تداوم آثار ماه رمضان

برنامه سمت خدا 10 مرداد 1391

سوال – چکارکنيم حال خوشي که در ماه رمضان بوجود مي آيد در همه ي ماههاي سالA  تداوم داشته باشد ؟

پاسخ – جمعي از ايرانيان براي امام رضا (ع) بخاطر عيد نوروزهديه اي آوردند. امام رضا (ع) فرمود: اي کاش هر روز عيد نوروز بود. کاش هميشه ماه رمضان باشد. درست است که ماه رمضان سختي دارد ولي لذت آن خيلي زياد است. در ماه رمضان خدا مي گويد که نفس کشيدن هم ثواب دارد. دراين ماه چراغ ها سبز مي شود، خواب ثواب عبادت دارد. هر کاري در شبهاي قدر بکني هزار برابر مي شود. در واقع اين ماه حراج بهشت است. اگر انسان به محلي برسد که پر از سکه است ولي زمين آن سنگلاخ و تاريک است، باز آنجا ارزش دارد. در اين ماه دعا مستجاب مي شود و موجب عفو الهي مي شود. عربها در هنگام ورود و خروج سلام مي کنند.امام سجاد (ع ) در هنگام خروج ازماه رمضان دعايي دارد که مي فرمايد: سلام، اين ماهي که هنوز نرفته اي من دلتنگ تو شده ام، خداحافظ اي شب قدر و خداحافظ اي ماهي که در آن چشم ما تر شد، اي ماهي که عشاق ها منتظرت بودند. ماه رمضان بلوغ مي خواهد، عده اي در آن منتظر هستند که برود و عده اي منتظر هستند که بيايد. خدمت کردن در کاروان حجاج ثواب دارد. اين ماه يک ماه استثنايي است و در اين ماه دست خدا باز است و ما بايد از خدا بخواهيم که موانع را برطرف کند. امام سجاد (ع) درکاروان ها در ماه رمضان به حجاج خدمت مي کرد زيرا خدمت لذتي دارد. ما بايد از برکات ماه رمضان استفاده کنيم. تحصيل کرده هاي ما بايد در اين ماه قرآن را بي غلط بخوانند و با قرآن آشنا بشوند. ما مي خواهيم از همه ي تحصيل کرده بپرسيم که عوامل سقوط جامعه چيست؟ جواب اين سوال را امام زين العابدين(ع) در يک صفحه ي دعاي ابوحمزه ثمالي گفته است. امام مي فرمايد: اگر جامعه بي سواد، ترسو،غافل، عياش، سنگدل و بي حال باشد، سقوط مي کند. امام مي فرمايد که از اين بديها به تو پناه مي برم. ما بايد طوري به دعا نگاه کنيم که منظور امام را متوجه بشويم. دعاها معارف دارد. دعاي ابوحمزه ي ثمالي و دعاي مکارم الاخلاق بارهاي زيادي دارد. مثلا در دعاي مکارم الاخلاق آفت خوبي ها را مي گويد. مي فرمايد: خدايا عزيز بشوم ولي متکبر نشوم (يعني آفت عزت تکبر است )، خدايا به مردم خدمت بکنم ولي منت نگذارم،خدايا کمالات به من بده ولي در جامعه پُز ندهم. اين دعا آفت شناسي کمالات است. امام سجاد(ع) در اين دعا مي فرمايد که مواظب آفت ها باشيد. داريم: علم نور است ولي حجاب هم هست. اگر شما در شب، در حياط چراغ روشن کنيد، ستاره ها را خوب نمي بينيد ولي اگر چراغ را خاموش کنيد ستاره ها را بهترمي بينيد. گاهي انسان مدرکي دارد ولي بخاطر آن خيلي از کمالات ديگر را نمي بيند.خيلي ها سواد دارند ولي خودشان کوچک هستند. در قرآن داريم که خداي من را بزرگ کن نه اينکه علم مرا زياد کن. اگر بچه دستش را به پدرش بدهد خودش بزرگ مي شود.انسان با خدا بزرگ است و انسان بي خدا کوچک است و به بن بست مي رسد. دعا انسان را بزرگ مي کند. البته لازم است که دعا را با نشاط بخوانيم و لازم نيست که تمام قرآن را بخوانيم. اگر انسان خسته است نبايد دعا بخواند. ما نبايد عبادت را به خودمان تحميل کنيم. بايد برنامه هاي عبادت، تنوع داشته باشد.

سوال – خيلي از مردم در ماه رمضان نماز مي خوانند و روزه مي گيرند ولي در ايام ديگر اين کار را نمي کنند. توصيه اي براي اين افراد بفرماييد.

پاسخ – عبادت نياز به مراسمي دارد. مثلا يک وقت عبادت مراسم سالگرد پدر بزرگ است يا جشن تولد است. آيا عبادت مراسم است ؟ آيا شما به خدا نياز نداريد؟ ما نياز به رابطه داريم و اگر ارتباط مان را با خدا قطع کنيم بايد دست مان را در دست ابرقدرت ها بگذاريم. من به کره ي شمالي رفته بود. در آنجا جلوي من سرود خواندند و ترجمه ي آن اين بود که مي گفتند اي رئيس جمهور، عزت از توست و ما به تو عشق مي ورزيم يعني ما هرچه به خدا مي گوييم آنها به رئيس جمهورشان مي گفتند. يکي از خلفاي عباسي مي گفت که مردم بايد با پاي من بيعت کنند. معلوم است کسي که با دست امام بيعت نمي کند بايد با پاي خلفاي عباسي بيعت کند. اگر ما به خدا بند نشويم بايد به ديگران بند بشويم. اگر ما با گفتگو با خدا لذت نبريم، بايد از گفتگو با انسانهاي ديگر لذت ببريم. اگر ظرف AA را پر از آب نکنيد در آن خلأ مي رود. خلأ ما بايد با حق پر بشود و اِلا با باطن پر مي شود. داريم که بچه هاي تان را با حق پر کنيد قبل از اينکه منحرفين آنها را با غيرحق پر کنند. اگر بچه ي شما دستش در دست شما بود بچه سالم تربيت مي شود ولي اگر اين طورنباشد بچه دستش را به دست ديگران مي دهد. انسان نياز به مسائل جنسي دارد و اگر سراغ ازدواج نرود به سراغ مسائل حرام مي رود.اميرالمومنين ميهمان بود ولي به خانه رفت و مقداري غذا خورد. حضرت فاطمه(س) از ايشان پرسيدند که مگر شما ميهمان نيستيد ؟ امام فرمود که من ميهمان هستم ولي خيلي گرسنه هستم و مي ترسم نيت من براي ميهماني غذا خوردن باشد. پس من مقداري غذا مي خورم که نيت من براي ميهماني ديدار مومن باشد نه براي شکم باشد. انسان دنبال بي نهايت است. پس در بيرون هم بايد يک بي نهايتي ما را ارضاء کند. پس خداي بي نهايت اين خلأ بي نهايتي انسان را پر مي کند. ما بايد بدانيم که رفتن به مسجد و نماز خواندن در ماه رمضان مراسم ماست يا نياز ماست ؟ گاهي فردي خانه مي خرد و شما هديه اي براي او مي بريد ولي بايد براي پدر و مادرتان تا آخر عمر احسان کنيد. پس عبادت مراسم نيست بلکه نياز است. ما به هيچ کس جز خدا نمي توانيم تکيه کنيم و فقط خدا باقي است. انسان به اميد عشق و انس نياز دارد و مانوس مي خواهد، اين نيازها بايد به سمت بي نهايت باشد. حضرت ابراهيم به بت پرست ها مي گفت که ماه خداي من است بعد مي گفت که خورشيد بزرگتر است و او خداي من است و بعد که خورشيد غروب کرد ابراهيم گفت که ما بايد خدايي داشته باشيم که غروب و طلوع نداشته باشد. هيچ قدرتي انسان را سير نمي کند جز قدرت بي نهايت خدا.

سوال – صفحه ي 40 قرآن را توضيح بفرماييد.

پاسخ – حضرت موسي با فرعون مقابله کرد و در آخر فرعون از بين رفت. دوباره طاغوت ديگري پيدا شد و پيامبر ديگري آمد.AA  مردم به نزد پيامبر جمع شدند و گفتند که براي ما فرمانده اي انتخاب کن تا ما بجنگيم. از اين معلوم مي شود که فرمانده کل قوا انبياء بوده اند. مردم مي گفتند که ما مي خواهيم بجنگيم ولي وقتي فرمان جنگ آمد عده اي فرار کردند. قرآن مي فرمايد: کساني که حرف مي زنند وعمل نمي کنند، ظالم هستند. عده اي که براي جنگ ماندند، گفتند که فرماده اي انتخاب کن و وقتي پيامبر فرمانده را انتخاب کرد او را قبول نکردند و گفتند که اين جيبش خالي است. بعد عده ي ديگري هم رفتند. پيامبر مي خواست بگويد که طالوت را خدا فرمانده قرار داده است و علامت آن اين است که وقتي مادر موسي، موسي را در جعبه اي گذاشت و به دريا فرستاد و موسي توسط آسيه نجات پيدا کرد، بعد اين صندوق دزديده شد و يهودي ها ناراحت شدند. امروز فرشته ها اين صندوق را روي زمين مي گذارند. اين علامت اين است که خدا طالوت را براي فرماندهي مي پذيرد، پس شما هم او را بپذيريد. وقتي ما به امام ها متوسل مي شويم وهابي ها مي گويند که آنها مرده اند، پس به سراغ آنها نرويد. قرآن مي فرمايد که اين صندوق براي شما آرامش بخش است زيرا يادگار آل موسي و آل هارون در اين صندوق است. اگراين امامزاده ها يادگارهاي آل رسول و آل علي هستند، آيا آنها آرامبخش نيستند ؟کسي نمي تواند به اين سوال جواب بدهد. ما متوسل مقام امامان مي شويم. در قرآن داريم که شهدا زنده هستند و با هم شاد هستند و زندگي مي کنند. شيعه و سني قبول دارند که زيارت قبور مومنين ثواب دارد، زيارت قبور نيکي است و ما براي اين قبور سقف مي زنيم و آب سرد کن مي گذاريم، کجاي اين کار شرک است ؟ وهابي ها مي گويند که اينکار شما شرک است. اگر ما لامپ سر قبر امام حسن (ع) روشن کنيم شرک است ولي تمام لامپ هاي روشن سعودي شرک نيستند. ما اين متن را از قرآن مي خوانيم و نمي گوييم که روايت از شيعه يا سني است.

سوال – من دوتا بچه دارم و مشغله هاي زندگي نگذاشته است که با خدا و مسجد ارتباط داشته باشم. الان که به مسجد مي روم احساس مي کنم که ارتباطي بين من و خدا ايجاد نمي شود و اشکي وجود ندارد. چکار کنم که اين ارتباط برقرار بشود؟

پاسخ – امام مي فرمايد: خدايا به تو پناه مي برم از چشمي که اشکي ندارد. شما بايد اين اشک را از خدا بخواهيد. مناجات لذيذ است منتها انسان بخاطر گناه از آن دور مي شود. ما بايد از خدا بخواهيم که رابطه مان با خدا قطع نشود. همه ي شما نمازهاي تان را چک کنيد. پيرمردي وقتي نمازش را مي خواند تلفظي را اشتباه مي خواند زيرا نمازش را چک نکرده بود زيرا تلفظ اشتباه معاني را عوض مي کند. شما در ميهماني براي غذا اندازه اي مشخص مي کنيد و حتي برنامه ريزي مي کنيد که چقدر زعفران در آن بريزيد. مردم براي کامپيوتر، زبان و.. وقت مي گذارند ولي براي درست کردن نمازشان وقت نمي گذارند. دست اگر در جاي خودش قرار بگيرد احترام است ولي اگر در پايين تر يا بالاتر قرار بگيرد مسخره آميز ست. همه ي چيزها و کارها فرمول دارد حتي کره ي زمين هم فرمول دارد. اصل نماز هفده کلمه است و راحت است. نمازهايتان را درست کنيد.

خدايا به ما توفيق بده همانطور که تو خداي خوبي براي ما هستي، ما هم بنده ي خوبي براي تو باشيم. داريم که من را همانطوري قرار بده که تو مي خواهي.

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=8844

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.