ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
شیوه آموزش دین به مردم 1395/5/28

1- بهره‌گیری پیامبر از فرصت‌ها برای آموزش مردم
2- آموزش رزمندگان در بیابان
3- خطر غرور رزمندگان پس از پیروزی
4- دعای امام سجاد(ع) برای دوری از غرور و تکبّر
5- معجزه و کرامت اولیای خدا، به اذن خدا
6- بهره‌برداری حداکثر، از کمترین امکانات
7- بهره‌گیری از ابزارهای بصری در آموزش