مقدسات

موضوع: مقدسات
تاريخ پخش: 70/03/02

بسم الله الرحمن الرحيم

1- مقدسات
به دستور رهبر معظم انقلاب، عزاي عمومي اعلام شد و خيلي هم بجا بود. يک چيزي براي شما بگويم. وقتي عزاي عمومي ‌می‌شود مداح، واعظ، عالم، راديو، تلويزيون، روزنامه و همه رسانه‌ها جناياتي که از طاغوت‌ها ‌می‌شود را براي مسلمانان می‌گویند مردم كه «آه» می‌کشند، آه آنها ثواب «سبحان الله» دارد. من اين را قبل از بحثم می‌گویم، چون بحث امشب من يک خورده از فراز‌های تاريخ است. خلاصه می‌خواهم اين يک کتاب را در چند دقيقه بگويم. اين از نظر تاريخ خوب است. ولي شاد نخواهد بود، ممکن است شما پاي تلويزيون دلت بسوزد، ولي حديث داريم اگر انساني آهي براي مظلوم بکشد «نَفَسُ الْمَهْمُومِ لِظُلْمِنَا تَسْبِيحٌ» (أمالي مفيد/ص‌338) هر آهي که می‌کشید و هر نفسي که در حال غصه می‌خورید، غصه براي مظلومين، از اهل بيت و يارانشان، اين نفس‌ها ثواب «سُبْحانَ الله» را دارد. براي اينکه بعضي‌ها، شايد خواسته باشند اين بحث را پاي تلويزيون به صورت يک درس در بياورند.
بنابراين عنوان درسمان در اين جلسه، همان عنوان هميشگی‌مان است، تحت عنوان، درس‌هایي از قرآن با موضوع مقدسات و چيز‌هایي که در اسلام مقدس است. حالا چرا اين بحث را می‌کنم؟ براي اينکه به مقدسات ما در کربلا و نجف و جا‌های ديگر توهين شد.
راجع به مقدسات نکاتي را بگويم، تمام هستي يک قداست دارد. مسلمان قداست بالاتري دارند. مؤمن واقعي قداست بهتري دارد. امام قداست دارد. پيامبر اکرم(ص) قداست دارد و از همه بالاتر خدا قداست دارد. اين‌ها چه خوب است، من از نظر فن کلاسداري از پايين شروع کنم، اينطور حساب کنم كه در تمام هستي، يک مسلمان، دو مؤمن واقعي، امام، پيامبر، خداوند متعال، اين‌ها همه مقدس است. من درباره مقدسات يک خورده حرف زدم. چون هستي مقدس است ن‌می‌شود آن را هدر داد. ن‌می‌شود آب را بيهوده دور بريزيد. بيهوده شاخه را بشکنيد. بيهوده هوا را آلوده کنيد. يک چيزي که ارزش دارد اين است كه شما در هستي مسئول هستي.
در حديث داريم: «فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ» (نهج‌البلاغه/خطبه 167) نسبت به حيوانات، نسبت به چهارپايان، نسبت به گياهان، مسلمان نسبت به همه چيز مسئول است. شما حق نداري قبر مسلمان را بشکافي «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» (همزه/1) واي به کسي که به يک مسلمان نيش بزند. مسلمان احترام دارد. مسلمان حرفش راست است. اگر گفت: پاک است. بگو: درست است. اگر گفت: شسته‌ام. نبايد گفت: کجا و با چه آبي و چه وقت شسته‌ای؟ همين که گفت: شسته‌ام، بايد گفت: ان شاءالله پاک است. اگر ديديد چيزي دستش است، بايد بگوييد مال خودش است. شايد دزديده باشد. اما بايد بداني كه او مسلمان است، دست مسلمان ارزش است، همين که دستش است، انشاءالله که مالک است. مؤمن واقعي اگر عادل هم باشد، آن ديگر قداست بالاتري دارد، که وقتي او پيشنماز است ما ديگر حرف نمی‌زنیم. وقتي می‌گوید: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعينُ» (فاتحه/5) ما به احترام کلام او ساکت هستيم، به او اقتداء می‌کنیم. به خاطر شهادتش حتي اعدام می‌کنیم. يک کسي سر راه دو تا مؤمن عادل آمد. گفت: ما ديديم که فلاني، فلاني را کشت. فوري قاتل را اعدام می‌کنیم. يعني حرف او از نظر حقوقي ارزش دارد. امام قداستش خيلي بالاتر است. ن‌می‌شود بر نام امام و پيغمبر و نام مقدس خدا، دست بي وضو گذاشت، آقاياني که زنجير طلا گردنشان است يا خانم‌هایي که گردنبند گردنشان است، اگر روي آن«الله» نوشته شده است و به بدن بي وضو برسد، اين گناه است. ن‌می‌شود دست بي وضو بر آن گذاشت، قداست دارد.
2- زمانها و وقت‌های مقدس
زمان مقدس است. در ماه رمضان می‌دانید که اگر کسي شراب بخورد، هشتاد ضربه شلاق بايد بخورد، ولي اگر در ماه رمضان شراب بخورد صد ضربه شلاق دارد. هشتاد تا از آن براي شرابش، بيست تا هم براي اينكه در ماه رمضان است. ماه رمضان، زمان قداست دارد. «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» (قدر/3) «اَلْف» يعني «هزار» شب قدر از هزار ماه بهتر است. اگر هزار ماه تقسيم بر دوازده شود، هشتاد سال و خورده‌ای ‌می‌شود. شب قدر مقدس است. ماه رمضان مقدس است. بسيار حديث داريم که ساعت آخر روز جمعه، ساعت استجابت دعاست. يک وقت به راديو و تلويزيون، پيشنهاد شده بود که چقدر خوب است، روز جمعه که متعلق به امام زمان (عج) است چند دقيقه قبل از غروب، يک مراسم دعايي بگذارند. تمام فرقه‌های اسلامي روايت‌های زيادي نقل کرده‌اند که دعا آخر روز جمعه مستجاب ‌می‌شود. ساعت آخر روز جمعه مقدس است. سحر مقدس است: «وَ بِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ» (ذاريات/18) وقتي خدا تعريف مي‌کند می‌گوید: اين‌ها آدم‌هایي هستند که سحر‌ها استغفار می‌کنند.
پسران يعقوب گفتند: پدر، اشتباه کرديم كه برادرمان يوسف را در چاه انداختيم، معذرت می‌خواهیم. حالا تو پدر پير غصه خوردي، در حق ما دعا کن تا خدا ما را ببخشد. فرمود: «سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ» (يوسف/98) من در آينده دعا خواهم کرد. در آينده، يعني صبر کن تا شب جمعه شود. شب جمعه مقدس است. روز جمعه مقدس است، دوشنبه سحر‌ها مقدس است. بسيار مهم است نماز شب، سحر خوانده شود. پس زمان مقدس است، شب قدر، ماه رمضان، آخر روز جمعه، مقدس است.
3- مكان‌ها و افراد مقدس
مكان هم مقدس است. در مسجد نماز خواندن ثوابش خيلي بيشتر است. در حرم نماز خواندن ثوابش خيلي بيشتر است. بزرگواري عالمي را ديد، که وقتي وارد مسجد ‌می‌شود، می‌ایستد و در مسجد را می‌بوسد و… بعضي چيز‌ها براي ما قداست دارد. يعني در دنيا مقدس است.
به کشور کره رفته بودم. در کشوره کره همه کمونيست هستند، مسلمان آنجا وجود ندارد، شايد ده تا مسلمان هم آنجا نباشد. کره شمالي، يک دوره جنگ داشت، ما براي بازديد به آنجا رفتيم و ديديم يک درخت سوخته آنجا است كه به آن درخت مقدس می‌گویند. مترجمان ما گفتند: اين درخت مقدس است. گفتيم: يعني چه اين درخت مقدس است؟ گفتند: زماني که جنگ بود يک ماشين ماشين سرباز، زير اين درخت ماند. بمباران که شد، اين بمب افتاد روي اين درخت تنومند و سرباز‌ها زير آن بودند، اين درخت سوخت اما اين درخت چون فشار بمب را به خودش خريد، جان سرباز‌ها سالم ماند و ما اين درخت سوخته را چون جان سرباز‌های ما را نجات داده است، اسمش را درخت مقدس گذاشته‌ایم.
پس چون يك چوب فداي نجات انسان‌ها شد، مقدس است. آنوقت پيغمبر و ائمه ما فدا شدند، امام حسين(ع) تکه تکه شد، تا به ما بگويد: زير بار زور نرويد. خوب امام حسين(ع) مقدس نيست؟ آنوقت صدام و حزب بعث بايد گنبد امام حسين را خراب كنند؟ واقعاً سيماي صدام و حزب بعث براي همگان مشخص شد. که بايد گفت خاک آن درخت کمونيست‌ها از اين بعثي‌ها ارزشش بيشتر است. کمونيست‌های کره، همين که ديدند چوبي سوخت، براي نجات چند نفر، اسم آن چوب را چوب مقدس می‌گذارند. فرزند پيغمبر سوخت، خيمه‌هایش سوخت، دل بچه‌هایش سوخت براي اينکه دنيا را از قبول حکومت يزيد آزاد کند. آنوقت حرم مقدسش بعد از هزار و چهار صد سال بايد مورد گلوله قرار بگيرد. ارزش داشت يک عزاي عمومي اعلام کنند و اگر هم نمی‌شد ما در مقابل بي خيالي چوب می‌خوردیم يعني روز قيامت به ما بگويد «وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ» (شعراء/109) من مزد رسالت می‌خواهم، که اهل بيتم را دوست داشته باشيد. حرم اهل بيت من مورد اهانت صداميان قرار گرفت و شما هيچ خم به ابرو نياورديد؟ اگر عزاي عمومي نبود ما شرمنده رسول الله بوديم و حال می‌دانی يا رسول الله بخاطر اين توهيني که شد، ما يک روز عزاي عمومي اعلام کرديم.
در مورد مقدسات در مسئله 140 توضيح المسائل امام می‌فرماید: که اگر تربت امام حسين در چاه دستشويي افتاد، بايد در چاه را قفل کرد و ديگر نبايد رفت و از آن استفاده کرد. همه خاک‌ها خوردنش حرام است، اما خاک قبر حسين البته نه با قاشق و قاشق چايخوري، يک ذره‌ای از خاک به قصد شفاء در يک آب بريزيد، آن خاک قبر به قصد شفاء حلال است. به جز خاک حسين هر خاکي حرام است. نگاه کردن به خاک امام حسين ثواب دارد. در نمازمان گفتند: چند چيز ثواب نماز را زياد می‌کند. از چيز‌هایي که ثواب نماز را زياد می‌کند، يکي اين است که آدم وقت نماز، به مهر کربلا نگاه کند. همراه داشتن مهر، سجده بر مهر، تبرک بر مهر، ثواب نماز را زياد مي‌كند. ما حتي بعضي از علماي درجه يک را سراغ داشتيم، که اين‌ها وقتي نماز مي‌خواندند مهرشان را در عمامه‌شان مي‌گذاشتند، يعني حتي احساس می‌کردند که مهر در جيب باشد، شايد کوتاهي باشد. کربلا و حسين روي آن پرپر شد.
عرض کردم كه اين نفس‌ها هر چه بسوزد اثر خواهد داشت. چند خاطره خدمتتان عرض کنم. صدام خودش را به همه جنايتکار‌های تاريخ رساند و يک زماني وهابي‌ها ريختند در حرم امام حسين(ع) و قبر آن حضرت را خراب کردند و حرم را شکستند. از ضريح امام حسين(ع) قهوه درست کردند در حرم خوردند اسب ه‌ایشان را در حرم رهاکردند. ما بسيار تعجب کرديم که اينقدر اين وهابي‌ها بي‌دين هستند؟ اينقدر قساوت قلب دارند و سنگدل هستند؟ صدام خودش را به وهابي‌ها رساند. صدام خودش را به ابن زياد رساند. قابل تحمل است که انسان بفهمد در کربلا و نجف، اذان ممنوع شده است؟ آدم مي‌تواند بشنود كه در کربلا و نجف کسي حق ندارد لباس روحاني بپوشد؟ آدم مي‌تواند بشنود که با دويست هلي کوپتر به کربلا حمله کردند؟ از هيچ جنايتي کوتاهي نکردند.
ما نمونه‌اش را در حجاج داريم. امام باقر(ع) فرمود: اگر به حجاج مي‌گفتند فلاني کافر است يا زنديق است، بهتر از اين بود که بگوييد فلاني طرفدار اهل بيت است. البته اين‌ها يک خوبي‌هایي دارد. بد نيست يک قصه‌ای بگويم كه در اين تلخي‌ها شيرين است. يک شيريني هم گوش بدهيد. بعد از آن که ما در مکه، چهارصد نفر شهيد داديم. چند نفر از بعضي کشورها، صحنه و مظلوميت ما را ديدند، گفتند: پس به اين دليل است، چون اين‌ها معلم مي‌شوند، حقشان است کتک بخورند. بالاخره اين کتکي که ما بخوريم، چهارنفر آزاد مرد را به فکر مي‌اندازد که اين‌ها چرا کتک مي‌خورند؟ آن‌ها مي‌فهمند، زننده چه کسي است؟ کتک خور چه کسي است؟ و بالاخره آه مظلوم باعث تحرك ‌می‌شود. يک گروه چريکي پيدا شده‌اند و عجيب حالي از اسرائيل مي‌گيرند. تمام گروه‌هایي که در فلسطين و لبنان هستند و همه کشور‌های عرب، اين‌ها به يک نحوي به سازش وادار کردند و به يک نحوي کوتاه آمدند.
البته مدينه هم همينطور بود. حجاج مي‌گفت: منفورترين شهر‌ها نزد من مدينه است. ولي کربلا و نجف حسابش بيشتر است. در سال 1216 و 1221 تا 1333 يکبار ديگر به نجف حمله شد. به هيچ شهري در عراق، مثل نجف و کربلا حمله نشده است. بالاخره چهار جوان هستند كه بگويند: چرا تمام ابرقدرت‌ها با خميني بد بودند؟ چون اسلام خميني، اسلام واقعي است. اسلامي که طاغوت از آن راضي است. معلوم ‌می‌شود که آن اسلام واقعي نيست. آن اسلامي که امام (ره) رهبري آن را بر عهده داشت معلوم ‌می‌شود اسلام واقعي است. خيلي‌ها به سمت امام آمدند و دليلش اين بود که ديديم آمريکا فحش مي‌دهد، برويم ببنيم که اين چه کسي است که اينقدر به او فحش مي‌دهند؟ و ما بايد روي ولايت فقيه تکيه کنيم.
آمريکا صدام را حفظ می‌کند، براي اينکه صدام بهترين خدمت را به آمريکا کرد. آمريکا چه مي‌خواست، ناراحت بود که چرا در بعضي کشور‌ها، مسلمانانشان پول دارند. صدام کاري کرد که کشور حجاز براي اولين دفعه مقروض شد. کشور حجاز خيلي پول داشت، اين حرکتي که صدام کرد، کشور پرپول حجاز را به قرض وادار کرد. کويت شهر شکيلي بود، ناراحت است که چرا شهر مسلمانان بايد شيک باشد. صدام هدف آمريکا را پياده کرد. جوان‌های ايران غيرت داشتند و پرپرشان کرد. عراق را به خاک و خون کشيدند، يعني اگر آمريکا و عراق پشت پرده قرار داد را با آمريکا بسته باشند معلوم ‌می‌شود که همه اين‌ها خيمه شب بازي بوده است. اصلاً جنگي هم با آمريكا در كار نبود. همه آن به خاطر اين بود که بازي در بياورند و تمام کشور‌های اسلامي را تار و مار کنند. اگر پشت پرده اين بود که بود، اگر نبود از اين بهتر ن‌می‌شود که آمريکا به هدفش برسد. و لذا آمريکا، در چهار دسته بايد صدام را حمايت کند: چه کسي بهتر از صدام خواهد توانست مسلمان کشي بکند؟ چه کسي بهتر از صدام خواهد توانست مقدسات اسلامي را بشکند؟ صدام خوب کارگري است. باقي هم شوخي است که نمي‌دانم، ما با صدام قهر هستيم. همه آن‌ها شوخي است. آمريکا در منطقه بهتر از صدام پيدا نمی‌کند.
بياييد حساب کنيم كه در کربلا، يک نفر هم نبود که جنازه امام حسين(ع) را بر دارد. ولي ممکن است يک عده بگويند: امام حسين را مي‌خواهيد بکشيد، بکشيد. اما ديگر چرا اسب روي بدنش مي‌تازيد؟ بالاخره چهار جوان فکر خواهند کرد و خواهد گفت که معلوم ‌می‌شود اين اسلام امام، با اسلام همه مسلمان‌ها فرق می‌کند. آمريکا باقي مسلمان‌ها را قبول دارد. چهل و سه تا راديو به امام فحش مي‌داد. در زمان جنگ همين فحش‌ها باعث شد که يک عده ببينند قصه چيست؟ تا مي‌آمدند ببينند كه چه شده است، طرفدار امام مي‌شدند.
اين نجف و کربلا بمباران ‌می‌شود، اما يک زماني چهار دانشمند، چهار انديشمند، چهار دانشجو، چهار محقق خواهند گفت: چه درون اين کربلا و نجف است كه آخر همه عثماني‌ها کربلا و نجف را مي‌كوبند. وهابي‌ها کربلا و نجف را درهم می‌کوبند يا صدام کربلا و نجف را نابود مي‌كند؟ بالاخره وقتي ببينند يک کسي خيلي مورد حمله است، چند نفر به فکر خواهند افتاد، و بالاخره اسلام کربلا و نجف معلوم خواهد شد. شاه هم وقتي مي‌خواست به قم حمله کند، اول قم را کوبيد. خوب آن چه است که اول قم را می‌کوبد؟ اگر يک کسي آمد قرآن را آتش زد، بالاخره چهار نفر خواهند گفت: كه ببينيم در قرآن چه بود؟ چرا باقي کتاب‌ها را، آتش نزنند. در ميان اين همه کاغذ چطور قرآن را آتش بزنند. اگر قرآن را آتش بزنند، گرچه ما غصه مي‌خوريم که به مقدسات ما توهين شد اما همين قرآن آتش زدن، چهارنفر را به فکر وادار می‌کند، كه بگويند: برويم ببينيم در قرآن چه است؟ اين‌ها در حرکت کلي جهان مؤثر خواهد بود.
انگليس در همين سال 1336، نجف را محاصره کردند، يازده نفر از رجال نجف را به دار آويختند و هشت نفر از علماي نجف را تبعيد کردند. باز در سال 1316 در همان سال، يک شب وارد کربلا شدند، ده هزار نفر را کشتند، وارد خزينه شدند، هر حرمي يک موزه و خزينه‌ای دارد، تمام اموالي که در خزينه بود، غارت كردند. من از تاريخ شيعه نقل می‌کنم، علامه مظفر نوشته است. در سال 1285، کربلا را به توپ بستند. در سال 1344 در اين سال هم باز توهين به مقدسات شد. صد و پنجاه نفر از ياران امام حسين(ع) برمي گشتند. وهابي‌ها آنها را گرفتند و در راه همه را کشتند، در سال 1221، دوباره وهابي‌ها قبرستان بقيع در مدينه را خراب کردند. در اين ماجرا هم صدام به کربلا و نجف حمله می‌کند، مردم از ترسشان فرار می‌کنند و در حرم مي‌روند و به ضريح مي‌چسبند، همينطور که به ضريح چسبيده‌اند مي‌آيند، دست اين‌ها را قطع می‌کنند و در صحن امام حسين خون راه مي‌افتد. کاري که رضا شاه در مسجد گوهرشاد کرد.
رضاشاه براي کشف حجاب، حرم امام رضا و مسجد گوهرشاد را به توپ بست و در مسجد گوهرشاد کنار حرم امام رضا(ع) خون راه افتاد. جمعيت عظيمي را شهيد کردند. هرچه چنگيز و متوکل جنايت کردند، همه را صدام يک جا انجام داد. اعلام کردند، چند تا بمب انداختند. گفتند: الآن همه نجف را مي‌خواهند با خاک يکسان کنند. در بيابان برويد، مردم سر به بيابان گذاشتند، با هلي کوپتر مردم را در بيابان به خون کشيدند. خيلي ظالم بودند. قرآن می‌گوید: حتي به مقدسات و خرافات ديگران ن‌می‌شود توهين کرد. «وَ لا تَسُبُّوا الَّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» (انعام/108) يک کسي بت پرست است. مثلا به غير خدا عقيده دارد، به اعتقادات غير خدا شما حق توهين كردن نداري، نبايد احساساتشان را جريحه دار کني. فحش ندهيد. ما مقدساتمان خيلي برايمان ارزش دارد. در فقه اسلامي داريم، اگر يک کسي مي‌خواهد ادرار کند نبايد رو به کعبه ادار کند. شما کجا، کعبه کجا، هزارها فرسخ فاصله است اما می‌گویند: چون جهت کعبه است، ادرار رو به قبله حرام است، كعبه مقدس است. چرا نبش قبر حرام است؟ توهين به مسلمان است. به هر حال مقدسات ما در فقه زياد است. در رساله مي‌خوانند که اگر کسي دست نجس به قرآن بگذارد، گناه است. اگر کسي وارد مسجد شد و ديد مسجد نجس شده است، حق ندارد نماز بخواند، بايد اول مسجد را تطهير کند و بعد برود نماز بخواند. مسجد مقدس است. داريم وقتي مي‌خواهيد وارد مسجد شويد، اول به ته کفشتان نگاه کنيد، نگاه به کفش بکنيد، بعد وارد شويد. نکند کفشتان آلوده باشد با کفش آلوده وارد مسجد شويد. مسجد مقدس است و اگر کسي مي‌خواهد نماز بخواند، در مسجد نماز بخواند يا در حرم، نمازش در حرم ثواب بيشتري از مسجد دارد.
اين مقدسات از روز اول شکسته شد، از روزي که جبرئيل وقتي مي‌خواست وارد خانه پيغمبر شود، اجازه گرفت مي‌گفت: يا رسول الله من وحي آورده‌ام، اجازه مي‌دهي وارد شوم؟ جبرئيل بدون اجازه وارد نمی‌شد. از همان روز اول در خانه زهرا(س) را شکستند. بحث امشب تلخ است، ولي حديث بخوانم. اگر کسي تلخي مظلوميت اهل بيت و يارانشان را شنيد و آهي کشيد و غصه خورد و لرزيد، «آه» او ثواب «سبحان الله» دارد. مقدسات در اسلام اهميت دارد.
4- ماه‌های حرام
اصلاً شنيده‌اید كه می‌گویند: «الْشْهُرُ الْحُرُمُ» (توبه/5) شهر حرام، يعني ماهي که احترام دارد. بعضي از ماه‌ها احترام دارد. راننده‌ها اين مسئله را شايد شنيده باشند. اگر کسي يک کسي را بکشد، هزار مثقال طلا جريمه‌اش است. اما اگر در ماهه‌ای حرام بکشد، جريمه‌اش اضافه ‌می‌شود. در ماه رجب، محرم، ذي الحجه و ذي القعده در اين چهار ماه اگر راننده‌ای تصادف کرد و به کسي زد و او را کشت. اگر در اين چهارماه باشد، قاضي دادگستري، جريمه‌اش را بيشتر می‌کند، چون ماه حرام است. اينکه می‌گویند: مسجدالحرام، يعني مسجدي که حرام است، يعني جايي که احترام دارد. می‌گویند: فلاني حريم است، يعني احترام دارد. می‌گویند: حرم فلان است. «حرم» يعني احترام. بياييد به حرم برويم، يعني بيا برويم جايي که احترام دارد. تکبيرة الاحرام، الله اکبر و…
چرا می‌گویند تکبيره الأحرام؟ بعني با اين الله اکبر خيلي کارها بر تو حرام شد. يعني در يک وادي ديگر وارد شدي، يعني وارد يک فضايي شدي که هرکاري نمي‌تواني بكني. نمي‌تواني تخمه بشکني و بخندي، الله اکبر يعني يک آدم ديگري شدي، خيلي کارها بر تو حرام شد.
چرا می‌گویند لباس احرام؟ يعني وقتي حاجي آنجا لباس پوشيد، يعني طور ديگري شد و وارد وادي ديگري شد. ما در خيلي کارها احترام داريم. عرض کردم کمونيست‌ها حسابي و کتابي دارند. قبر ناپلئون در فرانسه است و آنجا گنبد و بارگاه دارد. تمام اديان آسماني، و کمونيست‌هایي که عقيده به هيچ ديني ندارند، در عين حال براي قبر احترام قائل هستند. براي قبر (لنين) احترام قائل هستند. ما نمی‌خواهیم كه حزب بعث، مسلمان باشند، می‌خواهیم آدم باشند. امام حسين(ع) به يزيدي‌ها گفت: اصلاً نمی‌خواهم مسلمان باشيد. «يَا شِيعَةَ آلِ أَبِي سُفْيَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ وَ كُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادَ فَكُونُوا أَحْرَاراً فِي دُنْيَاكُمْ» (اللهوف/ص‌119) اگر دين نداريد لااقل آدم باشيد. اصلاً ما نمی‌خواهیم حزب بعث مسلمان باشد.
5- اسلام و دشمنان
من يک فيلمي از صدام ديدم كه قبل از شروع جنگ، صدام قرآن مي‌خواند. قبل از اينکه جنگ آخر را با کشوره‌ای چند مليتي شروع کند. ما در نهضت سوادآموزي ديديم كه صدام قرآن مي‌خواند، قرآن را بوسيد. بيخود نيست که ما مي‌گوييم، بايد فقيه باشد و عادل باشد، چون همه دروغ می‌گویند. روي کره زمين جز امام حتي يک رهبر راستگو وجود نداشت. در کره زمين از دم همه دروغ می‌گویند. يک رهبر نيست كه راست بگويد، همه آن‌ها دروغ می‌گویند. مواظب اين ولايت فقيه باشيد.
اما مي‌ترسند كه اگر صدام را بردارند، حکومت عراق به دست يک فقيه برسد، از بغض اينکه حکومت به ولايت فقيه نرسد، صدام را نگه مي‌دارند که در آنجا کسي مثل مقام معظم رهبري حکومت را به دست نگيرد. از اين معلوم ‌می‌شود ما حق هستيم و هر كجا آمريکا بيشتر ناراحت شد، پيداست آنطرف حقانيتش بيشتر است. چون قرآن می‌گوید: «لِيَغيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ» (فتح/29) هر كجا ديديد کفار دارند مي‌سوزند، پيداست راه شما حق است. راه حق آن است که کفار را بيشتر مي‌سوزاند. حالا شما كه جوان مسلماني هستي، ببين شما چقدر کفار را ناراحت می‌کني.
مثلاً در اعمال حج، حالا ايام حج است، من سفارش می‌کنم حاجي‌ها چند تا کتاب است كه بايد مطالعه کنند. آيت الله رفيعي قزويني، کتاب «حج» دارند كه کتاب خوبي است. آيت الله جوادي آملي كتاب «حج» دارند كه يک مقداري علمي است ولي طلبه‌ها حتماً آنرا مطالعه کنند. مرحوم شهيد بهشتي، كتاب «حج در قرآن» دارند و آقاي ضياء آبادي کتاب «حج برنامه تکامل» دارند كه کتاب خوبي است.
امروز من فهميدم، يکي از روزنامه‌های مهم مملکتي يک ستون را براي حج نوشته است. اگر هر روزنامه‌ای مقاله بنويسد يک طوري باشد كه اين‌ها بدانند فرق بين حج ما و حج ديگران، نماز ما و نماز ديگران در چيست. ما حق هستيم. کربلاي ما حق است، چون بيشتر از جا‌های ديگر به آن حمله شد. حسين ما حق است، چون از همه بيشتر به او حمله شده است. علي ما حق است، چون فرقش شکافته شد. اصلاً راه امام ما حق است، چون کشور‌ها عليه ما بسيج شدند. هرچه بيشتر تار و مار بشويم، نشان دهنده اين است که ما حق هستيم. کربلا و نجف را بايد ببينيم. اسلام کربلا و نجف چه اسلامي است و اسلام امام چه اسلامي است؟
قرآن به ما سلام می‌کند «سَلامٌ عَلى‌ نُوحٍ فِي الْعالَمينَ» (صافات/79)، «سَلامٌ عَلى‌ مُوسى‌ وَ هارُونَ» (صافات/120)، «سَلامٌ عَلى‌ إِبْراهيمَ‌» (صافات/109) ما هم مي‌گوييم سلام ما بر تو باد اي حسين! ‌اي حسيني که تا بودي به خودت تيراندازي کردند، بعد هم وهابي‌ها قبرت را شکستند. حالا هم صدام براي اينکه عقب نماند، آمد و به قبرت تيراندازي کرد. يکي از معاونين صدام، «کامل حسين» فرمانده توپخانه بود. ايشان گفته بود هرکس اولين گلوله را به قبر امام حسين(ع) شليک کند، هزار دينار به او جايزه مي‌دهم. بينيد دوباره تاريخ تکرار ‌می‌شود. ما مي‌توانستيم عزاي عمومي اعلام نکنيم و بي تفاوت باشيم.
خدايا مسلمين را از شر نجات بده و دست ابرقدرت‌ها بخصوص جنايتکار‌ها و آمريکايي‌ها را از کشور‌های اسلامي قطع كن.
خدايا مسلمان‌های ما را از اين دام‌های شيطاني نجات بده. لبنان، فلسطين، افغانستان، تمام مسلماناني که تحت فشار هستند، همه را نجات بده.
خدايا تو را به حق محمد و آل محمد ريشه بعث و ريشه تمام کشور‌هایي را که به اهل حق، اهل بيت، و به ياران و طرفداران اهل بيت، توهين و جسارت می‌کنند، خدايا ريشه آن‌ها را بکن.
خدايا ما را از شر طاغوت نجات دادي، دنيا را از شر طاغوت‌ها نجات بده. به ما رهبري عادل دادي، ظهور رهبر عادل جهان، امام زمان را براي جهانيان نزديک کن. به ملت ايران هوشياري دادي، مسلمان‌ها را از خواب غفلت بيدار کن. به ما وحدتي مرحمت فرمودي،
خدايا اتحاد بين مسلمين حاکم بفرما. امام ما، شهداي ما، روحشان را از ما راضي بگردان. رهبر عزيز انقلاب را به سلامت، موفق، مؤيد، منصور، معزز بدار. کساني که به گردن ما حق دارند، پدر و مادر، علما، شهدا، هر که به گردن ما حق دارد، زنده و مرده‌شان را و روحشان را از ما راضي بگردان. به ما توفيق شناخت اسلام و عمل به اسلام و نشر اسلام را مرحمت بفرما.

«والسلام عليکم و رحمة الله و برکاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=1954

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.