ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
پرسش و پاسخ
دسته بندي موضوعي.........پرسش شما

» ولایت فقیه چیست؟
» دلیل موفقیّت انبیا كه مردم دستوراتشان را پس از قرن‏ها عاشقانه انجام مى‏دهند، چیست؟
» آیا اطّلاع رسانى در همه جا لازم است؟ آیا دانستن همه چیز براى همه كس لازم است؟
» آخرین سخن ما با كسى كه دین را نمى‏پذیرد، چیست؟
» از نظر قرآن، چه كسى منافق است؟
» با كسانى كه در برابر حقّ دیر تصمیم مى‏گیرند، چه برخوردى داشته باشیم؟
» آیا هر ایمانى ارزش دارد؟
» چرا خداوند گاهى دعاى ما را مستجاب نمى‏كند؟
» خدایى كه به وضع و حال ما و به هر چیزى آگاه است، چرا ما را مورد آزمایش قرار مى‏دهد؟
» آیا براى اداره جهان، تقوا كافى است كه قرآن سرانجام جهان را از آنِ پرهیزكاران مى‏داند؟
» چرا خداوند چیزهایى آفریده كه براى انسان خطرناك است؟
» با وجود علم وعقل، چه نیازى به وحى داریم؟
» وظیفه ما در برابر دشمنان چیست؟
» آیا گفتن «بسم اللّه» و شروع كار با نام خدا، قبل از اسلام هم سابقه داشته است؟
» این‏كه مى‏گویند: تمام قرآن در «سوره حمد» و تمام حمد در «بسم اللّه» و تمام «بسم اللّه» در حرف «باء» است، مراد چیست؟
» آیا خداوند به حمد و ستایش ما نیاز دارد؟
» چرا خدا را «مالك یوم الدین» مى‏خوانیم، مگر او مالك دنیا نیست؟
» دین به چه معنا و چه لزومى دارد؟
» چرا وقتى كه به تنهایى و فرادى نیز نماز مى‏خوانیم، از كلمات و جملاتى كه نشانه‏ى «جمع» است، استفاده مى‏كنیم؟ مثلاً مى‏گوییم: «نعبد، نستعین، اِهدنا، علینا»
» چرا در قرآن معمولاً دعاها با نام مقدس «ربّ» آغاز شده است؟