ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
هنر معلم در تربیت نسل نو 1395/7/1

1- کشف استعدادهای نهفته دانش‌آموزان
2- هدایت نسل نو به سوی نور معرفت
3- معلم، الگوی عملی تربیت دینی
4- دلسوزی برای تربیت نسل نو
5- شیوه برخورد امام رضا(ع) با مهمانان
6- سعه صدر معلم در برخورد با مشکلات
7- برخورد شدید با برهم زنندگان امنیت اقتصادی
8- توجه به دانش‌آموزان نیازمند در آغاز سال تحصیلی