ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

مسئولیّت خمس‏
سرمایه‏دارى مبلغ قابل توجهّى پول را به عنوان خمس و سهم امام خدمت حضرت امام خمینى‏قدس سره آورد و از امام خواست كه خمس ماشینش را نگیرد!
امام فرمود: شما بر ما منّت ندارى، بلكه ما بر شما منّت داریم، چون شما با دادن خمس نجات پیدا مى‏كنید و مسئولیّت چگونگى مصرف آن به گردن ما مى‏افتد. یا همه پول را ببر و یا همه خمس را بده.