ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
غدیر و عصمت امامان علیهم السلام 1394/7/9

1- لزوم اطاعت از جانشینان پیامبر
2- نهی از اطاعت فاسقان و فاجران
3- شناخت اولی الامر از جمع آیات قرآن
4- تأکید پیامبر بر دوازده نفر جانشین
5- امامت، انتصابی است، نه انتخابی
6- لزوم گفتگوی منطقی میان دانشمندان مذاهب اسلامی
7- معنای درست توحید و شرک