حجاب و پوشش در اسلام‏

بسم الله الرحمن الرحیم‏
 الهی انطقنی بالهدی  و الهمنی التقوی‏

 چون در ایام سوگواری حضرت زهراعلیها السلام این بحث پخش می‏شود، من یک مقدار راجع به حجاب، بدحجابی، خوش‏حجابی و دلیلش، چرا آنهایی که حجاب دارند، چرا حجاب دارند؟ آنهایی که حجابشان خوب نیست، چرا حجابشان خوب نیست؟ یک مقدار مسائل را می‏خواهم راجع به این صحبت کنم. بعد هم یک نامه به خانم‏ها نوشتم چند سال پیش، این نامه در تیراژ بالای میلیون چاپ شد. حالا آن نامه را دیشب نگاه می‏کردم توی یادداشتهایم دیدم نامه خوبیه، گفتم این نامه را در تلویزیون هم بخوانم؛ پس موضوع بحثمان مساله توجه به پوشش، بی‏توجهی به پوشش. کسانی که وضع حجابشان کم‏رنگ است، اول این را به شما بگویم فکر نکنید که حالا کسی اگر فُکل بود خدای ناکرده این بی‏عفّتیه یا ناپاکه یا بی‏دینه یا… این لقب‏ها هیچکدام در شأن ایشان نیست. بسیاری از زنانی داریم، دخترانی داریم که با این که مثلاً موهای سرشان پیداست، اما تقوا دارند. حالا این کارشان مثال مثلاً فرض کنید که مردهایی که ریششان را می‏تراشند، نه می‏شود می‏گفت خیل وقتها نماز شب هم می‏خواند، مکه هم می‏رود همه عباداتش را انجام می‏دهد، حالا اصلاح صورتش آنطور که اسلام می‏خواهد نیست. اگر یک دختری یک خانمی فوکلی است یک وقت نسبت بی‏دینی هرزگی، لاابالی، این کلمات زشت را اگر بگوییم…گفتن این کلمات زشت گناهش بیش از کار او است مواظب باشید که شأن افراد حفظ باشد.
اقسام زنانی که پوشش کامل ندارند
این جلسه هم من تقاضا می‏کنم همه خواهرها و برادرها چه آنهایی که حجابشان نمره بیست است، چه آنهایی که حجابشان نمره ده است،شانزده است،دوازده است، همه باهم این بحث را گوش بدهیم. اگر حرفی زدم که واقعاً با عقلتان جور درآمد، وجداناً پذیرفتید حتی اگر مسلمان هم نباشیم حتی خواهرهایی که… بعضی همه خواهرها گوش بدهند اگر زنانی بودند که مسلمان هم نیستند جزو اقلیت‏های مذهبی هستند این بحث بحثی است که آنها را هم راضی می‏کند. افرادیکه حجابشان کم‏رنگ من نوشتم (دلیل دارد یعنی به یکی از این) دلیل وضع حجابشان خوب نیست:
 1-گاهی یا فکر می‏کند عیبی ندارد؛ مثل کسی که غذایی می‏خورد فکر می‏کند غذا سالمه یا… حالا مثلاً می‏گوید چِشه بعضی این‏طورند، بعضی‏ها نمی‏دانند که اینکار عواقبش چیه، مثل یک کسی که مثلاً بادام را با دندانش می‏شکند. این الان نمی‏داند آن یک کسی بگوید آقا این فشاری که دندان مال بادام شکستن نیست؛ مال پسته و فندق شکستن نیست؛ فشاری که می‏آید دندان تَرَک بر می‏دارد بعد غذا می‏رود لاش بعد این غذا دندان کرم خوردگی دارد، پوسیدگی سیاه می‏شود، بعد باید بدهی پر کنی چقدر وقتت را می‏گیرد. چقدر پولت را می‏گیرد. آن مواردی که باهش (با آن) پُر می‏کنی باید از خارج بیاید. این همین کار شماها را وابسته به خارج می‏کند تو فکر نکن یک فندق شکستن فندقی که امروز می‏شکنی چند سال بعد وابسته می‏شوی که دلار برود خارج، فلان مواد بیاید، یعنی کار ساده نیست خروج دلار است وابستگی به غرب و شرق است. اتلاف وقت است درد می‏کشی خواسته باشی این را بتراشند، جایش را پر کنند، ولی خوب این است ناآگاهانه همین‏طور می‏گوید بابا دندانم سالم است تق می‏شکند.
برخی آثار شوم بدحجابی را نمی‏دانند
 گاهی افراد عوارض را نمی‏دانند که خانم با این وضعی که آمدی بیرون چه کارهایی می‏شود کرد چه خطراتی دارد حالا من خطراتش را می‏گویم پس بعضی‏ها فکر می‏کنند عیبی ندارد آثار شوم را نمی‏دانند. بعضی‏ها یک کمبودی دارند، می‏خواهند خودشان را مطرح کنند.
خودنمایی، از عوامل بدحجابی
 امام کاظم‏علیه السلام فرمود: افرادی که در قیافه – البته مال زنها نیست ها! – مردها هم همین طورند حتی مسجدی‏ها، مثلاً بیخودی یک عطسه‏ای می‏کند که با همه عطسه‏ها فرق می‏کند. خوب مریضی خوب مثل باقی‏ها عطسه کن آ… یک جوری آمین می‏گوید که با همه آمین‏ها… امام کاظم‏علیه السلام فرمود: هر کسی دست به یک حرکتی می‏زند استثنایی، این پیداست یک مشکل روحی دارد، عقده‏ای است، می‏خواهد با این حرکت خودش را توی جامعه مطرح کند کمبود دارد حالا کمبود با بند کفش است، فُکل دارد با عمامه با ریشه با بلند کردن چرخ موتور است با سوت است با عطسه با آمینی با هر چی.
 گاهی وقتها روی هوی و هوس است خوشش می‏آید می‏گوید ببین من می‏دانم فساد دارد ولی حالا دوست دارم هوس. پس بعضی عقده است، بعضی هوسه، بعضی جهله، خبر از… یعنی جاهل است نمی‏داند عوارض‏اش را. بعضی می‏گوید که خواهی نشوی رسوا… چون دوخ…دوستانش این رقمی باشد. بعضی‏ها خانوادگی است چون مادرش این رقمیه این هم این رقمی تربیت شده، بعضی‏ها می‏خواهند با نظام درافتند می‏گویند حالا که نظام طرفدار حجاب است ما برای مخالفت با نظام این کار را می‏کنیم یعنی مثلاً هدف سیاسی دارند بعضی‏ها به خاطر تبلیغات سوءی که شده هر چه هست زیر سر چادری‏هاست هر چه هست… یعنی یک جوری تبلیغات می‏کنند که…
ارائه الگوهای نامناسب از بانوان چادری
توی فیلم‏ها حتی یک زن مجرم را به صورت چادری نشان می‏دهند آنوقت آن زن چادر را مثلاً یک زن خیلی… تبلیغات می‏کنند و حال آنکه الان برگشته الان خانم‏های محجب این که فوق تخصص پزشکی هستند فوق… خانم‏های با کمالی که استاد دانشگاه هستند این الان الحمد لله برگشته خیل از د… دخترهای بی چیز… خبری هم بجای ایشان است فوق‏اش دیپلم فوق، فوق‏اش فوق دیپلم یا لیسانس دارد آنهایی که فوق تخصص دارند خیلی کمالاته لباسشان کلاس‏اش بالاتره ولی خوب یک تبلیغات سوءی شد فکر می‏کند که مثلاً بی‏حجابی ترقی است فکر می‏کند روشنفکریه یک کسی یک انگشتر یک میلیون و نیمی دست کرده بود دوستانش بهش گفتند آخر چرا؟ گفت من با این جذب می‏کنم مردم را گفتند خوب این ضد قرآن است قرآن می‏گوید: «ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم» با حرف حکیمانه با موعظه دلسوزانه مردم را جذب کن تو می‏خواهی با انگشترت… این رقم جذب جذب تفکر معاویه است که می‏گفت معاویه بود که می‏گفت من با کاخم مردم را جذب می‏کنم علی بن ابیطالب علیه السلام با زهدش مردم را جذب کرد.
 بعضی‏ها هم عرض کنم به حضور جنابعالی که فکر می‏کند که خوب حالا من این گناه را می‏کنم می‏گوید بابا حالا مگر چادری‏ها با حجابها مگر غیبت نمی‏کنند بگذار آنها آن غیبت را بکنند من هم او آن گناه را می کند ما هم این گناه را بکنیم حالا شما فکر می‏کنید که حالا همه گناهان همین فُکل من است خیلی از اینها چادرهای گناهشان، گناهانشان از گناه فُکل من بیشتره فکر می‏کند حالا یک گناه ساده است که… اجمالا اینها دلایل چیزه یکبار دیگر می‏گویم یا بی‏خبریه می‏گوید عیبی ندارد… و جهله یا روانیه، عقده‏ایه یا نفسانیه میل هوی و هوس است یا اجتماعیه دوستانش بدحجابند نمی‏خواهند با حجاب بشود یا خانوادگیه مادرش این طوره این هم این طور شده یا سیاسیه می‏خواهد با این رقمش با نظام در افتد یا تبلیغاتیه تبلیغات سوءی کردند یا وهمی است و هم خیال گرفتدش که مثلاً این رقم لباس علامت روشنفکریه اینها دلایل اینکه عده‏ای توی جامعه ما… ولی اینها هیچکدام دلیل را این که حالا مثلاً ما بگوییم اینها بی‏دین‏اند خدا نکرده نه بی عفت‏اند نه اینها این حرفها نیست حالا.
 عرض کنم به حضور شما که من یک نامه ای برایتان بخوانم بعد هم مفاسد خطرات این را برایتان بگویم این نامه را عرض کنم من چند سال پیش نوشتم ولی دیشب توی یادداشت‏هایم دیدم گفتم بخوانم چون به هر حال ما که امکان تکثیر نداریم.
غفلت از ارزش خود، زمینه خودنمایی
 بسم الله الرحمن الرحیم این به خانم خطاب به همه دخترها و همه و همه و همه و همه رقم دخترهایی که توی خیابانها هستند چون دامنه مطالعات و مقدار تحصیلات شما را نمی‏دانم از همه استدلالهای فنی، عملی دوری می‏کنم بی‏مقدمه حرفم را شروع می‏کنم خیلی هم با شما بیگانه نیستم 24 سال است شب‏های جمعه در تلویزیون در خانه شما هستم حرف را شروع می‏کنم بزرگترین خطر برای انسان غفلتاست غفلت از خدا غفلت از معاد از جوانی غفلت از استعدادها غفلت از ارزشها از کرامتها، غفلت از دوستان جامعه غفلت از محرومین، غفلت از توطئه‏ها بزرگترین خطر برای انسان این است که غافل باشد هر چیز و هر کس ما را غافل کن ما را به خطر نزدیک کرده و هر کس ما را هشدار بدهد و از غفلت بیرون بیاورد آن دوست واقعی ماست.
 دوست ما خداوند است که به ما هستی داد و هستی را… و به عقل، فکر، داد ما را هدایت کرد قدرت تشخیص و انتخاب داد طبیعت را تسخیر ما کرد و همان است که کار نیکوی ما را چند برابر می‏خرد که یک عبادت را ده برابر پاداش می‏دهد ولی گناه را یکی به یکی ثواب را یکی به ده تا دوست دوم ما پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم عزیز است که با بوسیدن دست دخترش فاطمه زهرا علیها السلام در عصری که دختران را زنده توی گور می‏کردند به زنان مقام داد برای زنان حق مالکیت، حق رای دادن، حق تحصیل، حق انتخاب همسر، حق نظارت بر همه امور حق امر به معروف و نهی از منکر قرار داد و زن را مثل مرد برای رسیدن به همه کمالات شایسته دانست این هم دوست دوم دوست اول خدا دوست دوم پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم دوست سوم ما رزمندگان و شهدایی هستند که با قبول جراحت، اسارت، شهادت، بی‏خوابی‏ها در مرزها، جاده‏ها، شهرها و روستاها، کشور را امن ساختند تا من و شما هر شب در منزل به راحتی استراحت کنیم دشمن ما کیست؟ اینها دوستان ما بودند.
برهنگی، نتیجه اولین گناه بشر
 دشمن ما شیطان است که با وسوسه خود آدم و حوا را فریب داد و آنان را به کاری وادار کرد که موجب کنار رفتن پوشش بهشتی آنان گردید آری برهنگی اولین برنامه شیطان و اولین نتیجه عصیان انسان بود که آدم و حوا خدا گفت این غذا را نخور خورد یک مرتبه لباسهایش ریخت برهنگی سیلی الهی است که اولین سیلی را آدم و حوا خورد.
 دشمن ما تفکری است که زن را برای هوس‏بازی، تفنن کامیابی می‏خواهد عکس او را تبلیغات اجناس خود قرار می‏دهد خواهرم، دخترم از شما می‏پرسم چرا دشمنان ما پیشرفت‏های عملی خود را از ما دریغ می‏کنند چرا فرمول اف 16 را یاد دانشجوهای ما نمی‏دهند نه اف 16 حتی فرمول پپسی کولا را هم یاد نمی‏دهند چرا دشمنان ما پیشرفتهای علمی خود را از ما دریغ می‏کنند به ما یاد نمی‏دهند اما نسبت به آنچه دختران و پسران ما را فاسد می‏کند بخشش می‏کنند سی دی که بچه‏های ما را هرزه کند سی دی‏اش مجانی است و ارزان توی فلکه پخش‏اند اما فرمول هواپیماسازی را یاد نمی‏دهند.
 در استقلال کشور و دفاع از میهن زنان پوشیده بیشتر فرزندان خود را به جبهه فرستادند یا زنان غیرپوشیده در اقتصاد کشور صادرات کشور تولیدات کشاورزی صنایع دستی بیشتر اینها تولید زنان با حجاب است یا بدحجاب این هم مال اقتصادی همین الان اگر به کشور عزیز ما هجومی شود مرد و… مردان و زنان با ایمان زدوتر فرار می‏کنند یا عناصر سست ایمان اغفال دختران پوشیده را راحت‏تر یا دختران، اغفال، اغفال دختران پوشیده راحت‏تر است یا دختران بدحجاب اگر برادر شما به خواهرهای می‏گویم خانم اگر برادر شما بنای ازدواج داشته باشد و شما را وکیل کند که یک دختر خوب را برایش انتخاب کنید آیا شما به سراغ دختری می‏روید که هر روز چشم هزاران جوان هرزه بر او افتاده یا کسی را انتخاب می‏کنید که عفاف و حجاب او کاملتر و از چشم هوس‏بازان دورتر باشد خود شما اگر داداشت بگوید یک دختر برایم پیدا کن دختری را انتخاب می‏کنید که چشم‏های هرزه بهش نگاه کرده یا دختری که عفیف است.
ضررهای علمی بدحجابی و پوشش نامناسب

 برویم سراغ علمی آیا افت تحصیلی، نگرانی، اضطراب، امراض روانی، امراض مقاربتی فرزندان سر راهی، سقط جنین، فرار از خانه، ولخرجی، بهانه‏گیری، اسراف، تجمل‏گرایی گناه بی‏بند و باری در میان دختران با تقوا بیشتر است یا دختران رها. خواهرم، دخترم حجاب از ضروریات اسلام است و شما به حمد الله فرزند اسلام هستید فرزند امیر المؤمنین علیه السلام هستید فرزند پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم هستید که فرمودند (انا و علی ابوا هذه الامه) پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود من و علی پدر این امت هستیم شما فرزند ابراهیم علیه السلام هستید (مله ابیکم ابراهیم) فرزند فاطمه زهرا علیها السلام هستید امروز هزاران خواهر شما با حجاب کامل به عالی‏ترین درجات علمی فوق تخصص دارند در صحنه‏های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی درخشیده‏اند. خواهرم، دخترم اگر از هر چیز انکار کنی مرگ را که نمی‏توان انکار کرد من وشما دیر یا زود باید پاسخگوی همه کارهای خود باشیم کمال آفرینش ما در بندگی خداست نه در اسارت هوسها کی گفت ما آزادیم؟ نه مرد آزاد است نه زن ما بنده خدا هستیم مگر می‏شود گفت من آزادم؟ شماوقتی آزادید که خودت، خودت را درست کردی وقتی یک کارگری را آوردی توی خانه چون من پول کارگر دادم آزاد نیست اگر گفتم این در را خراب کن اینجا را بساز اینجا را میخ بکوب اینجا رامیخ نکوب او نمی‏تواند بگوید من آزادم نه خیر چون حقوق‏ات را من می‏دهم تو تحت… ما بنده خدا هستیم آزادی ما در چهارچوب اراده خداست. در حجاب کامل کی راضیست؟ خدا، پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم، امامان علیهم السلام،… مردم باایمان، خانواده‏های با شهدا در بی‏بند و باری کی راضی است؟ شیطان، افراد لا ابالی، جوانهای چشم‏چران هرزه. فکر رضای کی باشیم رضای خدا یا رضای هرزه‏ها و….
 خواهرم دخترم مگر خود شما جواهرات قیمتی را در پوشش قرار نمی‏دهید تا از دسترس نااهلان دور بماند چه گوهری گرانتر از خود شما چرا خود را ارزان در جلوی هر چشمی قرار می‏دهید؟ مگر نه این است که کسانی که به شما نگاه بد می‏کنند شما را برای خودشان می‏خواهند نه شما را برای کمالات خودت.
آثار منفی جلوه‏گری در جامعه
 خواهرم، دخترم اگر جلوه‏گری و دلربایی امروز شما علاقه مردی را به همسرش کم کرد شما با این قیافه آمدید توی خیابان یک مردی به شما نگاه کرد دید شما از خانمش بهتری برمی گردد خانه بداخلاقی می‏کند اگر جلوه‏گری و دلربایی امروز شما علاقه مردی رابه همسرش کم کرد فردا یک زن زیبای دیگری با جلوه‏گری خود دل شوهر شما را از شما کم خواهد کرد. خواهرم، دخترم چه بسا لباس آرایش فریبنده‏ای که دل فقرای بسیاری را به درد می‏آورد با این تنوع یقینا شما راضی نخواهید بود برای خودنمایی هم‏نوعان فقیر و تهیدست را دچار ناراحتی و پریشان‏خاطر کنید.
 خواهرم، دخترم شرق به خاطر بی‏ایمانی از هم فروپاشید غرب هم به خاطر بی‏تقوایی از هم فرو خواهد پاشید به هوش باشیم و چنین تمدنی را الگوی خود قرار ندهیم. خواهرم، دخترم اشتباه می‏کند کسی که خیال می‏کند بی‏حجابی نشانه تمدن است خیال می‏کند نگاه آلود… خیال می‏کند نگاه آلوده دیگران به او به سود اوست خیال می‏کند جلوه‏گری گناه ساده‏ای است و نمی‏داند همین کار به ظاهر ساده ممکن است دانشجویی را در فصل امتحانات دچار شکست کند و یا راننده‏ای را به تصادف کشاند و یا آرامش خانواده‏ای را به نگرانی تبدیل کند این… حالا بعد هم نوشتم که این اولین نامه‏ای است که برای شما نوشتم و خدا می‏داند به خاطر پاک ماندن شما و جامعه وقت شما را گرفتم اگر در این سط… سطرها سودی دیدید یکبار دیگر این نامه را بخوانید به خواهران دیگر هم بدهید این نامه را من نوشتم و یک میلیونی تکثیر کردیم دادیم چون دیدم که با تک‏تک که نمی‏توانیم توی خیابان حرف بزنیم گفتیم یک نامه بنویسیم. واما مفاسد بی‏حجابی من دیشب اینها را دسته‏بندی کردم مفاصد شخصی، مفاسد اجتماعی، مفاسد سیاسی، مفاسد دینی و اخلاقی مفاسد خانوادگی، مفاسد اقتصادی. خوب یک صلواتی بفرستید بحث را شروع کنیم. (اللهم صل علی محمد و آل محمد).
 مفاسد شخصی، مفاسد اجتماعی، مفاسد اقتصادی، مفاسد سیاسی، مفاسد دینی و اخلاقی که این حق‏اش این است که بالا باشد که از همه مهمتر است مفاسد خانوادگی حالا مفاسد شخصی:
 1-تلف کردن عمر چقدر وقت انسان سر این کارهای تنوع‏طلبی می‏گذرد این حالت تنوع است… اسلام با زیبایی موافق است ها! قرآن می‏فرماید: (زینا لکم) ما آسمانها را زینت کردیم زیبایی ارزش است ولی تنوع که هر ساعتی آدم یک لباس یک رقم کفش یک رقم قیافه این تنوع چقدر تلف عمر می‏کند آن وقت عمری که این قدر عزیز. نمی‏دانم که این حدیث راگفتم توی تلویزیون یا نه حالا اگر گفتم یکبار دیگر هم بشنوید آرایش گاهی آمد صورت امیر المؤمنین علیه السلام را اصلاح کند لب‏ها تکان می‏خورد گفت یا علی علیه السلام لبت را نگه دار من موی روی لبت را قیچی کنم فرمود: می‏خواهی قیچی بکن می‏خواهی قیچی نکن من اگر لبم را نگاه دارم یک سبحان الله عقب می‏افتم یعنی یک ثانیه نباید عمر من حرام بشود چه طور می‏گویند یک قطره آب بیخود مصرف نشود گاهی وقتها یک خانم مثلاً دلش می‏خواهد عکس‏ها رااز این طرف بردارد آن ور بگذارد تا حالا با نخ قرقره بیضی درست کرده بود حالا می‏خواهد لوزی درست کند بعد می‏خواهد دایره درست کند یک خانم 3 ساعت با نخ قرقره دور یک عکس. توی کارهای هنری خوبه منتهی به شرطی که یک پولی هم از توش دربیاد.
 یک وقت آدم یک کار هنری می‏کند بعد به سوی کشیده می‏شود مشکلی را از خودش یا جامعه‏اش یا خانواده‏اش حل می‏کند اما این نخ بیضی باشد یا لوزی باشد که چی؟ خود باختگی از… و عدم استقلال فکری این خود باختگی خیلی بده من این قدر غصه این جوانها را می‏خورم شلوارهایی که پاشان می‏کنند به رانشان تنگ می‏دوزند می‏خواهد بنشیند اذیت می‏شود رانش توش تنگ افتاده آن وقت ساق پا که باریک است گشاد دوخته یعنی برای کلفته تنگ می‏دوزند برای باریک گشاد یعنی خودش را شکنجه می‏دهد بابا تو مخ که داری الحمد لله خوب فکر کن کجای بدنت چه لباسی می‏خواهد. کجای بدنت… خانم یک کفشی پاش کرده زجر می‏کشد ها! یعنی خودش با پول خودش را شکنجه می‏کند. خوب بابا خانم تو که مخ داری هر جوری راحتی زندگی کن آخر این کفش که برای تو راحت نیست چرا خودت با پول خودت را… پول می‏دهد سیگار می‏کشد خوب بابا آدم پول می‏دهد هوای سالم می‏خورد تو پول می‏دهی دود تلخ می‏خوری؟ آخر آدم پول بدهد دود تلخ بخورد آخر این هم شد کار مثل ای…ها! پول بده دود تلخ بخور شلواری بکن شکنجه شی کفشی پا کن شکنجه شی پول بده دود تلخ بخور. این یک رقم خودباختگی است یعنی اجازه نمی‏دهد که آدم بفهمد که چه می‏کند آن وقت بجای رقابت در علم و هنر رقابت در پشم و نخ و طلاست ببینید غافل شدن از ارزش‏ها پس اینها را من بنویسم مفاسد شخصی:
 1-تلف عمر، تلف کردن عمر یک.
 2-خودباختگی تو یک شخصیت هستی چرا خودباختگی. مسأله دیگر رقابت‏های منفی، رقابت‏های منفی بجای این که رقابت باشد در این که فلانی این کمال را دارد این مقدار کتاب خوانده، درس خوانده تخصصی یاد گرفته رقابتش این است که او موهایش را زرد کرده من هم بروم زرد کنم او موهایش را قرمز کرده من هم قرمز کنم. اصلا… با رنگ لباس و با اینها چی حالا؟ بله بعد دغدغه بجای آرامش خودش ایجاد دغدغه دارد آدمی تنوع‏طلب… تنوع دو رقم که نیست 10 رقم که نیست 20 که ندارد که هر چی بروی عقب‏ات… هر روزی یک رنگی می‏شود.
 مقام معظم رهبری فرمود که کوتاه بیاییم نسبت به آمریکا تا کجا کوتاه بیاییم یک وقت می‏گوید کوتاه بیایید در اینکه مثلاً مرگ بر آمریکا نگویید قرآن یک آیه دارد می‏گوید: (لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتکم) تا دربست تابع اینها نشوید اینها (لن ترضی) هرگز از شما راضی نمی‏شوند تا کجا؟ تنوع تا کجا؟ بعد انسان بجای اینکه یک موجودی مستقل و مقاوم بشود موجود دکوری زود رنج می‏شود یعنی انسان تنوع‏طلب می‏شود انسان زودرنج یعنی اگر یک لحظه به تنوع‏اش نرسد شیشه می‏شکند با شوهرش بداخلاقی می‏کند اصلا بساط خانه را به هم می‏زند به خاطر این که مثلاً من گفتم گل‏اش این رنگ باشد تو گل‏اش این رنگه. من گفتم این چنین باشد تو آن چنین شد اینها مفاسد شخصی‏اش مفاسد اجتماعی: بهم خوردن روابط خانوادگی ببینید یک خانمی با یک مردی دارند زندگی می‏کنند نمره شکل‏شان هم 14 است 15 است 16 است هر چه می‏خواهد نمره بدهد یک نمره‏ای دارند باهم زندگی می‏کنند مرده می‏آید بیرون اُه!! در و دیوار خانم‏های رنگا و رنگ و متنوع وقتی نگاهش به هزار تا خانم خورد بالاخره بعضی از این خانم‏ها تنوعش، زیبای‏اش، لوکسی‏اش، شیکی‏اش از خانم توی خانه بهتره می‏گوید اِه!! اگر این زنه پس ما با عجب اُمُلی داریم زندگی می‏کنیم اگر اینها زنند پس او کیه؟ اصلا دیگر وقتی برمی گردد آن گرمی خانواده‏ها از بین می‏رود این مفاسد اجتماعیش است. آن وقت مفاسد باز کردن راه برای متلک وقتی هر ساتی یک رنگی شد یکی متلک می‏گوید، توطئه، هجوم، سوء قصد.
 اصلا مساوات اگر کسی هر رنگ لباس دارد توی خانه برای شوهرش بپوشد بیرون که می‏آیند لباس ساده بپوشند لباس ساده بیرون به مساوات نزدیکتر است اما تنوع‏های رنگ و رنگ مساوات را به هم می‏زند خوب.
 مسأله مفاسد سیاسی اصلا این تنوع‏ها یک چراغ سبز است به بیگانه اگر هر ساعتی یک فیلمی را برای ما پخش کردند که چیزی را نشان دادند و ما را عقب خودشان بردند این پیداست ما خودمان را در اختیار کی گذاشتیم؟ یک وقت یکی از بزرگان اروپا گفته بود آمریکا کشور ما را دُم سگ کرده آخر دُم سگ در اختیار سگ است هر جوری می‏خواهد دُم‏اش را تکان می‏دهد یکی از کشورهای سران کشورهای اروپایی گفته بود. گفته بود آمریکا با ما برخوردی می‏کند که ما دُم سگ باشیم یعنی هر جوری او می‏خواهد ما را تکان می‏دهد. فتیله چراغیم در اختیار هر کس پایین و بالا کند ما که فتیله چراغ نیستیم در بعضی حوزه‏ها فواره درست می‏کنند فواره‏اش یک اُردک سیمانی است که آب می‏کند توی… با لوله‏کشی از حلق‏اش می‏آید بیرون این اُردکه خودش نمی‏فهمد این آبی که از حلق‏اش می‏آید بیرون چه جوریه قصه ما اُردک سیمانی که نیستیم اراده داریم تصمیم داریم که آقا این کار ار بکنیم یا این کار را نکنیم این که انسان دنبال تنوع‏ها برود این کی چراغ سبزی است به استعمار رنگ‏پذیری، مدپرستی اینها میزان نفوذ….
 گاندی هند را از این نجات داد که گفت آقا ما دیگر به بیگانه چراغ سبز نشان نمی‏دهیم مفاسد اخلاقی و دینی: تجمل‏پرستی که آمد خداپرستی کمرنگ می‏شود چون آدم یک دل و دو دوستی بر نمی‏دارد قرآن هم می‏گوید این که یک دل دو دوستی بر نمی‏دارد آیه قرآن است که قرآن می‏فرماید در یک دل دو تا دوستی قرار نمی‏دهیم تجمل‏پرستی که آمد دیگر خداپرستی کمرنگ می‏شود اصالت به تن که آمد دیگر اصالت به روح داده نمی‏شود وقتی گفت اصل این است که تن اصل تن است جسم من تن من اصل من است این تنم باید اندامم چنین باشد لباسم چنین باشد هر چه به فکر تن باشی از فکر روح… وقتی کفش خریدی 30 هزار تومان دیگر به کتاب… کتاب پنج هزار تومان؟! خوب بله کسی که کفش‏اش ده هزار تومان شد دیگر پولی برای خریدن کتاب ندارد.
 قدیمی‏ها کفش‏شان گیوه بود ولی چرم را خرج کتاب می‏کردند جلد کتابهای قدیمی چرمی بود الان چرمها آمده پا کفش‏ها همه وِرنی شده برق می‏دهد اما کتابها شده مقوا یعنی مقوا رفت مال مغز شد چرم آمد مال پا شد یعنی چرم مال مغز بود نخ مال پا، کفش گیوه الان چرم… اصالت تن به جای اصالت روح. کمرنگ شدن حیا بسترسازی برای گناهان.
هوی و هوس، سرچشمه آلودگی‏ها
 حضرت فرمود: (انما بدءوا وقوع الفتن اهواء تتبع) خطبه پنجاه امیر المؤمنین علیه السلام می‏فرماید اول فتنه‏ها یک هوی و هوس است یک تنوعه، یک متلکه، یک لبخند، یک جاذبه هاست که این جز… این آغاز شروع است (انما بدءوا وقوع الفتن) بدء یعنی ابتداء، ابتدای فتنه‏ها هوی و هوس‏هاست و نادیده گرفتن اهداف انبیاء اهداف شهداء.
 مفاسد خانوادگی چقدر زن و شوهر داریم که به هم نق می‏زند. به بچه گفتند برو اتاق ننه و بابا بخواب گفت نمی‏روم بخوابم گفت چرا؟ گفت برای این که بابام خُرخُر می‏کند بابام غُرغُر می‏کند او خُرخُر می‏کند او غُرغُر می‏کند حالا چقدر توی خانه‏ها غُرغُر و نق‏نق است به خاطر این که با خانم یا این آقا حالا فرق نمی‏کند ها! مَرده گاهی تنوع‏طلب است مَرده هواس‏اش پرت شده این تنوع در مرد و زن چقدر زندگی‏های شیرین را به هم می‏زند پس مفاسد خانوادگی دارد و مفاسد اقتصادی به جای این که…آخر تنوع خرج دارد وقتی می‏خواهد پول بیاورد پول حلال که نمی‏شود آدم هر روز یک رنگ لباس آن وقت مجبوره دست به یکسری کارهایی بزند به سراغ درآمدهای حرام برود تا بتواند به تنوع‏هایش برسد آن وقت مفاسد اقتصادی پر کردن جیب بیگانه به جای این که پر کردن شکم گرسنه باشد.
 هر چه شیک‏پوش‏تر باشیم تولید کمتر می‏شود یعنی کم کارترین افراد شیک‏پوش‏ترین افرادند البته باز اسلام شیک‏پوشی را در یک مواردی جایز دانسته است این شیک‏پوشی توی خیابانها و اینها به هر حال ما را از تنوع و تجمل و تبرج، تبرج این می‏گویند توی قرآن داریم تبرج، تبرج از برج است می‏گویند فلانی برج ساخته برج یعنی ساختمان جلوه در تبرج یعنی خانم یا آقا جوری کند که مثل برج توی جامعه جلوه کند این تبرج در اسلام درست نیست حتی نسبت به پیرزن‏ها می‏گوید شما پیرزن‏ها می‏توانید حجابتان یک خورده سبک‏تر باشد ولی به شرطی که باز تبرج نکنید. حجاب حضرت زهراء علیها السلام حتی برای بعد از شهادتش غصه می‏خورد که من نگرانم وقتی از دنیا بروم بدنم را بگذارند روی تخته و مردها بدن مرا ببینند. آنوقت ام‏سلمه همسر پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم فرمود من در فلان منطقه بودم یک تابوت دیواری درست کرد یک حجله‏ای آمد گفت این رقمی آن وقت حضرت زهراء خوشحال شد تشکر کرد که من نمی‏خواهم حتی مرده من را زنها، مردها ببینند و این مانعی ندارد که حضرت زهراء بیاید توی مسجد و سخنرانی هم بکند زینب کبری علیها السلام در کوفه و شام سخنرانی کند و رژیم بنی امیه را واژگون بکند اینها معنایش این نیست که زن بی‏سواد باشد، ترسو باشد، حق‏اش را نگیرد حق نظارت، حق انتخاب همسر، حق مشورت، حقِ حقِ خیلی حق داده تمام حقوق زن سر جاش تمام کمالات زن سر جاش منتهی این معناش تنوع و جلوه‏گری نیست. این تنوع‏ها و جلوه‏گری‏ها جیب پدر و شوهر را خالی می‏کند جیب بیگانه را پر می‏کند مساوات را به هم می‏زند دل فقرا را آتش می‏زند چشم‏های هرزه را سیر می‏کند خانواده‏ها را از هم متلاشی می‏کند انسان را دست به درآمدهای حرام می‏زند و به جای این که به فکر روح باشد به فکر تن است به جای این که رقابت‏های مثبت داشته باشد به فکر رقابت‏های منفی است اینها آثار این تجمل‏گرایی است اختیار با خودتان است اسلام نظرش این است که زن خودش را بپوشاند حتی یک تار مویش پیدا نباشد توی خانه هم برای شوهرش ازدواج، آرایش حلال و اگر هم خواستگار برای دخترها پیش آمد نگویند حالا لیسانی… ازدواج کند بعد هم لیسانس‏اش را بگیرد چه اشکال دارد ازدواج را هم سرعت ببخشیم دختر هایمان را هی نگه نداریم.
 خدا یا تو را به حق محمد صلی الله علیه وآله وسلم و آل محمد صلی الله علیه وآله وسلم تو را به حق حضرت زهرا علیها السلام تمام دخترهای ما را از همه آفات حفظ بفرما.
 ناموس ما و زنان ما از همه آفات مردان ما را از همه آفات انقلاب ما را از همه آفات حفظ بفرما.
 مرزها را حفظ کن. دین ما را حفظ کن. رهبر ما را به سلامت بدار و حفظ کن.
دولت ما را حفظ کن. جوانهای ما را حفظ کن.. بدخواهان ما را شرشان را به خودشان برگردان.. گمشده‏ها و گمراه شده‏ها را نجات بده.. اموات ما را بیامرز.. مریض‏های ما را شفا بده.. عاقبت ما را ختم به خیر بفرما..
(و السلام علیکم و رحمه الله)

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=2804

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.