ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
احیای قرآن، از اهداف انقلاب اسلامی ایران 1394/11/22

1- راهپیمایی 22 بهمن، یکی از اعمال صالح دینی
2- عمل به همه دستورات دین، نه گزینش برخی دستورات
3- نه توجیه، نه تضعیف، بلکه تکمیل
4- تشکیل نظام اسلامی بر اساس آرای مردم
5- مبارزه با ظالمان در کنار حمایت از مظلومان
6- نقش ولایت فقیه، در سقوط رژیم شاهنشاهی
7- پایداری و ایستادگی، شرط پیروزی بر دشمنان
8- وظیفه مسؤولان در گسترش فرهنگ دینی و عبادی