ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
اصول عقائد اسلامی (توحید) » جهان‏بینى
جهان‏بینى، یعنى تفسیر كلّى از هستى.
بعضى كه به جهان مى‏نگرند، آن راموجودى هدفدار و داراى پشتوانه‏اى باشعور وبراساس طرح ونظم وحساب مى‏یابند، این بینش را «جهان‏بینى الهى» مى‏نامند.
امّا بعضى گمان مى‏كنند كه جهان هستى نه طرح قبلى دارد، نه طرّاح با شعور و نه هدف و حساب. این دید و طرز فكر را «جهان‏بینى مادّى» مى‏گویند.
تفاوت این دو جهان‏بینى كاملاً آشكار، و اختلاف نتیجه این دو بینش، قابل شك و تردید نیست. زیرا اگر عقیده داشتیم كه این هستى خانه‏اى است كه نه صاحبى دارد و نه حساب و كتابى؛ چرا داخل چنین خانه‏اى هر كارى كه دلمان خواست و باب میلمان بود انجام ندهیم؟
امّا اگر این خانه بزرگ «جهان هستى»، حساب و هدفى دارد و صاحبش براى هر چیز اندازه‏اى مقدّر فرموده است: «قد جعل اللّه لكلّ شى‏ء قدرا»(50) و هیچ برگى از درخت نمى‏افتد، مگر با حساب و كتاب «و ما تَسقُط من وَرقةٍ الاّ یَعلمها»(51) پس من هم كه جزیى از این جهان هستم، باید خود را با خواست و رضاى صاحب خانه «خدا» تطبیق دهم.
اگر هستى، بى‏طرح و بى‏هدف و بى‏حساب است، براى من هم دلیلى بر پذیرفتن نظم و تحمّل قید و بندها وجود ندارد.
انسانى كه فرموده خداى خود را باور دارد كه مى‏فرماید: «ما كنّا عن الخلق غافلین»(52) ما از آفریده‏هاى خود غافل نیستیم. و عقیده دارد: «انّ ربّك لبالمرصاد»(53) پروردگار تو در كمینگاه است. چنین انسانى، هرگز رفتار وكردار او با انسانى كه چنین اعتقادى ندارد یكسان نیست.
تنها در جهان‏بینى الهى است كه مى‏توانیم انسانى مسئول و متعهّد باشیم، زیرا زمانى مسئولیم كه زیر نظر باشیم، و در مورد هستى مورد سؤال قرار گیریم.
به علاوه وقتى گفته مى‏شود: انسان مسئول است، هر مسئولى سائلى مى‏خواهد، سائل ما كیست؟ وقتى من معتقدم كه كلّ هستى بى‏صاحب است، پس در برابر چه كسى مسئولم؟ اگر گفته شود: در برابر خلق. مى‏گوییم خلق كیستند؟ خلق هم موجوداتى مانند من هستند؟ كه در مقابل كسى مسئولیّتى ندارند.
آرى از دیدگاه یك انسان مادّى، تمام هستى بدون طرح قبلى است و به مرور زمان به این صورت در آمده وهمه انسان‏ها روبه نیستى مى‏روند وبا مردن نابود مى‏شوند. هدف دنیا رفاه وخوشى وسپس نابودى است. با این طرز تفكّر مى‏توان گفت: چرا باشم و خودكشى نكنم؟ من كه پس از سال‏ها رنج، نابود مى‏شوم، چرا زودتر خود را خلاص نكنم؟
 امّا جهان‏بینى الهى به انسان آرامش مى‏بخشد، «الا بذكر اللّه تطمئنّ القلوب»(54) زیرا خداوند را بخشنده و مهربان و توبه‏پذیر مى‏داند. خدایى كه به نیكوكاران پاداش فراوانى مى‏دهد و بسیار زود از بندگانش راضى مى‏شود، «یا سریع الرّضا»!

50) طلاق، 3.
51) انعام، 59.
52) مؤمنون، 17.
53) فجر، 14.
54) رعد، 28.

صفحه قبل « [صفحه 12]» صفحه بعد


فهرست
نیاز به دیندینِ فطرى یعنى چه؟فطرت در قرآنغبارهاى فطرتعوامل شكوفایى فطرتامتیازات دینكارایى دینتحلیل‏هاى غلط از دیننشانه‏هاى بهترین دینضرورت شناخت دینمعارف ثابت ادیانجهان‏بینىهستى در جهان‏بینى الهىنقش جهان‏بینىجایگاه شناخت ابزار شناختمنابع شناختشناخت‏هاى ناقص و كاملموانع شناختحقیقت و ابعاد توحیدریشه‏هاى ایمان به خداراه‏هاى خداشناسىنشانه‏هاى خداهماهنگى نظام تكوین و تشریجبران كمبودها در آفرینشخداشناسى از راه فرض خلافخداشناسى از راه مقایسهخداشناسى از راه افزایش نعمت‏ها نشانه‏هاى یكتایى خدا اقسام توحیدتوصیف خداوندالگوى توحیدعلل انحراف از توحیدآثار ایمان به خداعوامل دلهرهآثار بى‏ایمانى ایمان‏هاى مورد انتقادویژگى‏هاى ایمان مقبولعلل انحراف از خداشناسىشركآثار شركریا شرك استنشانه‏هاى شرك گناه نابخشودنىنشانه‏هاى اخلاصپاسخ به چند شبههتوسلنوشتن نام بر روى سنگ قبورگریه بر مردگان و شهداتبركطواف دور قبورسجده بر مُهرروضه خوانى و یادبودجشن‏هابوسیدن ضریح احترام بقیعذكر یا علىّ و یا حسینگنبد و بارگاه