ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

همبازى و همرازشدن با فرزند
منزل یكى از محترمین تهران بودم، پسرش از منافقین فرارى بود. پدر، عالمى وارسته و پسر، منافقى فرارى!
درباره اینكه چطور شد پسرش اینگونه شد، گفت: به تربیت پسرم نرسیدم. از صبح زود تا آخر شب اینجا و آنجا سخنرانى و برنامه‏هاى علمى و تحقیقى داشتم، ولى از فرزندم غافل شدم. الآن چوبش را مى‏خورم. همه اعضاى خانواده در این غم مى‏سوزیم كه چرا باید جوانى از خانواده ما به این راه كشیده شود.
الآن مى‏فهمم كه على‏بن ابیطالب‏علیهما السلام كه فرمود: هركس بچه‏اى دارد، باید بچه شود یعنى چه. یعنى پدرها باید در خانه ژست پدرى را كنار بگذارند و با بچه‏ها همبازى و همراز شوند.