ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

قربان، عید تسلیم بودن در برابر خدا

1 - فلسفه عید قربان در فرهنگ اسلامی چیست؟ (امتياز : 4)
تسلیم بودن در برابر خدا
قربانی کردن در راه خدا
تفریح و شادی در ایام عید


2 - بر اساس آیه 65 سوره نساء، نشانه ایمان واقعی چیست؟ (امتياز : 4)
تسلیم بودن در برابر خدا
تسلیم بودن در برابر رسول خدا
‌تسلیم بودن در برابر آیات کتاب خدا


3 - بر اساس آیه 56 سوره احزاب، چه کسانی تسلیم پیامبر اکرم هستند؟ (امتياز : 4)
اهل ایمان
فرشتگان
هر دو مورد


4 - آیه 111 سوره بقره، مؤمنان را به تسلیم بودن در برابر چه امری توصیه می‌کند؟ (امتياز : 4)
اکثریت جامعه
منطق و استدلال
نظر والدین


5 - در نظام اجتماعی، همه افراد جامعه باید تابع چه امری باشند؟ (امتياز : 4)
شناخت خود از درست و نادرست
قوانین کشورهای پیشرفته
قوانین حاکم بر جامعهمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز