ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

شیوه‌های خدمت به مردم

1 - آیه 46 سوره سبأ بر چه امری تأکید دارد؟ (امتياز : 4)
قیام برای خدا، به صورت فردی
قیام برای خدا، به صورت گروهی
هر دو مورد


2 - آیه 32 سوره طه، بیانگر چه شیوه‌ای در کارهای دینی است؟ (امتياز : 4)
جلب مشارکت‌های مردمی
دوری از خودنمایی
جلب مشارکت‌های مالی


3 - قهرمان خدمت به محرومان و نیازمندان در قرآن کیست؟ (امتياز : 4)
حضرت سلیمان
حضرت یوسف
ذوالقرنین


4 - آیه 148 سوره بقره، بر چه شیوه‌ای در خدمت و کارهای نیک تأکید می‌کند؟ (امتياز : 4)
دوری از منت
سرعت و سبقت
همراه با کرامت


5 - بر اساس قرآن و روایات، به چه کسانی باید خدمت نمود؟ (امتياز : 4)
نیازمندان با ایمان
نیازمندان، چه مؤمن و چه کافر
نیازمندان ناشناسمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز