ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

نیاز جامعه به مبلغان دینی

1 - آیه 28 سوره فتح بر چه امری تأکید دارد؟ (امتياز : 4)
غلبه اسلام بر ادیان جهان
اسلام آوردن مردم جهان
از میان رفتن ادیان غیر از اسلام


2 - آیه 85 سوره اسراء درباره علم و دانش بشری چه می‌فرماید؟ (امتياز : 4)
دانش بشر بی‌ارزش است
دانش بشر اندک و ناچیز است
دانش بشر بر خطا و اشتباه است


3 - بر اساس قرآن، آرامش و اطمینان قلبی، در گرو چگونه کاری است؟ (امتياز : 4)
خدمت به خلق خدا
کار خالصانه برای خدا
کار همراه عبادت و خدمت


4 - آیه 114 سوره طه بر چه امری تأکید دارد؟ (امتياز : 4)
بی‌نیازی پیامبران از فراگیری علم
نیاز مردم به علوم پیامبران
نیاز پیامبران به علوم الهی


5 - بر اساس قرآن، فلاح و رستگاری قطعی در گرو چه امری است؟ (امتياز : 4)
ایمان به خدا
تزکیه نفس
هر دو موردمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز