جایگاه غضب خداوند در قرآن

برنامه سمت خدا 17 مرداد 1391

یا رب نکند به زخمم آگاه کنی این گمشده را دوباره گمراه کنی، افتاده ام از پا نکند دستم را از دامن اهل بیت کوتاه کنی.

سوال – جایگاه قهر وغضب خدا در کجای قرآن است ؟

پاسخ – هم قهر لازم است و هم عفو، ماشین هم ترمز و هم گاز دارد، هم بادام تلخ و هم بادام شیرین داریم. درتمام دنیا هم زندان هست و هم تشویق. در مواردی مهر کارساز است و در مواردی مهر ضرر دارد. ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. اصل قرآن بررحم است ولی در جایی می فرماید که بر ستمکار رحم نکنید. خدا وجود زن را لطیف خلق کرده است و وجود لطیف به درد قضاوت نمی خورد. زیرا قاضی نیاز به خشونت دارد ولی زن نمی تواند اینها را تحمل کند و تحت عواطف است. اما انسان نباید مایوس بشود. فردی پرده ی کعبه را گرفته بود و می گفت که ای خدا من را ببخش البته می دانم که من را نمی بخشی. می گفت که من جزو لشکر عمر سعد هستم. حضرت فرمود: گناه یأس تو از شرکت در لشگر یزید بیشتر است. اسلام بن بست ندارد. مثلا من می خواهم افطاری بدهم ولی مشکلات زیادی دارم. اگر خدا بداند که او راست می گوید ثواب آن افطاری را به او می دهد. بلال نمی توانست اشهد ان لااله الا الله بگوید و می گفت اسهد ان لااله الا الله ولی خدا آنرا قبول می کرد. کسانی که خالصانه نیت دارد خدا ثواب آن کار را به آنها می دهید. باید قلب صاف باشد. دو گروه هنرمند بودند و در یک سالن پرده ای بین آن دو گروه کشیدند. یک گروه هر چه به فکرشان می رسید هنرنمایی کردند و گروه دیگر فقط آینه کاری کردند و کار دیگری نکردند. وقتی پرده را کنارکشیدند،گروه دیگر هر کاری کرده بودند در آینه کاری گروه مقابل افتاده بود. پس اگر قلب پاک باشد انسان با یک نگاه صاحب همه چیز می شود. انسان وقتی به کامپیوتر وصل می شود در یک لحظه می تواند به تمام اطلاعات دست پیدا کند.

سوال – چه موقع خدا قهرش می گیرد ؟

پاسخ – در قرآن داریم: اگر شما نیکوکار باشید رحمت خدا شامل حال شما می شود. گاهی افرادی غم دیگران برایشان مهم نیست، این فرد نیکوکار نیست. کسی که خیرخواهی می کند، خدا دست فرزند او را در حوادثی می گیرد. در زندگی همه چیز به یکدیگر ربط دارد. یک زمانی شما می توانید کاری بکنید ولی نمی کنید و می گویید که به من ربطی ندارد، این نیکوکاری نیست. کسی که چاه می کند اول خودش در آن می افتد. ما باید قلب مان را درست کنیم. در قرآن خدا تا پنج مورد مثل خورشید و ماه و… قسم خورده است ولی در مورد خودسازی یازده قسم خورده است که اگر خودت را پاکسازی کردی، رستگار می شوی.

ما باورنمی کنیم که بخشی از تلخی ها بخاطر خودمان است یعنی من ندادم و خدا از من گرفت. در قرآن نمونه های زیادی داریم. باغی میوه های زیادی داشت و صاحب باغ مقداری از آنرا به فقرا می داد. A صاحب باغ فوت کرد و بچه های باغبان برای اینکه به فقرا میوه ندهند دیوار کشیدند تا آنها را سحر بچینند ولی صبح که آمدند دیدند که باغ خاکستر شده است. ارحم ترحم: رحم کنید تا به شما رحم کنند. ما باید خیرخواه باشیم حتی دلمان برای گناهکار هم بسوزد. همین که A دختر ما شوهر کرد و پسرمان ازدواج کرد، خوشحال نباشیم زیرا هنوز دخترهای مردم هستند و شما می توانید جهیزیه آنها را تهیه کنید. اگر ما به مردم رحم کنیم درهای رحمت به روی ما باز می شود.

در قرآن می فرماید: همه ی مردم روزه می گیرند شاید به تقوا برسند. درمورد تزکیه خدا می فرماید که شما رستگار هستید. پس انسان برای تزکیه باید سختی بکشد. شما باید حاضر باشید دوست و مکان تان را بخاطر دوری از گناه عوض کند البته تزکیهA  تصمیم و عزم هم می خواهد. قرآن می فرماید که حضرت آدم عزم و اراده نداشت. ما در زمستان تغییراتی در زندگی مان می دهیم زیرا اراده کرده ایم که سرما نخوریم. اگر دولت هایی ما را تحریم کردند مردم می توانند عزم کنند و در مقابل آنها بایستند. قرآن می فرماید: کسانی که در راه ما تلاش کنند ما راهها را به آنها نشان می دهیم. در این آیه می گوید که شما دریک زمان خوب باشید، در طول تاریخ قطعا قطعا راه را به شما نشان می دهیم. یوسف چکار کرد ؟یوسف فرار کرد، پیراهنش پاره شد و به او تهمت زدند و مدتی در زندان بود ولی در طول تاریخ از یوسف تعریف می کنند. در دعا داریم: دری را باز کردی، اسم آنرا توبه گذاشتی، چه کسی عذردارد که غافل بشود بعد از باز کردن در توبه؟ گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست ؟ مثلا در ماه رمضان کسی که روزه ها را خورد با کسی که روزه ها را گرفت چه تفاوتی دارد؟ پس بیایید باقیمانده ی روزهای ماه رمضان را روزه بگیریم.

قرآن می فرماید که وقتی خانم بیرون می آید خودش را نمایان نکند. (تبرج یعنی خودت را برج نکن)سوال ما این است که خانم ها شما دوست دارید که شوهر شما نود و نه درصد شما را دوست داشته باشد و یک درصد هم خانم دیگری را دوست داشته باشد؟ هیچ زنی حاضر نیست. اگر عقیده ی شما این است، چرا شما با وضعیتی بیرون می آیید که چشم مردها را بِبرید. اگر شما دل مردی را به سمت خودتان ببرید مهر او به خانمش کم می شود. شما چه منطقی برای این مدل بیرون آمدن از خانه دارید ؟ سعی کنید که برای این کارتان توجیه درست نکنید و مسئولین را بهانه نکنید. بقول دکتر بهشتی در زمین دنبال فرشته نگردید. همه مسئولین عیب دارند. توجیه حماقت است و تضعیف هم جنایت است. مردم نگویند که چون مسئولین اشتباه می کنند ما دیگر نیستیم. مسئولین هم سعی کنند که عیب هایشان را کم کنند. پس تکمیل رسالت است.

فکرهای امیرالمومنین باید در دنیا منتشر بشود. حضرت امیر به مامور زکات می گوید که وقتی شترها را برای زکات می گیری، آنها را به نوبت سوار شو یعنی در سوار شدن روی حیوان هم عدالت را رعایت کن. دنیا هنوز نتوانسته است که عدالت را بین انسانهای دنیا رعایت کند ولی امیرالمومنین هزار و چهارصد سال پیش عدالت را بین شترها رعایت می کرد. سخنان حضرت علی (ع) باید به تمام زبان های دنیا ترجمه بشود. حضرت امیر میهمان بود ولی به خانه آمد و غذا خورد و فرمود: می ترسم که اگر با شکم گرسنه به دیدن مومنی بروم بخاطر شکمم رفته باشم نه بخاطر دیدار او یعنی حضرت نمی خواست بخاطر شکم به خانه ی دیگری برود. امام حاضر نشد که به برادرش عقیل بیشتر از حقش از خرانه بدهد. به امام سجاد(ع) گفتند که شما خیلی عبادت می کنید. امام فرمود: عبادت من کجا وعبادت علی کجا. علی در شجاعت یکتا بود. به حضرت علی (ع) گفتند که سخنرانی بکن که در آن کلمات نقطه دار نباشد و حضرت چنین سخنرانی را ایراد فرمودند. حضرت در هنگام ضربت فرمود: رستگار شدم. در قرآن به شانزده کمال، فوز می گوید و حضرت می فرماید که من از شانزده پله بالا رفتم.

سوال – صفحه ی 47 قرآن کریم را توضیح بفرمایید.

پاسخ – در این صفحه داریم که ربا جنگ با خداست. می فرماید: اگر بدهکاری پول ندارد که به شما پس بدهد به او مهلت بدهید. شما رحم کنید تا خدا هم به شما رحم کند. تمام مشکلات ما این است که ما از قرآن جدا شده ایم. قرآن می فرماید که ما درآمد ربا را محو می کنیم و برکت را از آن می گیریم. پس ربا حرام قطعی است و بدهکار را زندان نکنید و به او فرصت بدهید.

سوال – ما چند سال پیش شما را مسخره کردیم. در این شبهای قدر ما را حلال کنید.

پاسخ – اگر کسی من را مسخره کرده یا غیبت من را کرده است من راضی هستم ولی مواظب باشید که به اسلام و قرآن اهانت نشود. سلمان رشدی پیامبر را تحقیر کرد و امام دستور قتل او را صادر کرد. اگر ما بعضی از گناهان را توبه کنیم خدا می بخشد و بعضی گناهان را اگر پیامبر از طرف ما توبه کند بخاطر آبروی پیامبر خدا ما را می بخشد. خدا به پیامبر می فرماید که بعضی از گناهان را اگر هفتاد بار توبه کنی من آنها را نمی بخشم. یکی از این گناهان مسخره کردن است. مواظب باشید کسی را مسخره نکنید. مشکلات مردم را مسخره نکنید و بجای آن خاطرات خوش خود را تعریف کنید.

ما کاری به خط سیاسی نداریم و باید حرف رهبری را گوش بدهیم. بعضی می گویند که از فلان شخص در همایش نماز تعریف نکنید زیرا فرد بزرگ می شود این حسادت است نه سیاست. در مسجدها گاهی افراد خاصی می خواهند فقط خودشان اذان بگویند و اجازه نمی دهند که دیگران اذان بگویند. خط سیاسی درست نیست. پیامبر در یک لحظه کل مردم مکه را بخشید. ما نباید کینه ی کسی را در دل مان داشته باشیم.

سوال – در مورد شب قدر توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – من از کسانی که بالای منبر می روم درخواست می کنم که در شب قدر قرآن ها را روی سر مردم معطل نکنند. روضه را بعد از سرگرفتن قرآن بخوانند. سرگرفتن قرآن های سنگین باعث اذیت مردم می شود و نباید این سر گرفتن را طولانی کنیم. خوب است بین دعاها فرصتی به مردم بدهید تا استراحت کنند. این کارها مردم را از مسجد فراری می دهد. صدای بلندگوی مسجد نباید باعث آزار مردم بشود و در دعاهای تان به مردم دعا کنید. قرآن می فرماید که زکات را به دیگران هم بدهید.

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=8846

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.