ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
راه استجابت دعا 1397/4/21

1- دعای خالصانه برای کارهای خیر
2- شمردن نعمت‌های خدا، پیش از دعا
3- شکر نعمت‌های خدا، به ما و دیگران
4- شکر برداشته‌ها و نداشته‌ها
5- دعای پیامبر و امامان ع برای مؤمنان
6- خطر انحراف و باورهای نادرست
7- طلب عفو برای لغزش‌ها و گناهان