ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

زمان مناسب‏
یكى از دوستان مى‏گفت: در مراسم سینه‏زنى جوانى را دیدم كه زنجیر طلا به گردن آویخته و حسین، حسین! مى‏گوید. به او گفتم: آقا! این دستى كه براى حسین به سینه مى‏زند، چقدر خوب است از حرام دورى كند و دل امام حسین را خوش كند و این زنجیر طلا را از گردن در آورد.
گفت: چشم آقا و زنجیر را در آورد.