حجاب

موضوع بحث: حجاب
تاريخ: 22/06/63

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث اين هفته در رابطه با حجاب است. گرچه بريده بريده، درباره حجاب صحبت شده است ولي چون در هفته گذشته موجي درباره حجاب بود، لازم است كه ما هم مقداري درباره حجاب صحبت كنيم. منتهي ما مسؤول مملكتي نيستيم كه مسائل قانوني را بگوييم. من معلم هستم و مي‌خواهم از اين دريچه با خواهرها صحبت كنم. دلم مي‌خواهد خواهرهايي كه احياناً نسبت به حجاب كوتاهي مي‌كنند و يا درباره حجاب مي‌خواهند بيشتر بدانند، در حالي كه حجاب دارند زياد به اين بحث گوش بدهند. اگر بد بود، يك مثلي است كه مي‌گويد اگر من بد روضه خواندم تو گريه نكن، اگر حرفهاي من منطقي نبود تو گوش نده و هر كاري مي‌خواهي بكن.
بي حجابي عواملي دارد كه امروز بحث مي‌كنيم، چرا افرادي بي حجاب هستند. گوشه‌اي از عوامل، (ادعا نمي‌كنم كه همه را مي‌گويم، زيرا من اين مقدار را جمع كرده‌ام.)
بي حجابها يا كم حجابها يا بد حجابها، اينها واقعاً گاهي نمي‌دانند، اگر نمي‌دانند در اين درس، آن مقداري كه نمي‌دانند، من به عنوان يك برادر معلم، نمي‌دانم‌ها را مي‌دانم مي‌كنم، اما گاهي لجبازي است، اگر لجبازي شد آنوقت ديگر من نمي‌دانم. اگر نمي‌داني و بي حجابي هستي و حكم خدا را نمي‌داني، مي‌گويد مگر حكم خدا است كه حجاب كنم و حجاب واجب است و بي حجابي حرام است؟!
بله! حجاب واجب است و بعضي به عنوان ضروريات دين آن را حساب كرده‌اند و حجاب را واجب دانسته‌اند.
1- اهتمام قرآن به حجاب و پوشش
مگر قرآن راجع به حجاب مطلب دارد؟ بله، آيات زيادي داريم كه زن بايد خودش را بپوشاند، فقط وجه وكفين مطرح است كه بايد به رساله‌ها مراجعه كرد. در مورد صورت و دستها قرآن مي‌فرمايد «وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ»(احزاب/53) افرادي خانه پيغمبر آمد و شد داشتند، قرآن مي‌گويد هر كدام شما كه با زنان پيغمبرخواستيد چيزي بدهيد يا بگيريد «فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ» حتماً بايد از پشت پرده باشد. «ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ » اين براي اين كه دلتان پاك باشد. چون حجاب براي اين است كه بي حجابي ضرر به روح مي‌زند. بي حجابي عامل توسعه فساد است و توسعه فساد به سلامتي روح انسان و جامعه ضرر مي‌زند.
قرآن درباره تعريف دخترشعيب مي‌گويد كه دختر خوبي بود «تَمْشي‏ عَلَى اسْتِحْياءٍ»(قصص/25) حركت اين دختر خانم «تَمْشي» راه مي‌رفت «عَلَى اسْتِحْياءٍ» روي حيا راه مي‌رفت، اينگونه بود.
قرآن مي‌گويد حجاب، حتي تن صدا، آهنگ، صداي خواهرهابايد به گونه‌اي حرف نزنند كه فردي كه ريگي در كفش اوست ميل پيدا كند «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»(احزاب/32) البته اين مربوط به حجاب نيست ولي بالاتر از حجاب است، يعني خواهرها «فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ» يعني «قول» گفتگوهايتان خاضعان نباشد. يعني خواهرها نرم با كرشمه و ناز حرف نزنيد. «قول» يعني گفتگو. قرآن مي‌گويد حجاب كه هيچ، بالاتر از حجاب راه رفتن، «وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ»(نور/31) قديم افرادي بودند كه وقتي راه مي‌رفتند كفشهايي پا مي‌كردند كه جير جير مي‌كرد، زناني بودندكه خلخال(مثل النگو) به پايشان بود و وقتي راه مي‌رفتند صدا مي‌كرد و مردم متوجه مي‌شدند، يعني هر كاري كه دل ببرد، صدايي كه دل ببرد، لباسي كه دل ببرد، زينتي كه دل ببرد، بي حجابي كه دل ببرد. «ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ»(احزاب/53) مسأله اين است كه روح انسان بايد پاك باشد.
قرآن مي‌فرمايد: براي حفظ عفت عمومي كسي وارد خانه كسي نشود. حتي بچه‌هايي كه به تكليف نرسيده‌اند اگر خواستند وارد خانه كسي بشوند در بزنند، «قُلْ لِلْمُؤْمِنينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ»(نور/30) قرآن مي‌فرمايد: براي حفظ عفت عمومي چشم خود را پايين بيندازند. اگر نگاه افتاد طوري نيست ولي ادامه ندهد، يك كسي پشت فرمان كه نشسته بود، چشمش كه به خانمي مي‌افتاد همين طور ادامه مي‌داد و مي‌گفت اسلام گفته است نگاه اول جايز است، نگاه اول جايز است، يعني نگاهي كه افتاد! نه نگاه اولي كه ادامه پيدا كند آن ديگر اول نيست. نگاه خورد، چشم را پايين بيندازند. بله پيرزنهايي كه حالا ديگر پير هستند و اگر مردي آنها را ببيند تمايلي ندارد آنها را قرآن تخفيفي داده است مي‌گويد: «وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتي‏ لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزينَه وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ»(نور/60) مي‌گويد زنان خانه نشيني كه پير هستند «و لايرجون نكاحاً» اصلاً اميد ازدواج كسي نسبت به اينها ندارد آنها «فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزينَه وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ» آن پيرزنها حساب جدا دارند، ولي زن جوان بايد خودش را بپوشاند.
اجمالاً حجاب از مسائل مهم اسلامي است و در قرآن و حديث پر است. وقتي حديث داريم نابينا كه وارد خانه پيامبر شد ايشان به همسرانش فرمود: حجاب كنند، گفتند نابينا است، گفت باشد تا حتي نسبت به مرد نابينا قانون نبايد لغو شود. چراغ قرمز آدم بايد بايستد ولو نيمه شب باشد و ماشيني نيز نيايد. يعني وقتي گفتند: چراغ قرمز است و ايست! رعايت كن! نگو فلسفه چراغ قرمز اين است كه ماشينها به هم نخورند و حالا 2 بعد از نيمه شب كه ماشيني نيست. نه! وقتي گفتند ايست و چراغ قرمز، چه ماشين باشد و چه نباشد بايد رعايت شود.
اجمالاً 2 يا 3 دقيقه در مورد حجاب كه آيا جزو دين هست يا خير اگر شك دارد. و اگر كسي حجابي كه جزو دين است را بگويد قبول ندارم و بفهمد كه چه مي‌گويد. اين حرف، حرف پيامبر است و او بگويد اين حرف پيامبر حرف بي خودي است، (العياذ با لله) و برگشت قبول نكردن حجاب به قبول نكردن پيغمبر باشد، آن وقت اين وضعش خيلي خرابتر مي‌شود.
گاهي اوقات زناني كه بي حجاب هستند خود را نمي‌شناسند و واقعاً، گاهي حكم خدا را نمي‌داند و گاهي مقام خويش را نمي‌دانند.
2- جايگاه مقام زن
2 – زن را و مقام زن را نمي‌داند، زن را مي‌داني چه مقامي دارد؟ چند جمله مي‌نويسم.
1 – اگر مرد شمشير زده است، زن شمشير ساز است و شمشير ساز از شمشير زن مقامش و اهميتش بيشتر است.
2 – اگر مرد درخت تربيت مي‌كند، زن باغبان تربيت مي‌كند و يك واقعيت است.
3 – قرآن و زن هر دو مربي بشر هستند، (امام فرمود) خيلي مقام براي زن است، آن وقت مربي بشر بيايد دلقك دست هوسران شود. جمله امام كه «از دامن زن مرد به معراج مي‌رود» الله اكبر چه كلام مهمي است. تربيت يك دختر مساوي با تربيت پسر است. اهميت زن، تربيت دختر. . . مساوي با تربيت پسر.
قرآن فرموده است كه زن كوثر است «إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ»(كوثر/1) خدا به پيغمبر فاطمه داد، كوثر داد، كوثر از كثير است به معناي خير بسيار، زن مقامي اينگونه دارد. امير المؤمنين مي‌فرمايد: «إِنَّ الْمَرْأَه رَيْحَانَه وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَه»(نهج‏البلاغه، نامه 31) زن ريحانه است، كار خشونت آميز به زن ندهيد كار عاطفي به زن بدهيد.
3- زن نمونه‌ي قرآن الگوي تمام انسان‌ها
قرآن برايتان بخوانم، زن الگوي تمام انسانها است، زن مي‌تواند الگوي تمام نسل بشر باشد. در تمام عصرها و نسلهاخيلي مهم است چگونه، «وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ»(تحريم/11) يعني خداوند يك مثل زده است، «للذين امنوا» خدا مثلي زده است، براي كساني كه ايمان دارند. براي همه مؤ منين مثل زده است، گفته است مثل شخص مؤمن «امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ» زن فرعون است خدا به همه بشرها گفته است، نمونه زن فرعون است يعني زن مي‌تواند به جايي برسد كه نمونه تمام انسانها باشد. خيلي مهم است، تمام مردها بايد از اين زن ياد بگيرند و تمام زنها نيز بايد از اين زن ياد بگيرند. زن مي‌تواند نماينده باشد، زن مي‌تواند مالك باشد، حق انتخاب شوهر با زن است. امير المؤمنين(ع) وقتي به خواستگاري حضرت زهرا(س) آمد، رسول خدا بود. فرمود: اجازه بدهيد كه من از فاطمه(س) اجازه بگيرم. رسول الله از فاطمه اجازه مي‌گيرد. انتخاب همسر با زن است.
اسلام به گردن زن خيلي حق دارد. نمي‌خواهد راه دور برويم كه زمان پيش دختران را زنده به گور مي‌كردند، ديشب «امثال الحكم دهخدا» را مطالعه مي‌كردم. اين سخنان را دهخدا نقل كرده است نه اين كه اين سخنان از خود دهخدا باشد. خود دهخدا اين حرفها را نگفته است. در مورد كلمه زن جلد كتاب امثال و حكم، شعرا و ادبا و تاريخ نويسان و دانشمندان، ضرب المثلهايي كه در مورد زن زده‌اند همه توهين به زن است، از 1000 سال پيش نمي‌گويم از 50 سال پيش مي‌گويم. يعني هر جا مي‌خواستند نيش بزنند، زن را موجودي مضر، خطرناك، موذي، البته آدمهاي موذي نيز ميان زنها هست. خدا در قرآن به چيزهاي بزرگ گفته است «عظيم»، يعني كلمه عظيم چهارده بار بيشتر در قرآن نيست. خداوند يكي از چيزهايي كه بزرگ گفته است «إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظيمٌ»(يوسف/28)
گاهي بعضي از زنها مثل بعضي از مردها هستند، اجمالاً نظر قرآن اين است و مي‌گويد زنان تاريخ و مردان تاريخ همه از خانم فرعون درس بگيريد كه چه جور اين زن كاخها ديد، باغها ديد و جذب نشد. چطور در كاخ زندگي مي‌كرد و فكر كوخ نشيني داشت، چطور تغذيه و وابستگي اقتصادي به نظام فرعون او را تحت تأثير قرار نداد و زن چقدر اراده آهني داشت، زن فرعون كيلو كيلو طلا مي‌ديد، جذب نشد، كاخها، باغها، فرعون مي‌گفت «أَ لَيْسَ لي‏ مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْري مِنْ تَحْتي‏ أَ فَلا تُبْصِرُونَ»(زخرف/51) اين ملك مصر مال من است به مردم مي‌گفت مرا عبادت كنيد «وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْري مِنْ تَحْتي‏ أَ فَلا تُبْصِرُونَ» اين باغها و كاخها همه مال من است. همه جذب مي‌شدند و عبادت مي‌كردند ولي زن او جذب نشد.
همه درس بگيريد كه مي‌شود فرد در كاخ باشد اما فكر كاخي در او رسوخ نكند. خواهرها نگويند ما در خانواده‌اي هستيم كه همه طاغوتي هستند پدر و مادر و. . . خواهرها طاغوتي و بي حجاب، چگونه من مي‌توانم. خواهرها شما بياييد مثل پسرهايي كه بعضي هايشان عليه پدرهايشان قيام كردند، شما نيز عليه مادرت اگر بي حجاب است، اگر خواهرت بي حجاب است، اگر دختر خاله وبستگانت و همشاگردي‌هايت بي حجاب هستند، تو بيا مثل زن فرعون باش. فرعون اين همه بد بود ولي زن را خدا تعريف مي‌كند. فرعون را خدا در آب غرق مي‌كند اما زن او را در قرآن حفظ مي‌كند و مي‌گويد همه كره زمين از اين زن درس بگيرند. خودش را در آب خفه مي‌كند و زن او را تابلو مي‌كند.
شما بيا در نظام فرعوني، اگر پدرت يا مادرت فرعوني هستند، احياناً در يك خانواده‌اي، در يك محيطي، همه بستگانت طاغوتي هستند تو بيا(همه بي حجاب هستند) تابلو شو.
خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو شعر درستي نيست اگر اين شعر درست باشد، پيغمبر ما وقتي ديد همه بت پرست هستند او هم بايد بت پرست شود.
4- لزوم توجه زنان به جايگاه واقعي خود
چه مي‌گويم! خواهران بي حجاب، كم حجاب و بد حجاب، وقتي مي‌گويم بي حجاب به زنهاي لختي نمي‌گويم به زنهاي چادري نيز مي‌گويم چون حضرت عباسي بعضي از چادريها، چادرشان بيشتر جلب توجه مي‌كند كه اگر اين بي حجاب شود، كسي نگاهش نكند. قصد اين است «فَيَطْمَعَ الَّذي في‏ قَلْبِهِ مَرَضٌ»(احزاب/32) برخوردهايي كه افراد را از حال طبيعي بيرون مي‌برد و تشويق به فساد و تحريك در آن است. اگر حكم خدا را نمي‌داني؟ حجاب واجب است. اگرمقام زن را نمي‌داني؟ زن ولي خداست، زن خليفه خداست روي زمين، بشر است «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَه»(بقره/30) ابر و باد و مه و خورشيد و فلك براي شماست و شما براي عياشي! «خَلَقَ لَكُمْ»(بقره/29) «سَخَّرَ لَكُمُ»(حج/65) «مَتاعاً لَكُمْ»(مائده/96) خدامي گويد: هستي را براي تو خلق كردم! و من هوسراني كنم، هستي براي ما و ما براي هوس، پس هستي براي هوس است.
اگر نمي‌داني يك زن در جمهوري اسلامي فقط يك زن نيست، تابلوي جمهوري اسلامي است. سيماي اسلام است، نماينده فاطمه زهرا(س) است، حجاب پيام خداست.
حجاب پيام رسول خدا و فاطمه زهرا(س) است. يك سيمايي از زنهاي بي حجاب و با حجاب را تصوير كنيد، زن بي حجاب و زن با حجاب زنهاي با حجاب چه كردند؟ نمونه‌اش زهرا(س)، زينب(س)، ما در راه شهدا، خواهران و همسران شهدا، خانواده‌هاي اسير. در همين نهضت سوادآموزي ما زني را يافتيم شهيد داده است و اكنون در نهضت كار مي‌كند. تمام برادران و پسر و داماد و همه، نمونه ايثار و تقوا، حجاب پيام آن جواني است كه در زندان بغداد عراق اسير است ولي با آن خبرنگار مصاحبه نمي‌كند. گفت تا حجاب نداشته باشي مصاحبه نمي‌كنم، اسيران، پيغمبر، شهدا، خدا و خانواده شهدا همه مي‌گويند حجاب. چه كساني مي‌گويند بي حجاب؟ صدام، شيطان، مردان هوسران مي‌گويند بي حجاب. يعني يك سمت خدا، پيغمبر، شهدا، فاطمه زهرا، زينب كبري، اسيران، خانواده شهدا و يك سمت اشرف و فرح و بختيار آنها هم چراغ سبز مي‌دهند ومي گويند بي حجاب، آري يك سمت مي‌گويند حجاب، حجاب، حجاب، و يك سمت بي حجاب، آن وقت يك زن در جمهوري اسلامي و در اين آب و هوا زندگي كند پيام رسول خدا و شهيد و اسير را ناديده بگيرد اين انصاف است.
3- اما جهل به مفاسد سوم ممكن است زن بگويد مگر چه مي‌شود بي حجاب باشم؟
5- پيامدهاي بي‌حجابي
عوامل بي حجابي ممكن است عوامل بي حجابي را نمي‌دانم. ممكن است واقعاً نمي‌داند كه بي حجابي چه مي‌كند؟ البته بي حجابها خودشان بعضي‌هايشان مي‌دانند. ولي ممكن است در ميان دخترها اين سؤال مطرح باشد كه بي حجابي چه اثري دارد؟ برايشان مي‌گويم كه چه مي‌شود.
1- بي حجابي تزلزل خانواده را ايجاب مي‌كند. چگونه؟ زن خودش را آرايش مي‌كند و در كوچه مي‌رود مرد ديگري او را نگاه مي‌بيند، اين خانم از خانم خودش ظاهراً بهتر است، خانه مي‌آيد و بهانه گيري را شروع مي‌كند، چرا جارو را اينجا گذاشته‌اي، مسأله جارو نيست، بهانه گيري‌هاي مرد به خاطر هوسهايش است(بعضي وقتها) وقتي زن آزاد لخت شد و مرد آزاد نگاه كرد، خوب هر كس زني را كه يك نمره از زن خودش بهتر است مي‌بيند، آن وقت زنان بي حجاب باعث متزلزل شدن خانواده‌ها مي‌شوند. تزلزل خانواده مساوي است با تزلزل جامعه،
چقدرخوب است اين كلمات به ديوار دبيرستان‌هاي دخترانه نصب شود. بي حجابي سبب تزلزل خانواده هاست و تزلزل خانواده‌ها سبب سقوط جامعه است. يك جامعه مجموعه‌اي است از خانواده‌ها، اگر در هر خانواده تشنج و تزلزل بود، اگر يك ساختمان خشت‌هايش يكي يكي متزلزل شود، خود ساختمان نيز متزلزل مي‌شود.
2- بي حجابي عامل فساد و تحريك وشهوتراني، دنبال شهوت برويم، ببينيم به كجا مي‌رسيم. شهوت كه آمد برويم جلو تا به سقط جنين برسيم.
3- شما هيچ مي‌دانيد يكي از عيب‌هاي كشورهايي كه بي حجاب زياد دارد بچه‌هاي سر راهي است. (بعضي از اين كشورها)، زن وشوهري همديگر را در خيابان مي‌پسندند، بي حجابي، بي تقوايي، فساد، اينها بعد از مسائلي بچه دار مي‌شوند و بچه را سر راه مي‌گذارند و فرار مي‌كنند. از دادستان جمهوري اسلامي بپرسيد كه از دادستانهاي سابق سراغ بگيرد، پرونده‌هايي است كه چقدر در زمان شاه روزانه بچه‌هايي را به بهزيستي معرفي كرده‌اند، بچه‌هاي سر راهي را معرفي كرده‌اند.
4- سقط جنين، امراض رواني، خودكشي، گاهي مردي زن بي حجابي را مي‌بيند و علاقه مند مي‌شود و او با ازدواج موافق نيست شده كه وقتي زن راضي نيست مرد با كارد و چاقو به او حمله ور شده است و نمونه‌ها و آمار اين موارد است كه چقدر چاقو كشي‌ها كه به دخترها شده است به خاطر اينكه دختر آماده ازدواج نبوده است. گاهي خود را كشته و گفته حالا كه تو راضي به ازدواج نمي‌شوي من خود را مي‌كشم يا حمله به ديگري مي‌كند و يا خود را مي‌كشد، خودكشي وديگر كشي.
5- ضررهاي علمي، آقاي محصل و دانشجو كتاب را به دست گرفته و موقع امتحانات و مطالعه مي‌كند. دختري رد مي‌شود نگاه را به دنبال خود مي‌برد و همين طور دخترهاي ديگر يك وقت شب تا صبح كتابش كنار خيابان دستش است و 10 ساعت بيداري و 2 ساعت مطالعه نمي‌كند. آخر با 16 تجديدي به كلاس بالاتر اگر برود يا نرود. ضررهاي علمي، شوخي نيست.
ما اگر خدا نيز استغفر الله بگويد بي حجابي جايز است، حقش اين است كه حجاب داشته باشيم. گيرم گفت: بي حجابي جايز، هر كس خواست حجاب كند و هر كس نخواست حجاب نكند، باز هم ما بايد بگوييم حجاب، زيرا بي حجابي فكرها را متشنج مي‌كند، در يك اداره كه زنان آرايش كرده و مردان آنچناني در كنار يكديگر بنشينند اينها كار مردم را راه مي‌اندازند و با خودشان گفتگو دارند. شوخي نداريم، اين يك واقعيت است.
6- آمارطلاق زياد مي‌شود، خانه مي‌آيد و مي‌گويد چرا جارو اينجاست از جارو شروع مي‌شود تا خانه و زندگيش جارو شود.
6- غفلت از كمالات زمينه بد حجابي و جلوه‌گري
غفلت از كمالات اكتسابي، اصلاً چرا زن خود را آرايش مي‌كند و به خيابان مي‌آيد، اين زن چيزي ندارد، اگر زن كمالات دروني داشته باشد كه با آرايش خود را مطرح كند و زور بزند. اين كه من مي‌گويم قباي من پشم است اين براي اين كه خودم ارزش ندارم و مي‌ترسم بگويم قباي من نخ است، ارزش من پايين بيايد. به همين دليل زور مي‌زنم كه بگويم پشم است. اگر آدم خودش كمالات داشته باشد، لازم نيست با آرايش خود را مطرح كند. امام يك عكسي دارد كه در ضمن راه رفتن يك دمپايي پاره پايشان است، اصلاً پاره است، دو دفعه، سه دفعه امام دمپايي‌شان پاره شده است و گفتند بدهيد بدوزند، دفعه سوم كفاش گفته است اين را دو دفعه پهلوي من آورده بس است. كفاش جماران(منتهي به او نگفته بودند كفش مال امام است) اين مورد را مسؤول حفاظت جماران مي‌گويد، از او خواستم خاطره‌اي راجع به امام بگويد. گفت امام چند بار كفشش پاره شده تا كفاش دوزنده به صدا در آمده است. فرد اگر خودش بزرگ باشد، كفش پاره نيز پا كند بزرگ است.
شما وقتي يك دانشمند مانند علامه طباطبايي عمامه خويش را چگونه مي‌بندد، اين كه من به دسته عينكم ور مي‌روم به خاطر اين است كه خودم چيزي ندارم. من مي‌خواهم با دسته عينك زرد و عباي پشم شتري و قباي فاستوني و. . . خود را نشان دهم. مشكي كه آب كم دارد صدا مي‌كند ولي مشك پر صدا نمي‌كند. پول خرد صدا مي‌كند، اسكناس 1000 توماني صدا نمي‌كند. اصلاً تمام تظاهرات مال كساني است كه واقعيت وجودي ندارد، كسي كه واقعيت وجودي دارد هيچ دليلي بر ظاهرسازي ندارد. كمال اكتسابي ندارد، آدم اگر كمال داشته باشدديگر برايش مهم نيست كه كجا نشست و چه شد؟
آقاي محمد تقي جعفري مي‌گفت: مشغول مطالعه شدم، گوشت را در قابلمه سر چراغ نفتي گذاشتم و نشستم مطالعه كنم، چراغ زيرش زياد شد، آبش تمام شد، دود زد، قابلمه سوخت، همه مدرسه گفتند حجره جعفري آتش گرفته، آمدند در را باز كردند، ديدند من دارم مطالعه مي‌كنم، گفتند آقاي جعفري چيست؟ بيا بيرون، من گفتم مگر چيست؟ وقتي بيرون آمدم فهميدم اتاقم دارد مي‌سوزد و من متوجه نيستم،
نگوييد مگر مي‌شود. آري مي‌شود. در بازي فوتبال گاهي لگد به پاي كسي مي‌خورد و خون مي‌آيد، مي‌خورد زمين و بلند مي‌شود و مي‌دود، چون عشق گل زدن در سراوست و مي‌خورد زمين و بلند مي‌شود و مي‌دود و هر چه نيز درد داشته باشد نمي‌فهمد، ما عشق علم هنوز پيدانكرديم، عشق به گل زدن را پيدا كرده‌ايم. چقدر پول صرف هوس مي‌شود. حضرت عباسي حساب كنيم اگر جمعيت ايران خواسته باشد بي حجاب شود، اگر ده ميليون زن ما بي حجاب شوند يكي 5 تومان حداقل براي آرايش مي‌خواهند، آخر بي حجاب كه نمي‌شود ساده بيرون آمد. بايد يك عطري و آرايشي و چيزي باشد. پنج تومان مي‌شود ماهي 150 تومان كه در سال آن چقدر مي‌شود. 10 ميليون زن هر ماه و هر ماهي بودجه‌اي كه ما بايد در جيب پاريس كنيم، براي پودر و ماتيك و عطر و وسايل آرايش، اگر نمي‌داني كه بي حجابي چيست؟ بي حجابي بچه سر راهي مي‌آورد، امراض مقاربتي مي‌آورد، ضرر علمي مي‌آورد، بچه مدرسه‌اي كتاب به دستش است ولي درس نمي‌خواند. بي حجابي خانواده‌ها را متزلزل مي‌كند، مرد مي‌آيد و مي‌گويد چرا جارو را اينجا گذاشته‌اي، بي حجابي آمار طلاق را زياد مي‌كند، بي حجابي خودكشي و حمله به ديگران است.
7- بي‌حجابي و جلوه‌گري، خودباختگي و بي‌فرهنگي
بي حجابي دليل بر اين است كه جامعه ما خود را باخته است. اصولاً وقتي زن برهنه شد مي‌داني يعني چه؟ ، قبل از اين كه بدنش برهنه فكرش برهنه شده است يعني چه؟ يعني غرب را ديدم خودم را باختم و خواستم آنگونه شوم. چرا يك آمريكايي حاضر نيست كلاه نمدي سر بگيرد؟ براي اين كه آمريكايي ايراني را پست مي‌داند و به همين دليل حاضر نيست كلاه نمدي سر بگيرد و چرا ما حاضريم لباس آمريكايي بپوشيم؟ زيرا آنها را خوب مي‌دانيم. پس كسي كه لباس آنهارا مي‌پوشد، لباس پشم و نخ است و مهم نيست. ما دعوا سر پشم و نخ نمي‌كنيم. ولي يك زني كه لباس غربي مي‌پوشد يعني اين كه بدانيد من اسلامي بودن وايراني بودن و اجداد و نياكانم را باختم. يعني از فكر برهنه شدم. برهنگي بدن قبلاً برهنگي فكر است. تا آدم فكرش برهنه نشود، بدنش برهنه نمي‌شود. اين هم ضررهاي بي حجابي.
استعمار در اين رابطه چه مي‌كند؟ بجاي خدا پرستي، مد پرستي، بجاي توليد، مصرف. تمام زنان بي حجاب مصرفي هستند الا در ايران زنان در مازندران چاي توليد مي‌كنند زنان با حجاب هستند، برنج توليد مي‌كنند، زنان با حجاب هستند. نايين و كرمان و يزد و جاهاي ديگر قالي توليد مي‌كنند همه با حجاب هستند.
اگر ايران اقتصادي داشته باشد، توليد چاي، برنج، قالي، توليد پشم، توليد كنندگان ايران حجاب دارها هستند و مصرف كنندگان ايران بي حجاب‌ها هستند. يك زن بي حجاب، يعني من از امروز بي حجاب هستم، يعني من مصرف كننده هستم. بجاي توليد، مصرف! . بجاي رشد واقعي تظاهر است. عوض اين كه بگويند ايشان استاد است، مي‌گويند ايشان لباس قشنگي دارد. عوض اين كه دل را ببرد چشم را مي‌برد، عوض اين كه خود را مرغوب نگهدارد، در دسترس نگاه مي‌دارد. عوض صرفه جويي. . . آخر زن بي حجاب كه نمي‌تواند با يك بلوز بيرون برود بايد هر چند روزي بلوزش را عوض كند. زن چادري مي‌تواند يك بلوز داشته باشد و يك عمر نيز بپوشد.
8- بي‌حجابي تابلويي نمايان از ضعف‌ها و سقوط
زن بي حجاب مصرفش نيز بالا است و صرفه جو نيست. بجاي خداپرستي مدپرست، تجمل پرستي، بجاي توليد مصرف، بجاي رشد تظاهر، بجاي آرامش اضطراب، بجاي مرغوب نگهداشتن خود، در دسترس قرار دادن خود، بجاي صرفه جويي، اسراف، بجاي شخصيت، توخالي شدن، بجاي موجودي مقاوم، موجودي دكوري.
زن بي حجاب حلقه طلايش گم شود گريه مي‌كند، زنان بي حجاب خيلي كم ظرفيت هستند. تمام اينهايي كه از ايران فرار كردند، زنان بي حجاب بودند و تمام اينهايي كه در جبهه و پشت جبهه كار مي‌كنند، زن با حجاب مقاوم است و زن بي حجاب فراري. بي حجابها مقاومت ندارند. الآن نيز اگر خطري براي جمهوري اسلامي پيش‌ايد، اولين كساني كه فرار مي‌كنند بي حجابها هستند و آخرين كساني كه مي‌مانند با حجابها هستند. بجاي رقابت در علم وهنر، رقابت در پشم و پنبه، كيف پشمي است، پارچه پشمي است، سرويس آن يك دست است. زني كه بايد بگويد: من سالي 10 نفر را با سواد مي‌كنم، مي‌گويد: من تمام چيني‌هايم يك گل دارد. بزن بر سرت كه اينقدر سقوط كرده‌اي. بجاي اين كه بگويد من 10 نفر را بالا برده‌ام، مي‌گويد 100 بشقاب دارم كه گلهايش يك جور است. خودت را يك جور كن. اين عوض اين كه، خودش را با مردم يك جور كند گل بشقاب‌هايش را يك جور كرده است. سقوط است، سقوط.
بجاي زهد و سادگي جيب پاريس را پر مي‌كند، چون وسايل آرايش را بايد از خارج بياورند. زن با حجاب زاهد است و زن بي حجاب جيب خارجي را پر مي‌كند.
من نمي‌دانم از چه بگويم؟ در اين ايام كه در تلويزيون و راهپيمايي و. . . صحبت شد، مي‌گفتند: آخر يك فردي بيايد با اين بي حجابها دو كلام حرف حسابي بزند. همه‌اش راهپيمايي مي‌گذاريم ومي كوبيم. آقا بنده تا حالا چند بار بحث حجاب كرده‌ام و اين نيز يكي از آنهاست. به خدا كسي خواسته باشد گوش بدهد، يكي از اينها بس است.
يكي گفت: چرا پول ما را نمي‌دهي؟ چند وقت است نسيه كرده‌اي؟ گفت به هزار ويك دليل، گفت يكي را بگو، گفت آن كه ندارم بدهم. گفت خوب همين يكي بس است. اگر واقعاً كسي خواسته باشد گوش بدهد همين يكي بس است. همين بس است كه خدا پرست، مد پرست بشود، همين يكي بس است. زن توليد كننده بشود، زن مصرف كننده! همين بس است. توجه به رشد واقعي، توجه به تظاهر بشود همين بس است. عوض آرامش اضطراب بوجود بيايد، همين بس است. همين طور كه يك ماشين را گاز مي‌دهيم، دلهره بوجود مي‌آورد، زن بي حجاب هم حركتش دلهره بوجود مي‌آورد و آرامش را سلب مي‌كند. بجاي صرفه جويي اسراف، بجاي مقاوم بودن، زود رنج مي‌شود. همين بس است. بجاي رقابت در علم و هنر، رقابت در پشم و پنبه، همين بس است. بجاي زهد، پر كردن جيب خارجي‌ها، همين بس است. اگر كسي بخواهد گوش بدهد بس است.
9- بهانه‌ها و عوامل مؤثر بي‌حجابي
چرا بي حجابند، بي حجابها نيز حرف دارند، خواهند گفت: آقاي قرائتي تنها پشت تلويزيون حرف زدي ما نيز حرف داريم. بگوييد: آخر هوا گرم است، قرآن جواب داده است. قرآن مي‌گويد به بعضي وقتي مي‌گفتند: برويد به جبهه مي‌گفتند هوا گرم است. خدا به آنها مي‌گويد: «قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا»(توبه/81) بگو جهنم داغتر است. بعضي آيات خيلي تازگي دارد. آيه‌اي را من ديشب ديدم كه خيلي تازه بود كه رفاه طلب چگونه در مي‌رود. وقتي فرمان جهاد مي‌آمد «اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قالُوا ذَرْنا»(توبه/86) طول، يعني آدمهايي كه در فضل و رفاه و نعمت هستند، صاحبان رفاه «اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَ قالُوا ذَرْنا» آدمهاي خوش گذران مي‌گفتند: اجازه بدهيد كه ما به جبهه نرويم.
لباس نازك، اميرالمؤمنين فرمود: هر مردي براي زنش لباس نازك بخرد، خدا او را با دماغش داخل جهنم مي‌اندازد. 4 -تبليغات بيگانه نيز يكي است؛ اين را نيز جزو اينها بنويسيد، قبلاً نعلبكي‌هاي ما عكس خانم لخت بود، يعني يك چاي كه مي‌خورديم دو بار اين خانم لخت توي حلقمان مي‌رفت(بچه كه بوديم) و بر مي‌گشت، از پارچه و نعلبكي و تبليغات بيگانه است. 5 – تشويق مردان هوسران، مرد هوسران لبخند مي‌زند و خانم هم خيال باطل مي‌كند، بابا مرد هوسران لبخندش خطر دارد 6 – تقليد نابجا(ما در چه زماني صحبت مي‌كنيم) زماني كه افرادي فداي راه عفت مي‌شوند. قصه‌اي از هفته گذشته نهضت سواد آموزي بگويم. در خوزستان آموزشيار خانم در كنار جاده‌اي مي‌ايستند براي اين كه به مقصد برسند. يك وانت مي‌آيد چند مسافر جلو است و عقب نيز كود شيميايي بار زده‌اند. نگه مي‌دارد ومي گويد كجا مي‌خواهيد برويد، فلان جا، مي‌گويد جلو كه جا نداريم بايد عقب روي كودها بنشينيد، مي‌گويند باشد، حال ديگر غروب مي‌شود و. . . 2 تا خواهر آموزشيار نهضت سواد آموزي كه به ماهي 1000تومان درس مي‌دهند. حقوق ثابت معلم نهضت سواد آموزي ماهي 1000تومان است. روي ماشين وانت سوار مي‌شوند سر دو راهي مشت مي‌زنند كه نگهدار، راننده گاز مي‌دهد و مي‌رود حال ما راننده را محكوم نمي‌كنيم، حاكم شرع اهواز تكليف را روشن مي‌كند كه واقعاً صدا را شنيده است يا خير، مغرض بوده است يا خير، مرتب مشت مي‌زنند و اين راننده مي‌رود. 2 تاخواهر مي‌ترسند، يكي از اين خواهرها خود را پايين مي‌اندازد، آن يكي مشت مي‌زند باز هم فايده‌اي نمي‌كند ديگري نيز خود را پرت مي‌كند و يكي از اين خواهرها شهيد مي‌شود، شهيد است بله حديث داريم كسي كه در راه حفظ عفت خود جان بدهد شهيد است. يك خواهر در بيابان خود را از ماشين با مغز پايين مي‌اندازد كه سالم بماند و آن اسير عزيز ما از بغداد مي‌گويد: ‌اي زن به تو از فاطمه اينگونه خطاب است ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است.
10- حديث معراج و زنان بد
آخر حرف هايم نيز حديثي بخوانم، حضرت علي و فاطمه(س) مي‌آيند به منزل حضرت رسول(ص) و مي‌بينند كه ايشان گريه مي‌كند، حديث را حضرت عبد العظيم كه در شهر ري دفن است نقل كرده است كه هر كس زيارت ايشان برود انگار امام حسين(ع) را زيارت كرده است، خيلي ثواب دارد. ايشان از امام جواد(ع) و امام جواد(ع) نيز از اجدادشان نقل مي‌كنند كه مي‌گويند امير المؤمنين(ع) و حضرت زهرا(س) وارد منزل رسول الله شدند و ديدند كه ايشان دارند گريه مي‌كنند، گفتند چرا گريه مي‌كنيد؟ گفتند شب معراج صحنه‌هايي را به من نشان دادند، زني را ديدم در جهنم به موهايش آويزان است و زن ديگري با زبانش آويزان است. زني را ديدم كه خودش گوشت خودش را مي‌خورد، و زني را ديدم كه عقربها و مارها او را مي‌گزند و زني را در تابوت چه و چه ديدم. وايشان گريه مي‌كنند و مي‌گويند اينها همان زنان مسلمان بودند تا بالاخره گفتند اينها چه جور زنهايي بودند، پيامبر گريه مي‌كردند و مي‌گفتند: ‌اي دخترم آني كه به موهايش آويزان است زني يا دختري است كه موهايش را نمي‌پوشاند، موهايش را مردها مي‌بينند و آن زني كه به زبانش آويزان است زني است كه با زبانش به شوهرش نيش مي‌زند. آن زني كه به پايش آويزان كرده‌اند، آن زني است كه بدون صلاح انديشي با همسرش به بيرون از منزل مي‌رود و جاهايي مي‌رود كه شوهرش راضي نيست و نبايد برود و حديث مفصل است.
خواهرها به خاطر رضاي خدا حجاب داشته باشيم و دهن كجي نكنيم، اگر حكم خدا را نمي‌داني گفتم، مقام زن را توضيح دادم، اگر مفاسد بي حجابي را نمي‌داني، گفتم، يك سري بحثهايي راگفتم.
اما گاهي زن بي حجاب مي‌گويد مي‌دانم كه اسلام گفته است و فساد است و مي‌دانم و مي‌دانم راديو بيگانه سفارش داده است و مي‌خواهم لجبازي كنم. اگر خواستي لجبازي كني، حرف همان حرف آقاي ناطق نوري، حواله‌ات با كميته و دادگاه باشد.

«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=1624

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.