امام حسین (علیه السلام) و روز پاسدار

موضوع: امام حسين(ع) و روز پاسدار
تاريخ پخش: 70/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم

1- زنده نگه‌داشتن مناسبت‌ها
در ايام تولد امام حسين(ع) و روز پاسدار و در دهه فجر هستيم.
در خدمت برادران سپاه فرودگاه‌هاي كشور و جمعي از دانشجويان عزيز و ايثارگران و جمعي مسئولان هستيم.
خدماتي كه سپاه در ايام جنگ كرد اسراييكه داد شهداييكه داد بر كسي پوشيده نيست و الآن هم كه حافظت فرودگاه‌ها را در دست گرفته‌اند بيش از بيست مورد خطرناك را خنثي كرده‌اند و الآن هم در بازسازي سپاه كمر همت بسته‌اند. البته در ديگر كشورها هم هست در ايامي كه جنگ نيست نيروهاي نظاميشان در بازسازي كمر مي‌بندند و اين چنين جمعيت چند صد هزار نفري حزب اللهي اينها اگر بيكار باشند مي‌پوسند انواع خطرها اينها را تهديد مي‌كند. اگر جنگ نبود سپاه اينهمه ابتكار نداشت. آن بني صدر كذايي مي‌گفت سپاه ناشي است و همان ناشي‌ها الآن متخصص شده‌اند. كار اينها را متخصص كرد و همينطور كه در مسائل نظامي و درگيريها و جنگ چند ساله براي ما متخصص بوجود آورد در مسائل اقتصادي هم مي‌توانيم پروژه‌هاي سنگين را بگيريم و عمل كنيم و مملكت را آباد كنيم و هم خود به نواييبرسيم و هم ابتكار و نبوغمان كشف بشود.
و حالا بحثي را كه بايد در مورد دهه فجر بگوييم بحثي است كه بايد نگاهي بكنيم به انقلاب خودمان و قيام امام حسين(ع).
قرآن مي‌گويد: «وَ اذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَليلاً فَكَثَّرَكُم» (اعراف/86) يادتان باشد كم بوديد. مستضعف بوديد خدا به شما پناه داد با هم بد بوديد و گرفتار طاغوت بوديد.
يكي از شرح وظايف انبياء «وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ» (ابراهيم/5) پيغمبر تو مأموري كه ايام الله را به مردم تذكر بدهي.
ايام الله چه روزي است: روزي است كه مومنين عزيز شدند يا كفار ذليل شدند روز سقوط و ذلت كفار ايام الله است روز عزت مومنين هم ايام الله است.
در اين دهه فجر يك مقايسه‌اي داشتيم اول اينكه امام فرمود: اسلام دو رقم داريم اسلام حسيني و اسلام اموي (بني اميه)
حركت امام حسين بخاطر اين بود كه اسلام داشت فراموش مي‌شد.
اسلام اموي از معاويه و يزيد شروع مي‌شد.
پيغمبر ما خطي را ترسيم كرد بعد از دنيا كه رفت خط منحرف شد. هرچه از رحلت پيامبر گذشت انحراف بيشتر شد. بين رحلت پيغمبر و روي كار آمدن يزيد 50 سال فاصله شد توي اين 50 سال هركسي اسلام ناب محمدي را ديده بود مرده بود و هر كس چشم باز مي‌كرد اسلام اموي مي‌ديد بايد حركتي بشود كه آن دو اسلام از هم جدا بشوند و حضرت امام هم اصرار داشت اين لقب را باب كنند كه اسلام آمريكاييو اسلام ناب
2- مشخصات اسلام
1- رهبري معصوم 2- رهبري فاسق
امام حسين(ع) فرمود: شهادت براي جوانمرد مثل گردنبند به گردن دختر جوان است و فرزندان امامان هم مي‌فرمودند: شهادت از عسل شيرين‌تر است.
در اسلام عزت است گفت يك بله بگو به يزيد ديگر هيچ كارت نداريم.
حضرت امام 12 بهمن كه وارد ايران شدند در بهشت زهرا فرمودند ما مي‌خواهيم آقا باشيم و بحمدلله رسيديم به عزت
نود و پنج درصد كشورهاي دنيا دلشان مي‌خواهد كه رئيس جمهور كشور ما وارد خاكشان بشود آنها مفتخرند كه ما پا گذاشتيم توي كشورشان اين عزت است
3- اخلاص و قاطعيت
هر كاري كردند كه امام حسين كربلا نرود گفت بايد بروم آنقدر گروه گروه آمدند گفتند آقا خواهش مي‌كنيم از كربلا منصرف بشويد وضع مساعد نيست
امام هم كه در فرانسه بود هر كس مي‌خواست بيايد ملاقاتش مي‌گفت اگر شاه مي‌خواهد بگويد نيايم اول بايد به شاه بگويد برود بعد بيا پيش من.
گفتند هر اصلاحي كه بخواهيد انجام مي‌دهيم توي راديو اذان مي‌گوييم تاريخ شاهنشاهي را عوض مي‌كنيم فرمود شاه بايد برود.
4- قاطعيت در حق
آمدند به رسول الله گفتند يك مقدار ما كوتاه مي‌آييم. يك مقدار هم شما كوتاه بياييد. فرمود عجب «لَكُمْ دينُكُمْ وَ لِيَ دينِ» (كافرون/6)، «لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ» (كافرون/3-2) نه من، نه تو اين قاطعيت در هر دو حركت رهبري معصوم شهادت طلبي عزت است. هر حركتي مي‌كنند فقط از روي وظيفه شرعي است.
5- مخالف التقاط
پيامبر مي‌آمد مي‌گفت من برايتان قانون الهي آورده‌ام مي‌گفتند تو! فرمود اينها تعجب مي‌كنند يك پيغمبري بيايد. آنوقت در مقابل سنگ اشك مي‌ريزند يعني سنگ را بخواني قبول دارند و پيغمبر را به خدا آوري قبول ندارند.
«أَ تَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَل‌» (اعراف/75) شما شك نداريد همينطور حضرت عالي هم پيغمبر است.
300 نفر توي هواپيما شهيد مي‌شوند مسافران در دريا ريخته مي‌شود قانون قصاص انساني نيست.
هر كشوري كه مردمش رهبري فاسق بود ذليل بودند تظاهر كردند به دين سازشكار بودند التقاطي بودند اين همان اسلام ناب آمريكايي است.
در كربلا خون بر شمشير پيروز است عملا امام حسين پيروز است.
خون بر شمشير پيروز است در هر دو انقلاب
شروع انقلاب امام حسين:
1- جدا شدن اسلام واقعي از غير واقعي
2- قانون خون بر شمشير پيروز است
3- شروع از هجرتها و سخنرانيها
امام حسين(ع) قيامشان را اول شروع كردند، هجرت كردند. 125 روز در مكه ماند. در مكه سخنراني كرد. حاجي‌ها كه داشتند مي‌آمد خوب مردم را روشن كردند با نامه‌ها با پيام‌ها و حضرت امام هم همين طور.
لب تيز هر دو حذف طاغوت بود.
6- قيام امام حسين الگوي ديگر قيام‌ها
به امام مي‌گفتند آقا وضع نفت چنين شده قيمت نان چطور شده امروز چند نفر شهيد شدند هر خبر تلخي به او مي‌دادند اين خبرها جزئي او را از هدف باز نمي‌داشتند لبه تيز حركت امام حسين حذف دودمان بني اميه بود و لبه تيز حركت امام خميني هم حذف طاغوت بود.
هدف: هر دو قيام بر اساس اعتقاد بود چون اگر آدم اعتقاد نداشته باشد عقب گرد مي‌كند. آدم وقتي به يك چيزي معتقد باشد خودش را به آب و آتش مي‌زند هر دو حركت بر اساس اعتقاد بود هر دو حركت خونها را به جوش آورد بعد از قيام كربلا چند قيام به وجود آمد كه مادر همه قيامها قيام كربلا بود هر كجا اگر بيداري‌اي است ما مؤسس آن هستيم.
7- مقايس بين قيام امام حسين و انقلاب ايران
پيروزي اسلام در الجزاير بخاطر ماست. حركت مجاهدين در افغانستان بخاطر ماست. چند روز پيش من در هندوستان بودم جلسه‌اي بسيار باارزش در هندوستان بود.
از دانشجويان مقيم هندوستان شيعه توي آنها نبود، همه سني بوند. جمعيت آنطور كه دوستان شمردند 13 يا 14 هزار نفر دانشجوي پسر بود و همين مقدار هم دانشجوي دختر يك جمعيت حدودا بيست هزار نفري در عمرم براي يك همچين جمعيتي سخنراني نكرده بودم.
بعد در بين اينها يكي بلند مي‌شد مي‌گفت سبيلنا يعني راه ما، همه مي‌گفتند الجهاد الجهاد حركت جوانهاي هند به خاطر ماست. حركت جوانهاي پاكستان به خاطر ماست. قيام امام حسين(ع) مادر همه قيام‌ها شد و قيام ما مادر همه قيام هاست براي اينها مولد قيامند در هر دو قيام رهبرانشان بهترين چيزها را نثار كردند.
امام حسين درآن قيام هر چه داشت نثار كرد و حضرت امام هم همه چيز خود را نثار كرد آخر سر هم من اين قطعنامه را قبول مي‌كنم و انگار جام زهري است كه مي‌نوشم و آبرويم را با خدا معامله مي‌كنم هرچه داشت داد.
وقتي وظيفه‌اش را تشخيص مي‌داد از هيچ چيز ابا نداشت هر دو هم روحيه نظامي داشتند هم روحيه عرفاني و اين به برادرهاي سپاه خوب مي‌خورد در كربلا امام حسين(ع) شمشيرش را تيز مي‌كرد آمادگي نظامي داشت. مناجات هم مي‌كرد بعد مي‌گفت من نماز را دوست دارم «هُوَ يَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ قَدْ أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ» (ارشاد مفيد/ج‌2/ص‌89).
عصر تاسوعا كه قرار بود درگيري بشود امام حسين فرمود جنگ را عقب بياندازيد براي فردا چون من نماز را دوست دارم عشق به نماز در كربلا.
توي جبهه‌هاي بخصوص آنها كه داوطلب مي‌رفتند جبهه آنهاييكه بر اساس يك احساس و اعتقادي جبهه مي‌رفتند يك حالت عجيبي داشتند. نماز شب‌هايي توي جبهه‌ها خوانده شد. اشكهايي ريخته شد خدا نيامرزد آنهاييرا كه آن حالات را تغيير مي‌دهند.
«لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» (انفال/4) درجه آني است كه خدا به من داده است.
چون گاهي وقتها اين مسائل باعث مي‌شود كه قداستها از بين برود.
بعضي‌ها را قرآن مي‌گويد «لَهُمْ دَرَجاتٌ» بعضي‌ها را قرآن مي‌گويد «هُمْ دَرَجاتٌ» (آل‌عمران/163)
«لَهُمْ دَرَجاتٌ» يعني با درجه بالا مي‌رود بعضي‌ها با لباس و عمامه مي‌شوند آقا بعضي‌ها بدون لباس هم آقائند.
بايد جوري باشد كه خود وجودش درجه باشد نه اينكه به او درجه بدهند «لَهُمْ دَرَجَه» نباشد، همه درجه باشد.
امام خميني فرمود: طلبه‌هاي ترسو كه ايستادند و در قم درس خواندند. نبايد آنها عزيز بشوند و طلبه هاييكه در بدنشان تركش است كلاهشان پس معركه باشد توي درجات هم همينطور است.
يكي را مي‌بينيد ديپلم ندارد ولي توي بدنش شانزده تا تركش است يكي هم ديپلم دارد اما يك سيلي هم براي اسلام نخورده است.
امام حسين حقانيت داشت انقلاب ما هم حقانيت دارد. توي دنيايي زندگي مي‌كنيم كه كارشناس‌هايش از هر بي سوادي ديرتر مي‌فهمند بعد از سه سال مي‌گويند به نظر مي‌رسد صدام اول حمله را شروع كرد. مثل يك خمره سركه كه يك مرتبه يك حبه قند تويش بياندازيم.
هر دو حقانيت هر دو مظلوميت، امام حسين(ع) مظلوم بود ما هم مظلوم هستيم شما اين كشورهايي كه جنگ شد شوروي سابق را نگاه كنيد درست كه يك دفعه منحل شد اما نرخ جنسهايش چه شد حالا برو تورم آن را ببين ما بعد از هشت سال جنگيدن دو تومان مي‌داديم نان داغ مي‌خورديم بوي جنگ هر جا بلند مي‌شود جنسها چند برابر مي‌شود و ما توي جنگ بوديم.
در هر دو تبليغات سوء عليه ما بود براي امام حسين چقدر تبليغات كردند، 43 تا راديو بر امام ناسزا مي‌گفت.
«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا» (نحل/128) خدا با متقين است. «إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» (انشراح/6). در قرآن 12 تا كلمه عسر است 36 تا كلمه يسر است يعني با يك مشكل 3 تا شكل است. «وَ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ» (روم/47) ما مومنين را ياري مي‌كنيم. در هر دو حقانيت در هر دو مظلوميت.
در هر دو بسيج همه نيروها عليه حق حكومت بني اميه و يزيد تمام نيروهايش را بسيج كرد و تمام دنيا بر عليه ايران.
امام خيلي ياران دارد شما نگاه نكنيد چهار تا دختر فوكول خود را بيرون مي‌كند اما در اندونزي خبر داريد دها هزار زن حجاب دارند به افتخار حقانيت ايران.
الان كه شب سوم شعبان در مكه هيچ خبري نيست حتي يك لامپ هم به افتخار امام حسين روشن نيست بگذار در زادگاه حسين خبري نباشد اما در دورترين نقاط جشن باشد شب عاشورا در مكه هيچ خبري نيست. زادگاه حسين هيچ خبري نيست.
اما در موزامبيك يك زن و شوهر شيعه من پيدا كردم رفتم در خانه او گفتم شيعه هستيد گفتند بله. گفتم چه مي‌كند گفت چهار تا پسر دارم اسمهايش كاظم رضا… گفت تقويمي دارم كه تاريخ كربلا را تويش نوشته‌ام شب عاشورا كه شام را خورديم من تاريخ كربلا را مي‌خوانم و زنم گريه مي‌كند بعد زنم مي‌خواند من گريه مي‌كنم در موزامبيك يك روضه دو نفره.
سابق اگر مي‌خواستيم بگوييم «أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» (رعد/28) جون مي‌كنديم بگوييم آخه چطور ياد خدا آرام بخش روح باشد الآن ديگه نمي‌خواهد به كسي بگوييم شما نگاه به سه نفر كنيد ابر اختراع آمريكا ابر قلدر صدام ابر اسكناس قارونهاي خليج كدامهايشان دلشان آرام است. اگر به دلار دل آرام مي‌شود. پس بايد قارونهاي خليج بايد راحت بودند.
يك دل آرام بود كه شب 12 بهمن از پاريس مي‌خواست كه به ايران بيايد از او پرسيدند چه احساسي داريد فرمود: فقط دلم آرام است.
ياران امام حسين سفيدپوست و سياه پوست كوچك و بزرگ عرب و عجم زن و مرد ترك و فارس آنها هم همينطور در هر دو محاصره اقتصادي بود در كربلا بقدري محاصره اقتصادي بود كه آب براي علي اصغر پيدا نشد ما فوقش لوازم يدكي نداشتيم.
ولي در هر دو، محاصره اقتصادي بود خرابي مسكن در هر دو بود سوزاندن خيمه‌ها در كربلا بمباران خانه‌ها در انقلاب ما در هر دو افشاگري بود قيام امام حسين بني اميه را رسوا كرد قيام ايران تمام رياكاران را خيلي ما نگران بوديم چون بعضي از اين كشورها با پول نفتي كه دارند و دلارهاييكه دارند قدم به قدم مسجدي مي‌سازند خدا مي‌داند چند هزار مسجد در كشورهاي آفريقاييو آسياييساختند چند ميليون قرآن تا حالا چاپ كردند هر جا مي‌روي آخوند وهابي مسجد ساخته شده و قرآن چاپ شده است. ما هر چه داريم از ده فجر داريم شهدا به گردن ما حق دارند. هر دو با قلبي مطمئن…
آيه آخر سوره فجر مي‌گويد: «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعي‌ إِلى‌ رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلي‌ في‌ عِبادي وَ ادْخُلي‌ جَنَّتي‌» (فجر/30-27‌) اي دل آرام بيا پهلوي ما بيا پهلوي خودم نمي‌گويد برو پيش عوام.
آخر خدا افراد را درجه بندي مي‌كند مثل حضرت امام خميني بعضي‌ها را خودش حكم مي‌داد بعضي‌ها را دختر امام.
خدا هم توي قرآن درجه بندي كرده است افراد درجه يك را مي‌گويد خودم كه خدا هستم به تو صلوات مي‌فرستم ايثارگري در جبهه دست و پا داد توي آب و آتش افتادي «أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ» (بقره/157). اما خداوند به پولدارهاي خوب مي‌گويد پيامبر خمس و زكاتشان را بگير و خودت بر آنها صلوات بفرست «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» (توبه/103).
پس دو تا خوب داريم يك كسي خوب است و توي آب و آتش است و يك كسي كه خوب است توي ناز و نعمت است هر دو خوبند
در قرآن بهشتي‌ها را دو رقم بهشون آب مي‌دهند يكي مي‌گويد «وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ» دهر/21 خود خدا به آنها آب مي‌دهد يكي ديگه مي‌گويد «يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ» (دهر/5) آبش را بده بخورند.
ما با يكي از مقامات مسئوليتي مهم ايران رفتيم به يكي از كشورها و 21 توپ در آنجا در كردند. گفتيم اين چيه؟ گفتند اين قانون ماست اول ترسيديم گفتيم كاش نمي‌آمديم.
گفتند اگر فلاني بيايد 19 تا درجه دارد گفتم اگر من تنهايي بيايم چه؟ گفتند يك تيركمان بالاخره درجه بندي دارد.
دقيقه‌هاي آخر عمر امام بود. يكي از اصحاب گفت ظهر شده است امام فرمود تو را از مسلمانان واقعي قرار دهد كه نماز را ياد من انداختي ظهر عاشورا نمازش را خواند و مي‌توانست توي خيمه نماز بخواند و مخصوصا بيرون خيمه نماز خواند تا نمازش را علني بخواند.
ساعتهاي آخر عمر امام خميني بود به يكي از نزديكانش گفت اگر من خوابم برد مرا صدا بزن مي‌گفت اول وقت شد ديدم امام از حال رفته ‌خواستم صدايش بزنم دلم نيامد پيرمود 80، 90 ساله را صدايش بزنم. بعد از ده دقيقه امام بيدار شد گفت وقت شده. گفتم بله گفت كي؟ گفتم 10 دقيقه پيش گفت چرا صدايم نزدي مگر من نگفتم من را صدا بزن. من از اول عمرم تا الآن نمازم را اول وقت خوانده‌ام چرا روز آخر عمر ده دقيقه از اول بازماندم.
در كربلا نماز اول وقت، حضرت امام خميني جراحي شده سرم بدست هم اول وقت.
ما در هندوستان يك فيلمي ديديم روز عاشورا رهبر هندوها پابرهنه شد آمد گفت پرچم حسين را بدهيد به من آقا چقدر هم اطرافي داشت. پرچم كربلا را گرفت و شروع كرد به سينه زدن گفتند شما هندو هستيد مسلمان كه نيستيد فرمود حسين مال مسلمانها نيست گاندي مي‌گفت نگوييد حسين مال اسلام است و در كشور هندوستان با اينكه مسلمان نيستند در روز عاشورا به افتخار امام حسين تعطيل رسمي است.
خيلي زشت است كه جوان ما تا دو تا كلمه درس مي‌خواند ديگر نمي‌آيد پاي عزاداري امام حسين بنشيند آنوقت رهبر هندوها كه مسلمان نيست مي‌آيد و براي امام حسين سينه مي‌زند اگر توي هيات نمي‌رود عزاداري كند بگوييد امام حسين مرا بيرون انداخته نگوييد بيرون ايستادم چون قابل عزاداري را ندارم.
اگر نماز نمي‌خوانيد نگوييد از نماز بيرون شدم بگوييد بيرونم انداخته‌اند. چون من قابل نماز را ندارم. كسي كه نماز نمي‌خواند خدا او را از نماز بيرون انداخته است. خداوند از الطافي كه به حسين كرده‌اي ذره‌اي هم به ما بده. همينطور كه قيام امام حسين ما در همه قيامها شد انقلاب ما را هم در همه قيامها كن و به انقلاب مهدي متصل كن.

«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=1989

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.