ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

برنامه امام رضا(علیه‌السلام) در برابر حکومت طاغوت

1 - دلیل امام صادق(علیه‌السلام) برای انتقاد شدید از یکی از اصحاب باوفایش چه بود؟ (امتياز : 4)
حفظ جان او از دست ظالمان
بیان نقاط ضعف او برای همگان
درس عبرتی باشد برای دیگران


2 - در زمان بنی عباس، بهلول برای فرار از پذیرش مسؤولیت در دستگاه طاغوت چه کرد؟ (امتياز : 4)
دست به خودکشی زد
خود را به دیوانگی زد
به کوه‌ها پناه برد


3 - مأمون برای مشروعیت بخشیدن به خلافت خود چه کرد؟ (امتياز : 4)
دعوت امام رضا(علیه‌السلام) از مدینه به مرو
طرح عنوان ولیعهدی برای امام رضا(علیه‌السلام)
هر دو مورد


4 - امام رضا(علیه‌السلام) برای خنثی کردن توطئه مأمون چه اقدامی کرد؟ (امتياز : 4)
اعلام اجباری بودن ولایتعهدی
عدم دخالت در امور حکومتی
هر دو مورد


5 - امام رضا(علیه‌السلام) پذیرش ولایتعهدی خود را با کدام ماجرای تاریخی مقایسه کردند؟ (امتياز : 4)
جانشینی هارون از موسی
جانشینی یوسف از عزیز مصر
جانشینی سلیمان از داودمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز