ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

قداست مسجد
عالمى بزرگوار را در نجف دیدم كه هنگام ورود به مسجد، درب مسجد را مى‏بوسید و وقتى از مسجد بیرون مى‏رفت، باز درب مسجد را مى‏بوسید.
این كار نشان دهنده مقدّس بودن مسجد است.