ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
اصول عقائد اسلامی (توحید) » جایگاه شناخت
همان‏گونه كه نوع رفتار و گفتار ما از جهان‏بینى ما نشأت مى‏گیرد، نوع جهان‏بینى نیز از شناخت ما سرچشمه مى‏گیرد، یعنى انتخاب جهان‏بینى به نوع شناخت بستگى دارد. واین شناخت ما از خود وهستى است كه به انتخاب نوع خاصّى از جهان‏بینى منجر مى‏شود.
 با این بیان، چنین نتیجه مى‏گیریم كه اعمال ما برخاسته از جهان‏بینى ما، و جهان‏بینى ما به شناخت ما وابسته است.
 در اینجا لازم است درباره شناخت، توضیح مختصرى ذكر كنیم.
 امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات، برخوردارى آنها از نعمت بزرگ شناخت و معرفت است. در اهمیّت شناخت، همین بس كه خداوند در بسیارى از آیات قرآن، انسان‏ها را به كسب شناخت و معرفت دعوت مى‏كند، و كسانى را كه اهل تفكّر و تدبر و تعقل نیستند به شدّت مذمت نموده، توبیخ مى‏كند.
 خداوند در قرآن، ما را از پیروى آنچه به آن شناخت نداریم، منع كرده است «ولاتقف ما لیس لك به علم»(74) وافرادى را كه بدون شناخت، راهى را مى‏روند و عملى را انجام مى‏دهند، كوران و كران و گنگانى مى‏داند كه تدبّر نمى‏كنند.
 در ضرورت شناخت، گفتار مولاى متقیان به كمیل بسیار قابل توجّه است. امام‏علیه السلام مى‏فرماید: «یا كمیل ما من حركةٍ الا و انت محتاج فیها الى معرفه»(75) هیچ حركتى وجود ندارد مگر آنكه تو در آن به معرفت نیاز دارى.
 معرفت و شناخت، اعمال ما را ارزشمند مى‏سازد. در مكتب اسلام درجات اعمال و كارهاى ما به میزان معرفت ما بستگى دارد. هر چه معرفت ما بیشتر باشد كارهاى ما ارزشمندتر است.
 در قرآن و احادیث، مسلمانان به كسب معرفت بسیار تشویق شده‏اند. معرفت نسبت به خدا، پیامبران، ائمه، هستى، اصول و فروع دین.
 در دعا از خدا مى‏خواهیم كه خودش، پیامبرش، و ولیّش را به ما بشناساند. در غیر این صورت ما گمراه مى‏شویم «الّلهم عرّفنى نفسك فانّك ان لم تعرّفنى نفسك لم اعرف ...»(76)
 در روایتى از پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله آمده است: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیّة»(77) هر كس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلى از دنیا رفته است

74) اسراء، 35.
75) بحار، ج 77، ص 269.
76) بحار، ج 52، ص‏146.
77) بحار، ج 8، ص‏368.
صفحه قبل « [صفحه 15]» صفحه بعد


فهرست
نیاز به دیندینِ فطرى یعنى چه؟فطرت در قرآنغبارهاى فطرتعوامل شكوفایى فطرتامتیازات دینكارایى دینتحلیل‏هاى غلط از دیننشانه‏هاى بهترین دینضرورت شناخت دینمعارف ثابت ادیانجهان‏بینىهستى در جهان‏بینى الهىنقش جهان‏بینىجایگاه شناخت ابزار شناختمنابع شناختشناخت‏هاى ناقص و كاملموانع شناختحقیقت و ابعاد توحیدریشه‏هاى ایمان به خداراه‏هاى خداشناسىنشانه‏هاى خداهماهنگى نظام تكوین و تشریجبران كمبودها در آفرینشخداشناسى از راه فرض خلافخداشناسى از راه مقایسهخداشناسى از راه افزایش نعمت‏ها نشانه‏هاى یكتایى خدا اقسام توحیدتوصیف خداوندالگوى توحیدعلل انحراف از توحیدآثار ایمان به خداعوامل دلهرهآثار بى‏ایمانى ایمان‏هاى مورد انتقادویژگى‏هاى ایمان مقبولعلل انحراف از خداشناسىشركآثار شركریا شرك استنشانه‏هاى شرك گناه نابخشودنىنشانه‏هاى اخلاصپاسخ به چند شبههتوسلنوشتن نام بر روى سنگ قبورگریه بر مردگان و شهداتبركطواف دور قبورسجده بر مُهرروضه خوانى و یادبودجشن‏هابوسیدن ضریح احترام بقیعذكر یا علىّ و یا حسینگنبد و بارگاه