ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
تفسیر سوره زمر »
 این سوره هفتاد و پنج آیه دارد و در مكّه نازل شده است و همچون دیگر سوره‏هاى مكى، بیشتر مطالب آن در مورد خدا و قیامت است.
 «زُمَر» به معناى گروه و جماعت است و نام‏گذارى این سوره بدین كلمه، از آن جهت است كه دوزخیان و بهشتیان به صورت گروه گروه وارد دوزخ یا بهشت مى‏شوند، چنانكه در آیات 71 و 73 به این مطلب اشاره شده است.
 توحید در خالقیّت، ربوبیّت و عبادت و خصوصاً اخلاص در عبادت و بندگى، بیش از همه در این سوره مورد توجّه و تأكید قرار گرفته است.
 حضور مردم در دادگاه قیامت و داورى خداوند بر اساس پرونده اعمال و گواهى شاهدان و سوق دادن گنهكاران به دوزخ و پاكان به بهشت، از مطالبى است كه به تفصیل در این سوره آمده است.

[صفحه ]» صفحه بعد


فهرست
سیماى سوره زمرآیات 1 تا 5آیات 6 تا 10آیات 11 تا 15آیات 16 تا 20آیات 21 تا 23آیات 24 تا 29آیات30 تا 35آیات 36 تا 40آیات 41 تا 45آیات 46 تا 49آیات 50 تا 55آیات 56 تا 60آیات 61 تا 65آیات 66 تا 69آیات 70 تا 75