ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
خاطرات
خاطرات زندگينامه :: آلبوم تصاوير

حافظ قرآن یا محافظ قرآن‏
در سرزمین حجاز از یكى از شخصیّت‏هاى ایران پرسیدند: شما در ایران چند نفر حافظ قرآن دارید؟ گفته بود: ما حافظ قرآن كم داریم، امّا محافظ قرآن زیاد!!