ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
مراسم خواستگاری در قرآن 1394/4/11

1- نقش پدر در انتخاب داماد
2- صداقت در برخورد با خواستگاران
3- عدم لزوم رعایت سن دختران در ازدواج
4- عدم سخت گیری در میزان مهریه
5- دوری از تکلّف در مراسم عروسی
6- انتخاب بر اساس کمالات، نه جمال و ثروت
7- خاطره ای زیبا از ازدواج دو زائر امام رضا(علیه السلام)