ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

هجرت برای خدمت

1 - بر اساس روایات، برترین هجرت کدام است؟ (امتياز : 4)
هجرت از کشور کفر
هجرت از گناهان و زشتی‌ها
هجرت برای کسب علم


2 - بر اساس قرآن، ریشه نافرمانی آدم و حوا چه بود؟ (امتياز : 4)
ضعف ایمان
ضعف اراده
ضعف آگاهی


3 - آیه 97 سوره نساء، چه کسانی را سرزنش می‌کند؟ (امتياز : 4)
تارکان علم
تارکان جهاد
تارکان هجرت


4 - آیات اولیه سوره قریش به چه امری اشاره دارد؟ (امتياز : 4)
هجرت برای تجارت
هجرت برای خدمت
هجرت برای کسب علم


5 - هدف ذوالقرنین از سفر به شرق و غرب عالم چه بود؟ (امتياز : 4)
دعوت به سوی خدا
خدمت به نیازمندان
مبارزه با ستمگرانمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز