ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
اخبار
اخبار
«راهی به سوی نور» برنامه تفسیر قرآن کریم از رادیو برون مرزی به 30 زبان دنیا
2015-04-16 : تاریخ درج
در پی درخواست مسئولان محترم رادیو برون مرزی، از سال 77 تاکنون، خلاصه ای از تفسیر نور و نمونه، به همراه برخی توضیحات لازم، توسط مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، بر اساس برنامه های پنج دقیقه ای رادیویی تدوین و تحت عنوان «راهی به سوی نور» در اختیار گروه معارف رادیو برون مرزی قرار می گیرد.
این متن توسط مترجمان متخصص به 30 زیان ترجمه و به صورت هفتگی در رادیوهای مختلف پخش می گردد
پس از پخش برنامه در رادیو، متن و صوت آن در سایت رادیو برون مرزی جهت استفاده علاقمندان قرار می گیرد که لینک هر زبان در این قسمت قابل دسترسی می باشد.

Chinese        Dari              English            Armenian         Azeri                 Bosnian
 
Japanese      Arabic         Albanian         hindi                 indonesian         italian

Bangla           ausa            ebrew            Urdu                 French
                German

Spanish         Kiswahili       Turkish          Kurdish             Pashtu               Russian

Georgian       Aran             Taleshi         Turkmen            Tajik                    Uzbek