ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

آموزش‌ مهارت‌های زندگی و شغلی به جوانان

1 - بر اساس روایات، کدام صاحب حرفه محبوب خداست؟ (امتياز : 4)
پُرکار
پُردرآمد
امین


2 - آیه 14 سوره حدید، به کدام صفت منافقان اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
سستی و سهل‌انگاری در انجام دستورات دینی
تحریف دستورات دینی
ترک انجام دستورات دینی


3 - خداوند در آیه 12 سوره مریم به چه امری فرمان می‌دهد؟ (امتياز : 4)
جدی گرفتن سنت پیامبران
جدی گرفتن کتاب‌های آسمانی
تلاوت کتاب آسمانی


4 - ملاک انتخاب مهارت شغلی چیست؟ (امتياز : 4)
علاقه و توان فرد
نیاز جامعه
هر دو مورد


5 - آیه 74 سوره فرقان، به کدام دعای بندگان خوب خدا اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
الگوگیری از اهل تقوا
الگو بودن برای اهل تقوا
الگوگیری از پیامبرانمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز