امام زمان (ع)- حكومت

موضوع: امام زمان(ع)- حكومت
تاريخ پخش: 24/12/68
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث ما درباره آقا امام زمان(ع) است هستي براي بشر است آيات زيادي است كه مي‌گويد(لكم) يعني براي شماست ما را هم براي اين آفريد كه عبادت كنيم نه اينكه سر نماز باشيم يعني كارهايمان رنگ خدايي داشته باشد باقي رنگها مي‌پرد عشق‌ها تمام مي‌شود يك روز پولدار است يك روز ديگر پولدار نيست امروز مشهور است فردا گمنام است زمان لذت تمام مي‌شود تا حالا كلي خنديده‌ايم ولي هيچكدام آنها را يادمان نيست كه كجا بود كي بود ولي وقتي شما مي‌بيني كه بچه‌ات دارد نماز مي‌خواند مي‌خندي مي‌گويي آفرين اين خنده چون رنگ خدايي داشت مي‌ماند.
1- هستي براي عبادت خلق شد
امام الگوي عبادت است چون آدم در عبادت نمي‌داند كه چه جوري عبادت كند بعضي‌ها بد مي‌روند بعضي‌ها كند مي‌روند خداوند الگو پذيري را در هر انساني قرار داده است كودك دلش مي‌خواهد مثل كسي باشد منتهي آن كس كي باشد؟ روايت داريم خداوند به پيغمبر مي‌فرمايد من تو را براي خودم خلق كردم و تمام هستي را براي تو خلق كردم و پيغمبر به امام علي(ع) مي‌فرمايد اگر شما نبوديد اگر اولياء خدا نباشد خدا آسمان و زمين را هم خلق نمي‌كرد اگر الگوي عبادت نبود عبادت هم نبود اگر عبادت هم نبود خدا بشر را خلق نمي‌كرد هستي خلق نمي‌شد. مثل اينكه من يك معلم را ببينم و بگويم كل بودجه مال شماست براي اينكه اگر معلم نبود كلاس درس هم نبود كلاس درس نبود بچه‌ها هم جمع نمي‌شدند بچه‌ها هم جمع نمي‌شدند دبستاني ساخته نمي‌شد دبستاني نبود علمي نبود مي‌شود همه اينها به گل روي يك معلم مي‌چرخد. پس كليد همه دست معلم است كره زمين يك مدرسه است خدا مي‌گويد كره زمين را ساختم براي بچه‌ها يعني انسان، انسان جمع شده‌اند بخاطر درس رشد درس هم اگر معلم نباشد درسي نيست. اگر حجت نبود زمين اهلش را فرو مي‌برد.
2- فيض رساني امام زمان نياز به حضور ندارد
درباره عمر حضرت كه صحبت كرديم خود خدا مي‌فرمايد كه نوح نهصد و پنجاه سال پيغمبر بود و سالهايي هم بود كه به مقام پيغمبري نرسيد ما گير عمر نيستيم چون بند به قدرت خدا هستيم گير اين هم نيستيم كه امام زمان(ع) به چه درد ما مي‌خورد چون واسطه فيض شدن لزومي ندارد كه حضور داشته باشد. بسياري از افراد از مرجع تقليدي تقليد مي‌كنند كه بزرگ مي‌شوند و از دنيا مي‌روند اما مرجع تقليدشان را نمي‌بينند در جبهه. . . معمولاً كساني كه مي‌رفتند جبهه يك كارت شناسايي داشتند بايد آنرا همراه خودشان داشته باشند تا آنها را به داخل راه بدهند اما من گفتم چون توي تلويزيون هستم و مشهور هم هستيم كارت نداشتم گفتم در را به روي من نمي‌بندند ولذا هر پادگاني كه مي‌خواستم مي‌رفتيم بدون كارت يك پادگان يكي از اين بچه‌هاي بسيج گفت نمي‌گذارم كه بروي گفتند ايشان آقاي قرائتي است گفت هر كس مي‌خواهد باشد! گفتند درست است؟ گفتم بله ايشان به وظيفه‌اش دارد عمل مي‌كند بعد گفتم ايشان در روستايي است كه برق ندارد تلويزيون هم ندارد پس من را نمي‌شناسد گفت بله توي روستا هستيم تلويزيون هم نداريم امام را هم نديده‌ام فقط عكس او را ديده‌ام گفتم اگر امام الآن به شما بگويد خودت را از هواپيما پرت كن تو پرت مي‌كني؟ گفت فوري! وجود امام در جماران آن بچه را در روستا راه مي‌اندازد گرچه امام را نديده باشد. شخصيت بوعلي سينا در هر دانشگاهي زنده است گرچه پوست و گوشت او در دانشگاه نباشد گرفتن فضائل و كمالات يك كسي لازم به حضور او در همه جا نيست.
3- دليل غيبت امام زمان(عج)
دليل اينكه چرا حضرت در بين ما نيست را گفتيم كه خدا يازده چراغ هدايت را در بين مردم روشن كرد اما اين مردم بي ادب و بي شعور چراغها را شكستند پس غيبت او بخاطر ما است. منجي يعني كسي كه بيايد جهان را نجات بدهد انتظار مهدي عقيده‌اي جهاني است كه بايد جهان توسط يك مرد آسماني از شر مفاسد نجات پيدا كند ولذا داريم كه وقتي سلام مي‌كنيم(يا مهدي الامم) سلام مي‌كنيم يعني عقايد مختلفي هست كه مي‌گويند دنيا در بي عدالتي مي‌سوزد و كسي بايد بيايد و اين جهان را نجات بدهد.
4- نمونه‌اي از كارهاي امام زمان در ايران شد
امام زمان(ع) هر كاري مي‌كند نمونه‌اش در ايران شد؟ آيا مي‌شود مستكبرين بترسند؟ بله، در ايران انقلاب شد و مستكبرين ترسيدند آيا مي‌شود طاغوت سركوب بشود؟ بله در ايران شد آيا مي‌شود طبقه محرومين بالا بيايند؟ بله مسئولين مملكت از توي كوچه و بازار هستند پدر و مادر آنها خان زاده و اشراف زاده نيستند بند به شرق و غرب هم نيستند قبلاً ساخته و پرداخته نبوده‌اند از توده رشد داشته‌اند آيا مي‌شود قانون آسماني باشد؟ بله شوراي نگهبان هست قانوني كه تصويب مي‌شود بايد اسلامي باشد آسماني باشد آيا مي‌شود رهبر عادل باشد؟ بله امام را داشتيم الآن هم آيت الله خامنه‌اي را داريم، در ايران مستكبرين ترسيدند حضرت مهدي بيايد مستكبرين كره زمين مي‌ترسند در ايران طاغوت سركوب شد امام زمان(ع) كه بيايد همه طاغوتها سركوب مي‌شوند در ايران مستضعف رشد كردند امام زمان(ع) كه بيايد همه مستضعفين رشد مي‌كنند در ايران قانون بايد اسلامي باشد امام زمان(ع) كه تشريف بياورد قانونها همه اسلامي است در ايران رهبر عادل است امام زمان(ع) كه تشريف بياورد رهبر جهان عادل است يعني هر چه در ايران نمونه‌اش را ديديم در زمان امام زمان(ع) نمونه‌اش را مي‌بينيم در ايران آنهايي كه به امام كمك نكردند امام زمان(ع) كه بيايد به امام زمان(ع) هم كمك نمي‌كنند. نمونه حكومت امام زمان(ع) در ايران بوجود آمد تو تكان نخوردي والله امام زمان(ع) هم بيايد ما شك داريم كه تو تكان بخوري، كسي كه حاضر نباشد يك قطره خون براي مردم بدهد اين هيچوقت بانك خون درست نمي‌كند.
5- حكومت امام زمان اسلامي است نه اينكه همه مردم عادل مي‌شوند
در زمان حضرت مهدي دروغ خواهد بود اينطور نيست چون حكومت حضرت مهدي است همه چيزي درست است تا اين بشر هست شهوت هست گناه هست امام زمان(ع) كه آدمها را آجر نمي‌كند آدمها همان آدمها هستند تا شهوت و غضب باشد گناه هم هست حكومت امام زمان(ع) يعني نظام اسلامي مي‌شود نه اينكه مردم از دَم تا دُم همه عادل مي‌شوند.
راسل و انشتين مي‌گويند علت اينكه در دنيا جنگ است دو تا چيز است اول اينكه تعدد و دوم كمبود منافع چون كشور خيلي است منافع كم است كشورهاي متعدد سر منافع دعوا مي‌كنند دو تا كار بايد بكنيم اول اينكه اين تعدد را برداريم، كره زمين بايد يك كشور بشوند يعني پيشنهاد مي‌دهند كه يك حكومت روي كره زمين باشد.
6- خداوند اراده كرده است امام زمان را حفظ كند
تولد امام زمان(ع) شبيه تولد حضرت موسي(ع) بود ولي آنجايي كه خدا مي‌خواهد نمي‌شود مرده را به مرده بزني زنده مي‌شود بشرطي كه زنده بشود يك نفر مرده بود بين دو تا كوچه اينطرفي‌ها مي‌گفتند شما كشته‌ايد آنطرفي‌ها هم مي‌گفتند كه شما كشته‌ايد دعوا شد رفتند پيش حضرت موسي كه كي اين را كشته است؟ حضرت هم از خدا خواست كه مسئله را حل كند خداوند فرمود يك گاو بگيريد بكشيد بدن گاو مرده را به بدن اين انسان مرده بزنيد دو تا بدن مرده به هم بخورد اين مرده زنده مي‌شود و مي‌گويد كه قاتل من كيست اين متن قرآن است اينكه مي‌گويند سوره بقره چون اين ماجرا توي آن هست.
يك علت بايد يك معلول داشته باشد يعني در آن واحد نمي‌تواند گچ هم سياه باشد هم سفيد اما قرآن مي‌فرمايد كه مي‌شوند عصاي موسي خورد به سنگ سفت از آن آب در آمد همين عصا خورد به دريا خشك شد يك عصا است ولي اراده خدا در آن بود. در اينكه تانك و توپ اثر نكند مي‌شود در اينكه ترسو شجاع بشود ايرانيها زمان شاه ترسو بودند وقتي صدام حمله كرد شجاع شدند آدمي كه حاضر نبود ده تومان براي اسلام بدهد جوان‌اش را براي جبهه داد يعني مي‌شود بخيل سخي بشود فقط بايد اراده خدا باشد خدا اراده كرد كه موسي در دامن فرعون تربيت بشود اراده كرد كه حضرت امام(رحمه الله عليه) با دست خالي شاه را بيرون كند شما نمي‌توانيد مستاجر خانه‌تان را بيرون كنيد آنوقت شاه را به اين آساني بيرون كردند فقط اراده خدا بود خدا اراده كرده كه امام زمان(ع) را حفظ كند اراده كرده كه دنيا را براي پذيريش او آماده كند اراده كرده است و ما با اراده خدا نمي‌توانيم كاري بكنيم.
7- ظهور امام زمان از ديدگاه اهل سنت قطعي است
از نظر اهل سنت امام زمان(ع) ظهور مي‌كند آيت الله صافي كتابي دارد بنام منتخب الاثر كه از شصت و پنج نفر از علماي اهل سنت نقل مي‌كند كه مسئله امام زمان(ع) نزد سني‌ها مسئله‌اي قطعي است.
8- وظيفه ما در دوران غيبت امام زمان 
در زماني كه حضرت نيست وظيفه ما چيست؟ اول بايد بگويم كه خوش بحال ما ايرانيها روايت داريم(يشرق الناس من المشرق فيفعون المهدي سلطانه) مردم مشرق زمين مي‌آيند و زمينه‌هاي حكومت امام زمان(ع) را فراهم مي‌كنند و مراد از مشرق ايران است. در روايات ما از فارس و ايران خيلي تجليل شده است يكي از نعمت‌هايي كه خدا به ما داده اين است كه ايراني هستيم از هر نظر موقعيت خوبي داريم بعضي كشورها نفت ندارند بعضي‌ها دريا ندارند بعضي‌ها همه چيزي دارند آدم دارند الآن سعودي دريا دارد نفت هم دارد اما آدم ندارد حكومت ندارند. رواياتي كه مشرق را معنا مي‌كند مي‌گويد مردماني از خراسان و قم و طالقان مي‌آيند اينها همه از ايران هستند رواياتي درباره استانبول و دمشق و فلسطين كه امام زمان(ع) مي‌ايد و اينها را فتح مي‌كند يعني آنها خودشان تسليم نمي‌شوند.
9- اسلام دنيا را مي‌گيرد
«يُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» (توبه/33) اسلام دنيا را مي‌گيرد اين آيه سه بار تكرار شده است براي اينكه اسلام دنيا را بگيرد يك رهبر واحد مي‌خواهيم امام زمان(ع) يك قانون واحد مي‌خواهيم قرآن و يك آمادگي مي‌خواهيم آمادگي ما مي‌لنگد ما هنوز خوب آماده نيستيم. كسي كه منتظر مصلح است بايد خودش صالح باشد كسي كه منتظر مهمان است بايد اتاقش را جارو كرده باشد اين آيه‌اي كه مي‌گويد اسلام دنيا را مي‌گيرد كدام فرقه‌هاي اسلامي چون اسلام خيلي فرقه دارد من از دو تا آيه يك نتيجه مي‌گيرم «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ» (نور/55) خداوند به مومنين وعده داده است كه آن ديني را كه مورد رضايت است را گسترش بدهد حالا آن ديني را كه مورد رضايت است چه ديني است؟ يك چيزي هم داريم ديني كه در غدير خم است را خدا مي‌گويد «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا» (مائده/3) در غدير خم چه ديني مطرح شد؟ اينجا يك(رضيت) داريم آنجا(ارتضي) گروه خون اين دو تا يكي است هر دو يعني راضي هستم.
10- در دوران غيبت بايد به فقيه عادل رجوع كرد
الآن كه ما به امام زمان(ع) دسترسي نداريم خود حضرت سفارش كرده است «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا» (وسائل‌الشيعه، ج 27، ص140) مراجعه كنيد به فقيه عادل، غسل و وضو كه حادثه نيست حوادث واقعه يعني الان نسبت به اين واقعه چه كار كنيم نيست به اين حركت سياسي چه كار كنيم برخورد بكنيم يا نكنيم اين حادثه هستند بعد فرمود «وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»(وسائل‌الشيعه، ج 27، ص136) فقيه عادل كسي است كه حكم خدا را بشناسد بعد مي‌فرمايد اگر فقيه عادل حكم كرد و كسي نق زد «فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ»(وسائل‌الشيعه، ج 27، ص136) حكم خدا را سبك شمرده است و من امام زمان(ع) را رد كرده است «الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ»(وسائل‌الشيعه، ج 27، ص136) كسي كه من را رد كند خدا را رد كرده است و كسي كه خدا را رد كند مشرك است.
«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»
لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=1855

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.