ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

شیوه نهى از منكر
یكى از محترمین تهران كه به زیارت حضرت آیت اللَّه حائرى مؤسّس حوزه علمیه قم رفته بود، صورتش را تراشیده بود. وقتى خدمت آقا رسید، آقا پس از آنكه صورتش را بوسید فرمود: اگر به من علاقه دارید از این به بعد جاى بوسه مرا نتراشید! آن مرد قبول كرد و گفت: چشم آقا.