مرور برچسب

پیاده روی اربعین

پیام استاد قرائتی به زائران اربعین

اربعین، یک سیلی است که میلیون ها آدم از راه های دور و نزدیک، با عشق و علاقه، بدون ماموریت، بدون اضافه کار، بدون منت، بدون ناز و با عشق راه می افتد به نحوی که هر کسی یک سال می رود می گوید سال دوم هم می خواهد برود.