ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
جایگاه وقف در اسلام 1395/9/11

1- تأکید اسلام بر هجرت برای حفظ دین
2- لزوم هجرت برای خدمت به مردم
3- هجرت برای دعوت مردم جهان به اسلام
4- جایگاه وقف در زندگی مردم
5- وقف، معامله با خدا
6- وقف، عامل توسعه ظرفیت انسان
7- وقف، سیره پیامبر اکرم و معصومین(ع)
8- رعایت اولویت‌ها در وقف