ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
جایگاه کار در اسلام 1395/5/7

1- توصیه قرآن به کار و تلاش در زمین
2- کار، مایه عزت فرد و جامعه
3- کار، عامل خودکفایی و استقلال کشور
4- انتخاب کار، متناسب با شرایط مرد و زن
5- کار، متناسب با شرایط زمان و مکان
6- توصیه رسول خدا به محکم کاری در امور زندگی
7- لزوم نشاط در کارهای فردی و اجتماعی