معاد شناسی – 18، زندگی برزخی – 1

موضوع بحث: معاد شناسي – 18، زندگي برزخي – 1
تاريخ: 10/ 1/ 71

بسم الله الرحمن الرحيم

وقت قبل از افطار گفتيم مسائل معاد را مطرح کنيم در بين 25 دقيقه تا 28 دقيقه. چون معاد يک ششم آيات قرآن بيش از هزار آيه راجع به معاد است و توجه به مسائل معاد هم بسيار آدم را مي‌سازد يعني انسان را از غفلت بيرون مي‌آورد. مسائلي را گفتيم. در اين جلسه مسئله زمان بين دنيا و آخرت را مي‌خواهيم مطرح کنيم. دنيا که بعدش معلومه. آخرت هم درباره‌اش صحبت خواهيم کرد يه زماني است بين دنيا و آخرت به نام برزخ.
1- بدن سبك و بدن سنگين
در اينجا بيانمان اين بود که انسان اگر شنيده باشيد گفتيم انسان دو بدن دارد. يک بدن سنگين يک بدن سبک، روايات زيادي داريم بدن اون که هيته بذته که قالبه يه تعبيراتي در روايات هست که ما اين بدني که الان داريم يه بدل مشابه اين بدن داريم اين بدل يه فتوکپي هم داره بعد مثالي که زده شد مثل خواب بود که شما در اين جا مي‌خوابيد در بندرعباس ولي خواب مي‌بينيد در مشهد زيارت مي‌کنيد اين بدن که توي رختخواب بندرعباس اين بدن سنگين اون فتوکپي‌اش تو بندرعباس و بين اون فتوکپي و اصل يه شباهتي است و يک رابطه‌اي هم هست لذا گاهي آدم خواب مي‌بينه در يه شهرستاني کتک مي‌خوره اينها بلند مي‌شه هن هن مي‌کنه. يا اونجا يه مسئله‌اي رو مي‌بينه مي‌خنده اينجا تو رختخواب مي‌خنده يعني بي ربط هم به هم نيست ما دو تا بدن داريم، بدن سبک و بدن سنگين. و اين هم که گفتم سبک و سنگين مثال زدم چون با اين بدن بخواهي بري اون ور کره زمين بايد15 ساعت توي هواپيما باشي تقريباً اما ممکن يه دقيقه چرتت ببره و توي اون يک دقيقه خواب ببيني اون ور دنيا هستي. يعني سبک است در يک دقيقه مي‌ره اون ور دنيا با اين بدن گاهي شنا بلد نيستي با اون بدن شنا مي‌کني با اين بدن نمي‌توني پرواز کني ولي ممکن آدم خواب ببينه با اين بدن تو هوا پرواز مي‌کنه پس او سبک. يه دقيقه اون ور دنيا مي‌ره. پرواز داره شنا داره و بين اون بدن و اين بدن رابطه‌اي است.
2- در برزخ با بدن سبك زندگي مي‌كنيم
در دنيا با همين بدن زندگي مي‌کنيم وقتي مرديم اين بدن مي‌ره تو قبر روح ما از اين بدن مي‌ره تو اون بدن تو همون بدني که تو خواب باهاش مي‌ريم تو اون بدن اگر خوب باشه خوش مي‌گذره، بد باشه بد مي‌گذره تا قيامت، قيامت که شد دو مرتبه اين بدن که در قبر متلاشي شده و پودر شده دوباره ذرّات پخش شده يکجا جمع مي‌شه و باز هم اين بدن سنگين درست مي‌شه اين خلاصه در يک دقيقه، خلاصه‌ي بحث گذشته است که چون مي‌خواهم بحث امروز رو گره بزنم به بحث گذشته بحث گذشته اين بود که ما دو بدن داريم بدن سنگين، بدن سبک. در دنيا زندگي با بدن سنگين در عالم خواب بدن سنگين توي رختخواب حوادث تلخ وشيرين با بدن سبک دوباره که از خواب پا مي‌شيم زندگي با بدن سنگين، حالا در دنيا با بدن سنگين در برزخ با بدن سبک که باز در قيامت با بدن سنگين اين خلاصه‌ي حرف‌ها مسائلي که راجع به برزخ که اگر انسان با اولياي خدا باشه خوش بهش مي‌گذره يا بهش بد مي‌گذره لازم نيست ما هم ببينيم ببين آقا اين درخت رو شما نگاهش کنيد در دل اين درخت آتش. که در يه شرايط شما کبريت زدي اون چه انرژي و حرارت در طول سالها از خورشيد گرفته انبار کرده بعد از يه کبريت اونچه ذخيره کرده به شما پس مي‌ده در درون اين درخت انرژي‌ها و حرارت‌هاي ذخيره شده است و آتش و شما نگاه به درخت که مي‌کني چيزي نمي‌بيني. رختخواب مي‌ذارن مي‌خوابه طرف خيلي رختخواب گرم و نرم و خوب اما اون آقايي که خوابيده بدترين نوع تو خواب شکنجه مي‌شه اما اون که بغلش متوجه نمي‌شه. ممکن بگي آقا ما يه جنايتکاري را دفنش کرديم ولي هيچ خبري نبود لازم نيست ما خبرش را بفهميم. جبرئيل نازل مي‌شد وحي به پيغمبر مي‌آورد اينهايي که دور پيغمبر بودند خبر وحي جبرئيل را نمي‌فهميدند دو تا راديو است يه راديو آنتن ده موج رو مي‌گيره يه آنتن بغلي ممکن هيکلش 5 برابر راديو کوچک باشه راديو تهران هم نگيره گاهي يه راديو کوچک آنتنش مي‌گيره گاهي يه چشم ريز يه چيزي رو مي‌بينه گاهي يه چشم بزرگ نمي‌بينه مسائل، مسائل فقط حسي نيست.
يک ارتباطات معنوي هم هست مادر بچه وقتي خوابيده پهلوي بچه، بچه تا مي‌گويد«او» از خواب مي‌پره در حالي که اگر کاميون از بغل مادر بره بوق بزنه مادر از بوق کاميون بلند نمي‌شه با صداي کوچک بچه بلند مي‌شه اين مسئله فيزيکي نيست و گرنه اگر فيزيکي باشد بريم تو بحث نمي‌دونم برخورد امواج و اين امواج مواج ه، يک بحث فيزيکي درست اما غير از اين امواج يه مسئله معنوي هم هست که مادر به خاطر علاقه معنوي با صداي ظريف بچه بيدار مي‌شه اما با بوق بزرگ کاميون بيدار نمي‌شه. اينها غير از مسئله‌ي فيزيک يه چيز ديگر هم هست همش مسئله‌ي حسي نيست مسئله‌ي برزخ همون عرض کردم در دل درخت آتش است اما ما نمي‌بينيم جبرئيل مي‌ايد ما نمي‌بينيم.
3- در روايات درباره برزخ بسيار است
حالا راجع به برزخ عبادت‌ها اين است. اين متن حديث يعني زندگي در برزخ در بدني است مثل اين بدني که تو دنياست. در جايي ديگر داريم «فِي رَوْضَةٍ كَهَيْئَةِ الْأَجْسَادِ فِي الْجَنَّةِ»(كافي، ج‌3، ص‌245) حالا روايتي که انسان با بدن سبک زندگي مي‌کنه يکي و دو تا و ده تا نيست علامه‌ي مجلسي(ره) 130 تا 2 تا کم يعني 128 يه وقتي قطعنامه‌ي 598 رو اشتباه مي‌کرد مي‌گفت آقا قطعنامه‌ي 600 تا 2 تا کم آره که يادش باشه حالا بگيم 128 يادمون مي‌ره بگيم 130 تا 2 تا کم 128 حديث نقل مي‌کنه که مي‌گه اين حديث‌ها هم. . . . . . همه معتبره راجع به مسئله‌ي برزخ علاوه بر اين که مسئله‌ي زندگي برزخ در قيامت هم هست از همه گذشته يه چيزي را که بوعلي سينا به ما سفارش کرده يه چيزي رو که ممکن درست باشه يه گوينده‌ي راستگويي گفت آدم لجباز اگر نباشد بايد قبول کنه ما بسياري از اطلاعاتمون را از اخبار مي‌گيريم مي‌گن آقا هواي فلان جا چند درجه رو صفر يا زير صفر اگر يه گوينده راستگويي بگه ما ديگه قبول مي‌کنيم. گوينده‌اي مثل خداوند و پيغمبر اين هم نه 10 تا و 20 تا و 100 تا 120 تا حدود 130 حديث در يه کتاب، که ممکن در کتابهاي ديگه هم باشه اون وقت چه گوينده¬اي، کافي شيخ طوسي خيلي مهمه شيخ مفيد که از خبرهاي خوشي که ما شنيديم اين است که براي شيخ مفيد مي‌خواهند هزارمين سالش رو بررسي کنند چون شيخ 200 تا کتاب داره تو تمام کتابخانه‌هاي دنيا 48 تاش بيشتر پيدا نشده. 152 کتاباشون گم شده ما يه ذخايري داشتيم به خاطر نفهمي بعضي‌ها يا بي تجربگي بعضي‌ها يا غفلت بعضي‌ها آثار و عتيقه‌هاي علمي ما از دستمون رفت و گاهي وقت‌ها شده بود کتاب‌هاي خطي ما را حتي يهوديها مي‌خريدند و در کتابخانه هاشون نگاه مي‌داشتند و خود ما شيعه‌ها نداشتيم ما نسبت به مسائل علمي قصه را خيلي سبک مي‌گيريم 200 تا کتاب شيخ مفيد داشته چهل هشت تاشو تو تمام کتابخانه‌هاي خطي گشتند 48 تاشوپيدا کردند هزاره‌اي براي ايشون مي‌گيرند جلسه مهمي ان شاالله خواهد بود حوزه‌ي علميه قم برنامه‌اش را ريخته زير نظر مقام معظم رهبري خوب شيخ مفيد، طوسي، علامه حلّي مسئله از نظر ما قطعي است. خوشبختانه مسئله‌ي برزخ شيعه و سنّي هم نداره شيعه و سنّي اين مسئله را پذيرفته و رواياتي هم داريم اگر کسي انکار کنه معراج را يا شفاعت را يا مسئله‌ي برزخ و مسئله‌ي قبر را اين از ما نيست.
4- كيفيت زندگي در عالم برزخ
حالا در برزخ چه خبر است؟ وقتي انسان از دنيا رفت چيزهايي ازش مي‌پرسند. 1- مي‌پرسند که خط سياسي چه جوري بود. با پرچم کي سينه مي‌زدي رهبري کي رو قبول داشتي رهبرت آسماني بود يا طاغوت؟ ولايت علي داشتي يا نداشتي؟ سئوال مي‌کنند از عمر چه کردي؟ سئوال مي‌کنند از درآمد. سئوال مي‌کنند از مصرف يه سئوالاتي در برزخ از همون بدن سبک مي‌شه منتها از همه‌ي مردم نمي‌شه از خوبهاي خوبها و از بدهاي بدها باقي مردم همون بايگاني مي‌شوند تا روز قيامت حساب برزخ باقي مردم خبري نيست خيلي اوني که برزخشون برزخ خوب خوبان و بد بدها افرادي که جزاشون خوبه قرآن مي‌گه «فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعيمٍ» (واقعه/89) که امام صادق(ع) فرموده روح و ريحان مال برزخ، جنت نعيم مال قيامت «وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَميمٍ وَ تَصْلِيَةُ جَحيمٍ» (واقعه/94-92) و اما اگر از مکذبين اهل تکذيب و کافر باشه «فَنُزُلٌ مِنْ حَميمٍ» امام مي‌گه برزخ «وَ تَصْلِيَةُ جَحيمٍ» مال قيامت هستند به هر حال روايت داريم برزخ براي مؤمن باغي گشاده مي‌شه در همون عالم خودش نه يعني در قبرو وا کني به باغ وا مي‌شه قبر همينه عرض کردم تو رختخواب هم خود همينه که خوابيده خود اين مي‌دونه که توي خواب چه زندگي شيريني داره يا چه زندگي تلخي داره در قبر شما چيزي نمي‌بيني، اما در اون زندگي، توي درخت شما آتش نمي‌بيني اما کارشناس مي‌دونه چقدر حرارت، نيرو و انرژي تو تن اين درخت هست شما نگاهش مي‌کني چيزي نمي‌بيني ما نگاه مي‌کنيم صدا نمي‌بينيم اما علم مي‌گه که اين آنتن چند تا موج رو مي‌تونه بگيره.
روايت داريم براي آدم‌هاي مؤمن زندگي پس از مرگ و باغ و بستان بسيار خوبي است حتي جاي بهشتش را بهش نشان مي‌دهند و افراد جهنم هم صبح و غروب روزي 2 مرتبه شکنجه‌ي ويژه‌اي براي اينها داده مي‌شه علاوه بر ترس و دلهره‌اي که از حساب و کتاب قيامت داره خدا به حق محمد(ص) و آل محمد(ص) به ما توفيق بده جوري زندگي کنيم که برزخمون و قيامتمون شاد باشه.
5- برخي از مؤمنين در عالم برزخ شكنجه مي‌شوند
اما حالا قصه براتون بگم يه حديث براتون بخونم حديث ناب چه مسائلي باعث مي‌شه که قيامت در برزخ آدم خوش باشه يا بد باشه. خوب روايت داريم اگر کسي افرادي هستند مؤمن در برزخ مي‌گن شما بايد شلاق بخوري مي‌گه آقا من ايمان داشتم به خدا، به پيغمبر بالاخره خيلي که التماس دعا مي‌کنند مي‌گن چاره‌اي نيست مي‌گه شما يه روز نمازت رو سبک شمردي حديث داريم کسي که نسبت به نماز نمازش را سبک شمرده در برزخ شکنجه مي‌شه اين مال برزخ و معنويت. برزخ و بهداشت حديث داريم کساني که نسبت به نجاست و بول لا ابالي هستند، ترشح شد شد، ورپاش شد شد، اگر کسي نسبت به مسائل بهداشت لاابالي است اگر ايستاده ادرار مي‌کنه. ادرارش مي‌ريزه به لباسهايش، باکش نيست افراد لاابالي در مسئله‌ي بهداشت هم شکنجه مي‌شوند. افرادي که در زن داري و همسرداري اينها کوتاه مي‌آيند.
شخصي بود به نام سعد يکي از ياران خوب پيغمبر بود همين که از دنيا رفت يکمرتبه ديدند پيغمبر پابرهنه دويد تشيع جنازه، جنازه را گرفت روي دوشش يا رسول الله. عبا، عبا نمي‌خواهم، عمّامه کفش نمي‌خواهم. پيغمبر ما سربرهنه، پاي برهنه عقب جنازه، جنازه رو حمل کرد و خودش هم ايستاد تا جنازه را شستند و خودش هم رفت تو قبر، جنازه را دفن کرد. بعد وقتي خشت‌ها را به هم مي‌چيد خيلي محکم مي‌چيد گفتند خيلي معطّل مي‌شوي حضرت فرمود که مي‌دونم که اين بدن مي‌پوسه اما خدا دوست داره يک کسي که کار مي‌کنه سرهم بندي نکنه خوب کار کنه. بعد مادر اين سعد گفت خوشا بحال اين پسرم پسري داشتم به قدري خوب بود که پيغمبر آمد تشييع جنازه‌اش معلوم مي‌شه بهشت بر تو واجب است. پيغمبر گفت نه مادر زود عجله نکن نگو بهشت مال کي جهنم مال کي پسر تو خيلي مؤمن بود اما توي خانه خانمش را اذيت مي‌کرد بنابراين الان که من آمدم بيرون يک فشار قبري ديد به خاطر بداخلاقي به خانواده.
از اين حديث هم ما چند تا نکته مي‌تونيم استفاده کنيم يکي مسئله‌ي کارگرها، بنّاها. بنّا خانه را مي‌سازد يکسال نشده خراب مي‌شه آبش چکه مي‌کنه. نمي‌دونم. آدم غصّه مي‌خوره که مثلاً بگويند اين کشورهاي کافر خونه هاشون 200 سال 300 سال سالمه و بناي مسلمان، کارگر مسلمان چرا به ما بگويند کشورهايي که کافرند جنس‌شان خوب است آکبند و سالم اما ما که مي‌ريم نعلبکي بخريم هر يکي را بايد پشت و پيش‌اش رو ببينم که چون هر کدومي يک شکلي است سرهم بندي کردن پيغمبر فرمود خدا دوست داره يه کسي يه کاري مي‌کنه خوب انجام بده. مسئله همسرداري در اسلام خيلي مهمه اين همسرداري مال زندگي نيست کسي که بد همسرداري يا شوهرداري مي‌کنه تا برزخ ترکش داره، ترکشش تا برزخ هست خوب همسر داشتن مسئله اين است که اين مادر مکتبي بود زن چقدر مي‌تونه رشد کنه زن به قدري رشد کرده که در عزاي بچه‌اش گريه نمي‌کند مي‌گه درسته تو مردي من داغت رو ديدم اما خوشحالم که رسول اکرم آمد تشييع جنازه‌ي تو يعني آنقدر فرهنگ و عشق به پيغمبر بالاست که عشق به رسول الله باعث مي‌شه داغ بچه رو فروکش کنه يعني از اين حديث يک کارگر خوب کار بکنه هست نقش زندگي دنيوي در برزخ هست بزرگان تشييع جنازه‌ي افراد بيايند هست ضمناً پيغمبر فرمود علّتي که من پا برهنه آمدم و سر برهنه علتش اينه که فرشته‌ها از آسمون و زمين آمدند يعني مؤمن مي‌تونه، آنتنش، روح ايمانش مي‌تونه فرشته رو به زمين بکشه پايين اين که فرشته نازل مي‌شد اين مربوط به ايمان، ايمان اگر قوي شد مي‌تونه کمالات را جذب کنه. توجه به خدا يک امدادي توجه به شيطان يک امدادي رفيق خوب يک خوراک به شما مي‌دهد رفيق فاسد يک خوراک به شما مي‌دهد.
6- عذاب قبر به خاطر غيبت
حالا روايتي داريم يک سوم عذاب قبر به خاطر غيبت کساني که غيبت مي‌کنند و غيبت مي‌شوند يک سوم زندگي برزخي که دارند زندگي برزخي هم زندگي بسيار طولاني است قرن‌ها، ده‌ها قرن انسان در قبر شکنجه مي‌بينه به خاطر غيبت حالا سئوال. حالا ما يک دقيقه غيبت کرديم حالا چرا به خاطر يه دقيقه غيبت يه عمري بايد عذاب بکشيم به خاطر اينکه عمري جون کنده بود آبرو درست کرده بود شما نگو آقا ما يه دقيقه غيبت کرديم چرا به خاطر يه دقيقه اين همه عذاب يه دقيقه نبود بنده قرائتي 47 ساله زحمت کشيدم آبرو درست کردم شما راحت با يک دقيقه 47 سال آبروي منو مي‌بري مانعي نداره 47 سال عقوبت بکشي چون يه دقيقه نيست يه کسي که يه بمب مي‌گذاره يه جارو منفجر مي‌کنه نبايد بگه آقا من يه دقيقه بمب گذاشتم بله يه دقيقه بمب گذاشتي اما يه چيزي را که ده سال ساختن خراب کردي پس بايد 10 سال بري زندان نه يک دقيقه پس بگو يه دقيقه بمب گذاشتم يه دقيقه برم زندان.
اگر کسي برق رو خاموش کرد فرار کرد وقتي گرفتنش يه سيلي بهش نمي‌زنند مي‌گن وايستا ببينم برق رو که خاموش کردي دو نفر از پله افتادند مال تو 16 تا کفش گم شد مال تو آتيش قليان قالي را سوزاند مال تو يعني نگهش مي‌دادند همه‌ي عوارض تاريکي هم پاي اون حساب مي‌کنند ديدي بانک چيکار مي‌کنه هم سودش رو هم بهره‌اش رو هم تأخيرش رو هم رو روي هم مي‌کشه يه جا مي‌گويد «نکتب ما قدموا و آثارهم» (يس/12) حديث داريم اگر کسي غيبت بکند يک سوم عذاب قبر مال.
7- عذاب به خاطر بي‌تفاوتي در برزخ
باز حديث داريم که مي‌گويند که در برزخ مؤمن رو شکنجه مي‌کنند مي‌گويند به خاطر اينکه از کنار ضعيفي گذشتي اون رو ياري نکردي آدم‌هاي بي خيال. ما که همه‌ي بچه‌هايمان امسال لباس عيد دارن پيش پدر اون که نداره ما که در افطار سر سفره‌مان چند رقم پيش اون که سفرش خاليه ما که رد شديم آخه بابا اين سنگ وسط جاده بردار ما که ننداختيم بابا بردار برعکس داريم که افرادي را در برزخ دارند شکنجه مي‌کنند شکنجه برداشته مي‌شه مي‌گويند به خاطر اينکه پسري داشتي پسرت کار خير کرد حديث هست. بنده دارم رد مي‌شوم تو جاده سنگي رو مي‌بينيم مي‌ترسم اين سنگ بخوره به يه لاستيکي بترکه چاهي يه بچه‌اي مي‌افته توش مي‌روم در چاه را مي‌بندم مشکل رو از جلوي راه مردم برمي دارم اگر پدر من در عالم برزخ تحت فشار باشه به خاطر عمل خير پسر فشار قبر روي بابا و ننه‌اش کم مي‌شه کما اينکه داريم که اگر که کسي بچه‌ي نماز خوان تربيت کنه به خاطر الله اکبر و بسم الله که پسرش ياد مي‌گيره خوشا به حال آنهايي که بچه هاشون آدم‌هاي مصلحي هستند.
ميان بره‌ها الاغ هم وايستاده يه سيخ ور مي‌داره مي‌کوبه بابا چي کارش داري! ذاتش شَرِ، وقتي هم داره مي‌ره‌ها يه پاشنه کفش دست مي‌گيره همين طور که مي‌ره خونه همين طور به ديوار خونه‌ي مردم مي‌کشه و مي‌ره آقا چيکار داري. اصلاً ذاتش نمي‌تونه ببينه يه ديوار قشنگ اگر يه ديوار قشنگ ديد با زغال بر مي‌داره با يه خط بدي يه شعار مي‌نويسه گرچه خوبه ولي شعار خوب با اين خط بد ضايع است. ما تبليغ هم مي‌کنيم بايد تبليغ خوب بکنيم ما 124 هزار پيغمبر داشتيم يکي‌شان کچل نبود آخه پيغمبر هم آدم بايد خوشش بيايد نگاهش مي‌کنه گاهي وقت‌ها هم مي‌نويسه خوب فقط حزب الله منتها مرده شور اين خطت را ببرد که ديوار خونه مردم رو خراب کردي حزب فقط حزب الله والا حزب فقط حزب الله اما نه با اين خط تو روي ديوار خوب اين حساب بايد بشه.
حديث داريم افرادي که مشکلي را مي‌بينند اما بي خيال از کنارش رد مي‌شوند اينها در برزخ گيرند پس ببينيد برزخ به چند تا چيز بنده الله اکبر مراعات بهداشت رو نمي‌کني بول ترشح مي‌کنه بي خيالي برزخ آبرو رو مي‌ريزي برزخ همسرداري، برزخ نماز سبک شمرده.
8- برزخ كساني كه كار خير انجام مي‌دهند
برزخ برعکسش داريم در برزخ قيافه‌هاي نوراني رو آدم مي‌بينه مي‌گه شما کي هستي مي‌گن ما مونس تو هستيم تو تنها نيستي من نمازت هستم به اين قيافه در آمده‌ام من روزه‌ي تو هستم چون هر چيزي مثلاً در عالم خواب داريم اگر کسي خواب ببينه داره توي استخر شنا مي‌کنه يعني باسواد مي‌شه يعني آب در عالم خواب معنايش معناي علم يا مثلاً مي‌گويند خونريزي معنايش در عالم خواب چيه چون هر چيزي با خودش يه دنيايي داره، در دنياي خواب اصطلاح‌ها فرق مي‌کند در عالم برزخ قيافه‌هاي نوراني هست مي‌گه من نمازت هستم من نمي‌دونم کمک به محرومين‌ات هستم من چي‌ام يعني آدم‌هايي که کار خيرمي کنند برزخشون دنياي صفاست گرچه شما نگاه مي‌کني تو قبرش گذاشتنش و تنهاست ولي به خاطر اعمال صالحش خيلي خوبه و از لطف‌هايي که خدا به آدم مي‌کنه اينکه آدم شب جمعه از دنيا بره.
9- خوب زندگي كردن و خوب مردن
اگر کسي شب جمعه يا روز جمعه از دنيا بره اين هم خوبه اصلاً خوب مردن خيلي هنر است. قرآن داريم حضرت به بچه هايش مي‌گفت «فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (بقره/132) سعي کنيد خوب بميريد. خوب مردن خوبه اگر بناست آدم بميره چرا خر لگدش بزنه بميره، چرا زير تريلي بميره اگر بناست خون من ريخته بشه چرا مي‌گفت همه را برق مي‌گيره ما را چراغ موشي اگر بناست آدم برود خوب مردن مهمّه و لذا «تَوَفَّني‌ مُسْلِماً» (يوسف/101) چقدر آيه داريم «وَ تَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ» (آل عمران/193)، «تَوَفَّنا مُسْلِمينَ» (اعراف/126)، اصلا خوب زندگي کردن و خوب مردن و همه‌ي خوبي‌ها در نتيجه‌ي اينه که آدم خطش درست باشه دنبال چي مي‌روم، چه آرزويي دارم، آرزوت چيه، انتخاب همسر چه جوريه؟ خواستگار که مي‌آيد سراغش چه جوري داماد را گزينش مي‌کني؟ و الا مدرک چيه؟ خونه چيه؟ حقوق چيه؟ يا جبهه رفته؟ نماز مي‌خونه يا نه؟ اخلاق و دينش چه جوره؟ يا ژست و پزش چه جوره؟ در انتخاب همسر انتخاب رهبر در انتخاب شغل، اين شغل مقدس است يا نامقدس. آخه گاهي وقتها مي‌گويد آقا من درآمدم خوبه چيه؟ من سيگار مي‌آرم وضعم خوبه، آخه سيگار شغل. تقسيم دود داري اينم شد شغل. گاهي آدم معلّمه. تقسيم علم به مغزهاي نسل نو يک وقت علم به مغز نسل نو صادر ميکنه يه وقت دود داري پس قداست شغل هم يه چيزيه همش که پول نيست که انتخابات در اين جا خيلي مهمّه. انتخاب شغل، انتخاب رفيق، انتخاب فيلم، گاهي آدم يه ويدئو مي‌آره بحث‌هاي علمي رو ازش استفاده مي‌کنه در دنيا از ويدئو استفاده‌ي علمي مي‌کنه ما هم در ايران بچه هامون که ويدئو مي‌آرند استفاده سکسي مي‌کنند يعني ديدن فيلم رو باعث رشد خودش قرار نمي‌ده باعث سقوط خودش قرار مي‌ده خوشا به حال کسي که بداند چه جوري زندگي کند
. خوب زندگي کردن و همين که مي‌گويند «اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ» (فاتحه/6) خدايا راه مستقيم خط رو گم نکنه. و اين طور هم مي‌شه که شما راه مستقيم باشه تا آخر راه مستقيم باشه ممکن است تا آخر را مستقيم باشه ولي وسط راه خط رو گم کني گاهي ممکن قرائتي خطش رو گم کنه عوضش يه قا. . . . بگه بره تو، مثلاً فرض کنيد يه سري مسائل سياسي و خط بازي و هيچي زنده باد، مرده باد راه بندازه، يه چيزي راه بندازه. يه وقت مي‌گي آقا تو مرضي داشتي آزاري داشتي، کمبودي داشتي، عقده‌اي داشتي، چه مرضت بود گاهي افراد خطشون رو گم مي‌کنند واعظ، روحاني، دکتر، مهندس، عرض کنم به حضور جنابعالي که معلم. معلم خطش رو يه بار گم مي‌کنه حالا يه وقت درس مي‌ده کمبود داره روزي دو ساعت هم خارج کار مي‌کنه خوب اين خوبه چون مي‌گه حقوقش کمه بيرون هم کار مي‌کنه اين خوبه اصلاً گاهي وقت‌ها تعليم نسل نو را رها مي‌کند منشي يه مدير عامل مي‌شه که تقسيم پتو فلان کار کنه يعني تقسيم علم را جابه جاي تقسيم پتو مي‌کنه اين باخته.
خدا کنه به حق محمد و ال محمد يادمون نره نرخمون چيه خريدار ما کيه خدا به بهشت مي‌خره مردم به چي مي‌خرن خط رو گم نکنيم و جوري زندگي کنيم که برزخ و قيامتمون سرافراز باشيم.

«والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=2014

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.