ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
انتخابات » فصل‌6:دیدگاه‌ها درباره انتخاب بهترین
1-  متعهد به اسلام
«افرادی را انتخاب كنید كه متعهد به اسلام، شرقی و غربی نباشند، بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند.» (108)
2- عدم وابستگی به فرهنگ بیگانه
 «مراقب باشید به بهانه نوآوری و روشنفكری تحت تاثیر فرهنگ سلطه جویی بیگانه قرار نگیرند.»  (109)
3- پایبندی به استقلال و عزت
«افراد سالم، افراد وطن‌خواه، افراد وطن دوست... باشند انتخاب كنید و به آن‌ها رای بدهید.»، «(آری) در سایه اسلام می‌توانیم مملكت خودمان را حفظ كنیم.»‌ (110)
4- نگهبانی و پاسداری از اسلام
«افرادی كه تعهدی به اسلام ندارند و نسبت به مقررات اسلامی پای‌بند نیستند، شایسته حضور در مجلس نیستند.» (111)
5- پاسدار دستاوردها و مبانی
«كسانی می‌توانند وارد صحنه رقابت (انتخابات) شوند كه به اسلام، نظام اسلامی، قانون اساسی و امام (ره) معتقد باشند و كسانی كه این اصول را قبول ندارند. نباید وارد این صحنه شوند.»   (112)
6- داشتن روحیه خدمتگذاری
«مجلس شورا هم نمی‌خواهیم كه از طبقه بالا درست بشود، مجلس شورا می‌خواهیم از آدم‌هایی (درست بشود)كه متوجه‌اند به این ملت چه گذشته است.»
 «نمایندگان محترم باید... وظیفه كمك به محرومان را سرلوحه مسئولیت‌های نمایندگی خود قرار دهند.»
 7- تعهد و تقوی در اعتقاد و عمل
«باید به اشخاصی كه احتمال انحراف در آن‌ها می‌رود رای ندهند احتمال انحراف عقیدتی، اعمالی یا اخلاقی باعث می‌شود كه به چنین اشخاصی اعتماد نشود كرد و رای به آنان موجب مسئولیت خواهد بود.»  (113)
«اگر كسی فاسد است نباید وارد مجلس شود حالا فساد اعم است از فساد مالی و فسادهای گوناگون اخلاقی یا فساد عقیدتی و سیاسی، همه این‌ها فساد است.»  (114)
8- مقدم داشتن مصالح اسلام و امت
«سرنوشت اسلام و كشور را به دست كسانی دهید كه منفعت خود را بر مصلحت كشور مقدم ندارند.»
«برادران و خواهران نماینده را به اجتناب از گروه‌گرایی، مقدم داشتن مصالح كشور و مردم بر مصالح شخصی و گروهی … توصیه می‌كنم.»  (115)
9- نترس و آگاه
«كسانی را كه انتخاب می‌كنید، باید مسائل را تشخیص دهند، نه از افرادی باشند كه اگر روس یا آمریكا یا قدرت دیگری تشر زد بترسند. باید بایستند و مقابله كنند.» (116)
10- امین و صادق
«باید اشخاص امین و صادق در مجلس شورا بروند كه مقررات شما را بر طبق خواسته‌های خدای متعال پیاده كنند.» (117)
11- معتقد به اسلام، جمهوری ‌اسلامی و قانون‌ اساسی
«سرنوشت اسلام و كشور خود را به دست كسانی دهید كه به اسلام و جمهوری اسلامی و قانون اساسی معتقد و نسبت به احكام نورانی الهی معتقد باشند.» (118)
12- حرام بودن اشغال پست برای نااهل
«اگركسی در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیتی مشغول كار است،ولی آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی را آن‌طور كه امام ترسیم كرده‌است و در قانون اساسی تجسم پیدا كرده در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است.»(119)
13- صاحب درك و فهم سیاسی
«نماینده باید دارای درك و فهم سیاسی باشدو مسائل كشور را بفهمد، هم مسائل خارجی و توطئه‌های دشمنان را و هم مسائل داخلی را ... احساس مسئولیت، دلسوزی و وجدان سیاسی داشته باشد.» (120)
14- امانت‌دار و كاردان و لایق
«با چشمانی باز كسانی را انتخاب‌كنید كه در درجه اول باایمان باشند و ضمن كاردانی و لیاقت، رأی مردم را امانت بدانند و به اعتماد مردم پاسخ صحیح دهند.» (121)
15- وطن‌دوستی
«افراد سالم، افراد وطن‌خواه، افراد وطن‌دوست، افرادی كه نه شرقی و نه غربی، بلكه در صراط مستقیم اسلامیت و انسانیت باشند، انتخاب كنید و به آن‌ها رأی بدهید.» (122)
16- صاحب بصیرت در دین و دنیا
«رأی خود را به شخصی كه دارای بصیرت در امر دین و دنیا و منزه از گرایش به شرق و غرب ومكتب‌های انحرافی و دارای دید سیاسی است، بدهید» (123)
17- متعهد، متفكر، دلسوز
«نمایندگانی متعهد، متفكر، دلسوز به ملت و به خصوص به  طبقه مستضعف و خدمتگزار به اسلام و مسلمین در مجلس شورای اسلامی بفرستید.» (124)
18- به فكر محرومان و مستضعفان
«وكلای مجلس، از طبقه‌ای باشند كه محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند» (125)
19- حسن سابقه، خیرخواه و وفادار
«ملت مبارز متعهد، با مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروه‌ها، آرای خود را به اشخاصی می‌دهند كه به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانین اسلامی و خیرخواهی امت، معروف و موصوف باشند.» (126)
20- انقلابی، مؤمن، شجاع
«آن كسی كه به عنوان وكیل این ملت انقلابی و مؤمن و شجاع به مجلس می‌رود، باید انقلابی، مؤمن و شجاع باشد: اگر نگوییم شجاع‌ترین، مؤمن‌ترین و انقلابی‌ترین باشد. مثل مرحوم مدرس را انتخاب كنیم.»
21- داشتن روحیه نشاط، برنامه و امتحان داده؛
« نماینده مطلوب كسی است كه علاوه بر داشتن روحیه نشاط، و امید انقلابی، خدوم، امتحان داده، باكفایت، خوشنام، و دارای برنامه باشد.» (127)
22- انتخاب «اصلح»
«مردم باید به فكر شناخت اصلح باشند، چون چیز كوچكی نیست.» (128)
23- ساده‌زیستی
«اگر بخواهید بی‌خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع كنید و ابرقدرتان و سلاح‌های پیشرفتة آنان و شیاطین و تؤطئه‌های آنان در روح شما اثرنگذارد و شما را از میدان به‌در نكند، خود را به ساده‌زیستن عادت دهید. و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید. مردان بزرگ كه خدمت‌های بزرگ برای ملّت‌های خود كرده‌اند اكثراً ساده زیست و بی‌علاقه به زخارف دنیا بوده‌اند.» (129)
24- سیاستمدار، اقتصاددان و مطّلع
«مجلس اشخاص سیاسی لازم دارد، اشخاصی اقتصاددان لازم دارد، سیاستمدار لازم دارد، اشخاصی مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد.» (130)
25- فدایی اسلام بودن
«اسلام چیزی است كه همة ما باید فدایی آن بشویم، تا اینكه تحقّق پیدا كند. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم، همة ما باید از بین برویم تا حفظش كنیم. در سایة اسلام، می‌توانیم مملكت خودمان را حفظ كنیم.» (131)
26- رقابت و تبلیغات سالم
«افرادی كه می‌كوبند، می‌زنند، زحمت می‌كشند، پول خرج می‌كنند و انواع و اقسام تلاش‌ها انجام می‌دهند تا به این امتیاز دست پیداكنند ... در فرهنگ (اسلامی) حاكم بر مجموعه ما این دیدگاه مردود است. (بلكه باید) به عنوان یك مسئولیت، یك ادای وظیفه و یك صحنة كارآمد برای خدمت نگاه كنیم.» (132)
«لازم است مطلبی را كه گاهی شنیده می‌شود كه برای تبلیغات انتخاباتی بعضی از كاندیداها، خدای ناخواسته بعضی دیگر را تضعیف یا توهین می‌كنند، در رابطه با آن‌ تذكر دهم كه امروز این نحو مخالفت‌ها، خصوصاً از چنین كاندیداهایی، برای اسلام و جمهوری اسلامی، فاجعه‌آمیز است.» (133)
27- غیرمنحرف
«باید به اشخاصی كه احتمال انحراف در آنان می‌رود رأی ندهند، احتمال انحراف عقیدتی، اعمالی یا اخلاقی، باعث می‌شود كه به چنین اشخاصی اعتماد نشود كرد.» (134)

 108- صحیفه نور 11/284
109- رهبر فرزانه انقلاب 6/11/78
110- صحیفه نور 5/277 و كلمات قصار
111- رهبر فرزانه انقلاب 2/12/74
112- رهبر فرزانه انقلاب 19/10/82
113- صحیفه نور 12/75
114- رهبر فرزانه انقلاب 4/12/70
115- رهبر فرزانه انقلاب افتتاح مجلس چهارم
116- صحیفه نور 18/198
117- صحیفه نور 5/253
118- صحیفه نور 11/269
119- روزنامه اطلاعات 9/8/80
120- نماز جمعه تهران 8/7/71
121- روزنامه مردم سالاری 8/12/81
122- صحیفه نور 5/277
123- صحیفه نور 15/163
124- صحیفه نور 11/273
125- وصیت نامه امام خمینی (ره)
126- صحیفه نور 12/3
127- روزنامه كیهان 26/9/82
128- راهبردهای ولایت 5/152
129- امام‌خمینی(ره) خطاب‌به‌نمایندگان دوره‌سوم
130- صحیفه نور 18/204
131- كلمات قصار امام خمینی(ره) 31/35
132- روزنامه كیهان 20/3/71
133- صحیفه نور 17/103
134- صحیفه نور 12/75
صفحه قبل « [صفحه 7]» صفحه بعد


فهرست
مقدمهفصل 1- ارزش انسان و اهمیت انتخابفصل 2- جمهوری اسلامی، حضور مردمفصل 3- ملاك‌های انتخاب بهترینفصل 4: نشانه‌های بهترین انتخابفصل 5: معیارهای بهترین در قانونفصل‌6:دیدگاه‌ها درباره انتخاب بهترین فصل 7: سفارش و توصیه‌هافصل 8: سخنی با داوطلبینفصل 9: آفت‌ها