ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

غدیر خم در قرآن

1 - بر اساس آیه 3 سوره مائده، نصب امام معصوم، چه ویژگی دارد؟ (امتياز : 4)
اکمال دین و اتمام نعمت
مأیوس شدن کفار از غلبه بر اسلام
هر دو مورد


2 - بر اساس آیه 25 سوره انعام، کافران چه نسبتی به قرآن می‌دادند؟ (امتياز : 4)
افسانه‌های تاریخی
نوشته‌های دیگران
اشعار جدید


3 - آیه 55 سوره مائده به کدام ویژگی علی علیه‌السلام اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
جهاد در میدان جنگ
انفاق در حال نماز
انفاق در میدان جنگ


4 - آیه 36 سوره احزاب چه امری را از مسلمانان نفی می‌کند؟ (امتياز : 4)
حق انتخاب در برابر دستورات خدا
حق انتخاب در برابر دستور رسول خدا
هر دو مورد


5 - در آیه مباهله، چه تعبیری درباره حضرت علی علیه‌السلام به کار رفته است؟ (امتياز : 4)
برادر پیامبر
جان پیامبر
جانشین پیامبرمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز