ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

نماز باران‏
حدود پنجاه سال قبل در قم مدّت زیادى باران نیامد و خشكسالى مردم را تهدید مى‏كرد. مردم جمع شدند و خدمت آیت‏اللّه خوانسارى رسیدند و از ایشان خواستند نماز باران بخوانند.
مردم قم به امامت آیت اللّه خوانسارى براى نماز باران حركت كردند. در آن زمان انگلیسى‏ها در قم قرارگاهى داشتند. وقتى این حركت را دیدند مسخره كردند و گفتند: آخوندها به جاى نماز باران، نماز برف مى‏خوانند و برف هم بر سر خودشان مى‏بارد. (مرادشان عمّامه‏هاى سفید بود)
امّا به كورى چشم كفّار، بعد از این نماز، چنان بارانى بارید كه سابقه نداشت.