شکر – 1

موضوع بحث: شکر 1
تاريخ پخش: 18/11/69

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه قبل بحثمان ياد نعمت‌ها بود و اينكه نعمت‌هاي ويژه‎اي که خدا به ما داده است، چه چيزهائي است. معمولاً انسان ذاتش اينگونه است که آنچه را ندارد يادش است ولي آنچه را دارد يادش نمي‎آيد. يعني يک استکان چايي را که مادر مي‎گذارد پهلوي بچه‌اش بچه مي‎گويد: مادر چرا سرش خالي است؟ نمي‎گويد بيشتر آن پر است. بزرگترها هم اينگونه‎اند، يعني کمبودها را مي‎گويند، اما بودها را يادشان مي‎رود. سلامتي را فراموش مي‎کنند، مريض شدن را به ياد دارند. چند شب خوابيدي يادمان نيست، چند شب تا صبح ناليدي يادمان است. در قرآن خيلي تذکر داده شده است که نعمت‌ها را يادتان نرود و شکر کنيد. پس موضوع بحثمان شکر خداوند و تشکر از مردم است.
عناوين شکر از خدا:
1- سيماي شکر
2- عجز انسان از شکر
3- ايجاد روحيه شکر
4- بي‎نيازي خداوند از شکرها
5- براي چه شکر کنيم؟
6- چگونه شکر کنيم؟
1- سيماي شكر
1- سيماي شکر: از اميرالمؤمنين(ع) حديث داريم که مي‎فرمايد: «الشُّكْرُ زِيَادَةٌ»(غررالحكم/ ص‌279) شکر وسيله‎اي است که خداوند لطفش را به تو زياد کند.
«الشكر مغنم»(غررالحكم/ ص‌277) شکر يک درآمدي است.
«الشُّكْرُ مَفْرُوضٌ»(غررالحكم/ ص‌277) شکر واجب است.
«الشكر يدوم [بذر] النعم»(غررالحكم/ ص‌278) شکر به خدا باعث مي‎شود که نعمت‌هاي خدا به تو سرازير شود. «الشكر يدوم [بذر] النعم» شکر نعمت‌ها را مداوم مي‌كند. «الشُکر حِصنَ النَّعم»(غررالحكم/ ص‌278) شکر قلعه‎اي براي نعمت هاست. همينطور که چيزي در قلعه محفوظ است، نعمت‌ها نيز در مدار قلعه شكر محفوظ است. «الکَريمُ يَشکُرالقليل»(غررالحكم/ ص‌278) آن کسي که بزرگوار است تشکر مي‎کند. آدم‌هاي پست هر چه بخورند هيچ لبي را تکان نمي‎دهند، اگر کسي شکر نکرد کرامت ندارد.
انسان از تشکر عاجز است. خداوند به موسي گفت: «اُشکر لي حَقَّ الشُکر» حق شکر من را انجام بده. خوب شکر کن. موسي گفت من نمي‎توانم حق شکر را انجام بدهم. تو خيلي نعمت به من داده‎اي. من شکر يکي از نعمت‌هاي تو را هم نمي‎توانم انجام بدهم. چون هر وقت بخواهم بگويم: «الحمدلله» باز خود الحمدلله هم شکر مي‎خواهد چون خدا توفيق به من داده که ياد نعمت هايش بيفتم.
آن مرد خدا که نماز شب مي‎خواند، نمي‎گويد: «خدايا نماز شب خوانده‎ام» نه نماز شب خوانده‎ام بستانکار نيستم، بدهکارم. چون خدايا! تو مرا از خواب بيدار کردي، آبي که وضو گرفتم از تو بود، حافظه‌اي که نمازم يادم بود از تو بود، ناني که خوردم که طاقت داشته باشم و بلند شوم از تو بود، هوائي که با آن نفس کشيدم از تو بود، اصلاً ديني که داشتم از تو بود و همه چيز از تو بود. آن لحظه که موسي به خدا گفت نمي‎توانم شکر کنم. خداوند فرمود: حالا شکر کردي، شکر خدا به اين است که انسان به خدا بگويد نمي‎توانم. همين که آدم به خدا بگويد نمي‎توانم شکر را انجام دهم، اين بهترين شکراست.
اگر شما خانه کسي مي‎رويد مي‎بينيد که همه هديه‎اي آورده‎اند، شما اگر رفتيد و به صاحبخانه گفتيد که همه اين‌ها براي شما چيزي آورده‎اند ولي من بازار رفتم و ديدم چيزي که لايق شما باشد گير نياوردم، صاحبخانه بيشتر خوشش مي‎آيد.
2- اظهار ناتواني در شكرگزاري بهترين شكر
اظهار ناتواني شکر بهترين شکر است. امام حسين(ع) مي‎فرمايد: «لَوْ عُمِّرْتُهَا أَنْ أُؤَدِّيَ بَعْضَ شُكْرِ وَاحِدَةٍٍ مِنْ أَنْعُمِكَ فَمَا اسْتَطَعْتُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَنِّكَ الْمُوجِبِ بِهِ عَلَيَّ شُكْراً آنِفاً جَدِيداً أَوْ ثَنَاءً طَارِقاً عَتِيداً أَجَلْ»(إقبال‌الأعمال/ ص‌341) خدايا اگر خواسته باشم شکر يکي از نعمت هايت را بگذارم، نمي‎توانم.
سعدي هم يک حرف خوبي مي‎زند:
بنده همان به که زتقصير خويش *** عذر به درگاه خداي آورد
ورنه سزاوار خداونديش *** کس نتواند که بجاي آورد
اين شعر جرقه‎اش از امام حسين(ع) برخواسته است که مي‎فرمايد: «اگر عمري شکر کنم شکر يک نعمت را نتوانم بجاي آورم. »
امام صادق(ع) مي‎فرمايد: «فِي كُلِّ نَفَسٍ مِنْ أَنْفَاسِكَ شُكْرٌ لَازِمٌ لَكَ بَلْ أَلْفٌ وَ أَكْثَرُ»(مصباح‌الشريعة/ ص‌24) مي‎گويند در هر نفسي که فرو مي‎رود و چون بر مي‎گردد، هزار نعمت است و بلكه بيش‌تر. منتهي سعدي فرقش با امام صادق(ع) اين است که امام صادق(ع) مي‎فرمايد: «بَلْ أَلْفٌ وَ أَكْثَرُ» در هر نفسي هزار شکر است و سعدي مي‎گويد در هر نفس دو شکر است، سعدي فقط فکر مي‎کرد که نفس مي‎رود و بر مي‎گردد و اما امام صادق(ع) مي‎فرمايد: در هر نفسي هزار نعمت بلکه بيش‌تر موجود است. چون در هر نفسي که ما مي‎کشيم خيلي چيز‌ها شريک هستند، هر برگ درختي شريک در نفس ماست چون ما اکسيژن مي‎گيريم و کربن مي‎دهيم در عوض درخت‌ها کربن مي‎گيرند و اکسيژن مي‎دهند. پس هر برگي شريک است که اين کربن‌ها را تبديل به اکسيژن کند.
در اقيانوس‌ها که ماهي‌ها مي‎ميرند، نهنگ‌ها ماهي مرده را مي‎خورند. اگر نهنگ‌ها ماهي مرده را نخورند آب اقيانوس از بين مي‌رود و تنفس براي ما مشکل مي‎شو. د پس هر نفسي که مي‎کشيم مال اين است که برگ، کربن را مي‎گيرد و اکسيژن مي‎دهد. مال اين است که نهنگ ماهي‌هاي مرده را مي‎خورد. مال کره مريخ است. مال ستاره عطارد است. در هر نفس ما هستي شريک است.
حالا مي‎فهميم که امام در وصيتنامه‎اش فرمود: ما مفتخريم که امام باقر(ع) از ماست، ما مفتخريم که امام صادق(ع) از ماست، غصه بخورند آن هائي که اسم پسرهايشان را باقر و صادق نمي‎گذارند. ما افتخار مي‎کنيم به اينكه امام صادق(ع) ما در 1400 سال پيش فرمود در هر نفسي هزار نعمت است شايد هم بيشتر. امام زين العابدين(ع) مي‎فرمايد: «کَيفَ لِي تَحصيل شُکر» خدايا! من چگونه مي‎توانم شکر تو را بکنم و حال آن که شکر تو نياز به توفيق الهي دارد و خود توفيق الهي نياز به شکر دارد. مثل اينکه آدم يک جائي برود مثلاً در راه پله‎اي ببيند که نوشته: «به دست راست نگاه کنيد» به دست راست که نگاه کرديد نوشته باشد که: «به پشت سر نگاه کنيد» بعد بگويد: «به سمت چپ نگاه کنيد» و. . . همينطور هي دور خودمان بچرخيم. مگر نمي‎گوئيم: «الحمدالله» خدا بايد توفيق بدهد تا بگوييم «الحمدلله» و. . .
8 سال يك تنه با صدام جنگيديم. حالا همه دنيا جمع شده‎اند و مي‌بينيد كه چه بساطي راه انداخته‎اند، هي پس مي‎روند و هي پيش مي‎آيند، چه رهبري داشتيم، چه رهبري داريم، چه امتي داريم، جوان‌هاي ما چه کردند، زنان ما چه کردند، خاک ايران چه خاکي است، آب ايران چه آبي است، استعداد‌هاي ايراني‎‌ها چه استعدادي است، هوشمان، نبوغمان، مذهبمان، اهل بيتمان و خيلي خدا به ما نعمت داده است. اين‌ها همه نعمت است.
3- شكر با يادآوري نعمت‌ها و ضعف‌ها
براي اين ايجاد روحيه شکر کنيم. من چند نکته اينجا يادداشت کرده‎ام. يکي اينکه آدم به ياد گذشته‎اش باشد. قرآن مي‎فرمايد: «لَمْ يَكُنْ شَيْئاً» هيچ بودي، بعد در آيه‎اي ديگر مي‎گويد: «لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً»(دهر/1) قابل ذکر نبودي. جاي ديگر مي‎گويد: «مَهينٍ»(مرسلات/20) پست بودي. بعد مي‎گويد: «ظُلُماتٍ ثَلاثٍ»(زمر/6) در تاريکي‌هاي سه گانه رحم مادر بودي و هيچ طاقتي نداشتي، هيچ کس فکر تو نبود، وقتي به دنيا آمدي هيچ چيز را بلد نبودي، يعني بچه وقتي به دنيا مي‎آيد از نوزاد هر حيواني ضعيف‎تر است، يعني در عمرتان نشنيده‎ايد که يک کره خر از پشت بام پرت شد، اما بچه آدم در گهواره مي‎خواهد دست کند و ماه را بگيرد، بچه آدم فاصله را نمي‎داند و کره خر مي‎داند. قرآن مي‎فرمايد: «لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً»(نحل/78) هيچ چيز بلد نبودي، حالا فکر نکنيد چون حجة الاسلامي ‎يا ليسانسه‎اي سواد داري. قرآن مي‎گويد: همه‎تان بي سواد هستيد «وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليلاً»(اسراء/85) يادمان نرود گوش به ما داد، چشم به ما داد، روح به ما داد «وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَليلاً»(اعراف/86) كم بوديم و زياد شديم. ضعيف بوديم و قوي شديم. جاهل بوديم با سواد شديم. مهر مادر نعمت خداست و به هر حال بايد ياد نعمت‌هاي گذشته باشيم. 

شما الآن که مي‎خواهي به مشهد بروي، نهايت با ماشين 10- 20 ساعت طول بکشد، ولي پدرهاي ما در گذشته براي مشهد چند ماه در راه بودند. اختراعات در زماني بود که ما از آن استفاده کرديم. قرن‌ها و نسل‌ها آمدند و سوار خر شدند، نه ماشين بود، نه هواپيما و… الآن زماني است که ما از همه اختراع‌ها مي‎توانيم صحبت کنيم.
قرن‌ها در ايران نظام شاهنشاهي حاکم بود. قرن‌ها تحصيل كردن براي افراد امکان نداشت. امنيت، عبادت، هجرت، استعداد، توجه به نعمت‌هاي فعلي، توجه به نعمت‌هاي مخفي وجود نداشت. يک سري نعمت‌ها هستند که مخفي‎اند، کسي به اين‌ها توجه ندارد ولذا قرآن مي‎فرمايد: «وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً»(لقمان/20) که خداوند به شما نعمت‌هاي باطني را سرازير کرد.
4- سختي‌ها و تلخي‌ها هم شكر دارد
گاهي وقت‌ها يک چيزي سخت است ولي نعمت باطني است. يک سري نعمت‌ها اگر تلخ است، مي‎بينيم که تلخي آن هم نعمت است. گاهي ممکن است بگوييد: آقاي قرائتي دلت خوش است ما فلان مشکل را داريم. چطور شما مي‎گوييد: تلخي‌ها هم نعمت است؟ من مي‎گويم: اگر ليمويي ترش است آن را دور نينداز، هنر داري از ليمو ترش، ليمونات درست کن. زن خوب زني است که از پوست پرتقال مربا درست کند.
در مورد سختي‌ها بايد بگويم که آدمي كه تلخي را پيدا کرد؛
1- اين سختي کفاره گنا هان است. «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ »(شورى/30) اگر مصيبتي به شما رسيد، يک گناهي کردي کفاره گناهان است.
2- براي کسان بي گناه اعلاي درجه است.
3- براي يک سري افراد هم رشد درجه است.
در ارتش سه رقم سرباز را اذيت مي‎کنند، يک سري سرباز که بدجنسي کرده باشند، مربي او مي‎خواهد حالش را بگيرد و يک بار سنگين را به سرباز مي‎دهد به خاطر اينکه کفاره بدجنسي اوست. گاهي وقت‌ها عمليات و مسئوليتش را به يک سروان مي‎دهند چون مي‎خواهند سرگرد بشود و درجه هايش را اضافه کنند و يا مي‎خواهند رشدش بدهند مي‎گويند: سينه خيز برو، يک مانور بده و تمرين کن که در مقابل دشمن ما آمادگي داشته باشيد.
امام علي(ع) مي‎فرمايد: «إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَ لِلْأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ»(مستدرك‌الوسائل/ ج‌2/ ص‌437) سختي‌ها براي آدم بد کفاره‎اش است، براي آدم‌هاي خوب اضافه کار است، براي آدم‌هاي معمولي زمينه‎ساز رشد است. يک چيز قديمي‌ها مي‌گفتند، من فکر مي‎کردم فقط براي قديمي هاست، البته اين مطلب كه مي‌گويم حديث هم دارد. مثلاً مي‎گفتند: يک مرغي که در خانه‌اي مي‎ميرد، مي‎گويند بلايي وارد خانه شد و اين بلا به مرغ خورد، من فکر مي‎کردم اين يک تفکر عوامي ‎است ولي ديروز حديثش را پيدا کردم. حديث داريم که هر بلايي که مي‎آيد، جلوي بلاي مهم‌تر را مي‎گيرد. اصولاً اگر بلا نباشد، آدم رشد نمي‎کند و آدم خوابش مي‎برد، خيابان و اتوبان اگر صاف باشد راننده خوابش مي‎برد. طب و داروسازي و پدافند و گلوله سازي هر چه که مي‎بيني در درگيري‌ها به پيش رفته است. هيچ رشدي در زندگي يکنواخت نيست. از همه گذشته آدم مي‎گويد: «الحمدلله» که اين مصيبت به جسمم خورد، به دينم نخورد. افرادي هستند که مصيبت که به جسمشان مي‎خورد، غصه مي‎خورند ولي به دينشان که مي‎خورد، غصه نمي‎خورند و بي تفاوتند. خوشا به حال کساني که بنشينند و حساب کنند که غمشان براي چيست؟
يک وقت با عده‎اي به مسافرتي مي‎رفتيم و من هم صندلي آخر نشسته بودم که يک دفعه راننده به سرش زد. گفتند: چه شد؟ گفت: پرسپوليس باخت. معلوم شد اين طرفدار پرسپوليس بوده و حال اينکه اگر اين راننده 20 بار نماز صبحش قضا شود و توي سرش نمي‎زند که نمازم قضا شد. خوشا به حال کسي که بداند که مريض است و بدا به حال کسي که نداند مريض است. يک سري نعمت‌ها زنگ بيدار باش است. بارندگي نمي‎شود تا مردم بگويند باران دير شده است و کم کم دعائي، مناجاتي، استغفاري بكنند.
خدايا! باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. خدايا! آن گناهي که باعث مي‎شود با ما قهر کني، آن گناه را از ما ببخش. گاهي خدا قهر مي‎کند. مي‎گويد: اين همه نعمت به تو داده‎ام، تو براي دو فلس پول مثل فنر خم شدي ولي در مقابل نعمت‌هاي من تشکر نکردي. قرآن مي‎گويد: اگر مي‎خواهيد ببينيد نعمت‌ها چيست، فکر کنيد که اين نعمت‌ها را نداريد. شما اگر مي‎خواهيد بدانيد نعمت چشم چيست، يک دقيقه چشم را ببند. «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِماءٍ مَعينٍ»(ملك/30) اگر کندي و به آب نرسيدي «فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِماءٍ مَعينٍ» به چه کسي تلگراف مي‎کني؟
«لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ»(واقعه/65) اگر امسال بهار درخت‌ها سبز نشود، چه كنيم؟ البته خدا نياز به ما ندارد و ما مي‎گوييم از خدا تشکر کنيد. خدا گفته است «واشکر» شکر کنيد. اما آخرش هم مي‎گويد: «وَ مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَميدٌ»(لقمان/12) اگر شکر کني، خودت رشد مي‎کني و گرنه «وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَميدٌ» کفران کني، خدا نيازي به شکر تو ندارد. اصلاً گاهي وقت‌ها خداوند مي‎گويد: نماز نخوان و «سبحان الله» هم نگو «يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ»(جمعه/1) تمام هستي شکر مي‎کنند، تو اگر نمي‎خواهي نخوان. مي‎گويم «سَبَّحَ»، «سُبْحانَ الله» بگو براي اينکه تو بالا بيايي، نه اينکه خدا به تو نياز داشته باشد. خدايي كه هستي براي اوست. «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمينَ»(عنكبوت/6). «إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَميعاً»(ابراهيم/8) در يک جا مي‎گويد: اصلاً کل مردم کره زمين کافر بشوند، خدا باکي ندارد.
مي‎گويند: يک نوکري غيظ کرد، رفت بالاي پشت بام و به اربابش گفت: از دست تو مي‎روم و خودم را پايين مي‎اندازم و نابود مي‎کنم. ارباب گفت: تو خودت مي‎ميري من مي‎روم و يک نوکر ديگر مي‎آورم. کسي به کسي گفت: گوشت را مي‎گيرم و تو را دور کره زمين مي‎گردانم. گفت: من راضي‎ هستم، چون تو هم بايد همراه من بيايي. گفت: چطور؟ گفت: اگر مي‎خواهي، گوش من را بگيري تو هم بايد همراه من بيايي. شکر تو، تو را بالا مي‎برد.
5- مصاديق شکر
1- ايمان: «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً»(دهر/3) ما راه را نشان داديم هر کس مي‎خواهد شکر کند و هر کس مي‎خواهد کافر بشود. يعني ايمان شکر است. همين که انسان به خدا ايمان بياورد، اين شکر نعمت‌ها را بجا آورده است.
2- تقوي: امام صادق(ع) فرمود: «شُكْرُ النِّعْمَةِ اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ»(كافى/ ج‌2/ ص‌95) شکر نعمت اين است که دنبال کار حرام نرويد.
3- خمس و زکات: اگر دو ميليون «الحمدلله» بگويي اما خمس ندهي انگار که شکر نکردي. امام صادق(ع) فرمود: «إِنْ كَانَ فِيمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ حَقٌّ أَدَّاهُ»(كافى/ ج‌2/ ص‌95) اگر در مالش حقي است و مال فقرا است، اگر در مالش خمس و زکات است «أَدَّاهُ» بايد آنرا بپردازد.
4- خودداري از اذيت و مردم آزاري: حديث داريم كه بهترين نوع شکر خدا اين است که گناه نکني و مردم آزاري هم نکني.
5- در نامه 69 اميرالمؤمنين(ع) مي‎فرمايد: با زيردست نشستن شکر است، يعني کسي که بنز دارد، پهلوي پيکاني بنشيند. سرگرد پهلوي سرباز بنشيند. آيت الله با طلبه، استاد دانشگاه با دانشجو، دانشجو با مقطع نظري، نظري با دبستاني، يعني که ژست نگيرد و فکر نکند که يک کسي است. همين که يک خورده تواضع کند و با زيردستش بنشيند شکر است.
اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه مي‎فرمايد: «أَنْ تَنْظُرَ إِلَى مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ»(نهج‌البلاغه/ نامه 69) يعني نگاه کن به کسي که زندگيش کم‎رنگتر است، نگوييد که ما ديگر خانه‎مان بالاي شهر رفته و ما ديگر رابطه‌اي با پايين شهري‌ها نداريم. ما ديگر به شهر رفته‎ايم و کاري با دهات نداريم، آدم بايد با فقرا بنشيند.
6- يکي از نمونه‎هاي شکر «أحسن شكر النعم الإنعام بها»(غررالحكم/ ص‌279) انفاق شکر است.
شکر سه رقم است: نسبت به بالا دست، نسبت به هم تراز، نسبت به پائين دست. نسبت به بالا دست اطاعت است. اطاعت از رهبر شکر است. «شكر من فوقك بصدق الولاء»(غررالحكم/ ص‌279) اگر مي‎خواهي شکر کني از بالا دست اطاعت کن. «شكر نظيرك بحسن الإخاء»(غررالحكم/ص‌414) اگر هم طراز توست برادرانه با او رفتار كند، برادر بودن شکر است. «شكر من دونك بسيب [بسبب‌] العطاء»(غررالحكم/ ص‌279) از زيردست هم حمايت کن.
7- تعليم مردم شکر است. آقا يک چيزي بلد هستي به كسي هم ياد بده خيلي‎ها يک چيزي بلد هستند و ياد نمي‎دهند. مي‎گويند: اگر ياد بگيرد مي‎رود و دکان باز مي‎کند و ميکانيکي ما خلاص مي‎شود. يک تراشکار، يک هنري دارد ياد نمي‎دهد، طب قديم بلد است، يک هنري بلد است، اما يادداشت هايش را به کسي نمي‎دهد، حتي کسي که دارد قالي مي‎بافد نقشه‎اش را نمي‎گذارد، که ديگر قاليباف‌ها هم از آن استفاده کنند. مي‎گويد: که من مي‎خواهم که اين نقشه در شهر منحصر به خودم باشد. شکر علم اين است که به ديگران ياد بدهي و خودت هم عمل کني.
6- كارها با انگيزه‌هاي غير الهي پايدار نيست
در اين چند سال که شما من را مي‎شناسيد و با هم سلام عليک داريم، اگر من يک تيغ بردارم و کت شما را پاره کنم شما ديگر مرا دوست نداري، اگر با ماشين زدم به ماشين شما و فرار کردم، ديگر شما من را دوست نداري. علاقه‎اي که به من داريد به شرطي است که به کت و ماشين شما کاري نداشته باشم، بنده تو را اندازه‎اي دوست دارم که در سخنراني من نشسته‎اي و گوش مي‎دهي، اگر وسط سخنراني بلند شوي و بروي ديگر دوستت ندارم. ما علاقه‎هايمان اين گونه است.
پس علاقه‎هاي طبيعي دو تا باجناق، دو تا برادر، دو تا همسايه همه اين‌ها که همديگر را دوست دارند. به شرطي است که ضرري به آن‌ها نخورد. اما اين انقلاب ما، اين همه جوان را از ما گرفت، ما با انقلاب دشمن نشديم، نه با امام، نه با جنگ و با هيچ كدام دشمن نشديم. بچه دوم فرستاديم، بچه سوم فرستاديم، بقيه همشاگردي هايش هم از اين روستا رفتند و شهيد شدند. اين پيداست که قصه طبيعي نيست و دست خدا در کار است.
دوستي‌هاي طبيعي با يک سيلي قهر مي‎کنند و ديگر حاضر نيستند روي همديگر را ببينند، اما روحيه‎اي که پيدا شد اين است كه جوان ما، جانباز ما پا داد، چشم و دست داد و. . . ما چقدر خانواده جانباز داريم؟ خانواده شهيد داريم؟ چقدر خانواده اسير داريم؟ اسراي ما که اينقدر زجر کشيدند وقتي که برگشتند نسبت به انقلاب عشق ورزيدند به فرمان رهبر رفتند و سال‌ها زجر کشيدند و حالا هم آمدند به رهبر عشق مي‎ورزند. دوستي‌هاي طبيعي با يک تيغ کشيدن به کت از بين مي‎رود، پس معلوم مي‎شود که خداوند نظر کرد که ما نسبت به امام و انقلاب وفادار بوديم.
خدايا اعلام مي‎کنيم که ما نمي‎توانيم شکر کنيم. در مقابل همه نعمت‌هاي تو «الحمد الله رب العالمين» مي‌گوييم، ولي اين شکر نيست. بايد به خدا ايمان آورد. بايد از گناهان دوري کرد. شکر نعمت ايمان است، شکر نعمت دوري از گناه است، شکر نعمت اين است كه خمست را بدهي، شکر نعمت اين است كه مردم را اذيت نکني، خانه دار شدي، برفت را روي خانه من نريزي. شکر نعمت رهبري، اطاعت است. شکر نعمت هم وطني، برادري است. شکر نعمت علم، تعليم است. «الحمدلله» خالي فايده‎اي ندارد و مهم ترين شکرها نماز است. خدايا! ما را از شاکرين خودت قرار بده.

«والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=1919

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.