اخلاق تولید و فعالیت اقتصادی

موضوع: اخلاق تولید و فعالیت اقتصادی
تاريخ پخش: 23/02/99
1- استفاده اختصاصی از علم غیب ممنوع
2- مفاسد رشوه در جامعه
3- خطر سوء استفاده از بیت‌المال
4- محکم‌کاری در نظام تکوین و آفرینش
5- محکم‌کاری در نظام تشریع و کتاب آسمانی
6- محکم‌کاری در امور اقتصادی و اجتماعی
7- دقت در نقل اخبار فضای مجازی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین بعدد ما أحاط به علمه، الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی

فردا شب برنامه‌ها برنامه‌های ویژه‌ای است و چون شب‌های قدر است، برنامه شب قدر ویژه است. بنابراین من امشب صحبت می‌کنم، دیگر می‌رویم تا پس فردا، برای شب قدر یعنی شب نوزدهم، دو تا نکته بگویم. دو تا نکته را خوب است بنویسم. [پای تخته می‌نویسند] این میکروفون را به من بدهید. یک سؤالی می‌کنند و آن اینکه حضرت علی(ع) می‌دانست شهید می‌شود؟ می‌گوییم: بله، می‌گوید: خوب پس چرا مسجد آمد؟ اگر می‌دانی تو را می‌کشند چرا رفتی؟
1- استفاده اختصاصی از علم غیب ممنوع
یک مثلی از قدیم‌ها داشتم همان مثل را تکرار می‌کنم. موضوع این است که استفاده اختصاصی ممنوع، به ماشین‌های اداره این را نوشتند، استفاده اختصاصی ممنوع! مسلسل می‌دهد، باطوم می‌دهد، تفنگ می‌دهد، به پلیس می‌گوید: استفاده اختصاصی ممنوع! خدا هم به پیغمبر معجزه داده، علم غیب داده، دعای مستجاب داده است. بیا…
پلیس می‌گوید: آقا این تفنگ، باطوم و مسلسل اما حق نداری خودت استفاده کنی، خانه رفتی، در راه خانه با کسی دعوایت شد حق استفاده نداری. به تو دادم ولی هرجا من گفتم: بزن، بزن! خدا سه تا اسلحه به پیغمبر و امام داده است. یکی معجزه، یکی علم غیب و یکی دعای مستجاب، اما می‌گوید: استفاده اختصاصی ممنوع است. چرا استفاده اختصاصی ممنوع؟ چون اگر پیغمبر و امام از معجزه استفاده کنند، مثلاً امام حسین روز عاشورا دعا کند و بگوید: خدایا من امام حسین هستم، دعای من مستجاب می‌شود، این یزیدی‌ها را خاکستر کن. آنوقت دیگر به شما بگوید: جبهه برو؟ می‌گوییم: حسین جان خودت جبهه نرفتی، تا نگاهت به دشمن خورد با نفرین قصه را حل کردی آنوقت من بروم تکه تکه شوم؟ اگر امام و پیغمبر از معجزه و علم غیب و دعای مستجاب استفاده برای جان خودش بکند حرفشان از ارزش می‌افتد، یعنی اینها تبلیغشان دیگر تبلیغ عملی نیست. باید همه مشکلاتی که ما داریم پیغمبران و امامان ما داشته باشند تا آنها برای ما الگو باشند. اگر می‌گوید: صبر کن، ببینیم خودش هم صبر کرد. اگر می‌گوید: جبهه برو، خودش هم جبهه رفت! اگر می‌گوید: شهادت، خودش هم شهید شد.
ما چهار رقم تبلیغ داریم. تبلیغ سمعی، نوار رادیو، تبلیغ بصری، نانوایی یک نان کنار خیابان آویزان می‌کند، یعنی چه؟ یعنی اینجا نانوایی است. حرف نمی‌زند ولی نان آویزان می‌کند. با چشم می‌گوید: اینجا نانوایی است. سمعی، بصری، سمعی و بصری مثل تلویزیون، تبلیغ عملی یعنی آدم با عملش مردم را دعوت کند. سؤال از من جواب را با هم بگویید. بین سمعی، بصری، سمعی و بصری، عملی، بهترین تبلیغ کدام است؟ با هم بگویید… عملی، اگر پیغمبر و امام از معجزه دعای مستجاب، علم غیب، اگر اینها استفاده کنند برای زندگی شخصی‌شان، آنها دیگر برای ما چون تبلیغ، تبلیغ عملی بگویید… نیست. با هم بگویید… تمام شد و رفت. بنابراین حضرت علی می‌داند شهید می‌شود اما نباید از این علمش استفاده کند. باید مثل باقی آدم‌ها برود نماز بخواند.
پلیس، تفنگ و اسلحه و باطوم دارد اما نمی‌تواند استفاده کند. حالا من سر باطوم، نمی‌دانم باطوم میم است، یا باطون، نون است؟ پلیس نداریم؟ میم است؟ درست نوشتم. یک خاطره سر باطوم بگویم. قبل از انقلاب پای تخته سیاه داشتم می‌نوشتم همین کلمات را نوشتم، با را نوشتم. طو را نوشتم، آخرش ماندم باطوم، میم است یا نون؟ گفتم: این باطوم حرف آخرش میم است یا نون؟ یک نفر گفت: حاج آقا باید چند تا بخوری تا بفهمی! (خنده حضار) این هم خاطره باطوم.
این برای شب نوزدهم، شب نوزدهم یک دعایی دارد این را برای شما معنا کنم. شب نوزدهم به ما گفتند: بگویید «اللهم العن» خدایا لعنت کن، «قتلة امیرالمؤمنین» قتله یعنی قاتلین، مگر حضرت علی قاتلین داشت؟ یک قاتل داشت. ابن ملجم، چرا می‌گوییم: خدایا به قاتل‌ها لعنت کن، یک قاتل بیشتر ندارد. این بخاطر این است که یک نفر قاتل بود و یک عده هم حمایتش کردند، این معنایش این است که هرجا ما راضی باشیم به گناه، در آن گناه شریک هستیم. کمک کنیم شریک هستیم، وام بدهیم شریک هستیم. اینها کمک…
2- مفاسد رشوه در جامعه
وارد بحث هر شبمان شویم. لقمه‌های حرام را بررسی می‌کردیم، یکی رشوه است. رشوه مفاسدش چیست؟ این را حال ندارم بلند شوم بنویسم. مفاسد رشوه چیست؟ 1- عدالت حذف می‌شود. چون با پول قانون جا به جا می‌شود. محو عدالت، این یک فساد است. افراد ضعیف نا امید می‌شوند، می‌گویند: ما پول نداریم، فلانی با پول رشوه داد، کارش درست شد. افراد ضعیف مأیوس می‌شوند. افراد پولدار پر رو می‌شوند، می‌گوید: من، خلاف را انجام می‌دهم با پول حل می‌کنم. نا امیدی ضعفا، پر رو و جرأت و جسارت پولدارها، خود فاسد که… قاضی که رشوه می‌گیرد یا هرکس، خود آن دین فروشی می‌کند و اعتماد عمومی هم کم می‌شود. می‌گوید: برو بابا کی به کیه؟ اینها مفاسد رشوه است. در روایات بعضی‌ها می‌گوید: رشوه در حد کفر است. حدیث داریم رشوه در حد شرک است. حدیث دیگر داریم رشوه دهنده، رشوه گیرنده، واسطه، هر سه مورد لعنت هستند و بوی بهشت را نمی‌شنوند. اسم رشوه را هم عوض کنیم دیشب گفتم، با تغییر اسم عوض نمی‌شود که بگوییم: هدیه است. چشم روشنی است و فلان است.
اگر کسی رشوه بگیرد و حق و ناحق کند، قرآن یک آیه دارد… قاری ما نیامد؟ قرآن یک آیه دارد می‌فرماید که… آخر من خودم صدا ندارم. پدر من می‌گفت: وقتی به دنیا آمدی زمستان بود، هوا سرد بود. به ما گفتند: هر بچه نوزادی آب انار شیرین در حلقش بریزند خوش صدا می‌شود. ما هم کاشان را زیر و رو کردیم، انار شیرین پیدا کردیم و آبش را گرفتیم و در حلق تو ریختیم و تو هیچی صدا نداری. این هم ماجرای اینکه من نمی‌توانم، پس چرا اسمت قرائتی است؟ خیلی‌ها ممکن است اسمشان سخایی باشد و سخاوت نداشته باشند. شجاعی باشد، شجاعت نداشته باشند. فقیهی باشد و فقه بلد نباشند. اسم بی مسما زیاد است.
یک کسی یک مناجات درست کرده بود خدا را به اسم‌های بی مسما قسم می‌داد. می‌گفت: الهی به شجاعت شجاعی، که ندارد. الهی به سخاوت سخایی، الهی به فقاهت فقاهتی، حالا من هم صوت ندارم، به قرائت قرائتی! قرآن یک آیه دارد می‌فرماید: «وَ مَنْ يَغْلُلْ‏ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَة» (آل‌عمران/161) اگر کسی مال حرام را وارد زندگی‌اش کند همین مال حرام را روز قیامت با خودش می‌آورد.
3- خطر سوء استفاده از بیت‌المال
سوء استفاده از بیت المال، یک آیه در قرآن داریم می‌گوید: پیغمبری، فرمانده نظامی تعیین کرد به نام طالوت برای جمعیت، فرمانده نظامی گفت: داریم جبهه می‌رویم. به نهر آبی می‌رسیم، «فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ‏ مِنِّي‏» (بقره/249) کسی اگر بخورد از ما نیست. «وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي» اگر نخورید از من هستید. بیت المال در اختیار خیلی‌ها هست، بعضی‌ها بالاترین درجه تقوا را عمل می‌کنند، بعضی‌ها هم که سوء استفاده می‌کنند. خدایا ما را از تصرف ناحق و سوء استفاده از بیت المال حفظ بفرما. آنهایی که به علم و آگاهی بی اعتنایی به انقلاب و خون شهدا، سوء استفاده از بیت المال می‌کنند اگر قابل هستند هدایت و توفیق توبه مرحمت بفرما. اگر قابل نیستند، کامشان را از آن لقمه‌های حرام خوش قرار نده. رشوه از درآمدهای حرام و سوء استفاده از درآمدهای حرام است،
4- محکم‌کاری در نظام تکوین و آفرینش
برویم سراغ اخلاق تولید، سفارش می‌کنیم رونق تولید، تولید هم اخلاقی دارد. یکی اینکه باید محکم کاری کنیم. آیات محکم کاری را دیشب بیست مورد نوشتم. این آقای قاری نیامد؟ در راه است؟ خدا می‌گوید: من چیزهایی که ساختم درست ساختم، آیه‌اش این است «صُنْعَ‏ اللَّهِ‏ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ» (نمل/88) « أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ» یعنی خدا هرچه ساخته محکم ساخته است. محکم کاری، این چشم ما نازک است، ولی خدا اطرافش را چقدر محکم قرار داده است. در گودی قرار داده که اگر کف دست هم بخورد، آسیب نبیند. چون پی است، پی اگر در آب و نمک نباشد، از بین می‌رود و اشک ما را هم شور قرار داده است. یک در کشویی هم برایش به نام پلک گذاشته است. نوک پلک هم مو گذاشته، مژه گذاشته، این مو جلوی غبار را بگیرد. بالای چشم هم ابرو گذاشته که نور خورشید می‌تابد ابرو جلوی فشار نور را بگیرد و اذیت نشود، خطوط پیشانی هم از این طرف است که هرکس عرق می‌کند، عرق‌هایش از این طرف جاری شود، در چشمش نریزد، محکم کاری کرده است. یعنی چشم ما را حفظ کرده با اشک شور، با مژه، با ابرو و با خطوط پیشانی، «أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ» همه چیز اندازه‌گیری و محکم کاری شده است. آب دهان به اندازه تولید می‌شود. اگر آب دهان زیاد تولید می‌شد همه ما در خیابان یک سطل زیر چانه‌مان بود و اگر کم تولید می‌شد، همه ما یک سرم جلوی دهانمان بود.
«صُنْعَ‏ اللَّهِ‏ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ» قاری: «صُنْعَ‏ اللَّهِ‏ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ»، «کل شیء» یعنی همه چیزی أتقَن است یعنی محکم کاری است، محکم کاری کرده است. همین زمین شما می‌دانی چطور حفظ می‌شود. یک قطری از هوا دور زمین است که این سنگ‌های آسمانی که پرت می‌شود، این قطر این سنگ را آتش می‌زند. اگر این قطر کمتر بود، سنگ بر سر ما می‌خورد. یعنی قطر را طوری تنظیم کرده که به سنگ‌ها آسیب نزند. ما اکسیژن می‌گیریم کربن می‌دهیم، درخت‌ها کربن می‌گیرند و اکسیژن می‌دهند. «أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ» هرچیزی سر جایش درست است.
پیغمبر فرمود، یک جای دیگر دارد می‌فرماید: «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ» قاری: «الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلَقَهُ‏» (سجده/7) دیگر «کل شیء» معنا نمی‌خواهد. «کل شیء» یعنی همه چیز، «أحسن» هرچیزی را أحسن، شما فرض کنید که به شما بگویند: ما می‌خواهیم شما را تغذیه کنیم، غیر از راه معمولی، راه معمولی این است که 1- دندان‌های من مثل قیچی غذا را قیچی کند. دندان بعدی مثل کلنگ سوراخ سوراخ کند، دندان آسیاب غذاهای قیچی شده سوراخ سوراخ شده را بجود، آب دهان این را آماده کند وارد معده شود. مثلاً می‌گویند: آقا شما تغذیه انسان را آماده کن. یک شب فکر کنیم، اگر خدا به ما بگوید: آقا خودت، خودت را سیر کن، چه می‌کنی؟ زیپ درست می‌کنیم و غذا را در شکم می‌گذاریم و بالا می‌کشیم. لذت غذا چه شد؟ لذت غذا به بو کردن و چشیدن و جویدن است. وگرنه این را که مثل صندوق عقب باز می‌کنیم، چمدان را صندوق می‌گذاریم و می‌بندیم. می‌گوید: هرچه درست کردیم، درست درست کردیم. اگر شک داری جایش را عوض کن. اصلاً در قرآن یک آیه داریم می‌گوید: اگر چیزها را جا به جا کنیم، بعد می‌فهمیم ما چه کردیم. «لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ» قاری: «لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ» اگر بخواهیم این آب را تلخ می‌کنیم. به چه کسی تلگراف می‌کنی شیرینش کن؟
آیه دیگر می‌گوید: «لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ» (واقعه/65)اگر بخواهیم درخت‌ها را خشک نگه می‌داریم، به چه کسی تلگراف می‌دهی سبزش کن؟ خدا چیزی که آفریده قشنگ آفریده است. همین آسمان را قرآن می‌گوید: «وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً» قاری: «وَ بَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً» (نبأ/12) هفت آسمان ضخیم، شدید، قرآن می‌گوید: محکم کاری را بحث تولید است، ما باید چیزهای محکم تولید کنیم. قرآن می‌گوید: محکم کاری را از ذوالقرنین یاد بگیر، سدی ساخت که گفت: تا آستانه قیامت این سد خراب نمی‌شود. «فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ» قاری: «فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي‏ حَقًّا» (کهف/98) ذوالقرنین سدی ساخت و گفت: این سد تا قیامت سر پا هست. ما الآن سد ساختیم، این سیلی که اخیراً آمد، سدهایی که تازه ساخته بودند، پایین انداخت.
5- محکم‌کاری در نظام تشریع و کتاب آسمانی
یک جلسه برای سران رؤسای جمهوری در ایران گرفتند، چند سال پیش، آنجا چک چک از سقفش آب می‌چکید، محکم کاری، آیات قرآن «أُحْكِمَتْ آياتُه‏» قاری: «أُحْكِمَتْ آياتُه‏» (هود/1) یعنی آیات خدا محکم است. گاهی وقت‌ها آیات قرآن را آدم نمی‌فهمد. می‌آید: آن آیاتی که متشابه هستند نمی‌فهمی، 1- با یک آیه دیگر می‌فهمی، 2- یا با حدیث می‌فهمی. باز هم آنها قابل فهم هستند منتهی به کمک آیات و روایات دیگر، مثلاً «حم، عسق» قاری: «حم، عسق» (شوری/1و2) آدم نمی‌فهمد، «حم، عسق» گیج گیج می‌شویم. می‌گوید: گیج شدی، آیه بعد می گوید: گیج نشو! «كَذلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ» (شوری/3) «حم، عسق» سوره بقره «الم» سوره‌های دیگر، «عسق» آیه بعد چه می‌گوید؟ می‌گوید: «کذلک یوحی» وحی از همین حروف است. ما از همین… قرآن را از همین حروف درست کردیم. ببینیم تو از این حروف چه درست می‌کنی؟ انسان از خاک چه درست می‌کند؟ یا خشت، یا آجر، یا سرامیک، یا کاشی کاری، هنر انسان این بوده که خشت و آجر و سرامیک و کاشی، خدا از خاک چه چیزی درست می‌کند؟ چند هزار رقم میوه، چند هزار رقم مزه، چند هزار رقم برگ، چند هزار رقم گل، چند هزار رقم طعم، ببین خدا از خاک چه درست می‌کند؟ ترش ترش لیمو ترش، شیرین شیرین لیموشیرین، ترش و شیرین، انار و پرتقال، همه در یک باغ است. «يُسْقى‏ بِماءٍ واحِد» (رعد/4) آب یکی، خاک یکی، این آب و خاک از آن ترش ترش، شیرین شیرین و ترش و شیرین، از همین حروف ما قرآن درست کردیم. تو می‌توانی از حروف چه چیزی درست کنی؟ یکبار به امیرالمؤمنین گفتند: می‌خواهیم یک سخنرانی کنی که در سخنرانی شما نقطه نباشد. اکثر کلمات ما نقطه دارد، ب پ جیم دال، ذال، باز سین ندارد شین دارد، صاد ندارد، عین ندارد، غین دارد. یک سخنرانی بکن که در همه سخنرانی‌ات نقطه نباشد. فوری امیرالمؤمنین یک سخنرانی کرد خطبه بی نقطه، مردم بهت زده شدند. یا علی! این کیه؟ گفتند: یکبار دیگر، یک سخنرانی بکن که در کل سخنرانی شما الف نباشد. ایشان یک سخنرانی کرد که الف نیست. آنها چه می‌کنند و ما چه می‌کنیم؟
از یک تک سلول بوعلی سینا می‌سازد، از یک تک سلول نوزاد می‌سازد، «أحکمت» هم در آیات آسمانی «أُحْكِمَتْ آياتُه‏» هم در ساختن طبیعت «صُنْعَ‏ اللَّهِ‏ الَّذِي» قاری: «صُنْعَ‏ اللَّهِ‏ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ»، «أَتْقَنَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ»، یعنی محکم است. این محکم کاری در تولید است؟ نه، در همه چیز محکم کاری هست. در نبوت، خدا به پیغمبر می‌گوید: «خُذِ الْكِتابَ‏ بِقُوَّةٍ» قاری: «خُذِ الْكِتابَ‏ بِقُوَّةٍ» (مریم/12) می‌خواهی پیغمبری را قبول کنی، باید از راه استدلال و معجزه بشناسیش. الکی هرکس آمد گفت: من پیغمبر هستم، گوش ندهید.
6- محکم‌کاری در امور اقتصادی و اجتماعی
چند وقت پیش الکی یک کسی بیت رهبری آمده بود، می‌گفت: به سید علی خامنه‌ای بگویید: بیاید، بگویید بیاید. گفتند: شما که باشی؟ گفت: من امام زمان هستم، ظهور کردم. هرچه دیدند، یک نفر آمد گفت: چه می‌گویید؟ گفت: به سید علی آقای خامنه‌ای بگویید بیاید، من امام زمان هستم ظهور کردم، بگویید بیاید. این هم در گوش این زد. گفت: چرا زدی؟ گفت: من خدا هستم، کی به تو گفتم ظهور کنی؟ الکی یک کسی می‌گوید: من پیغمبر هستم نمی‌شود قبولش کرد. با معجزه، در عقاید، حضرت عبدالعظیم حسنی که ثواب زیارت کربلا دارد زیارتش، گفت: به امام هادی، امام دهم من عقایدم را به شما عرضه می‌کنم. عقاید من این و این و این است، دلیل من این است، درست است؟ گفت: بله، درست است. یعنی در عقاید باید محکم کاری شود. بعضی عقیده‌شان، مثلاً می‌گوید: کلاغ صبح از اینجا پریده پس امروز یک حادثه‌ای رخ می‌دهد. در را باز کردم یک گربه سیاه دیدم، پس امروز یک خبر تلخی خواهد آمد. بسیاری عقایدشان پایش به جایی بند نیست. عقاید باید محکم باشد. پیمان می‌گیری، قرآن می‌گوید: «مِيثاقاً غَلِيظاً» قاری: «مِيثاقاً غَلِيظاً» (نساء/21) یعنی تعهد که می‌گیرید سفت و سخت بگیرید. حتی دو درهم نسیه می‌دهی «إِذا تَدايَنْتُمْ‏ بِدَيْنٍ» قاری: «إِذا تَدايَنْتُمْ‏ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» (بقره/282) نگفته: «بدین عظیم» نمی‌گوید بدهی سنگین، می‌گوید: «بدین» ولو یک قاشق چایخوری، اگر نسیه رد و بدل می‌شود، «فَاكْتُبُوهُ» بنویسید، «وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ» سواد نداری به یک کاتب بگو بنویسد. بعد حالا نوشتیم کافی است؟ می‌گوید: نه کافی نیست. دو تا هم شاهد، «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ» قاری: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ‏ مِنْ رِجالِكُمْ» (بقره/282) دو تا شاهد عادل بگیرید.
محکم کاری در داد و ستد، بزرگترین آیات قرآن، ما آیه‌ای نداریم که یک صفحه قرآن باشد از اول صفحه شروع می شود، مثلاً این قرآن است از اینجا شروع می شود تا اینجا، آیه‌ای که چهارده سطر باشد، آیه‌ی چهارده سطری یکی در قرآن بیشتر نیست. آیه‌ها نیم سطر، یک سطر، دو سطر، سه سطر، آیه چهارده سطری و آن مربوط به این است که محکم کاری کنید. داد و ستدها محکم باشد. اسناد تجاری را محکم ببندید که دیگر گرفتار فرجام و برجام نشویم.
دیگر چه؟ محکم کاری در دوست یابی، با یک کسی می‌خواهی دوست شوی، چطور آدمی است؟ قرآن می‌گوید: این دیگر آیه‌ای نیست که برادرمان بخواند. من می‌خوانم. می‌گوید: با هرکس می‌خواهی دوست شوی سه بار او را عصبانی کن، اگر فحش نداد با او رفیق شو. چون تا بستنی و چلوکباب و من بمیرم و تو بمیری و قربان تو، برایت بمیرم، جیرجیرکتم، با این الفاظ معلوم نمی‌شود. باید عصبانی شود ببینیم جوش که آورد چه می‌کند. تا سه بار با کسی… می‌خواهیم با کسی رفیق شویم، اول نگاه کنیم ببینیم به پدر و مادرش احترام می‌گذارد یا نه، آن کسی که قدر پدر و مادرش را ندارد، تو هم با او رفیق شوی و خدمت کنی قدر تو را هم نخواهد داشت. کسی که قدر بابا و ننه را دارد، قدر شما هم دارد. این یک
2- ببین نماز می‌خواند یا نه؟ آن کسی که از خدا تشکر نمی‌کند، تو هم هرچه خدمت کنی از تو هم تشکر نخواهد کرد. 3- ببین رفیق‌های قبلی از او راضی هستند یا نه؟ آن کسی که رفیق‌های قبلی را حقشان را پایمال کرده، شما هم با او رفیق شوی، حق شما را پایمال خواهد کرد. راه دوست گرفتن، رابطه‌اش با خدا چطور است. رابطه‌اش با پدر و مادرش چطور است و با دوستان قبلی چطور است؟ در مسائل جلوگیری از اختلاف، به ما گفتند: قبل از آنکه… این حدیث را یکبار دیگر خواندم، امام رضا که در کنارش هستیم، فرمود: به کارگر از اول طی کن چقدر می‌دهی؟ وقتی طی کردی، مثلاً فلان مبلغ، یک چیزی هم اضافه بده. «وَ يَزِيدُهُمْ‏ مِنْ فَضْلِه‏» (نبأ/173) نگذارید این کارگر در دلش دغدغه داشته باشد.
7- دقت در نقل اخبار فضای مجازی
در نقل حدیث، در حفظ آبرو، مثلاً درباره اخبار می‌گوید: هر خبری را شنیدید ولو در سایت‌ها، سایت را معنا کنم. سایت می‌دانید یعنی چه؟ سایت یعنی دیوار کوچه، به دیوار کوچه هم می‌شود نوشت: زنده باد قرائتی، هم می‌شود نوشت مرده باد قرائتی! آقا در سایت‌ها آوردند، باسمه تعالی غلط کردند. مگر هرچه در سایت آمد… مثل اینکه بگوییم آقا چاپ شده، مگر نمی‌شود آدم دروغ چاپ کند؟ اگر یک خبری را می‌خواهید پخش کنید، قرآن می‌فرماید: «وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ‏ أَذاعُوا» قاری: «وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ‏ أَذاعُوا بِهِ» (نساء/83) می‌گوید: چرا تا خبری شنیدید در مورد امنیت یا در مورد حمله و جنگ، زود پخش می‌کنید. پس چه کنیم؟ «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ» قاری: «وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‏ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» یعنی خبر که شنیدید نه بگویید بله، نه بگویید نه، صبر کنید به کارشناسان امین خبر تحویل شود. اگر تأیید شد که این خبر حق است پخش کنید. هر خبری را زود پخش نکنید. این یعنی در حرف زدن هم محکم کاری کنید. خیلی خوب…
امشب چون شب جمعه است و دعای کمیل دارند، گفتیم جمع و جورش کنیم. من چند جمله در یکی دو دقیقه بگویم. 1- شب قدر اگر می‌خواهید خدا شما را ببخشد، شما هم مردم را ببخشید. نمی‌شود بگویید: من از سرش نمی‌گذرم، روز قیامت هم حقش را می‌گیرم، به من ظلم کرده، تو که نمی‌گذری خدا هم نمی‌گذرد. «وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا» قاری: «وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا» (نور/22) ببخشید همدیگر را… «أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» مگر نمی‌خواهی خدا تو را ببخشد؟ می‌خواهی خدا ببخشد تو هم مردم را ببخش. این کلید قرآنی است. بخشش، این یکی. 2- دعای شما میلیاردی باشد. به همه امت اسلامی، به همه غیر مسلمان‌ها هم دعا کنیم. الآن شما معرفت داری، زیارت داری، صدها میلیون آدم هست اصلاً امام رضا نمی‌شناسد. اسلام را نمی‌شناسد. دعای شما به همه امت باشد. نه فقط دختر من، پسر من، شریک من، شغل من، شاگرد من، از من دعاها به ما تبدیل شود. این هم یکی است. خدایا تو را به حق شهید ماه رمضان، همه دعاها را مستجاب بفرما، توفیق توبه و انابه و درک بهترین را به همه آرزومندان مرحمت بفرما. تمام کسانی که سالهای قبل و شب‌های احیاء استفاده می‌کردند و الآن نیستند، همه را با محمد و آل محمد محشور بفرما. موانع استجابت دعا را برطرف بفرما. دعاهای امام زمان(ع) را مستجاب بفرما.

«والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته»

لینک کوتاه مطلب : https://gharaati.ir/?p=4230

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ankara escort