ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
کمالات حضرت علی(علیه‌السلام) در قرآن 1395/4/5

1- کمال بشر در پیروی از پیشوایان معصوم
2- علی علیه السلام، یار پیامبر، جان پیامبر،‌جانشین پیامبر
3- علم و دانش بی‌همتای حضرت علی(ع)
4- ناامیدی دشمنان اسلام با نصب حضرت علی(ع) به امامت
5- توصیف حضرت علی(ع) در کنار جبرییل و فرشتگان
6- رعایت حقوق اهل بیت(ع) و پرداخت خمس
7- امامت، شرط تحقق توحید در جامعه