ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
زندگی گوارا در قرآن و روایات 1398/3/30

1- راه رسیدن به رزق گوارا و حلال
2- بهره‌گیری از فرصت‌هعا و استعدادها
3- کم‌کردن سفرهای غیرضرور در تحصیل
4- یادگیری مهارت‌های والدین
5- کار در فرهنگ دینی، عبادت و جهاد
6- دور از چشم و هم‌چشمی در زندگی
7- فراگیری علم مفید، انجام کار مفید