ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
تفسیر سوره حجرات »
 این سوره در مدینه نازل شده وداراى هجده آیه وبه نام سوره «حجرات» یا سوره «آداب واخلاق» نامیده شده است.
 «حُجرات» جمع «حُجره» است و چون در این سوره نام حجره‏هاى پیامبر اكرم‏صلى الله علیه وآله (كه بسیار ساده و از گل و سقف آن از چوب و شاخه‏هاى خرما بود) برده شده، این سوره حجرات نامیده شده است.
 آغاز سه سوره قرآن، (مائده، حجرات و ممتحنه) كه درباره مسائل حكومتى و اجتماعى است، با جمله «یا ایّها الّذین آمنوا» شروع شده است.(2)
 در این سوره به خاطر آن كه چند بار پى‏درپى جمله «یا ایّها الّذین آمنوا» آمده است، سیماى یك جامعه اسلامى از آن معلوم مى‏شود.
 در این سوره مسائلى مطرح شده كه در سوره‏هاى دیگر نیست. از جمله:
 1- پیشى نگرفتن از پیامبرصلى الله علیه وآله و آداب برخورد با آن حضرت و هشدار به كسانى كه بى‏ادبند.
 2- مسخره كردن و نام بد نهادن، سوءظن، تجسّس و غیبت كه در یك جامعه ایمانى حرام است، در این سوره از آنها نهى شده است.
 3- اُخوّت و برادرى، دستور اصلاح، بسیج عمومى بر ضد یاغى، میانجى‏گرى عادلانه، تحقیق درباره خبرهاى رسیده از افراد مشكوك و تعیین ملاك برترى كه در یك جامعه ایمانى لازم است، در این سوره آمده است.
 4- در این سوره، جامعه ایمانى كه در آن درجات مسلمین از مؤمنین مشخّص و ملاك ارزشها، تقوى و آن چه محبوب است، ایمان و آن چه مورد تنفّر است، كفر و فسق و گناه بیان شده ومحور جامعه را قسط و عدل مى‏داند.
 5 - جامعه ایمانى در این سوره، وام‏دار خدا وعاشق پیامبرصلى الله علیه وآله است كه واسطه هدایت او شده و هرگز ایمان خود را منتّى بر خدا و رسول صلى الله علیه وآله نمى‏داند.
 6- در جامعه ایمانى این سوره، مردم باید تابع پیامبر باشند و هرگز توقّع تبعیّت پیامبر از مردم را نداشته باشند.

1) قمر، 17.
2) در آغاز سوره مائده مى‏خوانیم: «یا ایّها الّذین آمنوا اوفوا بالعقود» اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! به تمام پیمان‏هاى خود كه با خدا و پیامبر و مردم بسته‏اید وفادار باشید و در سوره ممتحنه مى‏خوانیم: «یا ایّها الذین آمنوا لاتتّخذوا عدوّى و عدوّكم اولیاء» اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! دشمن من و دشمن خود را سرپرست خود قرار ندهید و در این سوره مى‏خوانیم: اى كسانى كه ایمان آورده‏اید! بر حكم خدا و رسول او پیشى نگیرید.
[صفحه ]» صفحه بعد


فهرست
سیماى سوره حجراتآیه 1آیه 2آیه 3آیه 4 و 5آیه 6آیه 7 و 8آیه 9آیه 10آیه 11آیه 12آیه 13آیه 14آیه 15آیه 16آیه 17آیه 18