ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

وصیّت ارزشمند
وقتى پیكر پاك یكى از بسیجیان وارد شهر شد، وصیتنامه او را خواندند كه نوشته بود: اگر جنازه مرا به شهر آوردند مرا دفن نكنید مگر اینكه دو گروه سیاسى شهر با هم آشتى كنند. صحنه عجیبى پیش آمده بود، طرفهاى دعوا در حالى كه براى شهید اشك مى‏ریختند، همدیگر را در آغوش كشیدند.
این گونه یك جوان بسیجى حتّى پس از شهادت، از جنازه‏اش براى وحدت و آشتى بین مسلمین استفاده كرد.