ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
قیام امام حسین علیه السلام برای امر به معروف 1393/8/8

1- امر به معروف، وظیفه ای همگانی
2- حکومت معاویه، بزرگ ترین منکر زمان امام حسین
3- تقدم امر به معروف بر نهی از منکر
4- شناخت درست معروف و منکر
5- تفاوت شیوه های امر به معروف
6- اقامه نماز ظهر عاشورا در برنامه عزاداری
7- صبر و استقامت در مبارزه با منکرات