ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

افتخار تربیت فرزند
به یكى از دوستان گفتم: شنیده‏ام خداوند به شما فرزندى عطا فرموده است؟
در جواب من خیلى زیبا گفت: خداوند افتخار تربیت یكى از بندگانش را به من عطا كرده است!