امام زمان(علیه‌السلام)، میزبان شب قدر

1- اهمیت شب بیست و سوم ماه رمضان
2- میزبان و مهمان شب قدر
3- امام زمان(علیه‌السلام)، خلیفه خدا در روی زمین
4- حضور  امام زمان(علیه‌السلام)  در میان مردم
5- وظایف ما در زمان غیبت  امام زمان(علیه‌السلام)
6- نقش  امام زمان(علیه‌السلام)  در حفظ دین
7- همراه بودن کتاب و عترت تا قیامت
8- خاطره‌ای از آیت الله العظمی حکیم

موضوع: امام زمان(ع)، میزبان شب قدر

تاریخ پخش: 02/07/87 

بسم الله الرحمن الرحیم

«الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی»

بینندگان عزیز پای تلویزیون بحث را شب قدر گوش می‌دهند. شب بیست و سوم. میلیون‌ها آدم سال‌های قبل بودند و امسال نیستند. به شب قدر ما چشم دارند. سوره‌ی قدر را هم تقریباً همه حفظ هستند. یک آیه قرآن هم در ماه رمضان ثواب یک ختم قرآن دارد. شب قدر که شاید ثوابش بیشتر هم باشد. پس همه‌ی ما یک سوره‌ی قدر می‌خوانیم ثوابش را هدیه کنیم به کسانی که سال‌های قبل بودند الآن دستشان کوتاه است.

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَیْلَهِ الْقَدْرِ(1) وَ مَا أَدْرَئکَ مَا لَیْلَهُ الْقَدْرِ(2) لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیرٌْ مِّنْ أَلْفِ شهَْرٍ(3) تَنزََّلُ الْمَلَئکَهُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِِّم مِّن کلُ‏ِّ أَمْرٍ(4) سَلَامٌ هِىَ حَتىَ‏ مَطْلَعِ الْفَجْرِ(5)»

خدایا همه‌ی آنها را بیامرز!

بحث امشب، بحث میزبان شب قدر است. شب قدر یک مهمانی می‌شود مهمانش را قرآن گفته، میزبانش را حدیث گفته است.

1- اهمیت شب بیست و سوم ماه رمضان

اول که بدانید شب بیست و سوم از شب نوزدهم و شب بیست و یکم مهمتر است. به همین خاطر شب بیست وسوم، اعمال اضافه دارد. غیر از دعاهای شب قدر سوره‌ی روم و عنکبوت دارد. دو تا غسل مستحب است انسان بکند. یکی سر شب، یکی آخر شب… آمد خدمت حضرت گفت: آقا من نمی‌توانم بیایم در روستا هستم. اجازه بده یک شب بیایم. گفت: اگر بنا است یک شب بیایی شب بیست سوم بیا. دلایلی داریم که شب قدر شب بیست و سوم است که «لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیرٌْ مِّنْ أَلْفِ شهَْرٍ» «أَلْفِ» یعنی هزار، «أَلْفِ شهَْرٍ» یعنی هزار ماه. شب قدر مساوی با هزار ماه است. هزار را تقسیم بر دوازده ماه بکنید، هشتاد و چند سال می‌شود. شبی به اندازه‌ی هشتاد و چند سال است. تمام خوبی‌های یکسال، خیرات یکسال یا گرفتاری‌های یکسال، شب قدر اندازه‌گیری می‌شود. شب قدر را خواسته باشیم تشبیه کنیم، مثل روزی است که رئیس جمهور بودجه‌ی یکسال را تحویل مجلسی‌ها می‌دهد. یعنی تصویب بودجه‌ی یکسال. یعنی هر وزارتخانه‌ای هرچه پول می‌خواهد روزی که چه می‌گویند… رئیس جمهور این لایحه، روزی که لایحه‌ی بودجه را می‌دهد، شب قدر لایحه‌ی بودجه یعنی تمام خیرات و تمام شرها شب قدر اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین داریم که حضرت به چشم بچه‌هایش آب می‌پاشید، می‌گفت: امشب را نخوابید. امشب را نخوابید. این مسئله‌ی مهمی است.

حالا در شب قدر چه خبر می‌شود؟ هر کار شب بیست و سوم ضرب در هزار می‌شود. یعنی به یک نفر افطاری بدهی شب بیست و سوم انگار به هزار نفر افطاری دادی. هزار تومان پول به فقیر بدهی انگار یک میلیون دادی. نه یعنی کار یک میلیون بکند که کسی اگر ده میلیون خمس بدهکار بگوید: خوب ضرب در هزار می‌شود. عبادات مستحبی شب قدر هر یکی ضرب در هزار می‌شود. بنابراین هر کاری می‌توانید بکنید، بکنید. آقایانی که وضع مالی‌شان خوب است، این کار را بکنند. یک مبلغ پولی را کنار بگذارند. پول‌هایی که می‌خواهی در طول سال بدهی امشب کنار بگذار. بعد کم‌کم بده. ولی آن اجر را از دست نده. ما داریم آدم‌هایی که خمسشان را شب بیست و سوم می‌دهند. چون اگر 5 میلیون خمس می‌دهد، دو میلیون خمس می‌دهد. بیست هزار تومان خمس می‌دهد، این بیست هزار تومان ضرب در هزار می‌شود. خوب، دعا کنم. بحث را ادامه بدهم. خدایا! آنچه شب قدر برای خوبان تاریخ مقدر می‌کنی همه‌ی آنها را برای همه‌ی ما مقدر بفرما. ظرفیت و لیاقت دریافت این فیوضات را به همه‌ی ما مرحمت بفرما.

موضوع بحث این است. مهمان کیست؟ میزبان کیست؟

2- میزبان و مهمان شب قدر

شب قدر یک مهمانی می‌شود. مهمان، «تَنزََّلُ الْمَلَئکَهُ» فرشته‌ها زمین می‌آیند. میزبان کیست؟ حضرت مهدی! شب قدر، «تَنزََّلُ الْمَلَئکَهُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِِّم» مهمان و میزبان! مهمان فرشتگان. میزبان حضرت مهدی(ع). اما فرشته‌ها مهمان هستند، متن قرآن است. «تَنزََّلُ الْمَلَئکَهُ» شب قدر فرشته‌ها زمین می‌آیند. اما میزبان امام زمان است چون به ما گفتند: بگویید فرشته‌ها کجا می‌روند؟ فرشته‌ها پهلوی من می‌آیند. ما که نمی‌فهمیم. پهلوی شما می‌آیند. آنوقت چه کسی لیاقت دارد به قدری مقام داشته باشد که همه فرشته‌ها خدمتش برسند. امام فرمود: شما با همین سوره‌ی قدر با دیگران مباحثه کنید. بگویید: شب قدر برای یکسال بوده است یا برای هرسال است؟ سنی و شیعه به اتفاق می‌گویند: شب قدر برای یک سال نیست. هرسال یک شب قدر دارد. بگو: پس هرسال «تَنزََّلُ» «تَنزََّلُ» است؟ می‌گوید: بله! بگو: خوب فرشته‌ها کجا می‌روند؟ پهلوی رئیس جمهورها می‌روند؟ پهلوی وکیل و وزیر و پولدارها می‌روند؟ پهلوی کشاورزها و کارگرها می‌روند؟ زمان پیغمبر فرشته‌ها خدمت پیغمبر می‌رسیدند، و چون هر سال شب قدر است و هرسال فرشته‌ها می‌آیند زمان پیغمبر خدمت پیغمبر می‌رسیدند الآن هم باید یک کسی باشد مثل پیغمبر، که لیاقت داشته باشد فرشته‌هاخدمت او برسند. به ما گفتند: شما حضرت مهدی را از همین «تَنزََّلُ»‌ها پیدا کنید. که فرشته‌ها که می‌آیند خدمت… زمان پیغمبر خدمت پیغمبر می‌رسیدند، آنوقت می‌شود بگوییم: بعد از پیغمبر خدمت محسن قرائتی برسند؟ باید یک کسی باشد تمام کمالات پیغمبر را داشته باشد غیر از خاتمیت. که همینطور که زمان پیغمبر خدمت پیغمبر می رسند در زمان ما هم خدمت حضرت مهدی برسند.

3- امام زمان(علیه‌السلام)، خلیفه خدا در روی زمین

راجع به حضرت مهدی یک جمله‌ای است از تفسیر آلوسی اخیراً کشف کردم. تفسیر آلوسی تفسیر خوبی است. از اهل سنت، تفسیر روح المعانی. ایشان می‌گوید: از آیه‌ی «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَهً» (بقره/30) خداوند فرمود: «إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَهً» من در زمین خلیفه می‌خواهم. جانشین می‌خواهم. قائم مقام می‌خواهم. نه یعنی خدا عاجز است. ما که در اداره‌ها قائم مقام و جانشین می‌گیریم، چون خیلی وقت‌ها نیستیم، نمی‌توانیم، نمی‌رسیم، کمکمان کند. خدا کمک نمی‌خواهد. این به خاطر مقام انسانیت است. مثل اینکه می‌گوییم: کعبه خانه‌ی خداست. خدا که خانه نمی‌خواهد. منتهی به احترام کعبه می‌گویند: خانه‌ی خدا! این به خاطر اینکه به بشر خدا می‌خواهد احترام بدهد، گفته: بعضی از این انسان‌ها خلیفه‌ی من باشند. این نه به معنای اینکه خدا عاجز است. به انسان کرامت داده است. گاهی وقت‌ها می‌خواهند به یک کسی عزت بدهند می‌گویند: تو بیا مشاور من باش. من عقلم می‌رسد چه کنم؟ ولی برای اینکه یک پستی را هم به تو بدهم می‌گویم: تو، خداوند خودش کارهایش را می‌تواند‌ بکند. «یُدَبِّرُ الْأَمْر» (یونس/3) عربی‌هایی که می‌خوانم قرآن است. خود خدا تدبیر می‌کند. مدیریت می‌کند. منتهی برای اینکه یک کارهایش را با واسطه انجام می‌دهد، می‌گوید: «فَالْمُدَبِّراتِ أَمْرا» (نازعات/5) فرشته‌ها را هم مسئولیت تدبیر به او دادم. یعنی ضمن اینکه تدبیر دست خودش است، به فرشته‌ها هم قدرت تدبیر… رانندگی رفتید؟ رانندگی که می‌روید آموزش ببینید، یک ترمز و گاز زیر پای راننده است. یک ترمز و گاز هم زیر پا… یعنی ضمن اینکه گاز و ترمز دست خدا است، یک گاز و ترمز هم به این… اینطور نیست که اگر خدا کاری را به کسی بسپارد دیگر خودش بیکار باشد. کارها همه دست خداست. اما خود خداوند کارهایی را به افرادی داده است. به فرشته‌ها مأموریت‌هایی داده است. به حضرت مهدی، به اولیای خودش مأموریت‌هایی داده است. خوب، آلوسی چه می‌گوید؟ می‌گوید: از این آیه معلوم می‌شود، عربی‌اش را می‌خوانم. «لم تزل تلک الخلافه فی الانسان کامل الی قیام یوم الساعه» می‌گوید: اینکه خدا در قرآن می‌گوید من روی زمین خلیفه دارم، پس باید در طول تاریخ «الی قیام الساعه» تا روز قیامت باید یک انسان کاملی جانشین خدا باشد. «بل متی فارغ هذا الانسان» حتی وقتی که این انسان بمیرد «مات العالم لانه…» اصلاً اگر آن خلیفه نباشد عالم نیست. «لانه روح الذی به قوام فهو العماد المعنوی للسماء فدار الدنیا»

اصلاً در اسکناس یک نخ است. آن نخ به اسکناس ارزش می‌دهد. در این لامپ‌ها، آن سیم‌ها باعث می‌شود که آن لامپ‌ها روشن می‌شود. هستی یک نخی دارد. «أَیْنَ السَّبَبُ الْمُتَّصِلُ بَیْنَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاء» (بحارالانوار/ج99/ص106) در اسکناس یک نخ است، در چک‌های تراول یک نخ است. آن نخ به آن هستی می‌دهد. این هستی یک نخ دارد، آن نخش حضرت مهدی است. قرآن بخوانم. قرآن می‌گوید: ابر و باد و مه و خورشید وفلک برای بشر است. «سَخَّرَ لَکُمُ»، «خَلَقَ لَکُم‏»، «مَتاعاً لَکُم‏» یعنی ابرو باد و مه و خورشید برای بشر است. بشر هم برای عبادت است. آنوقت عبادت ما چند می‌ارزد؟ شما در عمرت دو رکعت نماز با توجه خواندی؟ این عبادت ما اینقدر می‌ارزد که خدا خورشید را به خاطر من خلق کند؟ خورشید برای من، من برای نماز غلط و غلوط! یکبار دیگر می‌گویم. هستی برای بشر، بشر برای عبادت. پس باید یک عبدی باشد که عبادتش بیارزد به اینکه خدا هستی را بیافریند… آقا اگر گفتم: من کرمانشاه را می‌خرم با یک چک! معلوم می‌شود مبلغ چک باید به قدری سنگین باشد که به عدد همه‌ی خانه‌های کرمانشاه… اگر گفتم: ایران را با یک چک می‌خرم. اگر گفتم: کره‌ی زمین را با یک چک می‌خرم. پس هرچه وزن سنگین‌تر شد باید مبلغ چک… خدا گفته: هستی را برای بشر آفریدم. بشر هم برای عبادت آفریدم. پس معلوم می‌شود باید یک عبادتی روی زمین باشد که به اندازه‌ی کره‌ی هستی بیارزد. عبادت ما که چیزی نمی‌ارزد. ما یک کسی که می‌میرد می‌خواهیم برایش نماز بخوانیم، یکسال نماز صدهزار تومان است. 50 سال نماز، 50 تا صد هزار تومان 5 میلیون. اصلاً کل نماز ما به اندازه‌ی یک پیکان است. آنوقت ابرو باد و مه و خورشید برای یک پیکان! به هم نمی‌خورد. به هم نمی‌خورد. باید در کره‌ی زمین کسی باشد که عبادتش هم‌وزن هستی باشد. باید کسی باشد که آفرینش برای او بیارزد.

4- حضور  امام زمان(علیه‌السلام)  در میان مردم

خوب، آیا حضرت مهدی که نیست، نه یعنی یک جایی پنهان شده، ما او را نمی‌بینیم. و لذا حدیث داریم حضرت مهدی را که می‌بینند می‌گویند: اِ! من این را دیده بودم. اِ! من این را دیده بودم. در دعای ندبه داریم «بِنَفْسِی أَنْت‏» جان من فدایت مهدی جان! تو غایبی، اما «لم یخل منا» تو از ما خالی نیستی. غایبی اما در ما هستی. یوسف در زندان بود اما نقشش را وفا کرد. با تعبیر خواب، کشور را از قحطی نجات داد، یوسف در زندان بود اما نقش داشت. مگر شما ندیدید امام فرانسه بود. اما انقلاب را هدایت می کرد.

یک حدیث هم داریم می‌گوید که: چه وقت امام زمان می‌آید؟ چند سوال: چه وقت می‌آید؟ ما چه کنیم؟ اما چه وقت می‌آید؟ می‌گوید: «بَعْدَ مَا مُلِئَتْ» زمانی می‌آید که «مُلِئَتْ ظُلْماً» کسی هست باقی‌اش را بگوید؟ «وَ جَوْراً» بعد از آنکه دنیاپر از ظلم و جور شد. معنایش این است، این روایت را شیعه و سنی هم قبول دارند. سنی‌ها هم قبول دارند. شیعه‌ها هم قبول دارند. بعد از آنکه دنیا پر از ظلم شد حضرت مهدی می‌آید، پس بیاییم همه گناه بکنیم زودتر دنیا پر از ظلم شود، عوضش زودتر چه؟ زودتر می‌آید. ببینید نگفته: «بَعْدَ مَا مُلِئَتْ ظالماً» بعد از آنکه دنیا پر از ظالم شد. می گوید: «ظُلْماً» بین ظلم و ظالم فرق است. اگر می‌گفت: وقتی امام زمان می‌آید که همه مردم ظالم باشند. می‌گوییم: پس تو هم یک ظلمی بکن. من هم یکی، همه بیایید با هم ظلم کنیم که امام زمان بیاید. نمی‌گوید: همه ظالم شویم. می‌گوید: دنیا پر از ظلم شود. نه پر از ظالم! ببین یک وقت می‌گویند: وقتی اینجا را سفید می‌کنیم که همه سیگاری شوید. نگفته: همه سیگاری شوید. می‌گوید: وقتی اینجا را سفید می‌کنیم که اینجا پر از دود شود. پر از دود ممکن است یک نفر یک کنده اینجا بیاورد، پر از دود شود، خود صدام آقا! صدام عراق و ایران و کویت را پر از ظلم کرد یک نفر هم بیشتر… حالا بگو با لشگرهایش چند هزار نفر بودند. نگفته: بعد از آنکه همه‌ی مردم ظالم شدند امام می‌آید. می‌گوید: بعد از آنکه دنیا پر از ظلم شد. دنیا پر از ظلم شده یعنی کافی است یک آمریکا دنیا را به لجن بکشد. ممکن است یک اسرائیل منطقه را فساد کند. دنیا پر از ظلم شود. نه دنیا پر از ظالم شود. این یک نکته!

5- وظایف ما در زمان غیبت  امام زمان(علیه‌السلام)

ما چه کنیم؟ در دعای عهد می‌گوید: وظیفه‌ی ما چیست؟ «عَهْداً وَ عَقْداً وَ بَیْعَه» اول باید با امام زمان تعهد ببندیم. بعد تعهدمان را عقدش کنیم. عقد یعنی گره، می‌گویند: دختر و پسر عقد کردند، عقد یعنی گره. اول تعهد، بعد با امام گره بخوریم بعد با او بیعت کنیم. یعنی مثلاً بگو سی درجه کار است. این هم سی درجه کار است، این هم چهل درجه کار است. یعنی وقتی صد در صد شد، اول گفته: «عَهْداً» مثل اینکه می‌گوییم: موکت کن. قالی کن. روی قالی مثلاً پتو بیانداز. آجر، گچ و خاک، سفیدکاری. تعهد، «عَهْداً وَ عَقْداً وَ بَیْعَه»

نقش امام زمان چیست؟ چرا امام زمان غایب است؟ اول که روایت داریم «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ انْتِظَارُ الْفَرَج‏» بهترین عمل‌ها «انْتِظَارُ الْفَرَج» است. یعنی منتظر حضرت مهدی باشیم. معلوم می‌شود انتظار حالت نیست. عمل است. وگرنه می‌گفت: «افضل الحالات» نگفته: بهترین حال انتظار است. گفته: بهترین عمل! پیداست انتظار یک عمل است. شما نمی‌توانی بگویی: در قلبم منتظر هستم. اگر در قلبت منتظر هستی باید در عمل هم دست به یک کاری بزنی. آخر بعضی‌ها فکر می‌کنند ما منتظر حضرت مهدی هستیم. فقط منتظر هستیم، معنایش این نیست که بیکار بمانیم. منتظر حضرت مهدی معنایش این نیست که بی‌غصه درست شود. ببین زن حامله منتظر است بچه‌دار شود. اما معنایش این نیست که درد زایمان نخواهد کشید. هم منتظر بچه است هم درد زایمان را باید کشید. منتظر امام… انشاالله امام زمان می‌آید درست می‌کند. خوب امام زمان بیاید درست می کند، به زندگی شما کاری نخواهد داشت. ممکن است همه‌ی اموال شما را مصادره کند. ممکن است به شما بگوید: شما باید بروی فلان منطقه زندگی کنی. حدیث داریم هرکس منتظر حضرت مهدی است، آماده باشد که اموالش را مصادره کنند. اگر خواسته باشیم عدالت باشد باید از یک گروه بگیریم به یک گروه بدهیم. نه، نه، نه، نه! به من کاری نداشته باشید. خوب پس هیچی! مثل اینکه بگوید: من بچه می‌خواهم. نه، نه، نه! درد زاییدن نه! نه، نه! درد زاییدن نه! ببین اگر بچه می خواهی باید درد زاییدن را…

و انتظار هم معنایش این نیست که دست روی دست بگذاریم کاری نکنیم. شما شب منتظر خورشید هستی. اما چراغ را روشن می‌کنی. هم چراغ را روشن می‌کنیم، هم منتظر خورشید هستیم. زمستان منتظر هوای گرم هستیم. اما یخ نمی‌کنیم. بخاری، کرسی، چیزی روشن می‌کنیم. پس چه دارم می‌گویم؟ خوب گوش بدهید. انتظار گرما معنایش این نیست که بنشینیم یخ کنیم. انتظار اولاد معنایش این نیست که درد زایمان نکشیم. انتظار یک حالت قلبی نیست. یک عملیات است. وگرنه می گفت: «افضل الحالات…» «حالات» نگفته: بهترین حال انتظار است. گفته: بهترین عمل. پس پیداست انتظار کار عملیاتی است. کسی که… شما اگر منتظر مهمان هستی در خانه نمی‌خوابی اگر در را زدند، چه کسی است؟ پس معلوم می‌شود منتظر نیستی. کسی که منتظر است می‌آید کنار در، سر کوچه می‌ایستد. منتظر حضرت مهدی آماده باش می‌خواهد. زنی که منتظر مهمان است، سبزی‌اش را پاک می‌کند، سفره‌اش را آماده می‌کند. خوب، امام که یاور بی‌عرضه نمی‌خواهد. کسی می‌تواند منتظر باشد که خبر از جنایات تاریخ داشته باشد. بفهمد که در تاریخ چه می‌گذرد؟ و بفهمد که حضرت مهدی چه مصلحی است؟ وقتی آن شد آدم…

6- نقش  امام زمان(علیه‌السلام)  در حفظ دین

حالا راجع به امام زمان نقشش چیست؟ نقش امامت در دعای ندبه می‌گوید: امام زمان چهار برنامه دارد. نقش امام، بسم الله الرحمن الرحیم، نقش امام؛ می‌گویند: امام در زمان غیبت مثل خورشید پشت ابر است. خورشید پشت ابر هست اما حرارت، نور، انرژی‌اش را تحویل می‌دهد. در دعای ندبه داریم: «إِقَامَهً لِدِینِک‏» «إِقَامَهً لِدِینِک» امام برای به پا کردن دین تو است. یک. «وَ حُجَّهً عَلَى عِبَادِک‏» حجت است بر بندگان تو که راه را گم نکنند. مثل چه کسی باشند؟ الگو هستند. «لِئَلَّا یَزُولَ الْحَق‏»، «لِئَلَّا یَزُولَ الْحَق‏» امام هست تا حق از جایش منحرف نشود. «عَنْ مَقَرِّه‏» یعنی حق از مقرش دور نشود. یعنی حق در مدار خودش بماند. «وَ یَغْلِبَ الْبَاطِلُ عَلَى أَهْلِهِ» (بحارالانوار/ج99/ص104)  امام هست تا باطل غالب بر حق نشود. امام زمان شب قدر میزبان فرشته‌ها هست. حالا دیگر من خسته شدم، شما بگویید. یکبار دیگر سوره‌ی قدر را همه‌ی تلویزیونی‌ها بخوانند. بخوانید ثوابش را به مادر امام زمان هدیه کنید. بعد به مادرش بگویید: به بچه‌اش بگوید مواظب ما باشد. «بسم الله الرحمن الرحیم» «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَیْلَهِ الْقَدْرِ(1) وَ مَا أَدْرَئکَ مَا لَیْلَهُ الْقَدْرِ(2) لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیرٌْ مِّنْ أَلْفِ شهَْرٍ(3) تَنزََّلُ الْمَلَئکَهُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبهِِّم مِّن کلُ‏ِّ أَمْرٍ(4) سَلَامٌ هِىَ حَتىَ‏ مَطْلَعِ الْفَجْرِ(5)»

امام زمان حقوقی که بر ما دارد. حق امام زمان چند تا است. 1- حق فیض. واسطه‌ی فیض است. چون لامپ کوچک نمی‌تواند به نیروگاه متصل شود. نیاز به یک ترانس دارد. یعنی نمی‌شود یک لامپ کوچک وصل به نیروگاه شود. واسطه می‌خواهد. امام واسطه‌ی فیض است. یک.

دوم: حق هدایت؛ ما را هدایت کرده است. «بنا اهتدیتم» می‌گوید: توسط ما شما هدایت شدید. «بِکُمْ أَظْهَرَ اللَّهُ مَعَالِمَ دِینِنَا» (کافی/ج8/ص358) با شما امام‌ها ما راه را پیدا کردیم، راه چیست؟ چاه چیست؟

3- حق قربی، پیغمبر فرمود: مزد رسالت من این است که اهل بیت مرا…

7- همراه بودن کتاب و عترت تا قیامت

حدیثی است شیعه و سنی نقل کردند. که پیغمبر چندین بار فرمود: من دارم می‌روم دو چیز را بین شما می‌گذارم. «کِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی‏» قرآن و اهل بیت. «لَنْ یَفْتَرِقَا» هرگز جدا نمی‌شوند. پس باید الآن حضرت مهدی باشد. اگر مهدی نباشد، قرآن هست، مهدی نیست. معلوم می‌شود «افترقا» و پیغمبر فرمود: «لَنْ یَفْتَرِقَا» یعنی هرگز جدا نمی‌شوند. تا قرآن هست باید از اهل بیت یک نفر باشد. چون پیغمبر… این را شیعه و سنی قبول دارند. «لَنْ یَفْتَرِقَا» نمی‌گوید: «لا یَفْتَرِقَا» «لن» یعنی هرگز! «لا» یعنی نمی‌شود. «لن» یعنی هرگز نمی‌شود. «لَنْ یَفْتَرِقَا» هرگز جدا نمی‌شود. بعد فرمود: اگر قرآن و اهل بیت داشته باشید گمراه نمی‌شوید. «إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا» اگر قرآن و اهل بیت داشته باشید گمراه نمی‌شوید. «لَنْ تَضِلُّوا» «لَنْ تَضِلُّوا» (بحارالانوار/ج2/ص99) همان ضالین است. «غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّین‏» (فاتحه/7)، «ضال» یعنی منحرف. «لَنْ تَضِلُّوا» یعنی اگرمی‌خواهید منحرف نشوید قرآن و اهل بیت، پس شما که در نماز می‌گویید: خدایا! ما را جز ضالین قرار نده. ضالین کسانی است که یا اهل بیت را می‌گیرند، قرآن را رها می‌کنند. یا قرآن را می‌گیرند… فرمود: اگر هردو بود «لَنْ تَضِلُّوا» اگر هردو بود، مثل اینکه اگر دو تا ریل بود قطار حرکت می‌کند. یک ریل باشد قطار چپ می‌شود. اگر دو تا ریل بود قطار حرکت می‌کند. اگر قرآن و اهل بیت بود «لَنْ تَضِلُّوا» اگر می‌خواهید «وَ لاَ الضَّالِّین‏» نباشید اگر می‌خواهید هیچ وقت منحرف نشوید هم قرآن و اهل بیت! یعنی معلم و کتاب باید با هم باشد. کسانی که کتاب را گرفتند، معلم را کشتند اینها بچه‌های تنبلی می‌شوند.آنهایی که معلم را گوش می‌دهند ولی کتاب پهلویشان مطرح نیست، آنها هم تجدیدی می‌آورند. اگر می‌خواهید شاگرد خوبی باشید، هم کتاب، هم معلم. قرآن و اهل بیت. حالا حق قرآن، فرمود: من دارم می‌روم مزد من این است که اهل بیت مرا دوست داشته باشید.

 خوب، حق رزق: «بیمنه رزق الورا» حق دعا: در حق ما دعا می‌کنند. امدادهایی دارند.

8- خاطره‌ای از آیت الله العظمی حکیم

حالا، من سی سال است تقریباً در تلویزیون هستم. خواب نمی‌گویم. شاید سالی یک خواب هم نگویم. جز خوابی که بتوانم بگویم: والله خواب حقی است. یعنی خواب بیننده‌اش یک آدم بسیار مهمی باشد. واسطه‌اش یک آدم بسیار مهمی باشد. دلایل و قرآن و حدیث هم آن خواب را تأیید کند. اگر این چنین شد… من یکی از این خواب‌ها را می خواهم بگویم. گوینده‌ی خواب یک مرجع تقلید، آیت الله العظمی حکیم، سید محسن حکیم! پدر این آقایان حکیم، سید محمد باقر و اینها. بد نیست از آقای حکیم بگویم. روی کره‌ی زمین کسی به اندازه‌ی آیت الله حکیم به نظر من شهید نداده است. چون 63 شهید از خانواده‌ی حکیم دادند. یعنی صدام 63 نفر از آنها را کشت. جمعی‌شان مجتهد بودند. آخرینشان آیت الله سید باقر حکیم بود که امام جمعه‌ی نجف بود. چه فامیلی را سراغ دارید 63 تا شهید داده است؟ خود آقای حکیم مرجع تقلید بود. که یادم هست من طلبه‌ی جوانی بودم، بیست و دو، سه سال. امام از ترکیه، نجف آمد به آیت الله حکیم فرمود: راه بیفت من دنبال تو هستم. یعنی امام بنیانگذار جمهوری اسلامی به آیت الله العظمی حکیم گفت: برو جلو من با شما هستم. آیت الله العظمی حکیم خواب می‌بیند می‌آید سر درسش، خوب ایشان مجتهد و استاد خیلی از مجتهدها، عرض کردم من اهل خواب نیستم. این خواب استثنا است. آیت الله حکیم، سر درسش به شاگردها می‌گوید: من یک خاطره می‌خواهم برایتان بگویم. خاطره این است که من در نجف یک دوستی داشتم بازاری، اهل مطالعه، اهل نماز شب، اهل تقوا، بسیار بسیار آدم خوبی بود. آیت الله العظمی حکیم با این بازاری خیلی رفیق بودند. گفت: هر کدام مردیم به خواب همدیگر بیاییم، خبرهای قبر و قیامت را به همدیگر بگوییم. رفیق ما مرد. یکسال گذشت نیامد. بعد از یکسال آمد. آیت الله العظمی حکیم گفت: به رفیقم گفتم: بابا! بنا شد فوری بیایی. من هرشب کلی ذکر و ورد و دعا می‌خوانم به خواب من بیایی، نمی‌آیی؟ گفت: آخر گیر بودم. اصلاً آمدم که گیرم را به تو بگویم. گفت: چه شده؟ گفت: من یکسال در بازار وضعم خوب شد. واجب الحج شدم. می‌توانستم مالم را جمع و جور کنم مکه بروم. گفتم: حالا دیر نمی‌شود. تا گفتم: حالا دیر نمی‌شود… آقایان خوب گوش بدهید. کسانی که پای تلویزیون هستید، و می‌توانید مکه بروید، نمی‌روید. می‌توانید مکه بروید، نمی‌روید. می‌توانید دو، سه میلیون خرج کنید نمی‌کنید. خوب گوش بدهید! خوب، خوب، خوب، خوب، گوش بدهید! می‌گفت: من وضعم خوب شد. گفتم: حالا باشد بعد! تا گفتم: باشد بعد، انداختم برای بعد، در همان سال من مردم. به مکه نرسیدم. لحظه‌ی مردن دیدم ملک الموت آمده، گفت: «مُت» بمیر. «یَهُودِیًّا» یا یهودی بمیر، «او نَصْرانِیًّا» یا نصرانی بمیر. الله اکبر! تو حق نداری مسلمان بمیری. یا یهودی یا نصرانی! این حدیث دو جا آمده است. یک کسانی که حج نمی‌روند. یکی راجع به کسانی که زکات نمی‌دهند. آن کسی هم که گندم‌هایش را به سیلو می‌فروشد، زکات نمی‌دهد حدیث برای او هم هست. یا یهودی، یا نصرانی. می‌گفت: گفتم من، یهودی بمیرم، عمری نماز است، نمی‌دانم خمس دادم. زکات دادم. گفتند: بله! همه کارهایت بوده فقط حج نرفتی. می‌گفت: دیدم 14 معصوم بالای سر من است. گفتم: یا رسول الله! من امت تو هستم. دیدم جواب نداد. یا امیرالمومنین، من شیعه تو هستم. این عزرائیل می‌گوید: یهودی بمیرم. دیدم پیغمبر جواب نمی‌دهد. یکی یکی امام‌ها را صدا زدم. کمکم کنید. دیدم هیچ‌کس جواب نمی‌دهد. گفتم: یا فاطمه! من سید هستم. یهودی بمیرم؟ می‌گفت: فاطمه‌ی زهرا به مهدی گفت: کارش را حل کن! حضرت مهدی به عزرائیل گفت که: شما ایشان را نگه دارید، حبسش کنید، من ذی الحجه می‌شود، به نیابت ایشان مکه می‌روم، اعمال حج را به نیابت ایشان انجام می‌دهم. بعد آزادش کنید. گفتند: باشد. یک سال است من زندان هستم. تا ماه ذی الحجه شد. امسال حضرت مهدی به نیابت من و برای اینکه من را نجات بده مکه رفت. یعنی برای نجات ما مهدی تلاش می‌کند. منا و عرفات طی می‌کند. سعی صفا و مروه می‌کند. می‌دود، هروله می‌کند. که ما را نجات بدهد. اعمال حج حضرت مهدی که تمام شد، به نیابت بنده گفتند: شما مسلمان بمیر. نقش حضرت مهدی اینطور است. داریم که اگر دعای حضرت مهدی نبود دشمن شما را قورت می‌داد. ما کسی را نداریم. تمام دنیا زمان جنگ علیه ما بودند. بله می‌گفتیم: برادر سوریه، برادر لیبی، ولی حالا کدام برادر؟ چه برادری؟ چه کمکی می‌توانند لیبی و سوریه به ما بکند؟ مگر در مقابل شرق و غربی که اسلحه‌هایشان روی سر ما بود، باختیم؟ حمله‌ای که هشت سال به ایران شد به هر کشوری می‌شد از پا درمی‌آمد.شما نگاه کنید لبنان اوه! چند ماه می‌گذرد یک رئیس جمهور نمی‌توانند تعیین کنند. عراق چند سال است صدام سقوط کرده هنوز سر و سامان ندارد. این حمله‌ای که به ایران شد، به هر ابرقدرتی می‌شد از پا درمی‌آمد. دور تا دورمان آتش است. حضرت مهدی فرمود: اگر دعای من نبود، دشمنان شما را قورت می‌دادند. ناقل کیست؟ یکی از علمای اصفهان به نام آیت الله آقا میرزا هاشمی، ایشان هم مجتهد است، اصفهانی است. مدرس درس خارج است. نماینده‌ی، وکیل مطلق آقای حکیم هم بود. ایشان نقل می‌کند. پدر دو شهید هم هست. پس ببینید مجتهد، استاد درس خارج، شاگرد درجه یک آقای حکیم، وکیل مطلق آیت الله العظمی حکیم، پدر دو شهید، ایشان می‌گوید: من پای درس آقای حکیم این را شنیدم. از خود آقای حکیم که خود آقای حکیم مرجع تقلید و رئیس خانواده ای که 63 شهید داده است. این خواب خوابی است که حضرت مهدی این است.

هرکس پسر دارد اسمش را مهدی بگذارد. نوه‌هایتان را هم مهدی بگذارید. در همه‌ی خانه‌ها فاطمه و علی باشد. یک زمانی گیر می‌کنیم. نباید بد مستی کنیم. صدقه می‌دهید برای سلامتی آقا امام زمان بدهید. «اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ» را مرتب بخوانید. بخصوص گفتند: شب قدر زیاد بخوانید. خوب اگر حضرت مهدی منا و عرفات را طی می‌کند برای اینکه یک نفر را نجات بدهد، شما نمی‌خواهی یک نفر که گرفتار شما است نجاتش بدهی؟ بالاخره به شما بدهکار است. حالا بگذر. اگر می‌توانی بگذری، بگذر. هرکس می‌تواند قرآن می‌گوید: «فَنَظِرَهٌ إِلى‏ مَیْسَرَه» (بقره/280) اگر ندارد مهلتش بده. بعد می‌گوید: و اگر می‌توانید بگذرید. الو! آقا شب بیست و سوم است. من این مبلغی که از تو می‌خواهم مثل اینکه نمی‌توانی بدهی، بخشیدم. حالا ببخشید چطور می‌شود؟ زکات مالمان را بدهیم. یک وقت می‌گویند: بمیر. یا یهودی یا مسیحی، این خطرها برای همه هست. شوخی نیست. خبرهایی است. حضرت مهدی میزبان است. «تَنَزَّلُ الْمَلائِکَهُ» همینطور که در شب قدر فرشته‌ها خدمت حضرت رسول می‌رسند، بعد از پیغمبر هم باید کسانی باشند که ظرفیت پیغمبر را داشته باشند که فرشته‌ها خدمت حضرت مهدی برسند. شب قدر است. شب بیست و سوم است چند دعا می‌کنم.

 خدایا! بیننده‌ها شب بیست و سوم بحث را گوش می‌‌دهند. چند تا دعا می‌کنم. حدیث داریم اگر دست بالا آمد خدا می‌گوید: من محروم نمی‌کنم و حدیث داریم اگر ده مرتبه گفتی: یا رب! خدا می‌گوید: لبیک! «یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یارب، یارب، یا رب، یا رب، یا رب» حدیث داریم اگر به پیغمبر سلام کنید دعایتان مستجاب می‌شود. السلام علیک یا محمد بن عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا! هرچه زودتر حضرت مهدی را برسان. از الان تا ابد قلبش را از ما راضی کن. دنیا را آماده‌ی عدالت و ظهورش قرار بده. همه ی کسانی که در طول تاریخ علاقمند حضرت مهدی بودند، زیر خاک هستند ببخش و بیامرز. همه‌ی بیماران را شفا بده. همه‌ی فقرا، غنی کن. هرکس واجب الحج است خدایا اراده و همت و اخلاص و غیرتش را بالا ببر تا حجش را انجام بدهد. کسانی که خمس و زکات بدهکار هستند روح بلند، سخاوت، سعه‌ی صدر، ایمان قوی، به اینها بده حق فقرا را از مالشان جدا کنند. هرکس مدیون کسی هست توفیق بده دینش را پرداخت کند. توطئه‌ها خنثی، توطئه‌گران نابود کن. کشور ما، رهبر ما، دولت ما، امت ما، مراجع ما، جوان‌های ما، ناموس ما، نسل ما، مرز ما، انقلاب ما، آبروی ما هرچه که به ما داده ای در پناه حضرت مهدی حفظ بفرما. آنچه شب قدر برای خوبان تاریخ مقدر کرده‌ای در گذشته و امسال شب قدر مقدر می‌کنی، و در آینده شب‌های قدر بعد برای خوبان تاریخ مقدر خواهی کرد، همه را برای همه‌ی ما مقدر بفرما. نسل ما را تا آخر تاریخ از یاران حضرت مهدی قرار بده. خدایا! بیننده‌ها ماه رمضان دارد تمام می‌شود. حدیث داریم ماه رمضان تمام شود و کسی بخشیده نشود معلوم می شود خیلی آدم بدبختی است. خدایا ما را از خاسرین این ماه قرار نده. بدی‌های ما را تبدیل به خوبی بفرما. سفرها بی‌خطر، شر آمریکا و اسرائیل و هر صاحب شری را به خودش برگردان.                                                   

«والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=3173

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.