نماز، اهمیت جماعت

موضوع: نماز، اهميت جماعت 
تاريخ پخش: 70/09/14
بسم اللّه الرحمن الرحيم
«الهي انطقني بالهدي و الهمني التقوي»
1- اهميت نماز جماعت
در آستانه‌ي شهادت بانو زهرا(س) و در خدمت برادران و خواهران آموزش و پرورشي هستيم. در اين روزها خبرهاي شيريني درباره‌ي حركت نماز جماعت داريم و تأثيري كه پيام مقام معظم رهبري درباره‌ي اقامه‌ي نماز داشت. خداوند انشالله همه‌ي ما را از مصلّين قرار بدهد. خبر خوشحال كننده كه من مي‌خواهم به شما بگويم اين است كه برادران و خواهران آموزش و پرورشي، اگر شما با تلاشتان نسل نو را به نماز جماعت واداشتي دعاي حضرت ابراهيم در حق شما مستجاب شده است. چون حضرت ابراهيم(ع) دعا مي‌كرد: «رَبِّ اجْعَلْني‌‌ مُقيمَ الصَّلاة» (ابراهيم/40) خدايا ابراهيم را از برپاكنندگان نماز قرار بده. دعايي كه ابراهيم براي خودش گفت، در حق شما مستجاب شده و اين مبارك باشد. لازم است از ائمه‌ي جماعاتي كه هرروز براي يك دبيرستان اقامه‌ي نماز مي‌كنند تشكر كنم.
از دبيرخانه‌ي ائمه‌ي جماعات خبر رسيده كه شهر شيروان بهترين شهر از نظر برپايي نماز و ارتباط قوي بين فرماندار و شهردار و آموزش و پرورش بوده است. اميدوارم كه ما هم بتوانيم چنين برنامه ريزي بكنيم كه وقتي صداي اذان بلند مي‌شود در كوچه و مدرسه و اداره ولوله‌اي بيفتد و همه‌ي مساجد ما پر شود. من درمورد مسئله‌ي نماز آيات، رواياتي براي شما پيدا كردم. اميدوارم بحث امشب ما در اضافه شدن جمعيت‌ها به مساجد كمك كند. قرآن مي‌فرمايد: با كساني كه مخالف و درگير هستيد، «فَإِنْ تابُوا» اگر آن مخالفين دست از كارشان بردارند، «وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ» (توبه/11) شرط برادري اين است. سوره‌ي توبه آيه‌ي 11 بود. اگر اقامه‌ي نماز كردند برادر هستيد. كسي كه اهل نماز نيست برادر خود قرار ندهيد.
در نماز جماعت همرنگي هست. اگر «بحول الله» مي‌گوييم با هم هستيم. به خاك مي‌افتيم با هم هستيم. ركوع مي‌كنيم با هم هستيم. پيشنماز تا در كوچه هست مي‌تواند با هركسي سلام عليك كند. پيشنماز وارد مسجد كه شد امام همه هست. امام جماعت براي افراد فرقي ندارد. يعني پيشنماز براي همه در يك شعاع پيش نماز است. رهبر بايد با مردم باشد. در مردم باشد. از مردم باشد. «رسولاً فيهم» در مردم، «رَسُولاً مِنْهُم‌‌» از مردم، «رسولاً معكم» با مردم، بهترين سيما و جلوه‌اش در جماعت است. اگر كسي براي نماز نمي‌آيد بايكوتش كنيد. ما در اسلام يك نوع محاصره‌هاي اجتماعي داريم. يعني فلاني را بايكوت كن. «لَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِك‌‌ فلاني و فلاني» با فلاني مشورت نكن. يعني بايكوتش كن. از فلاني مشورت نكن. يعني او را كنار بگذار. «فَأَعْرِضْ عَنْهُم‌‌» (نساء/63)، «فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ» (نساء/140) او را كنار بگذار. با او ننشين. آيه داريم «فَلا تَقْعُدُوا»، آيه داريم «اعرضوا» اعراض كنيد. «لَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِك‌‌» (بحارالانوار/ج33/ص602) با فلاني مشورت نكن.
روايت داريم اگر كسي در جماعت و جمعه نمي‌آيد با او وصلت نكن. سه رقم ناقوس دارم. من نوار آن را مي‌آورم تا مردم ما يك مقدار صداي اذان را بشنوند، صداي ناقوس را هم بشنوند، اين دو شعار را مقايسه كنند. ناقوس يك صداي بي محتوا و بي معناست ولي اذان سرودي است كه از الله شروع مي‌شود و به الله ختم مي‌شود. بين دو الله هم يك دوره تفكرات اسلامي است. بين كلمات كوتاه و موزون اذان با ناقوس مقايسه كنيد. اذان يك شيپور است. در همه‌ي دنيا شيپور است. شيپور كه مي‌زنند همه‌ي سربازهاي متفرق جمع مي‌شوند و در اختيار فرمانده‌ي كل قوا هستند. اذان شيپور توحيدي است كه اهل توحيد با صداي شيپور يكجا جمع مي‌شوند و در اختيار فرمانده‌ي كل قوا يعني خداوند متعال قرار مي‌گيرند. در نماز جماعت اصولي به چشم مي‌خورد و درس‌هايي مي‌گيريم.
در قانون گذاري‌ها قانوني وضع كنيد و مراعات اضعف را بكنيد. اگر مدير يك دبيرستان مي‌گويد: مقنعه بايد فلان رنگ باشد، اول ببيند آيا مردم پول دارند بخرند؟ پارچه‌ي اين رنگي در بازار هست؟ مراعات اضعف را بكنيد.
2- مراعات حال نمازگزاران
معاذبن جبل پيشنماز بود. كارگري آمد اقتدا كرد. معاذ پيشنماز به جاي قل هو الله سوره‌ي بقره خواند. كارگر خسته از حال رفت. قصد فرادي كرد و رفت. معاذ او را دعوا كرد. ماجرا را نزد پيامبر بردند. حضرت به معاذ پيشنماز دعوا كرد. فرمود: چرا فتان شده‌اي؟ امروز ديدم كه مرحوم فيض كاشاني فتان را معنا مي‌كند. «فتان» يعني اي پيشنماز، چرا به جاي «قل هوالله» سوره‌اي خواندي كه طول بكشد، مردم را در فتنه و دردسر انداختي نماز طولاني شد مردم فرار كردند. از اين حديث مي‌فهميم پيشنماز بايد سوره‌ي كوچك بخواند، تا مراعات مردم را بكند.
رسول اكرم سر نماز بود، ركعت دوم و سوم بود يك بچه گريه كرد، پيغمبر سريع نماز را تمام كرد. گفتند: يا رسول الله، ركعت سوم و چهارم را تند كردي. فرمود: بچه گريه كرد، و مادر بچه در نماز جماعت بود و من بايد مراعات اضعف مامومين را بكنم.
مراعات اضعف مامومين يك درسي در نماز است. در قانون گذاري‌ها، در رانندگي‌ها، دربرنامه ريزي‌ها، مراعات اضعف مامومين را بكنيم. اين قيمت گذاري كه مي‌گذاريم، آيا مردم مي‌توانند بخرند؟ مردم مي‌توانند به اين بخش نامه عمل كنند؟ اين مراعات اضعف مامومين درس خوبي است. اگر براي امام مسئله‌اي پيش بيايد، نفر دوم سريع امام شود.
پيشنماز دارد حمد مي‌خواند، اما يادش مي‌آيد كه وضو نگرفته است. اينجا چه كند؟ فوري بگويد: مردم، من بي وضو در مسجد آمدم. فوري نفر اول بيايد و جاي او بايستد. از اين مي‌فهميم جامعه‌ي اسلامي با رفتن يك نفر نبايد سقوط كند. اگر براي پيشنماز حادثه‌اي پيش آمد، براي همين گفتند: كه صف اول افراد عادل و باتقوا و عالم باشند، كه از صف اول سريع بيايد جاي پيشنماز بايستد.
3- احكام جماعت
علامه طباطبايي آيه‌ي سيستم را گفته است. آيه‌اي براي نظام و تشكيلات داريم كه مي‌گويد: در جنگ احد شعار دادند پيغمبر شهيد شد، مسلمان‌ها فرار كردند. آيه نازل شد، فرض كه پيغمبر شهيد شد، شما بايد فرار كنيد. علامه در تفسير مي‌فرمايد: از اين آيه استفاده مي‌شود كه تشكيلات نظام اسلامي بايد چنان محكم باشد، كه با رفتن يك نفر نظام سقوط نكند. درنماز جماعت نمي‌تواند به امام نشسته اقتدا كند. يك پاي پيشنماز در گچ است، نشسته نماز مي‌خواند. من كه سالم هستم نمي‌توانم نشسته نماز بخوانم. اين درس يعني رهبر بايد، از من قوي‌تر باشد. رهبر بايد من را ببرد. خودش نشسته است. اگر يك پيشنمازي خوابيده است، كمرش در گچ است، خوابيده نماز مي‌خواند، نشسته به خوابيده نمي‌تواند اقتدا كند. اينها همه الهام دارد. پيشنماز نبايد بلند‌تر باشد. محراب‌ها فرورفته است. يعني آن كسي كه جلو است بايد تواضعش بيشتر باشد. پايين بودن پيشنماز يعني تواضعش بيشتر است. در نماز راز‌ها و رمزها و الهاماتي است. سلام و صلوات خدا بر امام باشد. فرمود: حضرت رسول(ص) وقتي متولد شدم 14 ستون از طاق كسرا لرزيد. مي‌گفت 14 ستون اشاره به قبر چهاردهم نيست. امام هميشه از مردم جلوتر بود. مردم آمدند گفتند: ما طلبه نداريم، امام يك نامه به گورباچف براي دعوت به اسلام نوشت. بحثي بود كه آيا اين خط درست مي‌گويد، يا آن خط درست مي‌گويد؟
يكباره امام مافوق همه‌ي خطوط اعدام سلمان رشدي را اعلام كرد. اصلاً امام هميشه يك حركت‌هايي مي‌كرد كه جامعه را سوق مي‌داد. فصل انتخابات بود. هريك از نماينده‌ها از سوابق و خدمات خود مي‌گفتند. زماني كه كشمكش عجيبي در تبليغات بود، امام در حسينيه جماران فرمود: من خدا را گواه مي‌گيرم كه يك ركعت نماز براي خدا نخواندم. يعني دنبال كارتان برويد.
وقتي آدم مناجات‌هاي اميرالمؤمنين را مي‌خواند خود مناجات‌ها آدم را رها مي‌كند. «يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْض‌‌» (جمعه/1) كل هستي سبحان الله مي‌گويند، حالا يك سبحان الله را از حلق تو بايد با قلاب بيرون كشيد. نمي‌خواهي بگويي نگو. اگر هم نخواستند «سبحان الله» بگويند، نگويند. خداوند موجوداتي معصوم و عابد دارد. كه دائماً ركوع و سجود مي‌كنند و خسته هم نمي‌شوند. «يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ» (انبياء/20) ماهي از شنا خسته نمي‌شود. ما از شنا خسته مي‌شويم. امام كه سوره‌ي حمد مي‌خواند شما ساكت باش. اين رمز است. خوب است كه امام صدايش را به مامومين برساند. اين هم يك اصلي است.
من امروز يك حديث خواندم كه خيلي غصه خوردم. امام صادق(ع) فرمود: ‌اي شيعه‌ها، به قدري در مساجد هجوم بياوريد و مساجد را پر كنيد كه بگويند: درود بر شيعيان با اين هجومي كه آوردند. متاسفانه وضع ما به جايي رسيده است كه مي‌گوييم: مسجد صعودي‌ها شلوغ است. چقدر منحرف شديم. يعني خواسته‌ي امام را برعكس كرديم. البته شيعه و سني هردو برادر هستند، حيف كه آرزوي امام صادق عملي نشد. شما مي‌توانيد عملي كنيد. در نماز چند چيز است كه اگر زياد شد نماز باطل است. اگر در يك ركعت دو بار ركوع شد نماز باطل است. اگر سجده تكرار شود نماز باطل است. اما براي جماعت اگر ركن اضافه شود باطل نيست. مثلاً شما در نماز جماعت خم شدي، ركوع مي‌روي، بلند مي‌شوي مي‌بيني آقا هنوز در ركوع است. فوري دوباره شما ركوع مي‌روي. دو ركوع شد. اما به احترام جماعت اينجا اضافه شدن ركن ضرري به نماز شما نمي‌زند. اسلام چقدر به جماعت اهميت داده است.
4- فلسفه جماعت
حديث داريم «مَنْ مَشَى إِلَى الْمَسْجِد» (فقيه/ج4/ص17) كسي كه قدم بردارد و به مسجد برود «يَطْلُبُ فِيهِ الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَسَنَة» هفتاد هزار ثواب براي يك قدمي است كه در راه مسجد برمي دارد. چقدر مي‌سوزند روز قيامت افرادي كه خانه هايشان نزديك مسجد است و براي هر پنير و تخم مرغي هزارها قدم برداشتند و ماه و هفته‌ها آمد پايشان را در مسجد نگذاشتند. اينها خيلي حسرت مي‌خورند. يك قدم براي مسجد هفتاد هزار ثواب دارد. امام رضا فرمود: مي‌دانيد فايده‌ي جماعت چيست؟ «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجَمَاعَةُ» فلسفه‌ي نماز جماعت از بيان امام رضا(ع):
«لِئَلَّا يَكُونَ الْإِخْلَاصُ وَ التَّوْحِيدُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْعِبَادَةُ لِلَّهِ إِلَّا ظَاهِراً مَكْشُوفا» (وسايل الشيعه/ج8/ص287) تظاهر به اصول، خيلي‌ها نماز مي‌خوانند، در روز راهپيمايي قدس همه حزب اللهي هستند. در روز عاشورا روز تشييع جنازه‌ي امام يك حوادثي پيش مي‌آيد اينها تظاهر به اصول است. نگوييد: حرام است.
رئيس دبيرستان روبروي بچه‌ها نماز بخواند. تظاهر به نماز كنند. امام رضا فرمود: ريا كنيد. آن ريايي كه مي‌گويند: باطل و حرام است، آن ريايي است كه خواسته باشي بگويي: من خوب هستم. شما براي معرفي خودت كه نمي‌خواني براي معرفي نماز مي‌خواني. مي‌گويي: اگر من بخوانم، ديگران هم مي‌خوانند. اگر من روبروي بچه‌ها نماز بخوانم آنها هم مي‌خوانند. اگر تيمسار در صف برود سرباز هم مي‌رود.
اگر تيمسار بگويد: من اگر در نماز بروم سربازها هم مي‌آيند اين تظاهر به اسلام است. ريا براي نماز است. «وَ لِيَكُونَ الْمُنَافِقُ وَ الْمُسْتَخِفُّ مُؤَدِّياً لِمَا أَقَرَّ بِهِ» (وسايل الشيعه/ج8/ص287) هل دادن ديگران، هل دادن ضعفا، فايده‌ي جماعت اين است كه اگر سر ظهر رئيس سازمان و مدير عامل كارخانه وسط چمن و راهرو سر نماز رفت، اصلاً كسي هم كه نماز نمي‌خواند فكر مي‌كند چه كار كند؟ دنبال يك راهي براي فرار مي‌گردد. در جمهوري اسلامي نماز طوري بايد مطرح شود، كه تارك الصلاة فرار كند.
امام رضا مي‌فرمايد: نماز را طوري با عظمت بخوانيد «وَ لِيَكُونَ الْمُنَافِقُ» تا آنهايي كه به ظاهر مسلمان هستند ولي اهل رابطه با خدا نيستند «وَ الْمُسْتَخِفُّ» يا كسي كه نماز براي او خفيف و سبك است «مُؤَدِّياً لِمَا أَقَرَّ بِهِ» يعني در فشاري قرار بگيرد كه او هم بيايد. «وَ لِيَكُونَ شَهَادَاتُ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ جَائِزَة» (وسايل الشيعه/ج8/ص287) نماز جماعت براي آشنايي با مردم است. «مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى‌‌» (وسايل الشيعه/ج8/ص287) نماز جماعت امداد است. در جلسه‌ي قبل گفتم: «خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد» (اعراف/31) «الْمالُ وَ الْبَنُونَ زينَة» (كهف/46) يعني مسجد كه مي‌رويد پول و بچه‌ي خود را براي زينت ببريد. «وَ الزَّجْرِ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ» (وسايل الشيعه/ج8/ص287) نماز جماعت مانع مفاسد است. جلوگيري از مفاسد است.
شخصي صاحب خانه‌اش اذيتش مي‌كرد. خدمت حضرت آمد و گفت: صاحب خانه مرا اذيت مي‌كند. فرمود: صبر كن. گفت: مرا مي‌سوزاند. فرمود: صبر كن. در آخر امام فرمود: ديگر صبر بس است. شما در روز جمعه اثاثيه‌ات را وسط جاده بگذار و بنشين. اينهايي كه به نماز جمعه مي‌روند مي‌پرسند چرا كنار جاده نشستي؟ چرا اثاثيه‌ات را بيرون ريختي؟ بگو: صاحب خانه مرا اذيت كرد. مي‌گويد: خدا لعنتش كند. يك شهر را بسيج كن، كه به جاي مرگ بر آمريكا مرگ بر صاحب خانه بگويند. اگر نماز جماعت شلوغ باشد، مي‌شود پدر گران فروش را درآورد.
اگر ما مخترع خوبي باشيم امام جمعه در جايگاه دست شما را مي‌بوسد. مگر پيغمبر دست كارگر را بوسيد تبصره و آيين نامه داشت؟ بوسيدن كه خرجي ندارد. مگر امام صادق(ع) وقتي هشام وارد مي‌شد نمي‌ايستاد. مگر اميرالمؤمنين كه پيغمبررا ديد عمامه‌اش را برنداشت روي سر گذاشت. ما گاهي وقت‌ها با يك بلند شدن مي‌توانيم از بهترين نيروهايمان تجليل كنيم. الآن در هر سازماني پول‌هاي زيادي صرف تشويقات مي‌شود ولي آن طور كه بايد باشد نيست. اگر نماز جماعت پر شكوه باشد در نماز جماعت همه نوع تشويق و تنبيهي مي‌شود. اصلاً مشكلات همه حل مي‌شود. زمان شاه بود يكي از اخوي‌هاي ما در خرم آباد سرباز بود. ما طلبه‌ي قم بوديم. به ديدن او رفتيم. نزديك دژبان گفتم: مي‌شود داخل بيايم سخنراني كنم؟ گفت: مگر اينجا روضه است؟ برو شيخ! زمان شاه نمي‌شد كه آخوند در پادگان برود. راست مي‌گفت. هركسي آمد و رفت، من گفتم: مي‌شود داخل شوم؟ گفتند: نه! برادر ما گفت: من را ديدي برو. ممكن است دسته گلي آب بدهي كه هم تو را بگيرند و هم من به دردسر بيفتم. گفتم: اصلاً امكان ندارد؟ گفتم: اگر لباسم را دربياورم مي‌شود؟ گفت: نه! گفتم: اگر خوراكي بگيرم، مي‌شود شما بياييد بخوريد؟ گفت: شايد بشود. من به خرم آباد آمدم، چند كاهو گرفتم و شستم و چند شيشه هم سكنجبين خريدم. لباس‌هايم را هم درآوردم. به پادگان رفتم و به اخوي گفتم: به سربازهاي كاشاني بگو بيايند بخورند. اينها آمدند كاهو بخورند من دو سه حديث برايشان خواندم. گفتم: من يك تقاضا دارم. شما الآن هفده نفر بچه كاشاني هستيد. نمازهايتان را با هم بخوانيد. خدا مي‌داند كه خيلي از سربازها مي‌خواهند نماز بخوانند. اما مي‌بيند كه او نمي‌خواند اين هم خجالت مي‌كشد بخواند. اما وقتي همه‌ي شما خوانديد آنها هم مي‌خوانند. ايشان به من گفت: ما وقتي سر نماز رفتيم ديديم بقيه بچه‌ها هم سريع وضو گرفتند و امدند. يعني گاهي وقت‌ها افرادي هستند كه پيغمبر را دوست دارند، اما فقط منتظر هستند كه يك نفر بگويد: بر محمد و آل محمد صلوات! ما نمونه‌اش را ديديم كه حضرت امام بنيانگذار جمهوري اسلامي آمد و به حركت مردم جهت داد.
ما اگر به نماز جماعت جلوه بدهيم بعد معلوم مي‌شود كه خيلي‌ها شركت مي‌كنند. پيغمبر فرمود: «فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَى إِلَى الْجَمَاعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَة» (وسايل الشيعه/ج8/ص287) اگر كسي به نماز جماعت اعتنا و توجه كند، خطرهاي قيامت از او برطرف مي‌شود. اولين نماز جماعت را پيغمبر به همراه خديجه و اميرالمؤمنين آمدند اقتدا كردند. پدرها و مادرها بچه‌هايشان را وادار كنند كه به مسجد بروند.
از امام خميني سؤال مي‌كنند امام فتوا مي‌دهند. فتوا اين است. در خانه كه نماز مي‌خوانم با خضوع و خشوع و طولاني است. در مسجد كه نماز مي‌خوانم حواس من پرت مي‌شود. آيا نماز طولاني خانه بهتر است يا نماز تعاوني مسجد بهتر است؟ امام فرمود: نمازي كه در مسجد مي‌خواني. اگر حواست هم پرت شود به نماز خانه كه دو ليتر هم گريه مي‌كني شرف دارد. آقا دارد نماز مي‌خواند. اگر پيشنماز سر نماز مي‌رود نافله را قطع كند. حتي اگر دارد نماز قضا مي‌خواند باز هم قطع كند. اگر نماز واجب مي‌خواند مي‌بيند نماز جماعت شروع شد. فوري در نيتت از نماز واجب به نماز نافله نيت كن. نماز نافله دو ركعتي بخوان و سلام بده و به جماعت برس.
من يك سؤال مي‌كنم ولي راست بگوييد. تا به حال بيشتر ايراني‌ها با كم و بيش كوپنشان باطل شده است. آن وقتي كه كوپنت باطل شد بيشتر غصه خوردي يا وقتي كه به مسجد رفتي و ديدي جماعت تمام شده است؟ اگر شانه‌ي تخم مرغ براي شما مهمتر از جماعت است، امشب كه شب جمعه است استغفار كن. بگو: خدايا معذرت مي‌خواهم. كوپن من باطل شد، غصه خوردم. ولي نماز جماعت نرفتم و غصه نمي‌خورم.
من يكبار از حرم امام رضا بيرون آمدم. كتابي نوشته بودم. در حرم رفتم و گفتم: يا امام رضا، ما اين كتاب را نوشتيم، مي‌خواهيم چاپ كنيم. از خدا بخواه اثر داشته باشد. به نظر خودم توسلي كردم. بعد وقتي مي‌خواستم بيرون بيايم درهاي طلا را بوسيدم. در صحن آمدم درهاي چوبي را ديدم. ديدم حال ندارم ببوسم. ديدم امامت با طلا ادغام شده است. اخلاص نيست. نزد يكي از علماي بزرگوار مشهد رفتم. گفتم: وضع من اينطور است. من خيلي درگير هستم. امامت من با طلا مخلوط است. گفت: خوشا به حالت! آدم‌هاي مسني هستند كه نود سال درهاي طلا را مي‌بوسند و درهاي چوبي را نمي‌بوسند. توجه هم ندارند كه مخلوط هستند. خوشا به حال تو كه فهميدي وضعت خراب است. حالا اگر در اين مدت ما براي نماز سنگ تمام نگذاشتيم اما همين توجه لطف است.
از امام پرسيد: در مسجد كه نماز مي‌خوانم حواسم پرت است. امام فرمود: «فَكَتَبَ ع صَلِّ بِهِمْ وَ أَحْسِنِ الصَّلَاةَ وَ لَا تُثَقِّلْ» (فقيه/ج1/ص381) برو مسجد نماز بخوان.
كشاورزي خدمت حضرت آمد. گفت: آقا ما در خانه نماز جماعت پنج، شش نفري مي‌خوانيم. من و خانم و بچه هايم نماز جماعت مي‌خوانيم. پيغمبر فرمود: احسنت! فرمود: گاهي بچه‌ها سراغ آب مي‌روند و من و خانم و دخترم هستيم. فرمود: احسنت! گاهي وقت‌ها هم خانم من كار دارد و من و دخترم هستيم. فرمود: احسنت! اين ثواب جماعت را دارد. چون دلت مي‌خواهد جماعت بخواني وقتي هم كسي نيست خدا به تو ثواب جماعت را مي‌دهد.
مي‌گويند: كسي كه در جواني نماز شب بخواند، وقتي هم كه پير شود خدا ثواب نماز جماعت را به او مي‌دهد. مثل كساني كه در جواني كار مي‌كنند و در پيري حقوق بازنشستگي دارند. همسايه‌ي مسجد كه صداي اذان را مي‌شنود «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِد» (بحارالانوار/ج80/ص379) مسجدها خلوت است. همسايه‌ها يك جلسه بگيريد، چرا مسجد خلوت است؟ 1- پيشنماز دير مي‌آيد. 2- طول مي‌دهد. 3- خادم بد اخلاق است. 4- مسجد سرد است. 5- نظم نيست. هر مشكلي دارد، مسجدها را گرم نگه داريد. شما احتمال نمي‌دهيد كه اگر مسجدها شلوغ شود خدا يك سري از مشكلات را برمي دارد. آدم‌هاي وسواسي بايد به مسجد بروند. بايد نماز جماعت بخوانند. آدم‌هايي كه حمد و سوره‌شان غلط است بايد به جماعت بروند. اگر والدين به بچه گفتند: به مسجد برو بايد بروند. اين سه عامل باعث مي‌شود كه جماعت واجب شود. داريم اگر كسي وارد مسجد شد، نماز تمام شده است، آقا دارد تشهد مي‌خواند، شما فوري الله اكبر بگو و تشهد بده.
«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته» 
لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=1980

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.