نماز -2، وضو، غسل، تیمم، قبله

موضوع: نماز -2، وضو، غسل، تيمم، قبله
تاریخ: 16/05/58

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث ما درباره نگاهى به نماز بود، البته، بحث نمازى را كه ما اينجا مى‏گيريم، با دوستان خيلى فشرده و خلاصه هست. و اگر نه اينقدر اسرار جالب و اينقدر ريزه كارى هايى دارد كه و علما هم از قديم كتابهايي در اين زمينه نوشته‏‌اند، مثلاً بوعلى سينا، مرحوم شهيد، مرحوم فيض كاشانى، عرض كنم كه، و ديگران، كتابهاى زيادى هست كه درباره نماز نوشته‏‌اند، ولى حالا، آنها يك مقدارى در سطح بالا و در سطح اعلى است. ما در سطح يك محصل و در سطح يك پسر سيزده ساله‏اى، هيجده ساله، بيست ساله، در اين سطح متوسطى مى‏خواهيم صحبت كنيم. سوالاتى در رابطه با نماز مطرح بود كه در نشست قبل با هم صحبت كرديم و در اين نشست مى‏خواهيم، بگوييم كه، بعد از آنكه از اينها فارغ شديم، ببينيم از نماز چه درسى مى‏توانيم بگيريم. بنابراين تحت اين عنوان بحث را شروع مى‏كنيم.
1- درس‌هايي كه مي‌توان از نماز آموخت
گوشه‌‏اى از درسهايى كه مى‏توان از نماز گرفت يا از نماز مى‏توان گرفت. تيتر را اين انتخاب كردم، چون نمى‌‏خواهم بگويم درسهايى كه از نماز گرفته شده، چون ما شايد تا حالا يك همچين درسهايى را نگرفته‏‌ايم اما مى‏شود اين درسها را گرفت، يا از اين زمين مى‏شود اين حاصل را برداشت، گرچه ما هنوز از اين زمين استفاده‌‏اى نكرده‌‏ايم. گاهى بزرگسالان ما، چه بسا پدران ما عمرى از آنها مى‏گذرد و دو ركعت نماز با توجه نمى‏خواندند، گاهى عمرى نماز مى‏خوانند، الفاظش را درست نكرده‌‏اند تا برسد به اينكه معانيش چى است، تا در معانيش، غرق بشود. حالا درسهايى كه مى‏توان گرفت، خيلى به طور فشرده، يكى قبل از نماز مسائلى مطرح است. مسائل قبل از نماز و يكى ترجمه خود نماز و يكى بعد از نماز. اما قبل از نماز چند تا بحث مطرح است. اول بحث طهارت، دوم بحث قبله، سوم بحث اذان، چهارم بحث نيت.
2- طهارت مقدمه نماز
طهارت به معناى پاكى است. پاكى خودش يك اصلى است كه در تمام برنامه‌‏هاى اسلام اين اصل به معناى عامش در نظر گرفته شده است. خود توحيد پاكى است. در نهج البلاغه مى‏‌فرمايد توحيد پاكى از شرك است. خود رهبرى معصوم پاكى از قانونهاى غير آسمانى است. خود نماز پاكى از تكبر، روزه «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (بقره/183)، جهاد، پاك كردن جامعه از افراد كثيف، پاكى به معناى عامش در بسيارى از برنامه‌‏هاى دينى به چشم مى‏خورد اما اين طهارتى كه فعلاً مقدمه نماز است، عبارت است از وضو، غسل، تيمم. معذرت مى‏خواهم كه بحث را مطرح مى‏كنم براى شما، اينها بحث هايى است كه بايد قبلاً خوانده باشيد، شما هم بلد هستيد، ولى خوب عده‏اى از هم سن‏ه‌اى ما بلد نيستند، خيلى فشرده بگويم، با عذرخواهى از شما. درباره موضوع روايات زياد است. يك روايات كوچكش را من بخوانم از امام رضا (ع) كه سوال مى‏‌كنند چرا وضو مى‏گيريم؟ امام رضا (ع) مى‏فرمايد: وضو فايده اين جهانى دارد و فايده آن جهانى. فايده آن جهانى آن هم مربوط به جسم است و هم مربوط به روح. وضو بگيريم براى نظافت و به همين خاطر با آب آلوده، با آبى كه براى چشم ما ضرر دارد، نبايد وضو بگيريم. اسلام براى بهداشت خيلى عنايت كرده است. دستورات دقيقى كه اخيراً براى بهداشت هست همه آنها را در اسلام مى‏ خوانيم. ميان چاهى كه آب آلوده در آن مى‏رود و چاهى كه آب آشاميدنى است چقدر فاصله باشد، شب زير درخت نخوابيم. حوله و شانه و لباس نبايد شريكى باشد، اينها همه دستورات بهداشتى است. من گاهى فكر مى‏كنم كه ما مسلمانها بعضى هايمان خيلى دستوراتى را كه براى زندگى و دنياى خودمان هم هست، چه بسا مراعات نمى‏كنيم.
3- يكديگر را با لقب خوب صدا بزنيد
يك مثال كوچك حالا يادم آمد بزنم. صحنه‏اى را ديدم برايتان بگويم. شخصى سرش را از در خانه آورد بيرون و به آن كارمند محترم شهردارى جسارتى كرد. اصولاً الفاظى كه ما صدا به افراد مى‏زنيم، خيلى وقت‌ها جسارت است. حالا نمى‏دانم، بگويم و يا نگويم. بگويم، گفت آشغالى بيا آشغال‌ها را ببر. بعد خوب اين آقاى محترم هم آمد و سطل آشغال را گرفت و وقتى خالى كرد در آن فرقون، بوى تعفن اين مرد را اذيت كرد، بعد نگاه كردم، ديدم، فرقونش را برد در يك منطقه‏‌اى و اينها را، آشغالها را روى هم ريخت و بعد هم ماشين بارى آمد و وقتى اين آشغالها را با بيل مى‏ريختند در ماشين، همه اين گرد و غبار اين آشغال‌ها در حلق اين مرد مى‏رفت. حساب كردم چند تا دستور غير اسلامى، يك اول اينكه متن قرآن است، مى‏گويد «وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقاب» (حجرات/11) لقب همديگر را خوب ببريد. تو چه حقى دارى به يك مرد محترم، به يك انسان وارسته، به يك مسلمان كارمند، مى‏گويى آشغالى يا نفتى، چرا مى‏گويى نفتى؟ چرا مى‏گويى آشغالى؟ اين يك خلاف شرع. گناه است كه انسان به يك مسلمان اينطور بى ادبانه صدا بزند. در جنگ صفين به معاويه بد حرف مى‏زدند، اميرالمومنين (ع) فرمود: ما معاويه را مى‏كشيم اما با ادب با آن حرف مى‏زنيم. ادب مسئله‏اى است خودش. بعد شما چرا اين آشغالها را در كيسه زباله دانى نمى‏كنيد؟ در كيسه كه نمى‏كنيد، بوى تعفن يك مسلمانى را اذيت مى‏كند و شما پيش خدا مسئول هستى، به همين مقدار اذيتى كه مى‏كنى. بعد اين آشغالها را وقتى با بيل مى‏خواهند بريزند در ماشين، اين گرد و غبارها كه مى‏رود، پس بابا اين آيه كه «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة» (بقره/195) گرچه مربوط به مسائل انفاق است در سطح اجتماع ولى يك قاعده كلى است. ديدم چند تا خلاف دستورات اسلام در همين مسئله جزئى پياده مى‏شود. ما بايد آقا الان كه انقلاب اسلامى شده است، بايد يك مقدار انقلاب عملى، انقلاب فكرى، اگر در رژيم قبل مى‏گفتيم آشغالى و يا نفتى، حالا ديگه اسم آن را بگوييم، محترمانه بگوييم. يك جورى باشد كه پيدا باشد كه وضع ما هم منقلب شده است، رد شويم.
4- وضو و اهميت بهداشت در اسلام
اسلام در رابطه با بهداشت و نظافت خيلى سفارش مى‏كند. آب تميز، بعد آب خنك سفارش شده است، چون مسئله نشاط در آن هم مطرح است و لذا حديث داريم كه با آب سرد وضو بگيريد و سعى كنيد با حوله خشك نكنيد، هر چه آب سرد روى پوست بدنتان باشد اثر نشاط آوريش بيشتر است و لذا حديث داريم اجر كسى كه با آب خنك وضو بگيرد و با حوله خشك نكند، سى برابر اجر كسى است كه با آب گرم وضو بگيرد و با حوله خشك كند. پس نظافت، آب تميز و نشاط، آب خنك و با حوله خشك نكنيد، بگذاريد آب سرد روى پوست بدن باشد و تقرب به خدا. حديث در وسائل شيعه كتاب طهارت.
5- غسل و فلسفه آن
مسئله غسل را نمى‏دانم مطرح كنم و يا مطرح نكم ولى يك جمله اشاره مى‏گويم، آقايون خودشان مطالعه كنند، چون گاهى سوال مى‏شود كه در غسل چرا همه بدن را مى‏شوريم. از امام همين سوال شد و امام فرمود: براى اينكه «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً» (فقه‌‏الرضا،ص‏81) سخن امام اين است كه از زير هر مويى مسئله جنابت مطرح است، اين يعنى چه؟ اينطورى كه الان مى‏توانم بگويم و بايد خودتان مطالعه كنيد اين است، ما در غسل دو مسئله مطرح است، يكى مسئله فشار خون مطرح است و يكى هم مسئله فعاليت اعصاب سمپاتيك. انسانى كه مى‏خواهد جنب بشود، در جنابت هم فشار خونش حالت تعادلش را از دست مى‏دهد، فشار خون مى‏رود بالا و هم اعصاب سمپاتيك فعاليت خاصى دارند و خون و اعصاب سمپاتيك در همه بدن هست و لذا آب بايد به همه اعضاى بدن برسد، اين خيلى فشرده، مفصلش را معذورم از اينكه بگويم. در جنابت اعصاب دخالت دارد و فشار خون و اعصاب و فشار خون براى يك عضو نيست و براى همه بدن است، آب بايد به تمام بدن برسد.
6- تيمم و كيفيت تيمم
و اما مسئله تيمم، يك نوع عبادت و بندگى است كه قرآن مى‏گويد اگر آب نبود يك و يا گران بود كه نشد خريد يا ترسيديد و يا وقت نبود، به هر عاملى كه در رساله‏ها هست مى‏فرمايد «فَتَيَمَّمُوا صَعيداً» (نساء/43) تيمم كنيد «صَعيداً» صعيد دو تا معنا شده است، يكى صعيد به معناى خاك معنا كرده‏اند و يكى صعيد را به زمين معنا كرده‏اند. چه خاك، چه ريگ، چه سنگ، هر چيزى، «فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً» (نساء/43) طيب عربى است يعنى دلپسند. خاك دلپسند، يعنى خاكى كه آلودگى ندارد، بنابراين بعضى از تيمم‏ها هم كه بعضى از افراد مى‏كنند به خاك كوچه، به خاك خيابان، اين تيمم‏ها هم شرعى نيست. حديثى در كافى داريم، «نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِيقِ» (كافى،ج‏3،ص‏62) يك مردى در كوچه تيمم مى‏كرد، حضرت على (ع) ديدش، گفت: پا شو، پا شو، گفت چى آقا. گفت: با اين خاك كوچه كه نبايد تيمم كنى، اسلام و قرآن كه مى‏گويد تيمم كن به خاك، بعدش مى‏گويد خاك طيب، خاك دلپسند، نه خاكى كه مملو از آلودگى‏ها باشد، خوب. تقرب به خدا در همه مطرح است. طهارت و اما مقدمه دوم قبله.
7- كيفيت وضو
اما چگونه بايد وضو گرفت، وضو گرفتن را ديگه هر مسلمانى بلد است و بر هر پدر و مادرى است كه وضو گرفتن را به فرزندش ياد بدهد، ولى آنكه زياد بعضى آقازاده‌‏ها ديده‏اند، آن است كه گاهى وقتى وضو مى‏گيرند آب را كه مى‏ريزند روى دستشان، هى آب را همچين، همچين مى‏كنند. به آن مى‏گوييم داداش شما كه دارى، آب ريختى اينجا چرا اينجاها را نشستى، چرا دستت را نشستى، مى‏گويد اينها را قبلاً شسته‏‌ام. فقط يك تذكرى بدهم كه اين شستن قبلى جزء وضو نيست. آب را كه ريختى بالا بايد آب را بكشى تا بيايد تا سر ناخن، اينكه آب مى‏ريزيم و مى‏آوريم تا مچ و بعد مى‏گويى اين مچ را قبلاً شسته‏‌ام، اين جزء وضو نيست، اين شستن دو مرتبه لازم است، حالا بايد ظرف و آب غصبى نباشد، حالا آنها، مسلمات را كه مى‏دانيد رد شويم.
8- قبله مقدمه نماز
اما قبله. چرا روبه قبله مى‏ايستيم. مسئله قبله هم يك ماجرايى دارد در قرآن مفصل بيان شده است. اجازه مى‏خواهم اين را به يك نحوى بيان كنم. فرض كنيد كه اين كعبه هست و بت‏هاى زيادى روى كعبه بود، اينها را فرض كنيد بت، پيغمبر وقتى مبعوث شد به پيغمبرى، بت‏هاىي در كعبه بود، همه رو به بت‏ها سجده مى‏كردند، پيغمبر اين صحنه را ديد و دستورى آمد كه تو بر خلاف مسير عمومى عمل كن، چون مى‏دانى كه ما سه رقم جوان داريم. در قرآن جوان‏ها سه رقم هستند. جوانان در قرآن. در قرآن سه رقم آدم داريم، حالا جوانان بگوييم و يا مردم. يك دسته مردم هستند كه در جامعه ما فاسد هضم مى‏شوند، در جامعه فاسد هضم مى‏شوند، شعارشان اين است، خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شو، در جامعه هضم مى‏شوند، قرآن مى‏گويد اينها «كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضينَ» (مدثر/45) روز قيامت وقتى سوال مى‏كنند، چرا شما دچار شكنجه خدا شديد «كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضينَ» يعنى ديديم ياوه سرايان، ياوه مى‏گويند، ما هم جلسه آنها را به هم نزديم، ما هم نشستيم جزو آنها، در جامعه فاسد، آب مى‏شوند. يك دسته هستند كه در جامعه فاسد تنها خود را حفظ مى‏كنند، مثل اصحاب كهف، اصحاب كهف چند تا جوانمرد بودند، همينكه ديدند جامعه خراب است، خودشان رفتندو به غار پناه بردند و به سرنوشت خواب، كه اين را قرآن نقل مى‏كند،……….
اگر كسى آب به شما مى‏دهد براى وضو، ولى مى‏دانى كه اگر وضو بگيرى از آبش، فردا منت مى‏گذارد بر تو. من بودم كه به تو آب دادم. و منتش سنگين است، اسلام مى‏گويد تيمم كن، تيمم كن و نماز بخوان و با آبى كه منت در آن هست وضو نگير. اصولاً هميشه شخصيتتان را حفظ كنيد، حديث داريم، هفت تا حديث را شمردم، در كتاب وسائل الشيعه داريم كه اگر خواستيد مسافرت برويد، با يك كسى مسافرت برويد كه خرجى خودتان را خودتان بدهيد، با يك آقا بالا سرى مسافرت نرويد، چون او كه خرجى تو را داد، شما بايد كفشهايش را جفت كنى و در پستى را هم قبلاً برايش باز كنى و همين كار تو را ذليل مى‏كند. با هم برويد كه هم در پول دادن شريك و هم در كار كردن شريك، شريكى كه شد ذلتى نيست. دنبال آن كسى مى‏روى كه خرج ما را مى‏دهد، اين ذليل مى‏شوى و روايتى داريم كه ناراحتى‏هاى خودتان را نقل نكنيد، خودتان را خورد مى‏كنيد. حديث داريم مسلمان «الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ فِي وَجْهِهِ وَ حُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ» (نهج‏‌البلاغه،حكمت‏333) ناراحتى هايتان در درون باشد، در ظاهر بايد وقتى كسى شما را ديد، بشاش به نظر برسيد، بايد قوى باشيد.
اميرالمومنين در جنگ با معاويه فرمود: «وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَة» (كافى،ج‏7،ص‏460) به خدا معاويه را مى‏كشم، بعد يواش گفت انشاء الله، يك نفر آمد و گفت آقا انشاء الله آن را يواش گفتى، گفت رهبر اگر ان شاء الله را هم بلند بگويد، اين پيروان مى‏گويند خودش هم شك دارد، بايد قاطعيتى داشته باشد بايد چنان قوى دل باشد تا آنها هم از حرارت اين، انشاء الله هم هست، منتها در مقام رهبرى بايد قاطعيت باشد. من وقتى اين حديث اميرالمومنين را به آن برخوردم كه مى‏گويد «وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَة» ياد امام افتادم كه وقتى از پاريس تشريف آوردند به بهشت زهرا، با يك كلمه: من در دهان اين دولت مى‏زنم، همچين گفت من در دهان اين دولت مى‏زنم كه ما به هم نگاه كرديم و گفتيم: خيلى قوى است، البته انشاء الله هم دارد، منتها روابط خاصى كه بين ايشان و خدا هست، آن روابط سر جاش مفصل است، بايد قاطعيت باشد.
گاهى يكجورى نباشد كه كسى احساس كند اينها ضعيف هستند. پيغمبر در ارتش فرمود: پير مردها ريش هايتان را رنگ بگذاريد، چون آنها نگاه مى‏كنند اگر ريش سفيد باشد مى‏گويند اين سربازهاى پيغمبر همه پيرمرد هستند، يك جورى باشيد كه عظمت داشته باشيد. شب شد، پيغمبر فرمود چند جا آتش روشن كنيد، چون ديدبان دشمن ديد مى‏زند، بگويد، جمعيت و ارتش رسول الله به قدرى است كه چند جا آتش روشن كرده‏اند براى آشپزى، فرمود: چند جا همينطورى آتش روشن كنيد تا آنهاى كه ديد مى‏زنند خيال كنند جمعيت زياد است، اينها همه براى اين است كه انسان لباس گرانش بايد فرق داشته باشد با لباس داخل، اينها يك حسابهايى است كه اسلام گفته است.
9- قبله رمز جهت‌گيري و استقلال
حالا، پس قبله براى چى است، قبله رمز جهت‏گيرى است، ما اگر اين طرف بايستيم نازكش بايد باشيم، ابداً ما نمى‌‏خواهيم تكيه به آنها بدهيم. يك حديث جالب برايتان بخوانم، پيغمبر (ص) را در مكه سنگباران كردند، رفت چند كيلومترى شهر طائف، آنجا هم سنگبارانش كردند، دويد و از طائف هم رفت بيرون، پشت به طائف و رسيد به يك ديوارى خسته شد، تكيه داد به اين ديوار، افتاد به ديوار، پيغمبرى كه دويده، خسته، تشنه، سنگ خورده، خسته، افتاده، تك تك نفس مى‏كشد، يك كسى آمد بيرون از در باغ، پيغمبر گفت بيا ببينم. آمد و گفت اين باغى كه به آن تكيه داده‏ام باغ چه كسى است، گفت باغ فلان مشرك است. تا پيغمبر فهميد باغ فلان مشرك است، خواست بلند شود، ديد طاقت ندارد، خون از بدنش آمده، گرما، خسته، ديد طاقت ندارد بلند شود، خودش را به خاكها كشيد، همينطور خودش را به خاك كشيد و رفت چند مترى و تكيه به درخت داد و فرمود: مسلمان تكيه به ديوار مشرك نمى‏دهد، اين خواست پيغمبر ما است كه در نماز مى‏گويد جهت‏گيرى كن، يك سمتى وايسا كه كسى ناز به تو نكشد.
اما ما گاهى وقتها مى‏رويم دكان آرايشگاهى، از ما مى‏پرسد چه جورى درست كنم صورتت را. مى‏گوييم والا شمال شرقى زلف من را آلمانى، جنوب غربى آن را فرانسوى، سبيلمان را روسى و ريش ما را آمريكايى، يعنى ديگه اختيار ريش و سبيلمان دست خودمان نيست. آقا ببين چه جور خوب هستى، همانجور كه خوب هستى، درست كن.
پيغمبر نمى‏تواند بلند شود، خودش را به خاك مى‏كشد، كه تكيه به ديوار آن ندهد، اما اگر يك وقت يك كسى به ما بگويد كه آقا به نظرم اين نمكدان ايرانى است، داد مى‏زنيم كه نه آقا ايرانى كجاست، خارجى است. نه، آقا معذرت مى‏خواهم. اگر كسى به ما بگويد ايرانى است ناراحت مى‏شويم و اين روى ما كار كرده‏اند، مغز ما را شستشو داده‏اند كه ايرانى يعنى بد، هى تبليغ كردند،تبليغ كردند، ايرانى بد است اما خارجى خوب است. يك جورى كه من اختيار ريش و سبيلم بايد غربى باشد، لباس و كفشم، سرود و شعرم، افكار و عوالم، سيگار كشيدنم بايد غربى باشد. اين…. خالى كردن است. قبله چى شد؟ قبله يعنى جهت‏گيرى، اينطرف، ابداً. اينطرف، ابداً. يا اينطرف، يا اينطرف، ميان اين دو طرف، اينطرف، چون زادگاه پيغمبر هست، مركز توحيد است، خاطرات فداكارى حضرت ابراهيم‏ها و اسماعيل‏ها هست، چون سابقه توحيدى بيشتر دارد، قبله اين است. پس دوستان اگر كسى از شما پرسيد كه چرا روبه قبله مى‏ايستيم، مگر خدا اينطرف است، جواب مى‏دهيم نه، خدا هيچ طرف نيست، هر كجا بايستيم روبه خداست، اما اگر يك جهت هايى بايستيم كه رنج ديگران را ببريم، مسلمان بايد جبهه خودش را حفظ كند، پس مى‏توانيم در يك كلمه بنويسيم قبله، رمز استقلال، رمز جهت‏گيرى است. قبله يعنى در جامعه ديگران هضم نشدن و اينست فشرده‏اى از بحث طهارت و قبله. تا جلسه بعد شما را به خدا مى‌‏سپارم.
ضمناً اينرا هم در يك دقيقه بگويم. يكى از رفقا در جلسه قبل كه ما صحبت كرده بوديم، بحث فوتبال بود، گفتم ساعت‌هايى كه ما مى‏نشينيم تا ببينيم توپ فلان كشور كجا مى‏رود، تا نفهميم كه نفس خودمان كجا مى‏رود، اسلام با فوتبال و واليبال نظر مخالفى ندارد، اصولاً نظر اسلام با ورزشهاى سالم، موافق است. بحث اين است كه ورزش بايد هدف نباشد، وسيله باشد،مثل آچار، پيچ گوشتى، هدف نيست، وسيله است و ما از پيچ گوشتى بتوانيم پيچ‏ها را باز كنيم. بازى و ورزش جنبه مقدمه‏اى داشته باشد، مثل پله نردبان، ما از اين پله مى‏خواهيم برويم بالا، ورزش مى‏كنيم تا به كار بالاترى برسيم اما ورزش نبايد هدف باشد، ولى عده‏اى با تلاشهايى، ورزش را براى ما هدف كرده‌‏اند، غرض ما اين بود و الا غرضم نبود كه در جلسه قبل كه مثالى زدم، نمى‏خواستم، بگويم كه اسلام با ورزش نظر مخالفى دارد. دوستان هم هر توضيحى خواستيد وسط جلسه مى‏توانيد كه سوال بكنيد.

«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=1368

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.