ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
اصول عقائد اسلامی (توحید) » غبارهاى فطرت
فطرت، گاهى كاملاً آشكار و گاهى غبار آلود است. در اینجا مناسب است از چیزهایى كه مانع درخشش فطرت است و چون تكّه‏اى ابر و یا توده‏اى غبار روى امور فطرى را مى‏پوشاند نام ببریم.
1- تقلید كوركورانه از دیگران.
2- رفاه‏گرایى و غوطه‏ور شدن در مادّیات.
3- تأثیرپذیرى از محیط. حضرت موسى علیه السلام به اتّفاق قوم خود كه خداپرست بودند، وارد منطقه‏اى شد كه مردم آن بت مى‏پرستیدند، همین كه نگاه قوم موسى به آنها و بت‏هایشان افتاد، به حضرت گفتند: براى ما نیز خدایى از بت قرار ده، «اجعل لنا الهاً كما لهم آلهَة»(13)
5 - تبلیغات سوء. ممكن است با تبلیغات مسموم، كارهاى پسندیده، ناپسند و امور ناپسند، پسندیده جلوه داده شود. مانند تبلیغات فرعون مبنى بر خدایى خویش، «أنا ربّكم الاعلى»(15) كه مورد پذیرش قوم او قرار گرفت. 6- تهدید و ایجاد ترس و دلهره از سوى مخالفان دین. 7- خود باختگى در برابر افكار و عقاید دیگر مكاتب. 8 - پیروى از هنرمندان منحرف. هنگامى كه حضرت موسى علیه السلام براى مناجات و دریافت وحى به كوه طور عزیمت فرمود، سامرى كه یك هنرمند بود از این فرصت استفاده كرد و با ساخت گوساله‏اى، مردم را گوساله پرست نمود. «فاخرج لهم عِجلاً جسداً له خُوار»(16) 9- اكثریّت‏گرایى. گاهى انسان خود مى‏داند مطلبى باطل و نارواست، امّا به خاطر اینكه اكثریّت آن را مى‏پسندند، بر اساسِ «خواهى نشوى رسوا، همرنگ جماعت شو» از جامعه پیروى و تبعیّت مى‏كند. 10- وسوسه‏هاى شیطانى. 11- تمسخر شنیدن. گاهى انسان به خاطر احتراز از تمسخر دیگران، از بیانِ دریافت‏هاى صحیح خود دست بر مى‏دارد. 12- هوا و هوس. تمایلات نفسانى و پیروى از غرائز، از بروز امور فطرى جلوگیرى مى‏كند‏ 4- رفیق بد. چه بسا فردى خودش، خوب و بد را مى‏فهمد و مى‏داند، امّا رفیق بد، او را منحرف مى‏سازد. قرآن مى‏فرماید: انسان گمراه در روز قیامت مى‏گوید: «یا ویلتى‏ لیتنى لم أتّخذ فلاناً خلیلاً . لقد اضلّنى عن الذّكر»(14) اى كاش فلانى را دوست نگرفته بودم، او مرا از یاد خدا غافل و منحرف ساخت.

 13) اعراف، 138
14) فرقان، 29 - 30.
15) نازعات، 24.
16) طه، 88
صفحه قبل « [صفحه 4]» صفحه بعد


فهرست
نیاز به دیندینِ فطرى یعنى چه؟فطرت در قرآنغبارهاى فطرتعوامل شكوفایى فطرتامتیازات دینكارایى دینتحلیل‏هاى غلط از دیننشانه‏هاى بهترین دینضرورت شناخت دینمعارف ثابت ادیانجهان‏بینىهستى در جهان‏بینى الهىنقش جهان‏بینىجایگاه شناخت ابزار شناختمنابع شناختشناخت‏هاى ناقص و كاملموانع شناختحقیقت و ابعاد توحیدریشه‏هاى ایمان به خداراه‏هاى خداشناسىنشانه‏هاى خداهماهنگى نظام تكوین و تشریجبران كمبودها در آفرینشخداشناسى از راه فرض خلافخداشناسى از راه مقایسهخداشناسى از راه افزایش نعمت‏ها نشانه‏هاى یكتایى خدا اقسام توحیدتوصیف خداوندالگوى توحیدعلل انحراف از توحیدآثار ایمان به خداعوامل دلهرهآثار بى‏ایمانى ایمان‏هاى مورد انتقادویژگى‏هاى ایمان مقبولعلل انحراف از خداشناسىشركآثار شركریا شرك استنشانه‏هاى شرك گناه نابخشودنىنشانه‏هاى اخلاصپاسخ به چند شبههتوسلنوشتن نام بر روى سنگ قبورگریه بر مردگان و شهداتبركطواف دور قبورسجده بر مُهرروضه خوانى و یادبودجشن‏هابوسیدن ضریح احترام بقیعذكر یا علىّ و یا حسینگنبد و بارگاه