ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

جایگاه كتاب كلاس اوّل‏
شخصى كتابخانه بزرگ و كتاب‏هاى مهمى داشت. یك كتاب را در جعبه‏اى بالاى همه كتابها گذاشته بود. هركه مى‏آمد، سؤال مى‏كرد كتاب داخل جعبه چه كتابى است؟ یكى مى‏گفت: شاید خیلى قدیمى است، دیگرى مى‏گفت: لابد جلدش از پوست است و... آخر از او پرسیدند: این چه كتابى است كه اینقدر احترامش را دارى؟
گفت: كتاب كلاس اوّل است. اگر كتاب اوّل را نمى‏خواندم، به خواندن كتاب‏هاى بعدى موفّق نمى‏شدم.