ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
تمثیلات درباره امام زمان علیه السلام 1393/11/2

1- جایگاه تمثیل در قرآن و روایات
2- لزوم دقت عمیق در آیات قرآنی
3- نقش امامان در تأمین نیازهای اجتماعی
4- امامان معصوم علیهم السلام، واسطه فیض خداوند به مخلوقات
5- نقش امام زمان علیه السلام در مبارزه با ظلم و اقامه عدل
6- حکومت امام زمان علیه السلام، همانند حکومت حضرت علی علیه السلام
7- انتظار طلوع خورشید در شب تاریک