ساير بخش ها پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور

تولّی و تبرّی، جاذبه و دافعه دین

1 - آیه 141 سوره نساء، بر چه امری تأکید می‌کند؟ (امتياز : 4)
نفی سلطه کافران
جهاد و مبارزه با دشمنان
صلح و سازش با دشمنان


2 - بر اساس روایات، کمال دین به چیست؟ (امتياز : 4)
ولایت اهل بیت علیهم السلام
برائت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام
هر دو مورد


3 - بر اساس قرآن، نشانه کامل بودن چیست؟ (امتياز : 4)
یأس کفار از سلطه بر مؤمنان
پیروزی مؤمنان بر کافران
قطع ارتباط مؤمنان با کافران


4 - آیه 8 سوره ممتحنه، مؤمنان را به چه کاری سفارش می‌کند؟ (امتياز : 4)
نیکی به اهل کتاب
نیکی به اهل ایمان
نیکی به والدین غیرمسلمان


5 - آیه 9 سوره قلم، به چه امری هشدار می‌دهد؟ (امتياز : 4)
صلح و آتش بس
مداهنه و سازش با دشمنان
مدارا با غیر مسلمانانمسابقات قبلي   ::   برندگان   :: عضويت   :: راهنما
شركت در مسابقه جديد  :: جوايز