلای بزرگتری را می‌كند؟ گاهی بلای كوچك جلوی بلای بزرگ را می‌گیرد گاهی این بلای كوچك سبب رشد و تكامل است پس رحمت خدا توسعه دارد تلخی‌ها هم در آن رحمتی ا ست.
قرآن، مایه‌ی رحمت الهی
قرآن رحمت است چون می‌فرماید «الرحمن» پشت سر آن می‌فرماید «علم القرآن» چرا؟ چون انسان نیاز به قانون دارد زندگی انسان اجتماعی است انسان مثل بتن نیست كه سبز بشود خشك بشود و كاری به بغل دستی‌اش نداشته باشد سعادت یك نفر می‌تواند افرادی راسعادتمندكندشمااگردردانشگاه موفق شدی تمام بستگان خوشحال می‌شوند شكست خوردیدهمه‌ی بستگان غصه می‌خورندیعنی پیروزی و شكست شما اثر می‌گذارد دنیا سرایت می‌كند زندگی ما اجتماعی است خوبی‌ها و بدی‌ها در جامعه اثر می‌گذارد. اختراع هروئین ده‌ها هزار جوان را نابود می‌كند اختراع دارو ده‌ها هزار نفر را نجات می‌دهد زندگی اجتماعی قانون می‌خواهد منتهی قانونی بی تحریف قانونی از سر چشمه‌ی علم قانونهای دیگر تحریف شده‌اند تورات تحریف شده شما در تورات می‌خوانید خدا كشتی گرفت با حضرت یعقوب(علیه السلام) و حضرت یعقوب(علیه السلام) خدا را زد به زمین و خدا شصت پای یعقوب(علیه السلام) را دندان گرفت و بالعكس و گفت اگر من را بركت ندهی رهایت نمی‌كنم با زور گاز گرفتن از شصت پای خدای كشتی گیر، خدای عاجز، خدایی كه آدم پشت درختهای بهشت قایم شد وهی داد می‌زد كجا هستی كاش تو را خلق نمی‌كردم پشیمان شده خدا از آفرینش انسان این كتاب آسمانی پر از، حالا پر كه نگویم بسیاری از حرفهای این رقمی توی تورات هست.
شما در انجیل می‌خوانید كه حضرت عیسی(علیه السلام) با مادرش رفت میهمانی شراب كم آمد صاحبخانه خجالت كشید گفتند خجالت نكش ظرفها را پر آب كن معجزه می‌كنیم شراب درست می‌كنیم كه همه‌ی میهمانها شراب بخورند و مست بشوند كه تو آبرویت نریزد یعنی پیغمبر شراب ساز خدای كشتی گیر.
رابطه‌ی قرآن با علوم بشری
قرآنی به ما داده كه هر چی علم پیش می‌رود رشد بیشتر می‌شود تنها دینی كه هر چی علم توسعه پیدا می‌كند طرفدارانش عزیزتر می‌شوند دین اسلام است یك قانون خلاف عقل در اسلام نیست یك قانونی نداریم كه بگویند پیشرفت علم اینرا رد كرده برعكس‌اش داریم كه هر روز مثلاً قرآن می‌فرماید بخاطر اینكه فلان قوم بد آدمی بودند « فبظلم من الذین هادوا» بخاطر ظلمی كه یهودیها كردند « حرمنا» حرام كردیم بر آنها تا می‌گوید چی؟ تا می‌گوید « الشحم» یعنی پی بخاطر اینكه بد كردند گفتیم حق ندارید پی بخورید این آیه را ما كه می‌خواندیم می‌گفتیم كه مگر پی خوردن هم ارزش دارد حالا كه بدی پی به تو نمی‌دهم بخوری پی كه خوردن ندارد پی مفت به ما بدهند ما حاضر نیستیم بخوریم آخر پی چیه كه خدا می‌گوید حالا كه بد هستید تو بیخ‌تان می‌كنم می‌گوئیم چه می‌كنی؟ می‌گوید نمی‌گذارم كه پی بخورید پی خوردن كه. . . حالا می‌بینیم شبها توی تلویزیون بعضی شبها بنده خودم بحثش را شنیده‌ام كه گوشت قرمز بدون پی و بدون چربی عامل چه مرض‌هایی است خیلی خوشی نكنید كه آقا گوشت قرمز قرمز اصلاً چربی نمی‌خواهد بله ممكن است چربی زیادیش مضر باشد اما گوشت قرمز خالی هم. . . حالا هم آقایان بعنوان یك كشف علمی كه گوشت بدون پی چه عوارضی دارد.
وقتی قرآن می‌فرماید «والوالدات» یعنی خانم‌ها «یرضعهن» شیربدهند«اولادهن» مادرها بچه هاشان راشیربدهندچقدر؟ «حولین كاملین» دوسال كامل شیربدهید «لمن یتم» هر كه می‌خواهددوسال كامل شیربدهیداین می‌خواهدبگویدبچه بایدشیرمادربخوردسالهابا تبلیغات شیرغیرمادروشیرخشك دادندحالا هرسال كنگره می‌گیرنددردنیا كه چه ضررهایی ما ازشیرخشك دیدیم وهیچ چیزجای شیرمادر را پرنمی كندوبهداشتی ترین شیرهاشیرمادراست سرشیشه ایی نمی‌خواهدشیشه نمی‌خواهدگرم كردن نمی‌خواهد سردكردن نمی‌خواهدموادچربی و قندی تزریقی نمی‌خواهدهرچی كه بدن طفل نیاز دارد خداوند اتوماتیك توی شیرمادرجاسازی كرده چرا ما. . .
هنوزیك آیه پیدانشده به لطف خدا ومابایدافتخاركنیم «الرحمن علم القرآن» این رحمت خدا است كه ما. . . ولذا این همه نعمت هست نمی‌گوید الرحمن چی به تو دادیم اول از. . . بعد از كلمه‌ی رحمت می‌گوید «الرحمن علم القرآن» قرآن به تو دادیم یعنی كتابی به تودادیم كه یك نقطه پس و پیش نشده است كتابی به تو دادیم ازسرچشمه‌ی وحی است(اینطور نیست كه مثل پزشك‌ها می‌گویند حالا آزمایش می‌كنیم ببینیم چه می‌شود مثل مصلحان جهانی، مصلح نمایان جهانی كه می‌گویند این كار را بكنیم بعد چنین می‌شود پیشرفته ترین یا ازپیشرفته ترین كشورهاآمریكاست ازنظرحقوقی، سیاسی، نظامی، اطلاعاتی، تكنولوژی، از خیلی كشورها. . . سرمایه‌ی زور شده. . . از سن كم شما حالا شما سال دوم سوم دانشگاه هستید در این بیست ساله‌ی شما تقریباً چندمرتبه آمریكاخودش گفته غلط كردم طالبان رابزرگ كردگفت غلط كردم اینكه می‌گوید غلط كردم یك آدم عادی نیست چندهزارمغزنظامی و سیاسی و حقو قی فكرمی كنندتاطالبان رابزرگ می‌كنند بعدهمه با هم غلط كردند چندهزارساعت و جلسه و شبانه روز فكر می‌كنند صدام را بزرگ می‌كنند بعد همه باهم می‌گویند غلط كردیم چندهزارساعت مغزوفكركارمی كندعراق را اشغال می‌كنند بعد همه با هم می‌فهمند غلط كردند یك قانون نیست كه اسلام بگوید ما این را وضع كردیم بعدبگویدكه مااشتباه كردیم چرا؟ برای اینكه قانون ازسرچشمه‌ی علم است.)
تمام قوانین پشتش یا حزب است یا سود فرد است یا سود حزبی است یا خط است «الرحمن علم القرآن» من راجع به قرآن جلسات دیگر هم حرف دارم پیغمبر و رهبر معصوم هم رحمت است.
پیامبر مایه‌ی رحمت الهی
 رهبر آسمانی رحمت است قرآن راجع به پیغمبر می‌فرماید«وماارسلناك» اینرا الان شب تولد امام حسن عسكری(علیه السلام) است می‌شنوید اینراحدواً دو ماه قبل از امشب هم اشاره شد توی تلویزیون «وماارسلناك الا رحمه» پیغمبرمانفرستادیم تورامگررحمت یعنی سرتا پا رحمت هستی البته رحمت است به شرطی كه ما گوش بدهیم آب رحمت است به شرطی كه ما صورتمان را بشوریم اما اگر جوی آب كنار انسان برود و انسان وضو نگیرد یا خودش را نشورد آب رحمت است اما ایشان از این رحمت استفاده. . . ولذا آیه‌ی دیگر می‌فرماید كه «الا لیطاع» «وماارسلنامن رسول» ماهیچ پیغمبری را نفرستادیم «الا لیطاع الا رحمه» آیه‌ی داریم پیغمبر نیست جز رحمت.
آیه‌ی دیگری داریم پیغمبر نیامد جز برای اینكه اطاعت بشود یعنی دریافت رحمت در سایه‌ی چی؟ مثل كتابخانه، كتابخانه رحمت است به شرطی كه شما وارد شوید مطالعه كنید كامپیوتر رحمت است تا كدام تكمه را بزنی. پدر و مادر رحمت است تا چقدر از این پدر و مادر استفاده كنیم رهبر الهی، به چه دلیل ما نیاز به امام داریم؟ شب تولد امام حسن عسكری(علیه السلام) بد نیست كه یك چند دقیقه‌ای راجع به امامت صحبت كنم.
به همان دلیلی كه ما نیاز به پیغمبر داریم. سوال: به چه دلیل ما نیاز به امام داریم؟ پاسخ: به همان دلیلی كه ما نیاز به پیغمبر داریم اگر جاهلیم جاهل معلم می‌خواهد پیغمبر معلم است اگر متحیریم متحیر راهنما می‌خواهد پیغمبر راهنما است اگر منحرف می‌شویم اگر از آینده خبر نداریم آدم دلش می‌خواهد بالاخره بداند آینده چه می‌شود ما باید یك كسی باشد كه از آینده خبر داشته باشد به ما بگوید بالاخره ما اینطرفش را می‌بینیم بالاخره تا مردن را می‌فهمیم اما بعد از مرگ چه خبر می‌شود ما از آن علم خبر نداریم بعد از مرگ. . . اگر ما از غیب خبر خواسته باشیم باید یك كس صادقی باشد كه از غیب یك خبرهایی به ما بدهد علم ما محدود است ما از اسرار هستی خبر نداریم.
(خیلی غصه می‌خورم پای تلویزیون كه می‌نشینم مثلا می‌بینم كه كشف جدید كارشناسان نمی‌دانم محققین ثابت كردند در اثر چه تحقیقات طولانی كه مثلا فرض كنید كه آب انار چه خاصیتی دارد نمی‌دانم گوشت تازه چه خاصیتی دارد نمی‌دانم سبزی كاهو چه خاصیتی دارد من وقتی اینها را می‌بینم خیلی غصه می‌خورم) گاهی می‌بینم كه توی تلویزیون می‌گویند در اثر تحقیقات چنین فلان كهكشان كشف شد حالا در هر كهكشانی مسافت و ستار و مدار و دیگر آنرا من نمی‌دانم یك حدیث كوچولو داریم كه تا آخر تاریخ هر چه كهكشان كشف بشود این حدیث بیشتر جلوه می‌كند.
امیر المؤمنین(علیه السلام) فرمود كره‌ی زمین نسبت به آسمان مثل یك حلقه است توی یك بیابان یك حلقه‌ی انگشتر توی یك بیابان بیفتد چه جور است آسمان اول نسبت به آسمان دوم مثل یك حلقه است توی یك بیابان آسمان سوم نسبت به آسمان چهارم مثل یك حلقه است توی یك بیابان آسمان پنجم نسبت به آسمان ششم، ششم نسبت به هفتم، هفتم نسبت به عرش، عرش نسبت به كرسی، ما وقتی این حدیث را می‌دیدیم یادم هست كه پانزده سالم بود این حدیث را شنیدم از آیت الله نجفی كاشانی از مفسرین بزرگ كاشان چند دوره تفسیر فرمود خدا رحمتش كند حالا اینجا چون كاشان هست و باغ فین هم هست ما 25سال است كه كاشان فیلم پر نكرده‌ایم فقط یك مرتبه سر قبر محتشم فیلم پر كردیم و بعد هم فهمیدیم یك خبر‌هایی هم توی عالم غیب هست چون من با دوربین از تهران آمدم رفتم سر قبر محتشم به مناسبت عاشورا یك فیلمی پر كردم یكی از علمای بزرگوار قم خبر نداشت به من زنگ زد گفت شما دیشب با محتشم و امام حسین(علیه السلام) برنامه‌ای داشتید؟ گفتم شما خبر دارید؟ گفت نه من هیچ خبری ندارم ولی یك خوابی دیدم گفتم چه خوابی دیده‌ای؟ گفت خواب دیدم كه تو رفته‌ای حرم امام حسین(علیه السلام) با قلم و رنگ به دیوارهای حرم امام حسین(علیه السلام) شعر‌های محتشم را می‌نویسی گفتم بله شما كی این خواب را دیده‌ای؟ گفت دیشب گفتم عصرش من سر قبر محتشم یك نواری برای امام حسین(علیه السلام) واشعار محتشم پر كردم فهمیدم یك خبر‌هایی هم هست.
حدودا پانزده سالم بود كه ایشان در تفسیرش می‌فرمود كه همین حدیث كه حضرت علی(علیه السلام) فرمود آسمان اول نسبت به دو، دو نسبت به سه تا شش نسبت به هفت حالا هرچی كهكشان كشف بشود می‌بینیم این حدیث هی دارد جلوه پیدا می‌كند.
رهبر معصوم رحمت است «وماارسلناك الا رحمه للعالمین» الان دنیا مشكلش چیه؟ مترو است، انرژی اتمی است، پتروشیمی است، هواپیما و فرودگاه است؟ دنیا الان توی چی چی می‌سوزد؟ توی نداشتن رهبر لایق چرا عراق سوخت؟ رهبرش صدام بود.
با چند هزار كارشناس تازه‌ی آمریكا می‌گوید حركات بوش آمریكا. . . حیثیت آمریكا را در دنیا ضایع كرد یعنی بوش با همه‌ی كارشناس هایش كه كار می‌كنند بعد گروه دیگر می‌گویند تو با این حركتت با این تفكرت و با این سیاست گذاریت آمریكا را ضایع كردی آمریكاه یك ابهتی داشت. شعارها، آدمها، همه رنگ می‌پزند ولی امام صادق(علیه السلام) هر روز جلوه‌اش تازه‌تر می‌شود رهبر الهی رحمت است نجات از طاغوت رحمت است قرآن می‌فرماید «فانجیناه هو و الذین معه» ما نجات دادیم آن پیغمبر و حامیانش را «برحمه منا» معلوم می‌شود نجات از طاغوت خودش رحمت است همین نجات رحمت است شما یك گربه را توی قفس‌اش كن هر چه گوشت بیندازی توی قفس می‌بینی هی به پنجره‌ها چنگ می‌زند با گربه مصاحبه كنیم كه گربه جان! چی چی می‌خواهی؟ می‌گوید آزادی می‌گوئیم بیایی بیرون دیگر گوشت نیست بایستی توی كوچه‌ها خورده كاغذ بخوری به نایلون دندان بزنی می‌گوید آزادی، گربه ترجیح می‌دهد كه بیرون قدم بزند گرسنه باشد اما توی قفس گوشت پهلویش. . . روزهای اول فكر می‌كردند بعضی كه، بله وضع عراق نمی‌دانی برنج ارزان شد یك چند كشتی برنج مقداری برنج وروغن آوردند مردم فكر كردند رفاه است بله توی قفس‌اش كن گربه را هم اگر توی قفس‌اش كنی گوشت به او بدهی یا در قفس را باز بگذاری گرسنگی بكشد گرسنگی با آزادی را ترجیح می‌دهد با گوشت توی قفس هر نعمتی. . .
(گاهی وقتها ممكن است یك خانمی خواستگار برایش بیاید مهرش زیاد باشد می‌گوید به! چه خانه‌ای، چه قیافه‌ای، چه پزی، اما این بخاطر هوسهایی كه دارد و دین هم كه ندارد تو را اسیر می‌كند اسیر هوسهای خودش می‌كند ممكن است یك طلایی، ساعت مچی‌ای، تلفن همراهی به اسم تو كند یا ماشینی به اسم تو كند چراغ سبزی ممكن است به تو نشان بدهد ولی تو را اسیر هوس خودش می‌كند ممكن است یك دامادی برای خواستگاری شما بیاید چیزی ندارد ولی آدم سالمی است این آدم سالم با فقرش شرف دارد بر آن پولداری كه تو را اسیر هوسهای خودش كند.)
اینكه آدم بفهمد نجات از هوسبازان بین المللی یا هوسبازان كوچه و بازار و پارك و اینها آزادی یك نعمت است. وقت تمام شد «الرحمن علم القرآن» ادامه‌ی بحث را در جلسه‌ی بعد خواهیم گفت. خدایا رحمت‌های خودت را به ما بشناسان و توفیق شكر واقعی مرحمت بفرما(الهی آمین).
 در قیامت ما را كه از ما سوال می‌كنی چون در روز قیامت سوال می‌كنند از ین رحمت‌های عمرت را چه كردی؟ جوانی‌ات را چه كردی؟ مالت را چه كردی؟ سلامتی‌ات را كجا مصرف كردی؟ خدایا در آن روزی كه ما(یا من فی الحساب هیبته) در دعای جوشن داریم كه خدایا در حساب، هیبت تو آدم را می‌گیرد اولین سوال را هم نمی‌توانیم جواب بدهیم به ما توفیق بده از الطاف و نعمت‌ها ورحمت تو جوری استفاده كنیم كه روز قیامت سرافراز باشیم(الهی آمین).
این رحمت آسمانی حضرت عسكری(علیه السلام) پدر آقا امام زمان(علیه السلام) تولدش را كه بالاترین رحمت الهی است به همه تبریك می‌گویم.
(والسلام علیكم ورحمه الله وبركاته)

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=2863

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.