ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

نتیجه فتوى‏
همسر سلمان رشدى فیلمى ساخته بود كه در آن فیلم به تمام ادیان آسمانى توهین شده بود. یكى از آثار فتواى حضرت امام خمینى‏قدس سره این بود كه این فیلم امكانى براى پخش پیدا نكرد.