ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

تشكّر غوغا مى‏كند
یكى از استانداران كار زیبایى كرده بود. روز معلّم، تمام معلمان دوران تحصلیش را جمع كرده و به آنان گفته بود: اگر كارى دارید، من در خدمت شما هستم.
یكى از معلمان برخاسته و گفته بود: به دلیل مشكلات زیاد درخواست بازنشستگى داده بودم، امّا حالا با این برخورد شما تقاضایم را پس مى‏گیرم.